English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6401. A parancs sikeresen befejeződött
6402. Az átadott karakterlánc-összehasonlítási típus jelenleg nem támogatott.
6403. Egyéni hibák &módja:
6404. %1 (%2) %3'%4' adatbázis: A rendelkezésre álló B-fa-azonosítók (objektumazonosítók) majdnem teljesen elfogytak. B-fa-azonosítókat úgy lehet felszabadítani vagy használaton kívülre helyezni, hogy kapcsolat nélküli üzemmódban töredezettségmentesíti az adatbázist.
6405. A kapcsolódási kísérlet nem felelt meg egy hálózati házirendnek sem.
6406. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) sikeres helyreállításához a következő naplófájlokra van szükség: %5-%6. A helyreállítási művelet csak a(z) %7 naplófájllal végződőeket találta meg.
6407. A megadott StylusPointDescription elemnek alkészletnek kell lennie.
6408. A kulturális környezet IETF-neve (X) nem felismerhető IETF-név.
6409. A megadott célhelyen egynél több számítógép biztonsági másolata található.
6410. Nem oldható fel a helyes konstruktor hívása.
6411. ARP: nincs elég memória
6412. Az objektumpéldánynak nincs ilyen metódusa.
6413. PIN-kód használatához telepíteni kell egy TPM-lapkát a számítógépen.
6414. Érvénytelen paraméter: a SAM-logika nem kapcsolható be importáláshoz
6415. A nem a MarshalByRefObject osztályból származtatott típusoknál nem használhatók aktiválási attribútumok.
6416. Az átadott portszám a kezdeményező esetében érvénytelen.
6417. Nincs megjelenítendő kezdeményezőkapu.
6418. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások irányelve nem tartalmaz érvényes tanúsítványsablont.
6419. A hossz nem kisebb nullánál vagy nagyobb a bemeneti adat hosszánál.
6420. Bővítmények elérési útja
6421. START A megadott parancsot vagy programot egy új ablakban hajtja végre.
6422. Az üres vagy a zérus hosszúságú karakterlánc nem érvényes típus.
6423. Belső hiba történt: %1!ls!.
6424. Ismeretlen hiba: „X”.
6425. Az ügyfél házirendje szerint a MaxAge = X.
6426. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "ABORT COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott vissza. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%2"; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
6427. Az ismert objektum-gyorsítótár feltöltése
6428. A címtárszolgáltatásból hiányzik egy kötelező konfigurációs információ, és a címtárszolgáltatás nem tudja megállapítani a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörének tulajdonjogát.
6429. Az iSCSI-szolgáltatás időtúllépést követett el, miközben az állandó bejelentkezések befejezésére várt.
6430. Olyan művelet végrehajtására történt kísérlet, amely a csomópont jelenlegi tagsági állapotával nem fér össze.
6431. Csak „X” sablonoknak lehet „id” attribútuma.
6432. A tulajdonságot nem sikerült XML-ből a kért típusra konvertálni.
6433. Fejlécreflexiós hiba történt, az értéktagok száma: X.
6434. Az argumentumnak Típusnév típusúnak kell lennie.
6435. '%1!ls!' hozzáadásával a jelenleg beállított korlátnál nagyobb méretű lemezkép jönne létre.
6436. A megadott helyi csoport nem létezik.
6437. Nem sikerült a(z) %2 kötet automatikus feloldása.
6438. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat érvénytelen XML-kódot tartalmazott, vagy nem felelt meg egy támogatott AD FS-jogkivonatprofilnak.
6439. A célobjektum (%1) módosítása.
6440. Hiba miatt leállt a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás %1 feladat-erőforrása. A hiba kódja a következő: %2. A problémát az okozza, hogy a társított feladat nem állítható le valamely offline művelet részeként. Lehetséges, hogy a Feladatütemező beépülő modullal manuálisan kell leállítania.
6441. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert egy WDDM nincs használatban
6442. Sikerült felvenni a kapcsolatot a replikációs műveletben megadott kiszolgálóval, de a kiszolgáló nem tudott kapcsolódni a művelet befejezéséhez szükséges további kiszolgálókhoz.
6443. Nincsenek dinamikus lemezek.
6444. A "Rendszerállapotkimutatás-küldés kérése az ügyfelektől" beállítás nem engedélyezhető a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálón. A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a QuarantineEnabled beállításkulcs létezik, és hogy a Rendszer és Rendszergazdák csoportok Teljes hozzáférés engedélyekkel rendelkeznek ehhez a kulcshoz. A következő hiba történt: "%1".
6445. A nyomkövetés letiltása a "Default Web Site" esetében
6446. A visszaállítandó biztonsági másolat neve
6447. A(z) „File Name” kurzorfájl nem tölthető be.
6448. Hibás csereminta.
6449. Kifejtési művelet közben érvénytelen vagy nem igazított verem találtatott.
6450. Távoli RADIUS - Windows felhasználó-hozzárendelés
6451. A(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő utolsó válasz sorba állítva küldésre. Az állapotkód %2.
6452. Nincs több memória
6453. Nincs társítva folyamat az objektumhoz.
6454. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás módosítási értesítést kapott, de nem tudta megfelelően feldolgozni azt. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6455. Érvénytelen tartalomtípus.
6456. Az NLS-kódlapművelet nem sikerült a(z) %1 kódlapon, mert a(z) %2 fájl hiányzik. A hiba kijavításához cserélje le a fájlt, vagy javítsa ki a Windows-telepítést.
6457. Adathiba a másodlagos DNS-zónában.
6458. A felhasználói bevitel során kritikus hiba történt.
6459. A rendszer a(z) %1 fürtcsomópontot kizárta a feladatátvevő fürtből.
6460. A névhasználati környezet kereszthivatkozása nem található.
6461. Nem adható hozzá FamilyMap elem, mert a Target tulajdonság nincs beállítva.
6462. A szülő DataGrid SelectionUnit tulajdonságának jelenlegi értéke nem teszi lehetővé sorok kiválasztását.
6463. (?(X) ) hivatkozás nem definiált csoportra.
6464. A(z) „Típusnév” típusú „Tulajdonság neve” tulajdonság „X” azonosítója nem egy érvényes nyelvfüggetlen azonosító neve. A CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier függvénnyel ellenőrizheti, hogy a rendszer elfogadja-e az azonosító nevét.
6465. Valamilyen hiba van az alkalmazásban
6466. Az áthúzási művelet megszakítva.
6467. Hiba a Parameter kulcs olvasásakor a beállításjegyzékből. A RegEnumValue visszatérési kódja: %1. Az index értéke: %2. A bővítési ügynök leáll.
6468. A jegyzék meghaladja a maximálisan engedélyezett méretet.
6469. A QueryRevertStatus metódus hívása hibát okozott: 0x%1: %2
6470. Leírás: Szervezeti egységet ad hozzá a címtárhoz
6471. Alkalmazásazonosító, amely alatt a rendszer létrehozta ezt a virtuális könyvtárat
6472. A kódcsoport nem adhat tovább engedélyeket, és a kódcsoportfa gyökerén helyezkedik el.
6473. A biztonsági szolgáltatások nem kapcsolhatók ki.
6474. Hiba történt a hipervizor beállításainak módosításakor.
6475. A megadott eseménynév formátuma érvénytelen.
6476. Az aláírás nem tartalmazza az irányelv megfelelő attribútumait.
6477. Új számítógép-objektum létrehozása a tartományban a következőhöz: %1
6478. A replikaméret-adatok olvasása sikertelen, állapot: 0x%1!x!
6479. Szintaxishiba a paraméterekben vagy argumentumokban
6480. BELSŐ hiba - a plexnek van naplózási allemeze
6481. A /SiteCosting parancshoz meg kell adni egy helyes formátumú névteret.
6482. %1 - Fix meghajtó
6483. Érvénytelen OLEVERB-struktúra
6484. A sikertelen kódösszeállítás zónája:
6485. Ezen a platformon nem támogatott a CMS (Cryptographic Message Standard ) szabvány használata.
6486. Érvénytelen a megjegyzés szintaxisa.
6487. Nem sikerült a helyreállítás végrehajtása. Folyamatban van egy másik helyreállítás-tervezési művelet.
6488. A munkamenet-állapot tárolási helyének meghatározása
6489. Más bejelentkezési/kijelentkezési események
6490. A fájlvisszaállítás nem NTFS-kötetekre nem engedélyezett.
6491. Olyan hiba történt, amit az ASN.1 kódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott.
6492. Az MS DTC a következő beállításokkal elindult (kikapcsolva = 0, bekapcsolva = 1): Ismétlődő események szűrése = %7 Biztonsági beállítások: Tranzakciók hálózati felügyelete = %1, Hálózati ügyfelek = %2, A beépített MSDTC protokollt használó bejövő elosztott tranzakciók = %3, A beépített MSDTC protokollt használó kimenő elosztott tranzakciók = %4, TIP protokoll = %5, XA-tranzakciók = %6
6493. Nincs bekapcsolva a platformmegbízhatósági modul (TPM). Próbálkozzon újra, vagy érdeklődjön a számítógép gyártójától a BIOS frissítésének módjáról.
6494. Delegálás vége
6495. A megadott típus nem lehet általános típusdefiníció.
6496. A megadott kötet már csatlakoztatva van.
6497. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány létrehozása elindul. Ez Növekményes típusú árnyékmásolat lesz.
6498. Az inicializálás sikertelen, mert CounterName hiányzik.
6499. A CAS érvényesítése ideiglenesen ki van kapcsolva. A beállítás visszaállításához nyomja meg az billentyűt.
6500. Kimenő változások replikálása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli példányára (%1)...

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions