English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1201. A hozzáférési szabály nem megfelelő típusú.
1202. Friss állapotában vagy a gyorsítótári házirend X értéke miatt érvényes.
1203. A méret nem lehet nagyobb, mint 64 K.
1204. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz időtúllépési hiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1205. A gyűjtemény csak InputBinding típusú objektumokat fogad el.
1206. Az az időpont, amikor az alkalmazás létrehozta a bejegyzést.
1207. Terjesztési csoportok kezelése
1208. Ismeretlen eseményazonosító. Ellenőrizze az eseménynaplóban az EventSystem esetleges további hibáit.%1
1209. A válaszoló élettartam-értesítőjében kapott élettartamérték kisebb a Windows 2000 minimálisan beállított értékénél. Javítsa a házirendet a partnergépen.
1210. Űrlap-hitelesítés
1211. A meghajtó jelentette, hogy hosszan tartó műveletet hajt végre, például befejez egy írási műveletet. Előfordulhat, hogy a meghajtó hosszú ideig nem lesz elérhető.
1212. Nem található a(z) „X” görbe egy része.
1213. Átlapolt I/O művelet van folyamatban.
1214. Nem sikerült a levél küldése.
1215. Ennek a fürtcsomópontnak nincs kapcsolata a hálózattal, ezért a kapcsolat helyreállításáig nem tud részt venni a fürttel kapcsolatos műveletekben. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a hálózati beállításokat. Ha ez az állapot nem szűnik meg, keresse meg a hálózati adapterrel kapcsolatos esetleges hardver- és szoftverhibákat. Végül ellenőrizze, hogy nem hibás-e a hálózat valamelyik másik összetevője (elosztó, kapcsoló vagy híd), amelyhez a csomópont csatlakozik.
1216. Az ugrásszámláló korlátjának túllépése miatt az üzenet nem kézbesíthető. Ez egy lehetséges üzenetirányítási hurok.
1217. Az IPRIPv2 elvetett egy csomagot, amely a következő IP-című kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédtól: %2, mivel a csomag hitelesítése sikertelen volt.
1218. Az osztály nem helyezhető gyorsítótárba.
1219. A rendszerházirend a kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának titkosítására van beállítva, de a gyorsítótárat tartalmazó kötet nem támogatja a titkosítást.
1220. Hiba a jelszó olvasásakor.
1221. Az URI-azonosítónak tartalmaznia kell a protokollt. Például:
1222. A(z) "%1" szakasz zárolása feloldva a(z) "%2" konfigurációs elérési úton.
1223. A fürtcsomópont nem található.
1224. Az eszközön (%1) az adatok visszaállításra kerültek a hibajavító kód segítségével.
1225. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott igényelni egy %2 tanúsítványt. Nem található érvényes hitelesítésszolgáltató a sablon kibocsátására.
1226. Nem lett kibocsátva bejelentkezésgyorsító jogkivonat, mert a jogcím-átalakítás egyszerű felhasználónévi (UPN-) jogcímet, e-mail jogcímet és köznapi névi jogcímet sem eredményezett.
1227. Kivétel (%1) történt a következő címen: %2
1228. Eldobott csomag
1229. A DynamicMethod típustulajdonosa érvénytelen.
1230. A DHCP szolgáltatás nem tudja elérni az adatbázis biztonsági mentéséhez megadott elérési utat.
1231. A kézfogás sikertelen volt. A távoli oldal bontotta az adatfolyamot.
1232. A tanúsítvány nincs a visszavont tanúsítványok kiszolgálója adatbázisában.
1233. A(z) %1 paraméter értékét meg kell adni. Üres érték megadásához használjon üres idézőjeleket ("").
1234. Ez a VisualCollection gyűjtemény csak olvasható, és nem módosítható.
1235. A FailedRequestTracing modul a hibameghatározásnak megfelelő kérelemhez nem tudta a pufferelt eseményeket beírni az eseménynaplóba. A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
1236. Érvénytelen a megadott kiterjesztett attribútumnév.
1237. A(z) X index értéke az engedélyezett tartományon kívül esik.
1238. A szolgáltató nem tudja végrehajtani a műveletet, mert nem interaktív környezetben fut.
1239. Módosult az érvényes adathossz
1240. A megadott terminálcsatlakozási illesztőprogram érvénytelen.
1241. A BaseStream tulajdonság csak akkor használható, ha meg van nyitva a port.
1242. Hiba történt az exportált típustár mentése során:
1243. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott beütemezni egy végrehajtandó feladatot. A hibát sikertelen memórialefoglalás okozhatta. Az adat a hibakód.
1244. Ez egy érvénytelen művelet a kódolás/dekódolás leíróján.
1245. A szoftvercsatorna-művelet nem sikerült, mert a célállomás nem működött.
1246. Tartományi gyorsítótár ürítése.
1247. Hiba a beállításjegyzék paraméterinformációért történő megnyitásakor; Az összes paraméter alapértelmezett értéke lesz használva. A RegOpenKeyEx visszatérési kódjának értéke: %1.
1248. Az AutomationElement elemnek nincs kattintható pontja.
1249. Érvénytelen típuskonverzió X típusról Y típusra.
1250. A konfigurációs fájl nem olvasható, mert a mérete meghaladja a maximális fájlméretet.
1251. A tranzakció állapota kétséges. Kommunikációs hiba történt, esetleg egy tranzakciókezelő vagy erőforrás-kezelő meghibásodott
1252. Egyetlen üzenet sem lett deszerializálva DispatchChannelSink hívása előtt.
1253. Hiba a(z) %1 függvény hívásakor. A visszatérési érték %2 volt.
1254. A soros eseménykövetés nem indítható el.
1255. A számítógép konfigurációjának felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével megjeleníthető a megadott konfigurációs szakasz tartalma, amely a konfigurációs elérési útra vonatkozik. Alapértelmezés szerint a megadott konfigurációs szakaszt a kiszolgálói szinten olvassa be. A konfigurációs szakaszt kötelező megadni.
1256. Nincs elég szabad memória az eszközhöz (%1) szükséges belső tároló lefoglalásához.
1257. A megadott űrlapnév érvénytelen.
1258. A faxot (%1) nem lehetett archiválni a következőbe: %2. Ellenőrizze, hogy az archiválási mappa (%2) létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). A következő hiba történt: %3. A hibakód a hiba okát jelzi.
1259. A címtárszolgáltatás nem tudta zárolni a fát a fatörlés előkészítésekor, mert a fa használatban van.
1260. A helyes szintaxis a CLUSTER NODE /? paranccsal jeleníthető meg.
1261. Nem lehet feldolgozni a fájlt, mert a hozzáférés meg van tagadva

1262. A(z) %1 erőforrás törlése
1263. Legalább egy rendszerbiztonsági tagnak engedéllyel kell rendelkeznie ennek a hitelesítésszolgáltatónak a kezeléséhez.
1264. A(z) „X” MIME átviteli kódolás nem támogatott.
1265. A Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) kérelmének formátuma helytelen.
1266. Az Adprep létrehozta a(z) %1 naplófájlt a következő könyvtárban: %2.
1267. A mezőnek a megadott ConstructorInfo paraméterrel azonos típusúnak kell lennie.
1268. Egy diagnosztikai modul sorba állította magát későbbi végrehajtásra
1269. DNS-keresési hiba miatt a DSA-művelet nem hajtható végre.
1270. A(z) %1 IP-cím típusú erőforrás létrehozása.
1271. A metaadatok kezdeti beolvasása: Nem található a(z) %2 kötet elsődleges metaadatrekordja. A kötetet helyre kell állítani.
1272. Nincsenek tranzakciós metaadatok a fájlhoz.
1273. %1!wS!\%2!wS!, csatlakozási pont időtúllépésének eltérése
1274. A(z) '%1' hálózat állapota:
1275. A(z) '%5' (verziószám: %2.%3, %6) fájlrendszerszűrő nem tudta regisztrálni magát a szűrőkezelőnél. A művelet végső állapota a következő volt: %1.
1276. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) hibát észlelt, amikor megpróbálta megszerezni a következő alkalmazáskészlet leíróját a HTTP.sys szolgáltatástól: %1. Szerkessze az alkalmazáskészlet azonosítási adatait, hogy a webszolgáltatás újból biztosíthassa az alkalmazáskészlet leíróját. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1277. Befejeződött a globális függvény típusdefiníciója.
1278. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos busz- vagy összekapcsolási hiba. Memóriahierarchia-szint: %1 Részvétel: %2 Kérelem típusa: %3 Memória/IO: %4 Cím: %5
1279. Az ehhez a rendszerhez beállított helyreállítási házirend érvénytelen helyreállítási tanúsítványt tartalmaz.
1280. A(z) %1 tanúsítványkérelem egy hitelességikulcs-azonosítót tartalmazott. Ez a szolgáltatás nincs engedélyezve. A hitelességi kulcsok tanúsítványaláírásra történő használatának engedélyezéséhez futtassa a "certutil -setreg ca\UseDefinedCACertInRequest 1" parancsot, majd indítsa újra a szolgáltatást.
1281. PAStore program megpróbálta lekérni az Active Directory IPsec-házirendjének változásait, megállapította, hogy az Active Directory nem érhető el, így az Active Directory IPsec-házirendjének gyorsítótárazott példányát fogja alkalmazni. Az Active Directory IPsec-házirendben a legutóbbi lekérése óta beállt módosításokat nem lehetett alkalmazni.
1282. A hivatkozott összeállítás nincsen telepítve az Ön számítógépén.
1283. Mobil IP honállomásai prioritási sorrendben
1284. %1 (%2) %3Az adatbázis-helyreállítás a következő naplófájlnál hirtelen leállt: %4 (%5,%6). Lehetséges, hogy e pont után a naplók nem ismerhetők fel, ezért a program nem dolgozza fel őket.
1285. Azt jelzi, hogy a rendszer a folyamat parancsbemenetét a folyamatpéldány StandardInput tagjáról olvassa-e be.
1286. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta közzétenni a HTTP.SYS szolgáltatástól összegyűjtött teljesítményszámlálókat. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1287. A varázsló nem tudta elérni a beállításjegyzéket.
1288. A beállításjegyzék által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A beállításjegyzék nem tudta beolvasni, kiírni vagy kitisztítani az adatbázis rendszer részének leképezését tartalmazó egyik fájlt.
1289. A(z) %1 csomópont nem tudott fürtöt kialakítani, mert nem érhető el a tanúsító erőforrás. Győződjön meg arról, hogy online állapotú a tanúsító erőforrás, és hogy el is érhető.
1290. A ClockController.Seek metódus TimeSeekOrigin.Duration értékű seekOrigin paraméterrel lett meghívva egy olyan Clock-objektumnál, amelynek tartama Forever értékű. A Forever értékű tartammal rendelkező Clock-objektumoknak a TimeSeekOrigin.BeginTime értéket kell használniuk.
1291. A parancs befejezésekor hangjelzés
1292. A felhasználó olyan telefonszámról vagy hívóállomásról próbált csatlakozni, amely nem felel meg a felhasználói fiókhoz megadott hívóazonosítónak.
1293. A rendszerleíró adatbázis kért hozzáférése nem engedélyezett.
1294. Ez a zóna tartalmazza a számítógépén telepített összes alkalmazást.
1295. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított ECC-memóriahiba ismeretlen memóriacímen a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1296. A Tárgy, Feladó és Hírcsoport mezők megadása kötelező. Ezek közül legalább egy nem található.
1297. Időkiszolgáló
1298. Érvénytelen a házirend konfigurálására használt XML-kód. Hiányzik a következő kötelező címke: „X”.
1299. A moniker önmagára lett csökkentve.
1300. A Biztonság beállítása varázsló megkezdte a felhasználói felület indítását.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions