English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6501. Nem lehet Int32Collection objektummá konvertálni.
6502. Copyright 1996 - 2000 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
6503. Hiba történt a(z) %1 visszaállításakor számbavétel közben: Hiba: [%2] %3
6504. A DNS-kiszolgáló nem tud kapcsolódni a(z) %1 helye levő DNS-kiszolgálóhoz. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
6505. Az adatbázis nem szerepel az argumentumok között.
6506. Nem lehet NULL gyermek.
6507. UpdateMetadata a(z) %1!x! és %2!x! névterekhez
6508. Az egyik eszközillesztő zárolt I/O lapokat szivárogtat, ezáltal rontja a rendszer teljesítményét. A rendszer automatikusan nyomkövetési kódot indított a hibás eszközillesztő felderítésére.
6509. Az indítása óta a folyamat által használt lemezre lapozható memória maximális mérete.
6510. A CLSID nem található az Active Directory szoftvertelepítési adataiban.
6511. Könyvtár létrehozása a távoli gépen
6512. Nem található megfelelő képfeldolgozási összetevő a művelet végrehajtásához.
6513. Sablonfájlt kell megadni a következő IDQ fájlban: %2.
6514. A megadott vezérlő érvénytelen.
6515. A jelenlegi tartományon kívül van.
6516. %1: Hibás parancssor.
6517. A komponensazonosító nincs regisztrálva.
6518. A távtároló szolgáltatás adathordozó-hibát érzékelt.
6519. A lemezszerkezet sérült vagy nem olvasható.
6520. Az optikai adathordozó üres.
6521. A leíró nem támogatja a szinkron műveletvégzést. Előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a FileStream konstruktor paramétereit annak jelzésére, hogy a leíró aszinkron módban (azaz kifejezetten átlapolt I/O műveletekhez) lett megnyitva.
6522. Ismeretlen titkosítási algoritmus.
6523. Névterek a következő tartományban: %1!ws!
6524. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta megfelelően inicializálni a teljesítményszámlálókat. A teljesítményszámlálók működnek majd, de a számlálóadatok pontatlanok lehetnek. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6525. A figyelni kívánt könyvtár elérési útja.
6526. A webes közzétételi szolgáltatás nincs elindítva.
6527. A központi kapcsolatengedélyezési házirend a(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgálóhoz (NPS) tartozó beállításai nem frissíthetők. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy helyesen írta be a hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) nevét, és hogy a hálózati házirend-kiszolgáló létezik a hálózaton, majd próbálja meg újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonosítsa és javítsa ki a hálózati kapcsolat esetleges hibáit.
6528. A megadott Visual elem nem gyermeke ennek a Visual elemnek.
6529. Tartalom alaphelyzetbe állítása
6530. BELSŐ hiba - a csíkoszlop száma túl nagy a plex számára
6531. Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudott végrehajtani egy ApplicationLaunch műveletet. Ha a probléma nem szűnik meg, próbálkozzon a CRM és/vagy a QC letiltásával az alkalmazásban. A QC használata esetén ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Message Queuing. A szolgáltatáshoz tartozó GUID és HRESULT értékek: %1
6532. NetBIOS a TCP/IP felett. . . . . . . . : Letiltva
6533. A rendszer kijelölt (a SystemLocale elem által meghatározott) területi beállítása nincs telepítve a rendszerre. A rendszer területi beállítása nem módosult.
6534. Művelet végrehajtására történt kísérlet egy olyan nem blokkoló szoftvercsatornán, amelyen egy művelet folyamatban van.
6535. A paraméter formátuma nem megfelelő -- "%1".
6536. NYOMKÖVETÉS: a hálózatszolgáltatási verem bontása folyamatban: %1
6537. Cél PriorityRank tulajdonságának beállítása.
6538. A karakterlánc érvénytelen Unicode kódpontokat tartalmaz.
6539. Result nem hívható meg sikertelen Match esetén.
6540. A felsorolás alaptípusának és az objektumnak azonos típusúnak vagy objektumnak kell lennie. Az átadott típus: „X”; a felsorolás alaptípusa: „Y”.
6541. A karakterlánc eleje és vége nem lehet szóköz karakter
6542. Alias-visszakeresési probléma.
6543. A feladat XML-kódja váratlan csomópontot tartalmaz.
6544. Az érték (%1) érvénytelen karaktert tartalmaz. A BYTES típusú karakterláncok csak a következő karakterekből állhatnak: 0-9, a-f, A-F.%2%3%4%5
6545. A nyomtatási sor fájlja nem található.
6546. A Win32-hívás (%1) nem sikerült.
6547. Kijelölés felfelé egy oldallal
6548. COM-típusú regisztrációtörlési függvény csak statikus lehet.
6549. X, MaxStale = Y, frissítési állapot = Z.
6550. Az IPBOOTP nem tudta számba venni a következő IP-című helyi kapcsolat hálózati eseményeit: %1. Az adat a hibakód.
6551. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_close függvényét hívta. Az xa_close függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
6552. DNS: rossz kulcs.
6553. A bemeneti tömb rangja érvénytelen.
6554. A keresett kérelem kérelemazonosítója
6555. A meghajtó értéke csak : vagy :\ formátumú lehet
6556. Jegyzékfájlelemzési hiba: a következő kódok nem voltak lezárva: %1.
6557. A program nem teljesen inicializált CRM naplófájlt észlelt. A fájl újrainicializálása megtörtént. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik a CRM naplófájl első létrehozásakor, nincs szükség további műveletekre. %1
6558. A megadott érték túl nagy ehhez a paraméterhez.
6559. Duplikált Stroke elem található a StrokeCollectionChangedEventArgs.Added helyen.
6560. A fájl nem törölhető.
6561. A konfigurációs szakasz zárolása
6562. A hívó válasz API-t hívott, de a válasz nem felel meg a vártnak, mert a TM nem adta ki a megfelelő kérelmet a hívónak.
6563. Az illesztő nem tudott erőforrást szerezni megfelelő WaitWake IRP létrehozásához.
6564. Új modul konfigurálását hajtja végre, amely lehet új felügyelt modul vagy telepített natív modul a megadott beállításokkal. A felügyelt modulok engedélyezése egyszerűen elvégezhető: elég hozzáadni a kívánt alkalmazáshoz, és felügyelt modul típusúvá tenni azokat. A natív modulokat telepíteni kell a kiszolgálóra, mielőtt elérhetővé válnának.
6565. A ScriptEngine az IP-konfigurációban történt változásról kapott értesítést, ezért frissíti a WebProxy beállításait.
6566. DHCPV6 - leállítva
6567. A soros port nem támogatja a(z) „X” kódolást. A támogatott kódolások többek között az ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding módszerek, valamint a legtöbb egy- és kétbájtos kódlap. A teljes listát a dokumentáció tartalmazza.
6568. Az alkalmazásbővítmény helytelen visszaállítási sorrendet adott vissza az összetevők visszaállításához.
6569. Csak a beépített kódcsoportok engedélycsoportja vagy jelzői módosíthatók.
6570. A kért szakasz nem található az INF-fájlban.
6571. Nem sikerült beolvasni az aktív konzolmunkamenetet.
6572. Tagsági szolgáltató felvétele és konfigurálása
6573. Ennek a fájlnézetnek a méretét nem lehet kiszámítani.
6574. A(z) %1 felhasználó belépése nem sikerült, a(z) %2 kezdőkönyvtárhoz nem tudott hozzáférni.
6575. A DNS-kiszolgáló nem tudta létrehozni a(z) %1 fájl elérési útját a(z) %2 könyvtárban. A megadott elérési út túl hosszú. Válasszon másik elérési utat.
6576. A kért bájtok száma meghaladja a maximális értéket.
6577. A tartományvezérlő mostantól globális katalógus.
6578. Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő görgetésre egy eredménykészletben.
6579. A megadott érték csak nullánál nagyobb lehet.
6580. Hibakeresés %1.
6581. A t_look által visszaadott érték %1!d!
6582. SET Az összes aktuális beállítás felsorolása.
6583. A munkamenet kezdő kapcsolata nem távolítható el.
6584. Az illesztőprogram nem tudja megnyitni vagy létrehozni a(z) %2 eszközpéldánykulcsot.
6585. Meg kell adnia a környezeti változó nevét.
6586. Sikeres újbóli próbálkozás a következőn:%1
6587. A SIP-kiszolgálók IPv6-címlistája
6588. A fatörlés nem engedélyezett, ha a törlés kezdőobjektumának van olyan leszármazottja, amely egy névhasználati környezet feje.
6589. Az objektum vagy tulajdonság már létezik.
6590. A(z) '%1' erőforráscsoport előnyben részesített tulajdonosainak listája:
6591. A kötet nincs titkosítva.
6592. Az ügyfélnek nincs meg a szükséges joga.
6593. A megadott érték nem tartalmaz „class” attribútumot.
6594. A(z) '%1' célhelyen nincs elérhető biztonsági másolat, mert a biztonsági mentés adatai sérültek. Futtassa újra a biztonsági mentést, hogy helyre tudjon állítani a célhelyről.
6595. A(z) %3 hitelesítésszolgáltatói tanúsítványa nem megbízható. A(z) %1 %2 típusú tanúsítványra irányuló igénylése sikertelen.
6596. Nyomkövetési esemény objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
6597. A fürthálózati kapcsolat nem található.
6598. A GetProcAddress végrehajtása nem sikerült az egyik Message Queuing API-függvényben. Ellenőrizze, hogy a Message Queuing megfelelően van-e telepítve.%1
6599. Az() "%1" adapter DHCP-osztályai:
6600. A felhasználó a (UserLocale elem által meghatározott) "%1" felhasználói területi beállítás minden testreszabott beállítását a rendszer alapértelmezett értékeire állítja vissza.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions