English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2801. A sémafrissítés nem sikerült: az LDAP megjelenítendő neve duplikált.
2802. A tanúsítvány-visszavonási ellenőrzés sikertelen volt
2803. Nem sikerült az átmeneti könyvtár létrehozása az egyik kritikus köteten.
2804. A szolgáltatásbővítmény megkezdte a visszaállítást.
2805. Megadása esetén az előfordított alkalmazás teljes mértékben újraépítésre kerül. Minden előzőleg lefordított összetevő újrafordításra kerül. Ha meg van adva célkönyvtár, ez a beállítás mindig engedélyezett.
2806. Az ügyfél számára elérhető DNS rekurzív névkiszolgálók IPv6-címe
2807. Adamsync.exe 1.0 (%1!S!)
2808. A megadott fiók nem létezik.
2809. X, hiba történt egy fájlnév törlésekor: Y.
2810. A fürt %1 hálózati kapcsolata a(z) %2 fürtcsomópontnál működik a(z) %3 hálózaton. A csomópont képes kommunikálni a hálózaton lévő összes elérhető feladatátvételi csomóponttal.
2811. A kezdeményező nem tudott erőforrásokat foglalni egy iSCSI-kapcsolat számára
2812. A(z) %1 csomópont feladatátvevő fürtöt alakított ki, de nem végzett verziókompatibilitási ellenőrzést, mert az ilyen jellegű ellenőrzések le vannak tiltva. A verziókompatibilitási ellenőrzések letiltása nem támogatott.
2813. HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext és HostExecutionContextManager.Revert felülbírálása egyaránt szükséges.
2814. A fürtcsomópont nem működik.
2815. A fájl már meg van nyitva. Mielőtt ismét megpróbálná megnyitni a FileObject objektumot, használja a bezárási funkciót.
2816. Az SSL-adatok visszafejtése sikertelen. Biztonsági állapot: %2.
2817. A várakozás befejeződött egy félbehagyott mutex miatt.
2818. Nem elégségesek az engedélyek a következő konfigurációs tulajdonság beállításához: „Tulajdonság neve”.
2819. Az MS DTC nem tudta menteni a rendszer-helyreállítási adatokat. Próbálkozzon a szolgáltatás újraindításával. Ha a szolgáltatás nem működik, forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Hibaadatok: %1
2820. Nem lett kibocsátva bejelentkezésgyorsító jogkivonat.
2821. (GMT-08:00) Tijuana, Baja California
2822. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogInit hibakódja: %1. A megfelelő kötet visszaállítása után ez a jelenség nem ismeretlen (a Tudásbázisban megtalálható egy, a problémára vonatkozó cikk). Más esetben forduljon a terméktámogatáshoz.
2823. A biztonsági azonosító alszervezeti része nem használható a megadott célra.
2824. A(z) '%1' kötet helyreállítása meghiúsult vagy a műveletet leállították, a következő időpontban: '%2'. A kötet most sérült és meg kell formázni.'
2825. A felépített kapcsolatot az állomás szoftvere megszakította.
2826. A faxszolgáltató nem tudta teljesíteni a hívást, mert a szám tiltva vagy zárolva van; például a mentők vagy más segélykérő szám hívására. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
2827. A partíció (%1) összes bejövő replikációs kapcsolata le van tiltva. A partíció bejövő replikációja nem hajtható végre.
2828. A GUID-azonosító nem része az ExtendedPropertyCollection gyűjteménynek.
2829. A DNS-kiszolgáló talált ugyan gyökérmutatókat, de azok nem voltak következetesek minden adapteren.
2830. A(z) %1 paraméterhez nem kell értéket megadni.
2831. Érvénytelen, nem hozzárendelt egész szám
2832. Nem lehet megszüntetni a távvezérlést, mert a megadott munkamenet jelenleg nincsen távvezérlés alatt.
2833. <%1> Az érték csak <%2!d!> feletti lehet
2834. Ennek törlése megszakítja az Active Directory szoftvertelepítési adatainak hivatkozási sértetlenségét.
2835. A(z) „X” érvénytelen képpontformátum.
2836. A rendszer által meghívott egyéni CRM Compensator komponens meghibásodott, és kivételt okozott. Ez a jelenség a CRM Compensator komponens hibájára utal. A hibáról értesítse a CRM Compensator komponens fejlesztőjét. A rendszer tovább fog működni, mert a beállításjegyzékben az IgnoreCompensatorErrors előtag be van állítva, de a megfelelő kiegyenlítés lehet, hogy nem történt meg. %1
2837. DfsPath útvonal feloldása UNC formátumú célútvonalra.
2838. A(z) %1 csoportházirend-függőség nem indult el. Ennek következtében nem fognak működni a csoportházirendnek a hálózathoz kapcsolódó funkciói, így például a sávszélesség becslése és a hálózati változásokra való reagálás.
2839. A „Felhasználónév” mező nem lehet üres. A felhasználónév módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
2840. Túl sok beszúrási karakterlánc. Csak az első %1 lesz használva.
2841. Nincs megfelelő alapértelmezett érték a megadott attribútumhoz.
2842. Egy rendszerszolgáltatási fiókot választott ki az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányához. Mivel ez a számítógép nem tagja tartománynak, ez a példány nem lesz képes az adatok replikálására az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások más számítógépeken futó példányaival, amíg ezt a szolgáltatásfiókot használja.
2843. Nem sikerült az IGMP letiltása a távelérésű ügyfél (%1) következő indexű kapcsolatán: %2. Az adat a hibakód.
2844. A porteszközhöz nem lehet kapcsolódni: %1.
2845. %1!d! bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
2846. Események egy helyi gépről a lekérdezéshez történő továbbítása során az előfizetés lekérdezése nem tartalmazhatja az előfizetés célnaplóját.
2847. Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt valamelyik Windows GDI hívásban.
2848. Ez a művelet nem támogatott ezen a platformon.
2849. Hiba a paraméterek értelmezése során: %1!d!
2850. A "Default Web Site" megkeresése
2851. A kép méretei kívül esnek a kodek által támogatott tartományon.
2852. Nem megvalósított állapot.
2853. A "MyAppPool" alkalmazáskészlet újrahasznosítása
2854. Ez a kapcsoló nem használható a következő kapcsolóval: „X”.
2855. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
2856. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a(z) %1 kérelemre nem tudott tanúsítványt közzétenni az alábbi helyre: %2. %3.%5%6
2857. Az aritmetikai művelet túlcsordulást eredményezett.
2858. Már található egy létező eszköz, amely duplikátuma a kézzel telepítendő eszköznek.
2859. A tanúsítványsablonra vonatkozó engedélyek nem teszik lehetővé a jelenlegi felhasználó ilyen típusú tanúsítványigénylését.
2860. &Cookie időtúllépése:
2861. Kivétel történt a nyomkövetési adatoknak a következő naplófájlba való írása során: „File Name”. X
2862. Hiba: %1, %2.
2863. Internal event: The Directory Service removed the expired, deleted object %1 from the database.
2864. Az argumentumnak karakterláncnak kell lennie a(z) X helyett.
2865. Hiba típustár/DLL betöltésekor.
2866. Hiba történt a fájl írása vagy olvasása közben.
2867. Nem rendelkezik a kérelem feldolgozásához a megfelelő jogokkal.
2868. A TouchDevice még nincs aktiválva.
2869. Ezt a kódcsoportot egy varázsló a számítógép gépi házirendszintjéről másolta. Ne nevezze át, és ne módosítsa a kódcsoportot.
2870. %1 (%2) %3Nem lehet naplóírást ütemezni a(z) %4 naplófájlhoz. Hiba: %5.
2871. Hibás átjáró
2872. Az illesztő nem talál portinformációt a megadott portcímhez.
2873. A Szoftvertelepítés nem tudta megszerezni a tartományvezérlőtől a kategóriák listáját. A következő hiba fordult elő: %1
2874. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta konfigurálni a HTTP-vezérlőcsatorna naplózási tulajdonságait. A Naplózás engedélyezése tulajdonság értéke: "%1". A naplófájl könyvtára: "%2". A naplózási gyakoriság: "%3". A napló csonkolási mérete: "%4". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2875. A biztonságimásolat-célhelyek megadott listája többször előforduló elemeket tartalmaz.
2876. A Put művelet nem folytatható. A fájlt újra kell méretezni. Azonban már létezik egy aláírás. Egy telje aláírási műveletet kell végrehajtani.
2877. Egy API hívás rendellenesen lépett ki.
2878. A felhasználónak meg kell változtatnia a jelszavát.
2879. A művelet végrehajtása megszakadt.
2880. Új virtuális hely hozzáadása
2881. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum részletes adatainak megjelenítése.
2882. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) IO-mérete hibás. A várt IO-méret %5, a visszakapott viszont %6 volt.
2883. A beállításjegyzék-bővítmény befejezte a visszaállítást.
2884. Sérült .resources fájl. Az erőforrás neve túllépi a fájl végét.
2885. A funkció távoli gépeken futó szálak esetén nem támogatott.
2886. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert célcsoport-kezelési eleme a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790275
2887. Nem adható meg egyszerre Set egy tulajdonságra és Invoke egy metódusra.
2888. Távoli fájl törlése
2889. A(z) %1 csomópont nem tudott kapcsolódni a fürthöz, mert nem tudott hibaészlelési hálózati üzeneteket elküldeni és fogadni a többi fürtcsomópontnak, illetve azoktól. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a hálózati beállítások helyességét. Ellenőrizze a Windows tűzfalának feladatátvevő fürtökre vonatkozó szabályait is.
2890. Hozzáfűzés fájlhoz
2891. Ez a művelet felhasználói adatbevitelt igényel.
2892. %1 indítása ....
2893. Erre az objektumra már meghívták a SetObjectUriForMarshal metódust, vagy pedig előfordulhat, hogy az objektumot már előkészítették az átadásra.
2894. A WMI MOF-információja nem érvényes.
2895. A „Webhely” tagsági feltétel az összes olyan kódösszeállításra teljesül, amely az alábbi webhelyről származik. Azok a kódösszeállítások, amelyek megfelelnek ennek a tagsági feltételnek, megkapják az ehhez a kódcsoporthoz tartozó engedélyeket.
2896. Az üzenet nem küldhető el az SMTP-kiszolgálónak. A szállítási hibakód: %2. A kiszolgáló válasza: %1
2897. Néhány konfigurációs információ a beégetett programban nem tökéletes, így az alapértelemzések lesznek használva.
2898. Egy COM-komponens hívása HRESULT E_FAIL hibát adott vissza.
2899. A tranzakciókezelő befagyasztása nem sikerült. Hiba adatai: %1
2900. [Hiányoznak a csoportok]

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions