English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

601. Kényszerített szinkron frissítés
602. Az összes házirendszint alaphelyzetbe állítása
603. Több kapcsolat létrehozására történt kísérlet, mint amennyit a fájlrendszer támogat.
604. A StandardError tulajdonság nincs átirányítva.
605. A RenewOnCallTime tulajdonság csak a bérlet kezdeti állapotában módosítható. Az állapot jelenleg: „X”.
606. A(z) %2 tartomány %1 fiókja megkísérelte az S4USelf használatát a(z) %3 célügyfél esetén, azonban az ügyfél felhasználói objektuma esetén nem engedélyezett a csoportbővítés. Lehet, hogy módosítani kell a hozzáférési szabálygyűjteményt TokenGroupsGlobalAndUniversal attribútumnál a célügyfél felhasználói objektumában az S4USelf helyes működéséhez. Ennek érdekében adja hozzá a Windows engedélyezés hozzáférési csoporthoz a következőt: %1.
607. A(z) '%1' erőforrás offline állapotba helyezése...
608. Letiltva (jelenleg csak rendszergazdák jelentkezhetnek be)
609. Az ügyfelek által a DNS-állomásnevek feloldásához használt tartománykeresési lista preferencia szerint rendezve (
610. Ehhez az alkalmazáshoz nem tölthető be megbízhatóságkezelő.
611. A kiszolgálólista üres.
612. A(z) "%1" író kizárása, mert nem támogatja a visszaállítási eseményeket.
613. A jelszó nem megfelelő. Próbálja újra.
614. Az alkalmazás létrehozásakor használt helyazonosító
615. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a kiszolgáló beállításjegyzék-bejegyzéseinek frissítése. %1
616. ldap_add_s(). A hozzáadandó bejegyzés %1.
617. X Windows alapú megjelenítéskezelők tömbje
618. Az SSL-kapcsolat paramétereinek lekérdezése sikertelen. Biztonsági állapot: %2. A rendszer alaphelyzetbe állítja a kapcsolatot.
619. A hook-eljárás nincs telepítve.
620. Szolgáltatók k&ezelése...
621. Csendes üzemmód; ne jelenjen meg megerősítési üzenet egy funkció eltávolításához.
622. Az alfa-küszöbértéknek 0 és 100 közötti értéknek kell lennie.
623. Az indexek hossza nem egyezik meg a tömb dimenziószámával.
624. A megkülönböztető név attribútuma nem olvasható.
625. A távoli állomás eldobta a kapcsolatot.
626. Sikertelen hitelesítés.
627. &Csak ezt a kódösszeállítást
628. Az objektum nem támogatja a kért tulajdonságot.
629. A fürthálózati kapcsolat már létezik.
630. A beállításjegyzék-bővítmény megkezdte a beállítást.
631. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert célcsoport-kezelési eleme a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790273
632. Nem várhat transzparens proxyra.
633. A DateTimeStyles paraméter AssumeLocal és AssumeUniversal értéke nem használható együtt.
634. '%1' helyreállítása sikeresen befejeződött a következő időpontban: '%2'.
635. X” nem állítható „Y” értékűre. A KeySpline értékeknek 0,0 és 1,0 között kell lenniük.
636. Nem hozható létre a fájlhozzárendelés.
637. A hálózati hozzáférés megtagadva
638. A hitelesítő adatok tárolására használt hitelesítőadat-tároló megtelt.
639. A WMI-adatblokk nem érhető el többé.
640. Hivatkozás a következő nem definiált csoportszámra: X.
641. Nem sikerült csatlakozni a távoli MS DTC Tranzakciókezelő rendszer beállításjegyzékhez. Hibaadatok: %1
642. Az eltolás és a számláló összege nem lehet nagyobb a puffer hosszánál.
643. DHCPV6 - adatbázis-karbantartás megkezdése
644. A blokkszintű biztonságimásolat-készítő motor szolgáltatáshoz ismeretlen kérelem érkezett, melynek kódja: '%1'.
645. Elsődleges tartományvezérlő váltása
646. A faxszolgáltatást belső hiba miatt nem lehetett inicializálni Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
647. Nem lehet lekérni a keretrendszer könyvtárának helyét.
648. Meghívták a CacheRequest.Pop metódust egy olyan CacheRequest kérelemre, amely nem az éppen a verem tetején levő kérelem volt.
649. Nem található a tanúsítvány sem a LocalMachine, sem a CurrentUser tárolóban.
650. A fájladatokat nem lehet lekérdezni, ha a fájl nem létezik.
651. Nem vehető fel "%1" típusú ismétlődő gyűjteménybejegyzés "%3" értékre beállított "%2" egyesített kulcsattribútumokkal.
652. Ismeretlen hiba történt az erőforrás-kezelő törlésének kísérlete során.
653. A monikert kézzel kell csatlakoztatni
654. Nem lehet a kért műveletet végrehajtani.
655. A képadatok túlcsordulást generáltak a feldolgozás során.
656. A rendszeridő értéke a(z) %1 értékről a következőre változott: %2.
657. Az IPRIPv2 nem tudta regisztrálni magát az útválasztásitáblázat-kezelőben. Az adat a hibakód.
658. Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt valamelyik Windows GDI hívásban
659. A biztonsági környezet érvénytelen.
660. A(z) '%1' kiszolgáló szinkronizálásra elérhetővé vált.
661. Nem lehet eszköz-hozzárendelési bejegyzését létrehozni a(z) %2 számára.
662. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy szövegkonstans-karakterlánc nem volt lezárva.
663. Névtérgyökerek megjelenítése, létrehozása, eltávolítása, importálása és exportálása.
664. A(z) '%1' fürt számítógép-objektumainak karbantartása.
665. A séma frissítése sikertelen: nem érhetők el az msDS-IntId értékei.
666. Az egész számnak %1 és %2 között kell lennie
667. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) is using the Windows Server 2003 intersite replication topology generator algorithm.
668. A tulajdonság (%1) nem érvényes arra az osztályra, amelyhez társítva van. A program a tulajdonságot figyelmen kívül hagyja. Helytelen XML:%2%3%4%5
669. A WebProxy nem tudta elemezni egy proxyparancsfájl („X”) automatikusan észlelt helyét, és beleilleszteni egy URI-azonosítóba.
670. %1 Alrsz %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!-12.12s!
671. A domainSid paraméter nem érvényes SID a Windows tartományoknál.
672. IP-útválasztás engedélyezve . . . . . : Igen
673. Érvénytelen jelzőbit.
674. Belépés egyszerű kötéssel (%1)
675. A magasabb indexértékek túllépik az Int32.MaxValue értéket a túl magas alsó határérték és/vagy a hosszúság miatt.
676. Ez az esemény akkor következik be, amikor a Diagnosztikai házirend szolgáltatás azt jelzi az SCM felé, hogy állapota RUNNING
677. Az objektum típusa csak Single lehet.
678. Ismeretlen X BAML-rekord található.
679. Meg kell adnia X értékét.
680. Egy objektum DNS-állomásnevének módosítása közben a szolgáltatás egyszerű névértékeit nem sikerült szinkronban tartani.
681. A válaszban nem volt található a kulcsarchiválás kivonatolási attribútuma.
682. Módosult a BitLocker-csoportházirend. A helyreállítási jelszó kulcsfájlját nem lehet menteni. További információiért forduljon a tartománygazdához.
683. A fájl (%1) nem betűtípusfájl.
684. A cél CHAP-titka kisebb a specifikáció által megkövetelt legkisebb méretnél (12 bájt).
685. Új virtuális könyvtár hozzáadása
686. Ezen a gépen nincsen engedélyezve a fájlok titkosítása.
687. Post Office Protocol - POP3-kiszolgálók
688. Rendszerindító fájl mérete
689. Munkamenet-állapot felvételének megkezdése.
690. Az idővonal egyik animációja „X” típusú, és nem használható „Típusnév” típusú tulajdonság animálására.
691. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudott feldolgozás céljából másolatot készíteni egy változásjelentésről, ezért elképzelhető, hogy a szolgáltatás nincs szinkronban az IIS beállítástárolójának jelenlegi adataival. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
692. A célhelyen nincs elég hely az információ másolásához.
693. Nem lehet stabil segédkulcsot létrehozni ideiglenes szülőkulcs alatt.
694. Az OID azonosító értéke érvénytelen.
695. Globális tag csak statikus lehet.
696. A megadott célcímtípus nem támogatott.
697. A fejlécben érvénytelen karakter található.
698. A láncolt kiértékelés nem engedélyezett.
699. %1!-15.15s! - A megadott objektum kijelölése, a fókusz áthelyezésével.
700. A „Zóna” tagsági feltétel az összes olyan kódösszeállításra teljesül, amely az alábbi zónából származik. Azok a kódösszeállítások, amelyek megfelelnek ennek a tagsági feltételnek, megkapják az ehhez a kódcsoporthoz tartozó engedélyeket.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions