English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12101. A kért objektum nem létezik.
12102. A fürterőforrás nem tehető online állapotúvá. A tulajdonos csomópont nem futtathatja az erőforrást.
12103. Az eszköztől nem várt ÚJRAKÜLDÉS üzenet érkezett.
12104. A céltömb típusa nem kompatibilis a gyűjteményben szereplő elemek típusával.
12105. %1 (%2) %3Helytelen a naplófájlok (%4 és %5) sorszámozása. A naplófájlok alapján történő visszaállítás csak akkor lehet sikeres, ha sorszámozás hiánytalan.
12106. Az SQL Server adatbázis létrehozása vagy módosítása sikertelen.
12107. A HTTP-kiszolgáló kezeletlen kivételbe ütközött a(z) "%1" ISAPI alkalmazás feldolgozása közben.
12108. Új helyi adatbázis létrehozása a biztonsági fiókkezelő (SAM) számára...
12109. Tartományi jelszó
12110. Nem található egy menüelem.
12111. ASN1: rossz PDU-típus.
12112. Az új névtérhez meg kell adni egy érvényes célkiszolgálót és egy megosztást
12113. Nem történt művelet, mivel a rendszert újra kell indítani.
12114. Ez a BackgroundWorker folyamat jelenleg foglalt, és nem képest több feladat egyidejű futtatására.
12115. A RecoveryComplete eljárást már meghívták a megadott erőforrás-kezelőhöz.
12116. Címtár-szolgáltatási hiba történt.
12117. A fürtszolgáltatás offline állapotba helyezte a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást.
12118. A célkapuhoz nem társul célkapucsoport.
12119. A művelethez szükséges erőforrás nem létezik.
12120. Hiba lépett fel annak ellenőrzése közben, hogy egy aszinkron üzenet megbízható partnertől érkezett-e. Lehet, hogy a folyamatnak nincs megfelelő jogosultsága a GetEffectiveRightsFromAcl hívásához. A hívás HRESULT értéke: %1
12121. Nincs megjelenítendő alrendszer.
12122. A token nem lehet nulla.
12123. Nem sikerült elindítani a szálat.
12124. A megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások feldolgozása befejeződött.
12125. A bejelentkezési munkamenet nem kompatibilis a kért művelettel.
12126. A gyorsítótári bejegyzés Vary fejléce üres.
12127. A megadott profilelem nem adható hozzá.
12128. A(z) „Tulajdonság neve” beállítástulajdonság írásvédett.
12129. A művelet nem sikerült, mert a motor inicializálása még nem történt meg.
12130. Biztonsági azonosító előzményeinek áttelepítése
12131. Ismeretlen kapcsoló: %1.
12132. Ez az esemény akkor következik be, amikor a szolgáltatás sikeresen leállt
12133. A globális katalóguskiszolgáló nem a legközelebbi helyen van.
12134. Új konfigurációs biztonsági másolat létrehozása, amely az aktuális rendszerállapotot tartalmazza.
12135. Az MS DTC Kapcsolatkezelő nem tudja végrehajtani a TCP/IP vagy az UDP/IP protokollok használatát lehetővé tévő RPC-bejegyzést. Ellenőrizze, hogy az RPC beállításai megfelelőek-e. Hibaadatok:%1
12136. A használt osztálynév ismeretlen vagy helytelen.
12137. DISKCOPY Egy hajlékonylemez teljes tartalmát átmásolja egy másikra.
12138. Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . : %1
12139. Az RPC-kiszolgálónál lebegőpontos túlcsordulás történt.
12140. A DNS-kiszolgáló a maximális megengedettnél hosszabb tartománynevet ("%1") érzéklet. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a név figyelmen kívül hagyásával folytatódik, ajánlott a név kijavítása, vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
12141. A titkosítási szolgáltatónak meg kell adni a "type" attribútumot
12142. Egy értesítésmódosítási kérés teljesítés alatt áll, és az információ nem kerül vissza a hívó pufferébe. A hívónak a módosítások felderítéséhez enumerálnia kell a fájlokat.
12143. A távoli oldalon sikertelen volt a hitelesítés (az adatfolyam még elérhető lehet további hitelesítési kísérletekhez).
12144. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslója nem tudja folytatni a telepítést, mert az erdő nincs felkészítve a Windows Server aktuális verziójának telepítésére. Az Adprep parancssori eszközzel készítse fel az erdőt és a tartományt egyaránt. Az Adprep eszközről bővebben az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások súgójában olvashat.
12145. A kategorizálás nem lehetséges, mivel nem érhetők el GC kiszolgálók
12146. A DisplayIndex érték már használatban van egy másik oszlopnál. A DisplayIndex értéknek oszloponként egyedinek kell lennie.
12147. Nem sikerült a CA tanúsítványláncát (%3) összeállítani a következőhöz: %1. %2.
12148. A fájlhoz már tartoznak tranzakciós metaadatok, és azok nem írhatók felül.
12149. A CharacterMetrics elem érvénytelen. A függőleges növekmény (a BlackBoxHeight, TopSideBearing és BottomSideBearing elemek összege) nem lehet negatív.
12150. Egy identitás két definíciót tartalmaz ugyanahhoz az attribútumhoz.
12151. A VisualTarget elem Visual gyökéreleme nem rendelkezhet szülővel.
12152. %1 (%2) %3A(z) '%4' adatbázis online töredezettségmentesítése megszakadt és leállt. Ha legközelebb online töredezettségmentesítést indít, akkor az a megszakítás pontján folytatódik.
12153. A rendszer X argumentumot várt a következő metódushoz: Metódusnév.Y.
12154. A DSA-objektum törlése sikerült: %1
12155. A DNS-kiszolgáló nem tudta megnyitni a(z) %1 fájlt írásra. Legvalószínűbb, hogy a fájl egy már megnyitott zónafájl. Zárja be a zónafájlt, majd kezdeményezze újra a zóna írását.
12156. A következő fejlécű DataGridColumn már létezik egy DataGrid Columns gyűjteményében: „X”. A DataGrid rácsok nem használhatnak oszlopokat közösen, és nem tartalmazhatnak duplikált oszloppéldányokat.
12157. A GUID bájttömbjének hossza csak pontosan X bájt lehet.
12158. A megadott munkamenetnév érvénytelen.
12159. Érvénytelen a helyi Bluetooth-adapter címe.
12160. A nyomtatóparancs érvénytelen.
12161. Az objektum statikus; a művelet nem engedélyezett
12162. MaterialGroup nem lehet egy interaktív Material (IsVisualHostMaterial értéke true).
12163. Sikertelen inicializálás.
12164. A Process objektumon a UseShellExecute tulajdonságnak HAMIS értékre kell állítva lenni ahhoz, hogy a folyamat felhasználóként induljon el.
12165. A ByRef értéktípus-paraméter nem lehet NULL.
12166. Nyilvános kulcs kivonata
12167. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a Pages szakasz
12168. A munkacsoport- vagy tartománynevet a hálózaton már egy másik számítógép használja.
12169. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_commit függvényét hívta. Az xa_commit függvény hívása nem sikerült, a művelet nem várt hibakódot (%3) eredményezett: Fájl=%1 Sor=%2.
12170. Egy MS DTC naplófájl már létezik a kijelölt könyvtárban. Egy létező MS DTC naplófájl alaphelyzetbe állítása az adatbázisok és más tranzakciós erőforrás-kezelők rendezetlenné válásához vezethet. Mielőtt továbblépne, tanulmányozza az MS DTC Administrator kézikönyvét. Kívánja alaphelyzetbe állítani a létező MS DTC naplófájlt?
12171. Az ASF fejlécobjektum nem található.
12172. A DNS-kiszolgáló nem tudta inicializálni az Active Directory biztonsági illesztőit. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és indítsa újra a DNS-kiszolgálót. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
12173. A DNS-kiszolgáló megpróbálta a háttérben betölteni a beépített Active Directory-zónát (%1), de a betöltés közben hiba lépett fel. A zóna most leáll. Javítsa ki a hibát és indítsa újra a DNS-kiszolgáló szolgáltatást. A hiba az eseményadatokban található.
12174. A művelet végrehajtása előtt vissza kell állítani a jogosultságot.
12175. A címtár és a natív címtárszolgáltatás adattípusa közti konverzió az egyik irányban nem működik
12176. A rendszeren nem érhető el kézmozdulat-felismerő.
12177. Alkalmazáskészlet leállítása
12178. A cél nem válaszolt időben egy olyan kijelentkezési kérésre, amelynek elküldésére a cél egy aszinkron üzenetének hatására került sor.
12179. Finger: WSAStartup:
12180. Váratlan „>” karakter.
12181. A felhasználó által megadott egyik megbízotti karakterlánc nem felel meg a \ szintaxisnak és nem a "*" karakterlánc
12182. Hiba a(z) '%1!ls!' gyűjtőfájlban történő keresés során.
12183. MTU-felfedezési méret, >= 68
12184. Hiba történt a bejelentkezésgyorsító jogkivonat feldolgozásakor. A hiba adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10230-as eseményben lettek rögzítve.
12185. %1 (%2) %3Hiba (%4) történt a következő fájl biztonsági mentése közben: %5.
12186. Forrás [%2]: Ehhez a forráshoz nem található bejegyzés az áttelepítőtáblában.
12187. A(z) %1 rendszerfájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem kísérli meg a(z) %1 kijavítását, mert az utóbbi időben túl sok sérült fájlt észlelt. A gyakori sérülések a számítógép lemezének hibájára utalhatnak.
12188. A(z) „X” jogosultság nem érvényes ebben a rendszerben.
12189. Csak egyetlen %1 objektumot adjon meg a(z) %2 utasításhoz.
12190. A fürt %1 erőforrása karbantartási módba lépett. A kapcsolódó állapot: %2.
12191. hiba a konzolkimeneti-leíró lekérdezésekor: %1!d!.
12192. A megadott bejelentkezési hitelesítéstípus érvénytelen.
12193. Katalógus- vagy konfigurációs hiba miatt a COM+ nem tudta aktiválni a komponenst.
12194. NMM - IPSEC-egyeztetés engedélyezése alapmódban %1!-10.10s!
12195. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta megállapítani, hogy melyik számítógépfiókra kell alkalmazni a csoportházirend-beállításokat. Ez az állapot átmeneti is lehet. Ezen a számítógépen nem tartatja be a rendszer a csoportházirend-beállításokat.
12196. A(z) %1 (%2) számú folyamat sikeresen meghívta a következőt: SetLocaleInfo(%3, %4, "%5").
12197. Az UriKind paraméternek átadott „X” érték érvénytelen.
12198. A rendszerkatalógus helyreállítása megtörtént a következő biztonsági másolati célhelyről: '%1'.
12199. Túllépte az egy rendszerben tárolható titkos információk maximális számát.
12200. A számítógép nem tudta automatikusan konfigurálni a(z) %1 hálózati című hálózati kártya IP-paramétereit. A következő hiba történt a konfiguráció közben: %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions