English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

801. Ismeretlen TypeCode érték.
802. A használt fiók egy kiszolgáló megbízhatósági fiókja. A bejelentkezéshez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
803. Nem hozható létre olyan CustomAttribute, amelynek argumentumtípusa Típusnév.
804. %1 (%2) %3Az árnyékmásolat-példány (%4) beállítása befejeződött.
805. Az Acl-ek sikeresen visszaállítva.
806. Az alkalmazás elérési útja érvénytelen.
807. A kódcsoport eltávolítva a(z) X szintről.
808. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens azonos nevű ablakosztállyal rendelkezik.
809. A(z) <%1> névtér/csatlakozási pont nem létezik.
810. A felhasználó (%2\%1) megpróbált bejelentkezni a Központi Windows-telepítési szolgáltatásokn keresztül, de nem járt sikerrel.
811. Ez az összetevő nem támogatja a kért hibaelrejtő stratégiát.
812. A hálózati átviteli végpont már rendelkezik hozzá társított címmel.
813. A terhelési faktor értéke csak 0,1 és 1,0 között lehet.
814. A DNS-kiszolgáló CNAME (alias) erőforrásrekordot próbált gyorsítótárba helyezni egy olyan tartománynévhez, amelyhez már van RR. A CNAME RR-t a rendszer figyelmen kívül hagyta, mert csak ez lehet az egyetlen RR a tartománynévhez.
815. Az automatikus feloldás le van tiltva a(z) %2 köteten.
816. Egy HEAD kérelemből eredő válasz eltérő Content-Length fejléccel rendelkezik.
817. A cél bontotta a kapcsolatot, mielőtt a kezdeményező teljes szolgáltatási fázisba lépett volna.
818. Házirend-összeállítások megtekintése
819. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott kiinduló CRL-t közzétenni a(z) %1 kulcshoz az alábbi helyre: %2. %3.%5%6
820. Egy művelethez ismétlődő kezelődefiníció van megadva.
821. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan Kerberos AP-REQ üzenetet tartalmaz, melyet a Windows Kerberos biztonsági csomagja elutasított.
822. FTP-kérelmi metódus=Metódusnév.
823. A csoportházirend-ügyfél szolgáltatásnak egy előző példánya észlelhető.
824. Az aktuális csoportházirend-beállítások megszabják, hogy csak kritikus kötetek vehetők fel a biztonsági másolatba.
825. Számbavételi célból kapcsolódás a következőhöz: %1!wS!
826. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl biztonsági másolatának készítése elkezdődött; (a fájl mérete: %5).
827. A hibakereső később újra megpróbálja a műveletet.
828. Hibás címke a következőben: ILGenerator.
829. A DNS-kiszolgáló nem talált semmilyen (se elsődleges, se másodlagos) zónát az inicializálás során. Nem lesz mérvadó egyetlen zónára nézve sem, csak gyorsítótárazási kiszolgálóként fog futni. További információt az online súgóban talál.
830. A bezárt médialejátszó esetében csak a megnyitás és bezárás műveletek támogatottak.
831. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a kiinduló és a különbözeti visszavonási listákat a(z) %1 kiszolgáló részére.
832. Aszinkron ISDN V.120
833. Pontosan egy helyszínt kell megadni új alkalmazásként.
834. TRA - Átviteli mód előnyben részesítése %1!-10.10s!
835. A Message Queuing API jelzett függvénye nem várt hibával tért vissza. %1
836. A(z) '%1' erőforráscsoport létrehozása...
837. Alapértelmezett speciális felhasználóosztály a korlátozott hozzáférésű ügyfelek számára
838. Az URI-formátumok nem támogatottak.
839. A rendszer ismeretlen ManipulationMode jelzőt észlelt.
840. Hajlékonylemezen nem hozható létre lapozófájl.
841. A megadott érték érvénytelen nem ASCII-karaktereket tartalmaz.
842. A RADIUS-proxy hálózati hiba miatt nem tud válaszokat fogadni. A hibakód: %2.
843. Nem vethető össze a megadott "%1" érték a(z) "%3" attribútum "%2" értékével az kért "%4" összehasonlító művelet használatával. Ez az összehasonlítás csak két számérték esetében használható.
844. A feladatátvételi fürtszolgáltatás nincs telepítve ezen a csomóponton.
845. Nem sikerült konfigurálni a(z) %2 naplózását (könyvtár: %4), Állapot: %1.
846. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása megkapta a fájlt ("%1"), de nem tudja áthelyezni a fogadott fájlok mappájába. A jelentett hiba: %2. Ellenőrizze, hogy létezik-e a fogadott fájlok mappája, és hogy elég szabad hely van-e a megfelelő lemezen.
847. Nem található függvény: %1!S!:%2!S!.
848. A megkísérelt művelet az önjavítás engedélyezését igényelte.
849. Az előzetes feldolgozás befejezte az egyesítést.
850. A DHCP szolgáltatás nem tudja használni az adatbázist. Ha egy szolgáltatás először indult egy NT 3.51-es (vagy korábbi) verzióról való frissítés után, akkor a DHCP-adatbázist konvertálni kell a JET új adatbázis-formátumára az upg351db.exe segédprogram futtatásával. Az adatbázis frissítése után indítsa újra a DHCP szolgáltatást.
851. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az attribútum már létezik.
852. Hozzáférési engedélyek hiányában a kiszolgáló nem tudta olvasni a(z) %1 fájlt.
853. Az egyéni számlálók vezetéséhez használt példányneveknek 127 vagy kevesebb karakter hosszúságúaknak kell lenniük.
854. Használat: %1 távoli könyvtár helyi fájl.
855. A 3388-as TCP-porton keresztüli hálózati forgalmat engedélyező "Terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farm" Windows tűzfalkivétel (amelynek segítségével a terheléselosztás használatakor a terminálszolgáltatások ügyfélkapcsolatai a megfelelő terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóra irányíthatók) nem tiltható le. Javasoljuk, hogy a Windows tűzfal beállításainak igény szerinti módosításával tiltsa le manuálisan ezt a kivételt.
856. A(z) <%1> nem megfelelő\hiányos elosztott fájlrendszerbeli útvonal.
857. A(z) "%2" %1 objektum hozzáadva
858. A(z) %2 fürtözött szolgáltatásban vagy alkalmazásban található %1 fürterőforrás hiba miatt leállt.
859. Nem található ellenőrzési pont rekord a fürtnaplóban.
860. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (csak 2000-ben)
861. Korábban nem volt egy mappa sem átirányítva.
862. A StrongName nem tartalmazhat üres karakterláncot a kódösszeállítás neveként.
863. A jelszót nem lehet frissíteni. Az új jelszóhoz megadott érték jelszavakban meg nem engedett értékeket tartalmaz.
864. Nem nyitható meg a Windows Szolgáltatásvezérlő.
865. A protokollcsalád nincs konfigurálva a rendszerben, illetve nem létezik a hozzá tartozó implementáció.
866. DNS: a név érvénytelen karaktert tartalmaz.
867. A(z) %1 kapcsolóhoz nem kell értéket megadni.
868. A kvóták le vannak tiltva ezen a köteten
869. A típusnak vagy a metódusnak Y általános paramétere van, de csak X általános argumentum van megadva. Mindegyik általános paraméternél meg kell adni az általános argumentumot.
870. Alkalmazás esetében engedélyezett modulok felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével lehetőség van egy adott modult az azonosítója alapján megkeresni, szülőalkalmazás szerint listázni, illetve a megadott modulattribútumok alapján szűrni.
871. Az alkalmazás DOS-os grafikus módot próbált meg engedélyezni. A DOS-os grafikus mód nem támogatott.
872. Azért nem sikerült kapcsolódnia, mert duplikált név van a hálózaton. Ha tartományhoz csatlakozik, a Vezérlőpult Rendszer segédeszközének segítségével változtassa meg a számítógép nevét, majd próbálkozzon újra. Ha munkacsoporthoz csatlakozik, válasszon más munkacsoportnevet.
873. Az exportálás befejeződött. Az utófeldolgozás folyamatban van...
874. Fájlrendszer típusa: FAT
875. Ideiglenes IPv6-cím. . . . . . : %1%2
876. <%%if ...%%> található hozzá tartozó <%%else%%> vagy <%%endif%%> nélkül.
877. Hiba történt az üzenet-DLL felszabadítása közben. A FreeLibrary a következőt adta vissza: %1.
878. A forráskarakterlánc nem elég hosszú. Ellenőrizze a sourceIndex értéket és a mennyiséget.
879. Nem található a(z) „Típusnév” típus Register metódusa a következő szerelvényben: „Kódösszeállítás neve ”.
880. A tárolóhely megadott száma nem érvényes.
881. ------ Támogatott SITECOSTING parancsok ------
882. Az útválasztási tábla nem tudta megnyitni a rendszerleíró adatbázis következő kulcsát: %1.
883. Elérte a szalag fizikai végét.
884. Az ASF fejléc mérete meghaladta a megadott legnagyobb méretet.
885. A művelet archív környezetet igényel.
886. Jegyzékfájlelemzési hiba: az elem nem volt lezárva.
887. Előfordulhat, hogy a tömb nem üres.
888. A(z) %1 tanúsítványigénylése próbált megújítani egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatónál. A kérelem függőben van.
889. Útválasztó-felfedezés végrehajtása
890. A(z) %1 eszköz illesztőprogramja hosszú ideig tartó tétlenség miatti port-időtúllépést észlelt. Az állapot megszüntetése érdekében a program a porthoz társuló összes buszt alaphelyzetbe állította.
891. Megérkezett a tanúsítvány az ügyfél megbízottjától.
892. Az ügyfél hitelesítő adatai LDAP-kapcsolathiba miatt nem ellenőrizhetők. A hibakarakterlánc mezője tartalmazni fogja az LDAP-kiszolgáló nevét, ha az elérhető.
893. Az IPRIPv2 nem tudott csomagot küldeni a kapcsolatról (IP-cím: %1) a következő IP-címre: %2. Az adat a hibakód.
894. Örökölt konfigurációs szakasz áttelepítése újabb verzióra az új kiszolgálói szolgáltatások kiaknázása érdekében.
895. A várakozási események időzítőit nem sikerült regisztráltatni a várakozási kiszolgálószállal. Lehet, hogy a riasztható szálak nem lettek inicializálva az Rtutils modulban. Az adat a hibakód.
896. Hiba történt egy cookie-nak a tárolóba való felvételekor.
897. A hibafájl nem nyitható meg
898. Regisztrált szolgáltatók száma: %1
899. A kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának visszafejtése sikeresen megtörtént.
900. A biztonsági házirend kiértékelése egy kódösszeállításra

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions