English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1501. A számítógépen található összes alkalmazáskészlet felsorolása
1502. Ehhez a kötethez nem található példány
1503. Az eseményosztály nem tudta végrehajtani a felület lekérdezését. Ellenőrizze az eseménynaplóban az EventSystem egyéb hibáit.%1
1504. A gyűjtemény módosult, előfordulhat, hogy a felsorolási utasítás nem fut le.
1505. A kimenő útválasztási csoportban van legalább egy érvénytelen eszköz. Ellenőrizze az eszköz beállításait. Csoport neve: '%1'
1506. Nem lehet csatlakozni a távoli kiszolgálóhoz.
1507. get changes
1508. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4
1509. UpdateMetadata a(z) %1!x! és %2!x! névterekhez, befejezettségi állapot: %3!x!
1510. Cache-Control vagy Expires fejléc nélküli POST válasz.
1511. A kijelölt puffer csak nullákat tartalmaz.
1512. Az adatfolyam még mindig meg van nyitva.
1513.
1514. A konkrét hibakód a következő volt: %1.
1515. A RADIUS-proxy érvénytelen üzenethitelesítő attribútumot tartalmazó választ kapott a(z) %1 kiszolgálótól.
1516. Mély hangok erősítése
1517. A megadott DNS-nevet nem sikerült feloldani.
1518. A programokat esetleg nem lehet végrehajtani.
1519. Az esemény részleteiről a "Részletek" szakaszból tájékozódhat
1520. Nem sikerült memóriát lefoglalni.
1521. A kérelemből hiányzik az SMIME-képességek kötelező kiegészítő mezője.
1522. &Lejárat késleltetésének engedélyezése
1523. %1!wS!, Cél (kiszolgáló: %2!wS!, mappa: %3!wS!) eltérő TargetPriority érték
1524. Internal event: A privileged operation (rights required = 0x%1) on object %2 failed because a non-security related error occurred.
1525. Nem sikerült megfelelően a Bővített sorkezelő-szolgáltatás inicializálása.
1526. A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 2.0) megköveteli, hogy a mintavételi állandók a [0–3] számú regiszterekben legyenek.
1527. Az IPRIPv2 sikeresen elindult.
1528. A(z) %1 eszköz eltávolítását a(z) %2 iSCSI-munkamenetből %3 megvétózta.
1529. %1 nem található.
1530. A hálózati illesztőfelület lekapcsolódott.
1531. A metaadatfájl útvonala írásvédett könyvtárat ad meg.
1532. A csomag olyan IPsec biztonsági társítással érkezett, amelynek élettartama lejárt.
1533. "%1" sikeresen elindítva
1534. Szabály áthelyezése felfelé
1535. Az írás nem sikerült, mert a meghajtó nem tudta megfelelő sebességgel olvasni az adatokat az íráshoz. A forrásadatok a helyi számítógépre történő áthelyezése, az írási sebesség csökkentése vagy a puffer kiürülését megakadályozó beállítás használata megoldhatja a problémát.
1536. A folyamat nem rendelkezik a művelet végrehajtásához szükséges néhány jogosultsággal.
1537. A megadott névhasználati környezetből hiányzik egy kereszthivatkozás.
1538. NIS IPv6-címlista
1539. A megadott címzett nem létezik.
1540. %1: A beágyazott vezérlő (EC) nem válaszolt a megadott határidőn belül. Ez az beágyazott vezérlő hardverének vagy belső vezérlőprogramjának hibáját jelezheti, vagy a BIOS nem megfelelően éri el a beágyazott vezérlőt. Ellenőrizheti, hogy a számítógép gyártójánál elérhető-e BIOS-frissítés. Bizonyos esetekben ez a hiba a számítógép nem megfelelő működését okozhatja.
1541. A szöveg Properties tagja nem lehet null értékű.
1542. Nem történt összehasonlítás hibák miatt.
1543. A hívó feladatok közötti SendMessage hívást küld, és nem jut ki a PostMessage híváson keresztül.
1544. Az üzenet túl hosszú; csonkítva fog megjelenni.
1545. A napló tartalma.
1546. MSBUILD : Hiba: MSB1008: Csak egy projektet lehet megadni.
1547. Az EapHost szolgáltatásnak átadott XML nem felelt meg sem az EapHost, sem az EapMethod sémának. Ellenőrizze az EapHost szolgáltatásnak átadott XML-tartalmat.
1548. Nem sikerült olvasni a megadott parancspuffer-mutatóból.
1549. Nem sikerült a DebugPort eltávolítása, mivel a folyamathoz már tartozik egy port.
1550. Nem található CardMan Mobile intelligenskártya-olvasó a rendszeren.
1551. A felsorolás alaptípusának és az objektumnak azonos típusúnak kell lennie, vagy az objektumnak karakterláncnak kell lennie. Az átadott típus: „X”; a felsorolás alaptípusa: „Y”.
1552. Csak az mscorlib kódösszeállítása érvényes.
1553. A DHCPV6R nem tudott táblát létrehozni a továbbítási adatok tárolásához. Az adat a hibakód.
1554. A(z) (%1) elem sikeresen eltávolítva a közzétételből.
1555. A megadott X érvénytelen méret a(z) Y végponthoz.
1556. Jegyzékfájlelemzési hiba: nem várt fájlvég.
1557. Internal error: The expression %1 was false at line %2 of file %3. Please contact Microsoft Product Support Services for assistance.
1558. A kiválasztott bejegyzés nem tölthető be, mert az alkalmazás hiányzik vagy sérült.
1559. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudják frissíteni saját szolgáltatásvezérlési pontjukat.
1560. DNS: a zónainformáció nem érhető el.
1561. BELSŐ hiba - elveszett a megerősítési állapot
1562. Ez a tranzakciókezelő nem tudott propagálni egy másik TIP-tranzakciókezelőtől érkező tranzakciót.
1563. A nem felügyelt átadásra előkészítéshez nem tartozik ElementCount tulajdonság.
1564. Egy S.M.A.R.T. hiba hívta meg a Windows lemezdiagnosztikát, de a lemezdiagnosztika nem észlelt új hibát. A diagnosztika kilép javítási művelet végrehajtása nélkül.
1565. A megadott ablak nem a jelenlegi folyamathoz tartozik.
1566. Az AddInterface() függvényt IGMP-proxy kapcsolat felvételéhez hívták meg. Az IGMP-proxy már másik kapcsolat tulajdonosa. Az adat a hibakód.
1567. Megszakítások nem tilthatók le a kapcsolódó porteszközön: %1.
1568. A fürtszolgáltatás leállítása sikeresen megtörtént.
1569. - Hozzárendelt útvonal: %1
1570. Ismeretlen LCID
1571. A szállal társított jelenlegi tranzakciókontextus nem érvényes tranzakcióobjektum-leíró.
1572. A hiba okának lefordítása nem sikerült. Üzenetkód: 0x%1!x!, Ok: %2!x!
1573. Nem sikerült a DNS IPV6 frissítése
1574. A környezeti változó neve nem tartalmazhat 255 vagy több karaktert.
1575. Nem sikerült inicializálni a faxszolgáltatást, mert nem tudta elindítani a TAPI eszközöket. Ellenőrizze, hogy a faxeszköz megfelelően van-e telepítve és beállítva. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
1576. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes rendszeresemény-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1577. A megadott tábla érvénytelen vagy ismeretlen.
1578. A biztonsági mentéshez megadott egyik kötet nem létezik.
1579. A következő konfigurációs szakasz nem olvasható, mert hiányzik belőle egy szakaszdeklaráció: "%1".
1580. A függvény olyan nevet próbált használni, amelyet egy másik tranzakció foglalt le használatra.
1581. A KRBTGT fiók jelszavának módosítása nem sikerült. A hibakód az adatmezőben található
1582. Az aktuális végrehajtási szálhoz nem aktív az aktiválási környezet, amelynek aktív állapota megszüntetés alatt van.
1583. Érvénytelen időformátum: „X”. Helyes időformátumok például: 7D, 10H, 5M, 30S vagy 20MS.
1584. Az árnyékmásolat-készlet eszközeinek írhatóvá tétele.
1585. Az MS DTC Tranzakciókezelő kapcsolatobjektuma nem található.
1586. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes CPU hiba, amelyet a(z) %1 CPU jelentett. A rekordban %2 további hiba található.
1587. Az indexek csak Int32 típusúak lehetnek.
1588. A tanúsítványszolgáltatás biztonságimásolat-készítése befejeződött.
1589. A Windows Installer szolgáltatás nem tudja telepíteni a frissítést, mert valószínűleg hiányzik a frissítendő program, vagy a frissítés a program más verziójához készült. Ellenőrizze, hogy a frissítendő program a számítógépen van-e, és hogy a megfelelő frissítést használja-e.
1590. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) aláírása nem egyezik meg más naplófájlokéval. A helyreállítás csak akkor lehet sikeres, ha minden aláírás megegyezik. A program törölte a(z) %5 - %6 tartományba eső naplófájlokat.
1591. A(z) %1 csomópont kizárása a fürtből.
1592. A címtárszolgáltatás nem tudta engedélyezni a kérelmet.
1593. Az üzenetet aláíró tanúsítványa érvénytelen vagy nem található.
1594. Ehhez a művelethez nem támogatott a többdimenziós tömbök használata.
1595. Egy meglévő gyorsítótári bejegyzést törölni kellene.
1596. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta megfelelően konfigurálni a(z) "%1" alkalmazáskészlet várólistájának hosszát. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1597. A munkacsoport kiszolgálóinak listája jelenleg nem érhető el.
1598. Megszűnt objektum használatára történt kísérlet.
1599. Hiányzó paraméter.
1600. A Response Content-Range:X érvénytelen formátumú.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions