English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6801. A(z) „X” nem létezik a gyűjteményben.
6802. A leállítandó alkalmazáskészlet neve
6803. Nem sikerült elindítani a fürtszolgáltatást, mert a feladatátvevő fürt virtuális adaptere nem tudta inicializálni a miniport adapterét. A hiba kódja a következő: %1. Győződjön meg arról, hogy a többi hálózati adapter megfelelően működik, és keresse meg az esetleges hibákat az eszközkezelőben. Ha megváltoztatták a beállításokat, szükség lehet a feladatátvevő fürtszolgáltatás újratelepítésére ezen a számítógépen.
6804. Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása elindult.
6805. Az SMTP-kiszolgáló biztonságos kapcsolatot igényel, vagy nem történt meg az ügyfél hitelesítése.
6806. A(z) „File Name” célfájl könyvtár, nem fájl.
6807. A megadott érték nem tartalmaz „IPermission” kódot.
6808. A hálózati címfordító (NAT) nem tudta eltávolítani a memóriából a kernel módú fordítómodult. Az adat a hibakód.
6809. Nem sikerült alkalmazni a szoftvertelepítési beállítások változásait. %1 Hiba: %%%2.
6810. A gyűjtemény módosítva lett a számbavétel során.
6811. Szál helyi tárolási hibája
6812. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás egy művelete meghiúsult.
6813. %1 (%2) %3Szinkron átfedő javítófájl-lapírási hiba %4 történt.
6814. Soap elemzési hiba, „Típusnév” xsd: típus érvénytelen: X
6815. %2 : Ez a tesztüzenet INFORMATIONAL.
6816. Az üzenet kategóriája.
6817. Nem található a távoli fájlok listája.
6818. Nem sikerült inicializálni a konfigurációs rendszert indításkor. Ez olyankor fordulhat elő, ha a konfigurációs sémafájlok hiányoznak, érvénytelenek vagy nem érhetők el.
6819. WTC - Párhuzamos gyorsítótárazás eng. %1!18.18s!
6820. Tartományvezérlői átirányítás érvényesítése a következő tartományhoz: <%1> ....
6821. Hiba történt, miközben a felhasználó a(z) "%1" felhasználói területi beállítást a(z) "%2" értékkel módosította a jelenlegi felhasználói területi beállításra. Hibakód: %3. Hibaüzenet: %4
6822. A(z) X nem GenericMethodDefinition. A MakeGenericMethod csak olyan metódusnál hívható, amelynek MethodBase.IsGenericMethodDefinition értéke igaz.
6823. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása nem tudja menteni a fájlt, mert a lemez megtelt.
6824. Az FTP kiszolgáló nem tudta létrehozni a fő kapcsolati szoftvercsatornát. Az adat a hibakód.
6825. Ismeretlen LDAP-verzió. Az alkalmazáshoz LDAP v2 vagy LDAP v3 szükséges.
6826. A(z) %1 című hálózati kártyának megfelelő hálózati kapcsolatot a DHCP karanténkényszerítési ügyfél eltávolította a korábban hozzárendelt karanténkonfigurációból.
6827. Hiányzik egy alapértelmezett érték nélküli paraméter.
6828. A hálózat nem létezik, vagy a hálózatkezelő nincs elindítva.
6829. Érvénytelen állapot valódi objektum visszaadásához.
6830. Egy bővíthető számláló bezárta a DSCTRS.DLL függvénytár eseménynaplóját.
6831. Egy művelet megpróbált átlépni egy implementációban definiált korlátot.
6832. Egy nyomkövetési naplóban szereplő nyomkövetési események megjelenítése. Ehhez meg kell adni a nyomkövetési napló azonosítóját, amelynek létező nyomkövetési naplófájlhoz kell tartoznia.
6833. Hiba történt a megadott könyvtárban lévő (%1) INF-fájlok elemzése közben.
6834. A fájlrendszer nem támogatja a zárolási típus elemi módosításait.
6835. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a meglévő nyomkövetési adatok kiürítése nem sikerült. Belső információ: %1.
6836. A nyomtatásfeldolgozó ismeretlen.
6837. MSBUILD : Hiba: MSB1009: A projektfájl nem létezik.
6838. A(z) „X” egyéni tulajdonság használatban van.
6839. Letelt egy, az adapternek küldött parancs időkorlátja. Az adapter nem válaszolt.
6840. Nem sikerült beírni az állapotot az XML-fájlba; hiba= %1!lu!
6841. A kérelem nem érvényes az objektum aktuális állapotában.
6842. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült frissíteni az egyszerű szolgáltatásneveket a számítógép-objektumon.
6843. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta átadni a tartományi szintű műveleti főkiszolgáló szerepköröket az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások tartományban lévő másik példányának. Ennek oka lehet, hogy nincs másik AD LDS-példány a műveleti főkiszolgáló szerepkör átvételéhez, vagy az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások egy már nem létező AD LDS-példányt keres.
6844. Érvénytelen alkalmazáskészlet-név
6845. A visszahíváskor a távoli helyen nem számítógép válaszolt.
6846. Az erdő DNS-zónái
6847. Az IGMP olyan csomagot kapott, amelynek mérete kisebb az IGMP-csomagok megengedett legkisebb méreténél. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédos útválasztótól: %2.
6848. Egy kártyakészlet importálása a kártyagyűjteménybe sikeresen megtörtént.
6849. A csoportházirend-ügyfél szolgáltatás jelenleg megosztott szolgáltatásnak van konfigurálva.
6850. Új CRM naplófájl jött létre a rendszeralkalmazás számára.
6851. Ez a művelet törli az összes ütemezett feladatot.
6852. <%1> Az értékek csak a következő tartományban lehetnek: <%2!d!>-<%3!d!>
6853. Hiba az Active Directory szoftvertelepítési adataiban.
6854. A fejléc értékei nem lehetnek X karakternél hosszabbak.
6855. Az IDQ fájl (%2) nem található.
6856. Inicializálni kell a TypedReference értéket.
6857. A(z) %3 parancsfájlja %1 másodperc múlva hibával ért véget.
6858. Virtuális hely leállítása
6859. Nem sikerült biztonsági társítást létrehozni az IPSec-illesztőprogrammal. Ennek legvalószínűbb oka, hogy az IKE-egyeztetés túl sokáig tartott. Ha a probléma továbbra is fennáll, csökkentse a hibát okozó gép terhelését.
6860. Jegyzékfájlelemzési hiba: XML-dokumentumban csak egy legfelső szintű elem lehet.
6861. A(z) %2!ls! fájlrendszer nem importálható a lemezről. A(z) '%1!ls!' fájl már létezik a lemezkép-hierarchiában mappaként.
6862. Az InitialLeaseTime tulajdonság csak a bérlet kezdeti állapotában módosítható. Az állapot jelenleg: „X”.
6863. A felhasználó e-mail neve nem található.
6864. A mező nem található: „X”.
6865. Az index értéke nem helyes.
6866. A KeyTime elem nem hozható létre a(z) „X” értékkel, mert az kisebb, mint nulla.
6867. Környezeti változók használatához FALSE értékre kell állítani a Process objektum UseShellExecute tulajdonságát.
6868. Az alkalmazásbővítmény nem tudta visszaadni az összetevők visszaállítási sorrendjét.
6869. Az író metaadat-dokumentuma sérült.
6870. A(z) X paraméter nem érvényes. Használja a megfelelő Begin aszinkron hívás által válaszként adott objektumot.
6871. Az előzetes feldolgozás megkezdte a szerepkörök ellenőrzését.
6872. Az alapmódú házirend felvétele sikerült, de a rendszer nem támogatja a kért ajánlatok némelyikét.
6873. A hitelesítés sikertelen, mert érvénytelen vagy sérült a számítógépen a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítvány
6874. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az attribútum nem létezik.
6875. A kiszolgálónak nem sikerült létrehoznia az ügyféllel adatcsatorna-kapcsolatot helyi kapcsolatban: %1. A(z) %2 adatportot egy másik szolgáltatás vagy alkalmazás használja.
6876. Decimális bájttömb konstruktorához szükség van egy négyelemű, érvényes decimális bájtokat tartalmazó tömbre.
6877. A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum nem létezik a kötelező érvényű tartalmazásban.
6878. Az aktuális folyamat nem állította be előzetesen az időzítő feloldását.
6879. A következő környezeti változó nem definiált: %1.
6880. A kért hivatkozás érvénytelen.
6881. Távoli könyvtár
6882. Érvénytelen aláírás.
6883. Az AsyncFlowControl objektumot annál a szálnál kell használni, amelyben azt létrehozták.
6884. Az illesztő nem talál memóriainformációt a megadott memóriacímhez.
6885. (GMT+10:00) Vlagyivosztok
6886. AAAA rekord . . . . . : %1
6887. Nem sikerült létrehozni az eseményértesítés eseményét. A CreateEvent visszatérési kódja: %1.
6888. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert a rekord nem található.
6889. Érvénytelen DNS-típus.
6890. Vagy X, vagy Y megadása kötelező.
6891. A következő elem egy vagy több érvénytelen értéket tartalmaz: „X”.
6892. Az adatcserében folyamatvezérléshez alkalmazott kézfogási protokoll, amely nem lehet „Nincs” értékű.
6893. A Source elemet be kell állítani a RoutedEventArgs elemnél eseményútvonal fordítása vagy leírók hívása előtt.
6894. A rendszerképfájl (%1) erős titkosítású aláírással rendelkezik, módosítása nem lehetséges.
6895. A beállításjegyzék olvasása a következő hiba miatt nem sikerült:%1!d!.
6896. Az MS DTC szolgáltatás újraindítása nem sikerült. Belső információ: %1.
6897. A(z) {0:x} token nem érvényes FieldInfo token a(z) {1} modul hatókörében.
6898. TypedReferences típus nem definiálható újra egyszerű típusként.
6899. A naplózási hely vagy a beállított naplózási hely érvénytelen.
6900. A megadott alkalmazáskészletben található, alkalmazásokra irányuló kérelmek keresése

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions