English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6001. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása nem megy végbe, mert az Active Directoryban található tokenek száma meghaladja a maximális értéket.
6002. Naplózási mód: Teljes
6003. Letiltja az összes erőforrást, beleértve a futtatási jogot is
6004. Nem egyértelmű átirányítás
6005. {Beállításstruktúra helyreállítva} A(z) '%3' beállításstruktúra (fájl) sérült volt, és helyre lett állítva. Lehet, hogy néhány adat elveszett.
6006. Nincs több tag.
6007. A DNS-kiszolgáló GetQueuedCompletionStatus() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
6008. A megadott konstans típusa nem használható.
6009. Kiválasztotta a megszemélyesítési beállítást, de nincs megadva identitás. A megszemélyesítéshez meg kell adni egy identitást és egy jelszót. A megszemélyesítés módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
6010. Érvényes a(z) X állapotkód alapján.
6011. A biztonsági leíró terjesztője befejezte a teljes terjesztést.
6012. A következő egyike sem engedélyezett: új kötelező attribútum hozzáadása egy létező osztályhoz; kötelező attribútum törlése egy létező osztályból; illetve olyan új nem kötelező attribútum hozzáadása a Top speciális osztályhoz, amely nem visszamutató hivatkozás típusú attribútum (közvetlenül vagy öröklésen keresztül, például segédosztály hozzáadása vagy törlése).
6013. A(z) '%1' erőforrás függővé tétele a(z) '%2' erőforrástól...
6014. Egy vagy több írónak nem sikerült elküldeni a PreRestore eseményt.
6015. A metódus hívását olyan típusnál kell végrehajtani, amelynél a Type.IsGenericParameter érték hamis.
6016. Az indító PIN-kód beállítása megtörtént. Kifejezetten ajánlott a PIN-kódot biztonságos, ettől a számítógéptől különböző helyen tárolni.
6017. A fájlkezelési párbeszédpanelre vonatkozó engedély nem korlátozott.
6018. Indítási parancsfájl
6019. A cél ismeretlen kivonatoló algoritmust ajánlott a CHAP protokollhoz. A cél által visszaadott adatok a kiíratási adatok között szerepelnek.
6020. A(z) %1 LDAP API befejeződött, a visszatérési kód 0x%2
6021. Ismeretlen érték a ResourceScope paraméternél: X Valószínűleg túl sok erőforrástípus-bit van beállítva.
6022. QC rendezés
6023. Más fiók bejelentkezési eseményei
6024. A címtárszolgáltatás kötését újra kell egyeztetni a kiszolgáló bővítmény-információinak megváltozása miatt.
6025. %1 (%2) %3A visszaállított naplófájl (%4) aláírása helytelen.
6026. A kijelölt felhatalmazási szabály eltávolítása
6027. Az Adprep sikeresen frissítette az erdőszintű információkat.
6028. Ez az ügyfél nem rendelkezik engedéllyel ahhoz, hogy ezzel a feladóval használja a Küldés másként funkciót.
6029. A megadott séma nem teljes - nem határozza meg az összes szükséges tulajdonságot
6030. Nem található DLL vagy exportált függvény a tulajdonos használatának ellenőrzéséhez.
6031. Típusnév” típusú árnyékoló állandó használata nem engedélyezett.
6032. A megadott érték nem a hét egyik érvényes napja.
6033. %1 név nem érvényes.
6034. Az eszköztől nem várt NYUGTA érkezett.
6035. Egy meglévő gyorsítótári bejegyzést el kellene távolítani, de ez nem lehetséges egy nem várt válaszállapot miatt: (X) Y.
6036. Nem támogatott verzió.
6037. A beállításjegyzék-bővítmény befejezte az elemzést.
6038. %1!-15.15s! - Kilépés a DiskRAID alkalmazásból.
6039. A jelenlegi médiatípus nem támogatott.
6040. Megtörtént a következő modul mentése: „X”.
6041. A távoli SMTP-szolgáltatás visszautasította az SSL-kézfogást, mert a bizonyítvány lejárt.
6042. Távoli könyvtár tartalmának listázása
6043. A kért objektum vagy objektumfelület nem létezik.
6044. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum CHAP-titkainak beállítása.
6045. Nem sikerült a biztonsági mentés tárolására megadott helyre írni, mert rossz szektorcsoportok találhatók.
6046. %1 (%2) %3Az adatbázismotor visszaállítást végez a biztonsági másolatból. A naplófájlok alapján történő visszaállítást a(z) %4 mappából kezdi, majd folytatja a(z) %5 mappa naplófájljaival.
6047. Az mtstocom indítórutinja befejeződött.%1
6048. Érvénytelen szerializált DateTime adatok. Nem található a „ticks” vagy a „dateData” érték.
6049. A megadott hangadatfolyam érvénytelen.
6050. A gyermekobjektum nem kapható meg.
6051. A címtárszolgáltatás hibát talált a név elemzése közben.
6052. A StylusPointDescription elem nem tartalmazhat duplikált StylusPointPropertyInfo elemeket.
6053. Az internetes szolgáltatások megállítása sikerült.
6054. A(z) '%1' útvonal hibás formátumú, vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz.
6055. A monitor érvénytelen monitortechnológia-típust jelentett. Monitortechnológia például a katódsugárcsöves, a plazmaképernyős vagy az LCD (TFT). Ez a hiba azt is jelenti, hogy a monitor nem felel meg az MCCS 2.0 vagy az MCCS 2.0 Revision 1 specifikációnak.
6056. Az objektumba írt adatok nem konzisztensek vagy érvénytelenek.
6057. Az online HTTP-adatlekérés sikertelen
6058. A feladat regisztrálva van, de nem minden megadott eseményindító fogja elindítani a feladatot.
6059. Az adathordozó nem kompatibilis az eszközzel vagy az adathordozó-készlettel.
6060. Mivel az eredeti és az új csoportházirend-objektum különböző tartományokban található, a szoftvertelepítési kategóriák nem lesznek másolva (vagy importálva).
6061. A megadott elem már létezik.
6062. személyes információ
6063. A folyamat már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van.
6064. Annak visszaadása, amellyel a hívó a folyamatban lévő munkát folytatni kívánja.
6065. %1 most nem használható.
6066. A következő terminálszolgáltatási átjáróesemény naplózása nem tiltható le: "%1". A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel a LogEvents beállításkulcshoz, és hogy a Távoli beállításjegyzék szolgáltatás elindult.
6067. A biztonsági mentés meghiúsult, mert egy másik ügyfélen keresztül a helyreállítás tervezése folyamatban van.
6068. A távkommunikációhoz kijelölt számítógép jelenleg nem áll rendelkezésre.
6069. A(z) %1 utáni paraméter nem lehet üres karakterlánc.
6070. A megadott puffer nem elég nagy a teljes kért adatkészlet tárolásához. A részleges adatok kitöltötték a puffer méretét. A hívónak a kitöltött puffer tartalmában szereplő méretű puffert kell biztosítania (felületspecifikus).
6071. A kérés el lett utasítva, mert a kérdéses bejelentkezés nem felső szintű bejelentkezés.
6072. Ethernet-adapter %1:
6073. A DHCP szolgáltatás címtár-szolgáltatási környezetet érzékelt a hálózaton. Ha van címtárszolgáltatás a hálózaton, akkor a DHCP szolgáltatás csak olyan kiszolgálón futhat, amely része a címtárszolgáltatásnak. Mivel ez a kiszolgáló egy munkacsoporthoz tartozik, így a DHCP szolgáltatás befejezi a működését.
6074. Nincs szabad memória a vállalati objektumazonosító pufferéhez. A trap nem lesz elküldve.
6075. A forrástömb típusa nem rendelhető hozzá a céltömb típusához.
6076. Névtér ABDE tulajdonságának engedélyezése.
6077. %1 (%2) %3'%4' adatbázis: Nincs több B-fa-azonosító (objektumazonosító). B-fa-azonosítókat úgy lehet felszabadítani vagy használaton kívülre helyezni, hogy kapcsolat nélküli üzemmódban töredezettségmentesíti az adatbázist.
6078. A konfigurációs szakasz megadása az alábbi alkalmazásban nem engedélyezett
6079. Kísérlet történt a folyam olvasására annak vége után.
6080. %2: Nincs elegendő egybefüggő fizikai memória a készlet egyesítéséhez.
6081. A(z) '%1' erőforrás lehetséges tulajdonosainak listázása:
6082. A rendszer nincs konfigurálva a BitLocker meghajtótitkosítás használatára. Frissítse a rendszertöltés-vezérlőt (BOOTMGR).
6083. Az árnyékmásolat nincs elérhetővé téve.
6084. A moniker osztálynak nincs inverze
6085. A fájl titkosítva van, és ügyféloldali titkosítás használatával kell megnyitni.
6086. A belső vezérlőprogram konfigurációs adatai nem teljesek.
6087. A tartományban nem található írható tartományvezérlő.
6088. Az összeállítás-elemben definiálva van a jegyzékfájl alapértelmezett névtere, de ennek értéke nem "urn:schemas-microsoft-com:asm.v1".
6089. Egy COM+ alkalmazás objektumának metódushívása vissza lett utasítva, mert a hívónak nincs rá joga. A COM+ alkalmazás hozzáférési ellenőrzése alkalmazási és komponensi szinten történik, és az ellenőrzés jelenleg kötelező érvényű. A meghívni kívánt metódusra vonatkozó információ és a hívó identitása nem érhető el, mert valószínűleg nincs elég memória a számítógépen.
6090. A nem felügyelt memóriafolyam-pozíció a folyam kapacitásán túlra esett.
6091. Ha a szoftvercsatorna leválasztása megtörtént, csak aszinkron módon kapcsolódhat újra, és csak másik EndPoint használatával. A BeginConnect metódust olyan szálon kell meghívni, amely nem lép ki a művelet befejezéséig.
6092. Az összes hálózati illesztő tulajdonságainak listázása:
6093. Az átadott értéknek felsorolásalapnak vagy egy felsorolás alaptípusának, például Int32 típusnak kell lennie.
6094. A sémahitelesítő ellenőrzés sikertelen.
6095. A FontFamily elem nem tartalmazhat több FamilyMaps elemet.
6096. Az irányelvmodul ("%1") "%2" metódusa hibát adott eredményül. %5 Az eredményül adott állapotkód: %3. %4
6097. [NETFTAPI] Nincs jelen az IPv4/802-szolgáltató
6098. A paraméternek felsorolási típusúnak kell lennie.
6099. WaitForInputIdle végrehajtása sikertelen. Ez akkor fordulhat el, ha a folyamatnak nincs grafikus kezelőfelülete.
6100. A hitelesítési kérés nem lett feldolgozva, mert olyan RADIUS-üzenetet tartalmazott, amely nem volt megfelelő a biztonságos hitelesítési tranzakcióhoz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions