English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9301. A megadott adatkészlet (pl. üzemmódkészlet, frekvenciatartomány-készlet, leírókészlet, topológia stb.) üres.
9302. A DNS-proxyügynök hálózati hibát talált, miközben megpróbált üzeneteket fogadni a(z) %1 IP-című kapcsolaton. Az adat a hibakód.
9303. Az MS DTC a 64 bites platformokon jelenleg nem támogatja sem a TIP, sem pedig az XA műveleteket. Az MS DTC ugyan elindul, de a TIP és XA szolgáltatások nem lesznek elérhetők.
9304. Microsoft szállítóspecifikus beállítások Windows 2000-ügyfelekhez
9305. %1: Hiba a fájl (%2) olvasásánál.
9306. Figyelmeztetés: %1, %2.
9307. Túllépte az üzenethossz korlátját.
9308. Nem lehet másik szálat létrehozni.
9309. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend frissítése megtörtént.
9310. BELSŐ hiba - a lemez másik lemezcsoporthoz tartozik
9311. Magas hangok erősítése
9312. A kódösszeállítás bájtjai nem kérhetők le.
9313. (GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
9314. Az IMAPI nem képes a jelenlegi adathordozó többmenetes írására, mert nincs támogatott kompatibilis UDF-verzió az íráshoz.
9315. A fürt leállítása folyamatban van.
9316. Alkalmazástartományok létrehozása és felügyelete
9317. Nem lehet RPC szolgáltatásokat inicializálni
9318. A cél, a maszk és az útválasztó IP-címei fontossági sorrendben
9319. A DNS-kiszolgáló nincsen bejegyezve a megadott címtárpartícióhoz.
9320. Az objektum típusa csak Decimal lehet.
9321. A terminálszolgáltatási átjáró hálózati hozzáférési házirendmotorja hibát kapott az információ-hozzáférési szolgáltatástól (IAS), a hiba a következő volt: "%2"
9322. Az NtCreateFile API-hívás meghiúsult. Ezt a hibaüzenetet soha nem szabad az alkalmazásnak megkapnia, ezt a Windows Lan Manager Redirector használja a belső hibaleképező rutinjában.
9323. Az eszköz telepítését a rendszerházirend tiltja. Forduljon a rendszergazdához.
9324. Az objektum levélobjektum.
9325. A fürt %1 IP-címerőforrása nem helyezhető online állapotba. A fürt %2 hálózati illesztőjének megfelelő hálózati adapter konfigurációs adatai nem határozhatók meg (a hiba kódja: %3). Ellenőrizze, hogy az IP-címerőforráshoz a megfelelő cím és hálózati tulajdonságok vannak-e megadva.
9326. A radírgörbe nem lehet null értékű.
9327. BELSŐ hiba - az adott nevű lemezcsoportnév már létezik
9328. A megkísérelt művelet nem támogatott.
9329. A megadott fájl nem található.
9330. A PKCS 9 attribútum nem adható hozzá közvetlen módon a gyűjteményhez.
9331. A kívánt profil a megadott eszköztől eltérő típusú eszközhöz való.
9332. A Windows hibát észlelt, amikor törölte a helyi adapterről a(z) %2 adaptercím Bluetooth kapcsolati kulcsát. Az esemény tartalmazza a gyártóspecifikus hibakódot.
9333. Ismeretlen tagtípus.
9334. Névtérkonfiguráció megjelenítése vagy módosítása a kiszolgálón.
9335. Nem található az NTDS Settings objektum ehhez az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához.
9336. Leírás: Egy, a címtárban definiált hely tulajdonságainak megjelenítése.
9337. Az XML-ben két tulajdonság azonos névvel (%1) lett megadva a következő helyen: (%2). Ellenőrizze, hogy a nevek egyediek-e a helyen belül. Az utóbbi tulajdonságot a program figyelmen kívül hagyja.%3%4%5
9338. Érvénytelen DEVMODE bájtok
9339. A feladat olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nem kompatibilisek a Windows korábbi verzióival.
9340. A maszk nem lehet null értékű vagy üres.
9341. Tranzakciók támogatása
9342. BELSŐ hiba - az elsődleges lemezcsoport már létezik
9343. Az IPBOOTP nem tudott egy eseményt bejegyezni az ntdll várakozási szálai közé. Az adat a hibakód.
9344. A cél NEM-re állította a DataSequenceInOrder értékét, holott a kezdeményező IGEN-t kért. A bejelentkezés sikertelen lesz.
9345. Jegyzékfájlelemzési hiba: ezen a helyen nem használható szóköz.
9346. Az MS DTC telepítése során a régi naplófájl megőrzése nem sikerült. A telepítés folytatódik, ám a régi naplófájlban lévő összes adat elvész. Belső információ: %1.
9347. Más használatijog-események
9348. Nem sikerült megállapítani, hogy melyik a rendszerindító kötet.
9349. Fogadott fax: %1, mentve a következő helyre: %2
9350. Hiba történt a „system.net/defaultProxy” konfigurációs szakaszban megadott webproxy létrehozásakor.
9351. A kategorizáló eredményt kapott a wldap32!ldap_result függvénytől, még mielőtt teljesen elküldte volna a keresést. Üzenetazonosító: %1, állomás: %2
9352. A naplófájlnak legalább két tárolóval kell rendelkeznie a benne történő olvasáshoz vagy íráshoz.
9353. A fióknév érvénytelen, vagy nem létezik, illetve a megadott fióknévhez ez a jelszó nem felel meg.
9354. A(z) %1!wS! számbavétele kész: %2!d! bejegyzés, számbavételi szint: %3!d!, állapot: 0x%4!x!
9355. A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt
9356. %1!-37s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
9357. Kivétel történt.
9358. Bejegyzések keresése...
9359. Megbízhatóság ellenőrzése
9360. A következő MouseAction elem nem támogatott: „X”.
9361. HDLC tiszta csatorna
9362. Visszaadott parancs: 0x%1!08x!
9363. Hiba történt az alkalmazás javítására tett kísérlet során.
9364. Az összes lapra alkalmazandó alapértelmezett téma megadása
9365. Az összes alhálózat helyi
9366. Célbejegyzés feldolgozása
9367. Hiba történt a(z) '%1!ls!' gyűjtőfájl írása során.
9368. A folyamat indításához használt környezeti blokk nem lehet 65535 bájtnál hosszabb. Ez a környezeti blokk X bájt hosszú. Távolítson el egyes környezetiblokk-változókat, és próbálja meg újra.
9369. A DNS-kiszolgáló nem tudja létrehozni a TCP-szoftvercsatornát. Indítsa újra a DNS-kiszolgálót vagy a számítógépet. Az eseményadat a hibakód.
9370. Sikeresen megtörtént a felhasználó csoportházirend-beállításainak feldolgozása. Nem észlelhetők változások a csoportházirend legutóbbi feldolgozása óta.
9371. A Windows folyamataktivációs szolgáltatása hibát észlelt a következő alkalmazáskészlet SID-társításának létrehozása során: "%1". Az alkalmazáskészlet le lesz tiltva. Ez többnyire akkor fordul elő, ha egynél több alkalmazáskészlet neve társítható ugyanahhoz az SID-azonosítóhoz. A probléma elhárításához módosítsa az alkalmazáskészlet nevét, és újból véglegesítse a konfigurációs módosításokat. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9372. A szórótábla elemszámlálója túlcsordult, és negatív értéket vett fel. Ellenőrizze a terhelési faktort, a kapacitást és a tábla jelenlegi méretét.
9373. Egy fájlrendszer- vagy fájlrendszerszűrő-illesztőprogram sikeresen végrehajtott egy FsFilter műveletet.
9374. A sémafrissítés nem sikerült: duplikált OID.
9375. Részletes kiírás üzemmódjának ki/bekapcsolása
9376. Nem támogatott azonosító
9377. Nem sikerült a naplófájl megnyitása.
9378. SSL használata s&zükséges
9379. A rendszer energiatakarékossági állapota %2 állapotból %3 állapotba megy át.
9380. Nem létező tartomány.
9381. Az eszköz jelentette, hogy a kért üzemmódlap (és típus) nem található.
9382. A borítékolt adat üzenete nem tartalmazza a megadott címzettet.
9383. Hiba a sémafrissítés során az érvényesítési gyorsítótár újraszámításakor.
9384. A DHCP szolgáltatás nem tudta olvasni a beállításjegyzékből a BOOTP fájltáblázatot. A DHCP szolgáltatás nem fog tudni válaszolni olyan BOOTP-kérésekre, melyek erre a fájlnévre hivatkoznak.
9385. A(z) %1 csomópont sikeresen csatlakozott egy feladatátvevő fürthöz, és észlelte, hogy fürtszolgáltatási szoftvere frissült.
9386. A kiszolgáló nem tudta leállítani a(z) "%1" alkalmazást. A hiba: "%2".
9387. Használat: %1 felhasználónév [jelszó] [fiók]
9388. A művelet a kezdeményezők vagy a felderítési módszerek egy részénél sikertelen volt.
9389. A(z) "%1" MODUL eltávolítva
9390. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tud %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mivel egy érvényes aláíró tanúsítvány hozzárendelt titkos kulcsának eléréséhez jelszó szükséges, és a számítógép tanúsítványai nem támogatják a titkos kulcsok erős védelmét.
9391. Az MS DTC tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A GetSecurityConfiguration a következő hibával tért vissza: %1.
9392. A fürtcsomópont nem tudta átvenni a kvórumerőforrás vezérlését, mert az erőforrást egy másik aktív csomópont birtokolja.
9393. Bejelentkezési hiba: ismeretlen felhasználónév vagy rossz jelszó.
9394. Az időtúllépés értéknek vagy pozitív számnak vagy -1-nek kell lennie.
9395. A metaadat-lekérdezési kérelem érvénytelen.
9396. A COMSPEC környezeti változó nem a CMD.EXE programra mutat.
9397. A pipe állapota érvénytelen.
9398. Váratlan MSAA-hiba
9399. A logikai lemezkezelő nem támogatja az örökölt alapköteteket tartalmazó lemezek dinamikussá alakítását.
9400. Elemzési hiba. A jelenlegi elem nem kompatibilis a soron következő elemmel: X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions