English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13501. A megadott adatfolyam-azonosító már használatban van.
13502. A(z) %1 zóna frissítési ellenőrzése nem sikerült. A(z) %2 helyen nem lehet a fő DNS-kiszolgálóhoz csatlakozni zónaletöltés fogadásához. Ellenőrizze, hogy a zóna a főkiszolgáló helyes IP-címét tartalmazza-e, illetve nem történt-e hálózati meghibásodás. További információ az online súgó "Másodlagos zóna főkiszolgálójának frissítése" című részében található. A zónához - ha léteznek - több főkiszolgálót is rendelhet.
13503. A kért művelethez címtárszolgáltatásra van szükség, de nincs rendelkezésre álló címtárszolgáltatás.
13504. A megadott hosszúság meghaladja a SecureString maximális kapacitását.
13505. Több távoli könyvtárak tartalmának listázása
13506. Nincs várakozó a szűrő ezen üzenetre adott válaszára.
13507. Nem sikerült csatlakozni a távoli géphez.
13508. Az eszköz (%1) alaphelyzetbe került.
13509. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elutasította a következő kérelmet: %1 (kérelmező: %2). További információ: %3
13510. Az ügyfél érvényes hitelesítő adatokat szolgáltatott. A naplózási házirendtől függően a létrehozott jogcímek listája egy azonos tranzakcióazonosítójú 10550-es eseményben lehet rögzítve.
13511. A(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő válasz készen áll a küldésre a(z) %2 állapotkóddal.
13512. A PortName nem lehet üres.
13513. A visszaállítási kötet túl kicsi.
13514. A tollszolgáltatástól érkező csomag nem várt méretű.
13515. Megnyitás vagy létrehozás művelet lett végrehajtva, miközben egy megnyitás-zárolás (oplock break) éppen folyamatban van.
13516. A megadott GUID-azonosító nem gombot reprezentál, így az isButton értékének hamisnak kell lennie.
13517. Egy rendszergazda új helyre helyezte át a(z) %1 zónát az Active Directoryban. A zónát a(z) %2 helyen fogja tárolni a rendszer az Active Directoryban.
13518. Hiba történt a típus betöltése során.
13519. Ismeretlen kapcsoló: "%1"
13520. BELSŐ hiba - a kötet hossza túl kicsi allemezek tárolásához
13521. A számítógépen található, a sikertelen kérelmeket tartalmazó nyomkövetési naplók felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével lehetőség van egy adott nyomkövetési napló azonosító alapján történő megkeresésére, az egyazon helyhez vagy munkavégző folyamathoz tartozó nyomkövetési naplók listázására, illetve a nyomkövetési naplók attribútumai alapján történő naplószűrésre.
13522. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: az új nyomkövetési munkamenet létrehozására tett kísérlet nem sikerült. Belső információ: %1.
13523. A fürtszolgáltatás váratlan hibát kezelt a(z) %2 forrásmodul %1. sorában. A hibakód: %3.
13524. Az újraelemzési pont attribútum nem állítható be, mert ütközik egy már létező attribútummal.
13525. Nem lehet az EnterpriseOID-t karakterláncból ASN.1 objektumazonosítóvá konvertálni. A trap nem lesz elküldve.
13526. A rendszer az adattípus hibás használatát észlelte egy betöltési vagy tárolási utasításban.
13527. Nem lehet lefordítani néhány azonosítási hivatkozást, illetve egyet sem.
13528. A rendszer felvette a(z) %2 távoli adaptert a személyes eszközök közé.
13529. A(z) %1 című hálózati kártyának megfelelő hálózati kapcsolathoz a DHCP karanténkényszerítési ügyfél IPv6-karanténkonfigurációt rendelt.
13530. Nullának kell lennie.
13531. A célfolyamat vagy a célszált tartalmazó folyamat védett.
13532. Meghaladta a kiosztott tárolóhely méretét.
13533. Leírás: Csoportot ad hozzá a címtárhoz.
13534. DNS: a kiszolgáló nem tudja értelmezni a formátumot.
13535. Rossz UID.
13536. A megadott fájlnév (...%1) túl hosszú.%2%3%4%5
13537. Konfiguráció áttelepítése a "Default Web Site/" konfigurációs elérési út "httpModules" konfigurációs szakaszához
13538. A megadott nyomtatásfigyelő ismeretlen.
13539. A megadott XML-szöveg formátuma hibás. További tudnivalók a részletes hibajelentésben.
13540. A VSS jelen verziója nem támogatja ezt a műveletet.
13541. A hatókör konvertálása csak DHCP vagy csak BOOTP hatókörré nem engedélyezett, ha a hatókörben vannak DHCP- és BOOTP-ügyfelek is. A létrehozandó hatókör típusának megfelelően törölje ki kézzel vagy a DHCP-, vagy a BOOTP-ügyfeleket a hatókörből.
13542. Az ütemezett biztonsági mentés konfigurációja ütközik a csoportházirend-beállításokkal, hiba: '%2'. A(z) '%1' kezdési időpontú ütemezett biztonsági mentés az ütközés miatt meghiúsult. Az ütközés elkerülése érdekében módosítsa az ütemezett biztonsági mentés konfigurációját.
13543. Az új konzolablakméret hatására túl nagy lesz a konzol puffermérete.
13544. Nem sikerült összegyűjteni a futásidejű eseményeket; hiba= %1!lu!
13545. Fájlmegosztás
13546. A művelet nem támogatott.
13547. A megadott időtartamnál (ms) hosszabban feldolgozás alatt álló kérelmek keresése
13548. A(z) „X” karakter kívül esik az Unicode-kódtartományon.
13549. A logikai lemezkezelő nem tudta a partíció típusát meghatározni
13550. A DHCPV6R nem tudott táblát létrehozni a kapcsolat adatainak tárolásához. Az adat a hibakód.
13551. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A SetCheckpoint hibakódja: %1.
13552. A faxszolgáltatás nem tudta a faxot fogadni. Feladó: %1. Hívóazonosító: %2. Címzett: %3. Lapok száma: %4. Eszköznév: %5.
13553. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság „X” értéke érvénytelen.
13554. Általános adatok
13555. A kimenő útválasztási szabály nem érvényes, mert nem talál érvényes eszközt. Ellenőrizze, az útválasztási szabály beállításait. Országhívószám: '%1' Körzetszám: '%2'
13556. A relatív elérési út olyan karakterlánc, amely tartalmazza a „..” karakterláncot, vagy pedig nincs benne gyökérkönyvtár.
13557. %1!-20s! %2!-30s! %3!u! (0x%3!x!)
13558. A DNS-kiszolgáló nem talált gyökérmutató-készletet.
13559. Az objektum nem olvas vagy ír önméretező adatot.
13560. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem találta meg a kiszolgáló fiókját az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli példányán (%1).
13561. X példánya nem hozható létre, mert az egy illesztőfelület.
13562. A szál létrehozása olyan ThreadStart delegálttal történt, amely nem fogad el paramétert.
13563. Az Active Directory szoftvertelepítési adatai között egy csomag sem felel meg ezen kritériumnak
13564. A művelettel társított tranzakcióleíró érvénytelen.
13565. Az IDA fájl (%2) sablonjának nem lehet részletek része.
13566. Hiba az OLE beállításjegyzék használata közben.
13567. Nem sikerült lekérni az automatikus frissítés segítségével a külső féltől származó legfelsőlista-kabinetfájlt a következőtől: <%1>. Hiba: %2
13568. A FontFamily elemek nem tartalmazhatnak több megegyező Style, Weight és Stretch tulajdonságokkal rendelkező FamilyTypeface elemet.
13569. Figyelmeztetés: %1 Paraméter: %3: Figyelmeztetéskód %2.
13570. A varázsló a számítógép biztonsági házirendjének azon a részén hajt végre módosításokat, amely az összes felhasználóra hatással van. Ez a lehetőség az otthoni felhasználók és a rendszergazdák számára hasznos, akik az adott számítógép összes felhasználójára vonatkozó házirend-módosításokat szeretnének végezni.
13571. Nem lehet olvasni a forráslemez %1!I64d! számú blokkját.
13572. A(z) %1 címtárpartíción hátralévő adatok átvitele az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányára: %2...
13573. A felvett SortDescription leírások érvénytelenek. A probléma valószínűleg elhárítható úgy, hogy „false” értékre állítja az oszlop CanUserSort tulajdonságát, vagy használja az oszlop SortMemberPath tulajdonságát, illetve kezeli a DataGrid Sorting eseményét.
13574. A több bájtos célkódlapban nem létezik leképezés a Unicode-karakterhez.
13575. A DNS-kiszolgáló nem tudja a(z) %1 fájlt a memóriába ágyazni. Vagy zárja be a nem használt alkalmazásokat, vagy indítsa újra a számítógépet, így további memória fog rendelkezésre állni a kiszolgáló számára.
13576. A tagsági attribútum nem módosítható.
13577. Az iSCSI-kezdeményező visszahívást adott át, de az hibásan volt formázva.
13578. A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek a szoftvercsatornákhoz.
13579. A számítógép nem tud kommunikálni a kiszolgálót biztosító számítógéppel.
13580. A varázsló a más házirendszinteken végrehajtott módosítások miatt nem tudja visszaállítani ezt a zónát az alapértelmezett biztonsági szintre.
13581. A gépen található összes hely felsorolása
13582. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott tanúsítványt igényelni a(z) %2 részére a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól (%4). Kapcsolatfelvétel másik hitelesítésszolgáltatóval.
13583. Az ügyfélnek egyeztetni kell a lezárók használatát (RFC 983).
13584. SSL-kézfogás kezdeményezése.
13585. Az objektum nem lehet NULL.
13586. A Byot átjáró nem tudta beállítani a tranzakciós tulajdonságot az új objektumkörnyezetben.%1
13587. %1 (%2) %3Az adatbázist tartalmazó lemez megtelt. Ha helyfelszabadítás céljából naplófájlokat töröl, és az adatbázisfájlok nem tiszta leállítás utáni állapotúak, akkor előfordulhat, hogy az adatbázis nem indítható majd el. A megszámozott naplófájlokat törölni ugyan nem szabad, de át lehet őket helyezni akkor és csakis akkor, ha az adatbázisfájlok tiszta leállítás utáni állapotúak. Nem helyezhető át: %4.
13588. A felhasználói felület nyelvének (%1) eltávolítása sikerült.
13589. Érvénytelen kísérlet kötegfájlcímke kívülről történő meghívására.
13590. Hiba: %1.
13591. Az osztály nem létezik.
13592. A DNS-kiszolgáló a maximális hosszt meghaladó tartománynevet érzékelt egy csomagban (forrás: %1). A DNS-csomag az eseményadatokban található.
13593. A(z) „X” paraméterérték nem lehet negatív.
13594. Túl sok dinamikus csatolású modul van a programhoz, vagy a dinamikus csatolású modulhoz csatolva.
13595. A következő elemtípus nem támogatott: Típusnév.
13596. Egy betűkészletcsalád nevében szereplő abszolút URI-azonosítónak tartalmaznia kell a file:// sémát.
13597. Dekódolási hiba történt.
13598. Egy kiszolgálóalkalmazás megszakította a(z) %1 azonosítójú kérése feldolgozását.
13599. A megadott nyomkövetési naplóban keresendő nyomkövetési esemény neve
13600. Nem sikerült a szükséges névobjektumok inicializálása. Hibaadatok: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions