English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7801. Nem sikerült kulcsot olvasni a beállításjegyzékből
7802. Nincs regisztrálva egyszerű név.
7803. A CRM naplófájl eredetileg egy eltérő nevű számítógépen készült. A frissítés a jelenleg használt számítógép nevével történt. Ha ez a figyelmeztetés a számítógép nevének megváltoztatásakor megjelenik, nincs szükség további műveletekre. %1
7804. Nem található a ParameterMessageFile a következő eseményforrásához: %1. A RegOpenKeyEx a következőt adta vissza: %2.
7805. Egy lépési műveletnek tartalmaznia kell egy csomóponttesztet, vagy – predikátum esetén – egy algebrai műveletet, melynek segítségével tesztelhető a megelőző csomópontkészlet által azonosított csomópontkészlet minden csomópontja.
7806. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a Globalization szakasz
7807. Nincs elég lemezterület az MS DTC naplófájl számára.
7808. Egy tranzakció %1 perc %2 másodpercig tart, ami sokkal több, mint amire számítani lehetett. (A hívó: %3.) A hosszú ideig tartó tranzakciók hozzájárulnak a verziótároló kiürüléséhez. A verziótároló kiürülése után minden címtárművelet meghiúsul. Segítséget a Microsoft ügyfélszolgálatától kérhet.
7809. Az összes erőforráscsoport saját tulajdonságainak listázása:
7810. Újraindítás közben nem sikerült beolvasni egy kötetfőkulcsot egy kulcsfájlból.
7811. A logikai lemezkezelő nem tudta a megjelölt lemezeket konvertálni
7812. Nem definiált NumberStyles érték van használatban.
7813. A betöltés hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
7814. A LinkedList csomópont egy LinkedList osztályhoz tartozik.
7815. NULL érték szerepel egy tömbben.
7816. Nincsenek beállítva a jogosultságok. Mindenki teljes eléréssel rendelkezik.
7817. Első házirendfrissítés
7818. A rendszer lehetséges holtpont helyzetet észlelt.
7819. A számítógép neve (%1) nem egyezik meg a Windows Server címtáradatbázisában feljegyzett névvel (%2). Ha átnevezte a számítógépet, vissza kell nevezni %2 nevűre. Ha az adatbázist biztonsági mentésből állította vissza, a visszaállításnak a mentéskor használt számítógépen kell történnie.
7820. Nincs beállítva naplózási házirend az adott felhasználónak
7821. Ez a Surrogate nem támogatja a PopulateData() metódust.
7822. A két tömbnek (X és Y) azonos méretűnek kell lennie.
7823. BELSŐ hiba - a művelethez tranzakció szükséges
7824. Az állapotjegyző elutasította a(z) %1 korrelációazonosítójú kérelmet a következőnél: %2 (résztvevő: %3), mert a kérelmet a tartománynévrendszer (DNS) nem tudta engedélyezni (%4). A kérelem elvetésre kerül.
7825. Az összes ablak és esemény
7826. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült létrehozni a CertEnroll mappát és/vagy a megfelelő engedélyekkel rendelkező megosztott mappát. %1
7827. Jegyzékfájlelemzési hiba: az egyedülálló attribútum nem használható külső azonosítókkal.
7828. X, kulcs = Y, a végrehajtási művelet sikertelen volt -> Z.
7829. NetBIOS-hatókörazonosító
7830. Fizikai elérési út a szigorú elnevezési kulcsfájlhoz.
7831. Nem negatív szám szükséges.
7832. A rendszerindító kötet nem azonos a biztonsági másolatban lévővel.
7833. Az ügyfél érvényes XML-jogkivonatot mutatott be, de nem sikerült Windows NT-jogkivonatot előállítani, mert a jogkivonat nem tartalmaz sem egyszerű felhasználónévi vagy e-mail jogcímet, sem Active Directory biztonsági azonosítókat.
7834. Az advanceWidths és glyphOffsets elemek értékei túl nagy koordinátát eredményeznek a(z) „X” indexű betűképnél. A(z) „Y” renderingEmSize elem esetében az értékek nem lehetnek nagyobbak, mint „Z”.
7835. Érvénytelen hozzáférés memóriahelyhez.
7836. Hiba történt a következő sémafájl elemzése során: %1
7837. Az internetes kulcscsere biztonsági társítását a kapcsolat létrejötte előtt törölte a másik fél
7838. A(z) '%1' csomóponthoz tartozó hálózati illesztők listája:
7839. A kérelemből hiányzik az aláírási házirend kötelező információja.
7840. Hitelesítés az aktuális Windows hitelesítő adatokkal.
7841. Az üzenet valamennyi címzettje már feldolgozva (kézbesítve vagy nem kézbesíthető értesítés).
7842. A megadott hitelesítési módszer nem támogatott.
7843. A megadott Magától Működő eszköz beállításjegyzékben megadott elérési útja érvénytelen.
7844. Windows teljesítményszámláló-összetevőt képvisel.
7845. A(z) "%1" szakasz zárolva a(z) "%2" konfigurációs elérési úton.
7846. Keretek nélküli képet nem lehet menteni.
7847. %1 hiba történt, miközben az iSCSI-kezdeményező szolgáltatás megpróbálta ellenőrizni, hogy szerepel-e a Windows tűzfal által engedélyezett alkalmazások listáján.
7848. A csomag sorozatszámának ismétlés-ellenőrzése sikertelen.
7849. A létező könyvtár írásvédett, így nem írható felül.
7850. %1!1.1s! Port %2!-3lu! Vez %3!-3lu! %4!-20.20s! %5!-10.10s! %6!4d!
7851. A szolgáltatásbővítmény megkezdte az elemzést.
7852. A CriticalHandle nem lehet NULL.
7853. A Windows NT-jogkivonatalapú alkalmazások ADFS-webügynöke sikeresen beolvasta a megbízhatósági kapcsolat adatait az összevonási szolgáltatásból.
7854. A helyi számítógép DHCP/BINL szolgáltatása hálózati hibát érzékelt. A hiba: %3.
7855. Leírás: Ez a parancs objektumoknak a címtárból való törlésére szolgál.
7856. A biztonsági tokenben nincs tárhely további tároló elhelyezéséhez.
7857. Hozzáférés érvényesítése,Hozzáférés-szabályozási lista,Célállapot,%1 névtér csatlakozási pontjainak átfedései és duplikátumai ....
7858. Az ISAPI ("%1") jelentette, hogy a következő hiba miatt megsérült: "%2".
7859. A(z) „X” nem érvényes Percent érték KeyTime elem esetében. A Percent értéknek 0,0 és 1,0 közötti számnak kell lennie.
7860. Az osztály nem támogatja a következő protokollt: „X”.
7861. Többablakos helyzetű szerkezetben lévő ablakok összes leírójának azonos szülővel kell rendelkezniük.
7862. Az MS DTC szolgáltatás leáll, mert nem sikerült időben elindulnia. Ennek oka az lehet, hogy túl sokáig tartott, míg az MS DTC helyreállította a naplófájlt. Próbálkozzon az indítási időkorlát növelésével, azaz adjon meg nagyobb számot a "MaxRecoveryTimePerMbInMinutes" DWORD értéknek a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC beállításkulcsban. Az alapértelmezett érték 3 (perc). Hibaelhárítási környezet: %1
7863. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott szoftvercsatornát létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolathoz: %1. Az adat a hibakód.
7864. A Windows nem tud kapcsolódni ehhez a hálózathoz A kiszolgálónak a hitelesítéshez szükséges főtanúsítványa nem található a tanúsítványtárolóban.
7865. A(z) „X” metódus végrehajtása sikertelen, mert nem adtak értéket a(z) „Y” tulajdonságnak, amelynek „Z” objektumot kellene tartalmaznia, és a sablon kulturális környezetéből sem lehetett származtatni a tulajdonság értékét.
7866. NLS dátum/idő függvényei
7867. A megadott érték érvénytelen azonosítókiadó számára.
7868. MSBUILD : Hiba: MSB1026: A sémafájl nem létezik.
7869. '%1' helyreállítását a következő időpontban leállították: '%2'.
7870. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezése %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 könyvtár létrehozásakor történt.
7871. A másodlagos DNS-zónához tartoznia kell főkiszolgálói IP-címnek.
7872. A logikai lemezkezelő nem tudta írni a lemez konfigurációját.
7873. Tulajdonos: %1
7874. Oldal görgetése felfelé
7875. A megadott űrlapméret érvénytelen.
7876. Kezdő időpont:
7877. Túl sok üzenet érkezett a szemaforhoz.
7878. Kieső nap - X
7879. Nem lehet bezárt TextWriter objektumba írni.
7880. A(z) X tartomány jellegű gyorsítótári adatfolyamot adott válaszként, eltolás = Y, hossz = Z.
7881. A DHCP-címfoglaló nem tudott kötést létrehozni a(z) %1 IP-címhez. Ez a hiba a TCP/IP-hálózatkezelés hibáját jelezheti. Az adat a hibakód.
7882. A(z) %2 kapcsolaton nem sikerült telepíteni az IGMP Rtr-V-%1 útválasztót.
7883. A bejegyzés nem a várt típusú.
7884. A DHCP-kiszolgáló nem tudta megkapni a kapcsolatlista módosításainak listáját. Egyes kapcsolatok nem lesznek engedélyezve a DHCP szolgáltatásban.
7885. Feldolgozási hiba. Az utolsó beolvasott karakter: %1!d!
7886. A rendszer alvó állapotba lép.
7887. Az IPRIPv2 olyan csomagot kapott, amelynek fejlécében érvénytelen verziószám szerepel. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédos útválasztótól: %2.
7888. A hívási mód csak VarArgs típusú lehet.
7889. A konzol puffermérete nem lehet kisebb, mint a konzolablak aktuális mérete és pozíciója, és nem lehet nagyobb, mint az Int16.MaxValue érték vagy egyenlő azzal.
7890. Mappák (csatlakozási pontok) megjelenítése, létrehozása, eltávolítása vagy áthelyezése.
7891. Nem lehet teljes egészében feloldani, másik erdőre mutató hivatkozót generált a rendszer.
7892. A megadott objektum nem létezik többé a lemezcsoportban.
7893. Az AS-jegyre vonatkozó kérelem a(z) %1 ügyfél számára továbbküldve az elsődleges tartományvezérlőnek. A továbbított kérelemre érvénytelen válasz érkezett, ami az elsődleges tartományvezérlő elleni jogosulatlan hozzáférési kísérlet jele lehet. Az adatmezőben további információk lehetnek.
7894. Kijelölés lefelé egy oldallal
7895. Áttelepítendő konfigurációs szakasz
7896. Érvénytelen objektumazonosító az EnabledEKUForDefinedCACert konfigurációs beállításban. Futtassa a "certutil -getreg ca\EnabledEKUForDefinedCACert" parancsot az érvénytelen objektumazonosító megtalálásához, és javítsa ki a hibás értéket. A rendszer az alapértelmezett objektumazonosítót ("1.3.6.1.5.5.7.3.9") fogja használni.
7897. Az árnyékmásolat-készlet kapcsolatát nem sikerült megszakítani.
7898. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Single.
7899. Az alábbi két parancs egyenértékű, és az IIS-metaadatbázistól függ. A lefordított alkalmazás a c:\MyTarget könyvtárba lesz telepítve:
7900. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított külső/belső buszhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions