English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12801. Hiba fordult elő, amikor kísérlet történt az egér eszközazonosítójának megszerzésére.
12802. A(z) '%1!ls!' megadott útvonal nem egy könyvtárat azonosít.
12803. Új partíciófelhasználók, csoportok és számítógép-objektumok létrehozása
12804. A visszaállítani kívánt kötetek megadott listája duplikátumokat tartalmaz.
12805. A Microsoft Elosztott tranzakciók koordinátora szolgáltatás telepítése sikeresen befejeződött.
12806. A kategorizáló által használt LDAP-kiszolgáló adatai: Állomás: „%1”, Port: %2, Alapprioritás: %3, Kötéstípus: %4, Névhasználati környezet: „%5”, Fiók: „%6”
12807. A replikáció távoli eljáráshívása meg lett szakítva.
12808. A hibakereső leállított egy szálat.
12809. A következő terminálszolgáltatási átjáróesemény naplózása engedélyezett: "%1".
12810. A(z) „X” nem érvényes ImeSentenceMode elem.
12811. Nem lehet olyan attribútumot hozzáadni, amelynek a rendszer a tulajdonosa.
12812. A megadott metódus használata nem támogatott.
12813. Nem volt található a megadott IP-címnek megfelelő fürthálózat.
12814. A megadott CHAP-titok nem felel meg a szabványnak. További információkat a rendszer eseménynaplójában talál.
12815. A feladat nincs hozzárendelve az aktuális felhasználóhoz.
12816. A következő üzenetfájl nem található: %1.
12817. Azonosító : %1!d!
12818. A megadott üzemmódkészlet nem ad meg preferenciát egyik üzemmódjához.
12819. Az MS DTC telepítése során a dtclog könyvtár törlése nem sikerült. Erre azért történt kísérlet, mert a naplókönyvtár helye msdtc lett. A törlés akkor hiúsulhat meg, ha a dtclog könyvtár nem üres. Belső információ: %1.
12820. A Windows nem tudta alkalmazni a(z) %8 beállításokat. A(z) %8 beállításoknak saját naplófájljuk is lehet. Kattintson a "További információ" hivatkozásra.
12821. A megadott fióknév már tagja a csoportnak.
12822. Ehhez a névhez már van feltételes továbbítási zóna.
12823. A Kerberos-tartományvezérlő nem támogatja a kért titkosítási típust.
12824. A rendszer az adatfolyam végére ért.
12825. A "Rendszerállapotkimutatás-küldés kérése az ügyfelektől" beállítás nem tiltható le a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálón. A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a QuarantineEnabled beállításkulcs létezik, és hogy a Rendszer és Rendszergazdák csoportok Teljes hozzáférés engedélyekkel rendelkeznek ehhez a kulcshoz. A következő hiba történt: "%1".
12826. A hálózati címfordító (NAT) nem tudta frissíteni a helyi címmegfeleltetési táblázatot annak érdekében, hogy kielégítse a(z) %1 IP-cím és a(z) %2 maszk iránti kérelmet. Előfordulhat, hogy a címmegfeleltetés a megadott tartományban szereplő címek esetében nem működik megfelelően. Ez a hiba a TCP/IP hálózaton fellépő hibát, illetve az alapul szolgáló hálózati adapter címmegfeleltetés-támogatásának hiányát jelezheti. A hibakód az adat.
12827. A következő engedély nem adható hozzá: „X=Y”. Vegyen fel egy különálló Attribute utasítást.
12828. A könyvtár nem üres.
12829. Hiba történt (hibakód: %3) a(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő válasz küldése közben. Egy TCP Resent utasítás elküldésére fog sor kerülni.
12830. A számítógépen megtalálható összes konfigurációs biztonsági másolat felsorolása.
12831. Egy tartományvezérlő előléptetése jelenleg nem aktív.
12832. Az MS DTC nem tudta megállapítani a számítógépen működő fürtszolgáltatás állapotát. Az MS DTC nem indítható el. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
12833. Nincs megjelenítendő meghajtó.
12834. Adathordozó állapota . . . . . . . . . . . : Az adathordozó nem működik
12835. A QoS szolgáltatófüggő pufferében fenntartott elem található.
12836. A tranzakciót (UOW=%1, Leírás='%3') heurisztikus döntés alapján megszakították, és törölték a tranzakciókezelőből (TmId=%4, Napló útvonala=%6), így a tranzakciókezelő tovább tud lépni. Ez az alárendelt erőforrás-kezelőkben vagy tranzakciókezelőkben adatsérülést okozhat.
12837. A HttpWebResponse értéke null.
12838. Az AppDomain inicializálásának részeként betöltött összes kódösszeállításnak teljesen megbízhatónak kell lennie.
12839. A kérés túllépte az időkorlátot.
12840. A számítógép zárolva van, a kényszerítési paraméter nélkül nem lehet leállítani.
12841. Mappa vagy névtér TargetfailBack tulajdonságának letiltása.
12842. Érvénytelen IP-cím van megadva.
12843. Olyan objektumot nem lehet módosítani vagy törölni, amelynek hozzáadása a COM+ Admin SDK használatával történt
12844. Helytelen parancssorrend.
12845. A komponens kontextusközi hívást próbált indítani az EnterTransactionScope és az ExitTransactionScope meghívott példányai között. Ez nincs engedélyezve. A kontextusközi hívások tranzakció-hatókörön belül nem használhatók.
12846. Az IPRIPV2 engedélyezése a kapcsolaton nem sikerült. A(z) %1 paraméter a következő érvénytelen értéket tartalmazza: %2.
12847. Nem olvasható be a következő ARP-információ: %1!u!
12848. Sémafordítási hiba történt: a DefaultValue érték megadása nem engedélyezett FixedLength attribútummal rendelkező MultiString karakterláncok esetében. Törölje ezt az attribútumot. Az érvénytelen tulajdonság értéke: (%1).%2%3%4%5
12849. Az ügyfél nem tudta érvényesíteni a tartományvezérlő tanúsítványát a következőhöz: %2. A következő hiba érkezett a tanúsítvány érvényesítési folyamatától: %1.
12850. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság nem hozható létre alapértelmezett értékéből. A hibaüzenet: X
12851. Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-adapter használható.
12852. Az ImportSnapshots metódus hívása sikertelen volt. Hiba: %1.
12853. %1 (%2) %3A nyitva tartható táblák maximális számára vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) kisebb, mint a nyitva tartható táblák előnyben részesített száma (%5). Ellenőrizze a rendszerleíró adatbázis beállításait.
12854. A házirend-utasítás LevelFinal jelzőjének beállítása
12855. A korrigált gépellenőrzési megszakítás küszöbértéke túl lett lépve. A megszakítást a program letiltotta, és engedélyezte a Lekérdezés üzemmódot.
12856. Érvénytelen XML. A(z) „Attribútum” kötelező attribútum hiányzik.
12857. A Windows nem tudja lekérni a csoportházirend-objektumok következő tárolóját. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
12858. Érvénytelen logikai típusú karakterlánc-érték (%1). A BOOL típusú értékek csak a következők lehetnek: true, false, 0, 1, yes, no, on, off.%2%3%4%5
12859. EmitWriteLine nem támogatja ezt a mezőt vagy helyi típust.
12860. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült létrehozni a másodlagos KRBTGT fiókot.
12861. Érvénytelen paraméterek: a gyökér megkülönböztetett neve szükséges az exportáláshoz
12862. A feladat XML-kódja hibás.
12863. Nem regisztrált áthúzási cél visszavonására kísérlet
12864. A lekérdezés eredménye elavult/érvénytelen. Ennek oka a napló törlése, vagy a lekérdezési eredmény létrehozása utáni átgörgetés lehet. A felhasználók ezt a kódot a lekérdezési eredményobjektum felszabadításával, majd a lekérdezés ismételt benyújtásával kezelhetik.
12865. A(z) %1 képernyőillesztő hibát észlelt, és helyreállt utána. Egyes grafikus műveletek sikertelenül végződhettek.
12866. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_commit függvényét hívta. Az xa_commit függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
12867. A MasterNameSpace értéke nem lehet üres karakterlánc.
12868. Az ügyfél kimenő datagramjaihoz tartozó TTL alapértelmezett értéke
12869. Nem található a(z) %2 kötet kulcsfájlja az újraindítás közben.
12870. Az átadott argumentumérték a(z) X indexnél nem felel meg a paramétertípusnak.
12871. A lekérdezés karakterláncában foglalt jelzés volt használva.
12872. Esemény kategóriája: %1!d!
12873. A cookie „X”=„Y” része érvénytelen.
12874. A naplózó szolgáltatás megkísérelte a naplófájlt fordított időrendi sorrendben történő olvasását.
12875. Kereszttanúsítvány lekérése a gyorsítótárból
12876. A bejegyzést létrehozó alkalmazás neve.
12877. Ügyfélösszetevő
12878. Capacity értékének pozitívnak kell lennie.
12879. A termék el lett távolítva.
12880. Érvénytelen csoportnév: a csoportnevek csak betűvel kezdődhetnek.
12881. A csoportházirend-ügyfél szolgáltatás jelenlegi szolgáltatáskonfigurációjának inicializálása és beolvasása.
12882. (örökölt)
12883. Az éppen megtekintett vagy szerkesztett konfigurációs fájl elérési útja
12884. A megadott folyamat egy feladat része.
12885. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
12886. Nem ütemezhető biztonsági mentés, mert a megadott hitelesítő adatok által azonosított felhasználó nem tagja a helyi Rendszergazdák vagy a Biztonságimásolat-felelősök csoportnak.
12887. A név szolgáltatásnévként vagy szolgáltatás megjelenítendő neveként már használatban van.
12888. A DNS alkalmazásspecifikus címtárpartíció (%1) létrehozva. A címtárpartíció gyökerének megkülönböztető neve: %2.
12889. A DNS-kiszolgáló nem tudott elindulni, mert az NTDS-szolgáltatástól függ, ami nincs elindítva.
12890. A kódösszeállításban kettőzött típusnév található.
12891. A távoli számítógép munkakönyvtárának kiírása
12892. Nem található a(z) %1 objektum, amelynek azonosítója: "%2".
12893. Egy bemeneti karakterlánc formátuma nem felel meg az általa képviselt adatnak.
12894. Mély hangok halkítása
12895. A névhivatkozás érvénytelen.
12896. Engedélymegtekintő (írásvédett)
12897. %1: Íráshiba.
12898. A fürterőforrás nem található.
12899. A metódust NULL üzenettel hívták meg.
12900. Osztály nélküli statikus útvonalak

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions