English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1301. Az Iashlpr inicializálása nem sikerült: %1, ezért a DHCP-kiszolgáló nem tud kommunikálni az NPS-kiszolgálóval. Lehetséges, hogy nincs elindítva az IAS szolgáltatás.
1302. Az alapértelmezett tartományi házirendobjektum nem hozható létre. %1
1303. A(z) „Y” elem „X” tulajdonsága nem animálható, mert az objektum lezárt vagy rögzített.
1304. Előző műsorszám
1305. Az érték a várt tartományon kívül esik.
1306. Az eltolás és a számláló együttes értéke meghaladja a céltömb hosszát.
1307. Nem sikerült a rendszer hibernálása (hibakód: %hs). A hibernálás a rendszer újraindításáig le lesz tiltva.
1308. A Feladatütemező a feladat futását kéri.
1309. BELSŐ hiba - érvénytelen blokkszám a konfigurációs másolatban
1310. A rendszer jelenleg nem tud másik folyamatot indítani.
1311. A(z) %2 Bluetooth HID-eszköz eltávolította magát a rendszerből.
1312. Az új modulobjektumon beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
1313. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudott olvasni a helyi tárolóból. Hibakód: %1 (%2)
1314. A közös előtag a bemeneti moniker.
1315. Hiba a naplózási folyamat leállítása eljárásszál leírójának (%1) bezárásakor. A CloseHandle visszatérési kódja: %2.
1316. Ez általában egy ideiglenes hiba az állomásnevek feloldása közben, és azt jelenti, hogy a helyi kiszolgáló nem kapott választ hitelesített kiszolgálótól.
1317. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta beállítani a terméktípus beállításkulcsát az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának lefokozásához.
1318. A GZip fájl fejrészében levő CRC érték nem felel meg a kibontott adatokból számított CRC értéknek.
1319. Nem lehetett kiterjeszteni a kötetre a fájlrendszert.
1320. A konfigurációs fájl nem írható.
1321. A fax (%1) küldése sikeresen megtörtént a következőnek: %2, és minden más címzettnek.
1322. Túl kicsi a hívások maximális száma.
1323. ------ Támogatott REFERRAL CACHE parancsok ------
1324. Az MSDTC nem tudta beolvasni a konfigurációs adatait.
1325. A példány élettartamát adja meg.
1326. A(z) %1 kapcsolaton nem sikerült telepíteni az IGMP-proxyt.
1327. A proxy típusa nem támogatott.
1328. Nem létező ParameterInfo. A pozíció nagyobb, mint a tag paramétereinek hosszúsága.
1329. A VSS értesítése a visszaállításhoz kijelölt író összetevőkről.
1330. A következő objektum soha nem kapott objektumazonosítót (objectID): Objektumnév.
1331. Az MS DTC felhasználói felület kiszolgálóobjektuma nem inicializálható.
1332. Általános alkalmazás erőforrás
1333. Helyrangsorolás megjelenítése vagy módosítása egy névtérhez.
1334. Nincs érték megadva az egyéni tulajdonsághoz (%1). A program figyelmen kívül hagyja a tulajdonságot. %2%3%4%5
1335. A Year értéknek 1 és 9999 közé kell esnie.
1336. Az internetes alkalmazásoknak adott alapértelmezett jogok
1337. A fájlreplikációs szolgáltatás SYSVOL mappája kész
1338. A jelenlegi szálnak egyszálas apartman (single thread apartment – STA) módban kell lennie OLE-hívások végrehajtása előtt.
1339. Nem támogatott SSL-verzió
1340. Nem lehet megadni az SNMP eseménynapló-bővítés ügynökének DLL eseményeit trap-okozóként. Az a trap figyelmen kívül lesz hagyva.
1341. A képpont formátuma érvénytelen.
1342. A felhasználó által megadott adathoz nincs Parameters alkulcs. Ez így hiányos, ezért nem található felhasználói beállítás.
1343. Ez az esemény akkor következik be, amikor az SCM leállítási jelzést küld a szolgáltatásnak
1344.
1345. Az eszköz jelezte, hogy az ajtó nyitva van.
1346. Hiba történt a megadott létrehozási művelet végrehajtására tett kísérlet közben.
1347. Jelenleg nem állapítható meg, hogy az ágreplikációs házirend elérhető-e a hub tartományvezérlőjén. Később próbálkozzon újra a replikációs késedelmek okának megállapításával.
1348. Az időbélyegzés aláírása és/vagy tanúsítványa nem ellenőrizhető vagy rosszul formázott.
1349. A rendszer nem találja a megadott elérési utat.
1350. Ebben a szakaszban a végrehajtást megakadályozó hiba történt a(z) %1 fürtobjektummal. A hibaállapot: %2!d! (0x%2!08X!).
1351. A megadott fájl nem érvényes DiskShadow .cab metaadatfájl.
1352. Szintaktikai hiba: Használja az /s: írásmódot.
1353. Ez a műveletet csak akkor lehet elvégezni, ha be van zárva a FileObject objektum.
1354. Az objektum típusa csak TimeSpan lehet.
1355. A távoli RADIUS-kiszolgálócsoport nem létezik.
1356. A számítógépen található összes virtuális könyvtár felsorolása
1357. A naplózó szolgáltatás érvénytelen naplóblokkot talált.
1358. A használat leírása a „caspol -?” paranccsal jeleníthető meg.
1359. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl hiányzik, és nem lehet róla biztonsági másolatot készíteni.
1360. A sávszélesség becslése sikertelen: Nem sikerült frissíteni a lekérdezéshez kapcsolódó hálózati adatokat.
1361. Alapértelmezett jogokat ad a helyi intranet alkalmazásoknak
1362. A következő sablonrész nem a(z) Y példánya: X.
1363. Regex nem bontható szét. Csak akkor használható, ha a két minta azonos.
1364. A HTTP-kiszolgáló nem tudta betölteni a(z) "%1" ISAPI alkalmazást. Az adat a hibakód.
1365. A módosítás biztonsági okokból nem engedélyezett.
1366. Nincs olyan gyorsítótár, amelyen működtetni lehet
1367. Részletes mód: %1
1368. A fürtszolgáltatás nem tudta teljesen online vagy offline állapotba állítani a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást. Valószínű, hogy legalább egy erőforrás hibával leállt, ez pedig hatással lehet a fürtözött szolgáltatás vagy alkalmazás elérhetőségére.
1369. A fürtcsomópont már nem működik.
1370. Nem áll rendelkezésre IKE hitelesítési információ.
1371. Ez a varázsló egy .msi fájlt hoz létre, amelynek használatával a házirend telepíthető a vállalat számítógépeire.
1372. Hiba történt az ajánlatterhelés feldolgozásánál
1373. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállította a példányt (%4); a következő hiba lépett fel: %5.
1374. A szakaszkezelők tartalma nem törölhető. A következő szakasz zárolva van: „X”.
1375. Takarítás megkezdése.
1376. Törlésre kijelölt elemek reanimálása
1377. A webes közzétételi szolgáltatás "%1" tulajdonsága nem tudta a tartomány érvényesítést végrehajtani. "%2" konfigurált érték érvénytelen. Az alapértelmezett "%3" érték lesz alkalmazva.
1378. A replikációs művelet nem tudott memóriát lefoglalni.
1379. A biztonsági környezet nem tud létrejönni, mert hiba van a kért szolgáltatási minőségben (például kölcsönös hitelesítés vagy delegálás).
1380. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kiállította a tanúsítványt. Kérelem: %1, kérelmező: %2.
1381. BELSŐ hiba - a lemez fejléce nem található
1382. Az adatfolyam a bezárása után nem érhető el.
1383. Kísérlet hívó által nem birtokolt multiplexer felszabadítására.
1384. HTTP-időtúllépés nyomon követése feladat
1385. JOIN vagy SUBST parancsot nem lehet olyan meghajtóra használni, amely tartalmaz már előzőleg csatolt meghajtókat.
1386. A címzett visszautasította az újraegyeztetési kérelmet.
1387. A következő kód egy szakaszban csak egyszer szerepelhet: „X”.
1388. A Résztvevők adatai az objektumban nem konzisztensek vagy érvénytelenek.
1389. Az MS DTC nem tud kapcsolatot létesíteni a távoli rendszeren lévő MS DTC példánnyal. Az elsődleges rendszer MS DTC-je RPC-kötést hozott létre a másodlagos rendszer MS DTC-jével. A másodlagos rendszer azonban nem hozta létre a fordított RPC-kötést az elsődleges MS DTC felé az időkorlát letelte előtt. Ellenőrizze, hogy van-e kapcsolat a két rendszer között. Hibaadatok:%1
1390. A FLOWDESCRIPTOR-ban megadott QoS FILTERSPEC-ek száma helytelen.
1391. Útv %1!-3lu! Kadap %2!3.3lu! Ckapu %3!-3lu! %4!-10.10s! %5!3.3s! %6!10lu!
1392. CMDKEY: A hitelesítő adatok létrehozása sikerült.
1393. Kimerült az automatikus leírók kapcsolódásához használható RPC-kiszolgálók listája.
1394. A feladat nem hajtható végre. A csoportházirend-objektum biztonsági mentése nem kompatibilis ezzel a sémával. Használjon újabb biztonsági másolatot, majd próbálkozzon újra.
1395. A konfigurációkészlet kölcsönös Kerberos-hitelesítést igényel. Erre a számítógépre nem telepíthet replikákat, mert nem csatlakozik tartományhoz.
1396. A továbbított ACL nem tartalmazta a kért információ minimumát.
1397. Az INF-fájlban megadott logikai konfiguráció érvénytelen.
1398. A következő helyen található fájl nem érvényes hanghullámfájl: X.
1399. A művelet elvégzéséhez szükséges adat még nem áll rendelkezésre.
1400. A fürterőforrási függőség nem található.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions