English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5101. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'), mert nem tudta betölteni a szükséges bővített FSPI-objektumfelületet. A faxszolgáltató elérési útja: "%2" Win32-hibakód: %3 Lépjen kapcsolatbaa faxszolgáltató értékesítőjével.
5102. A következő konfigurációs szakasz már definiálva van: "%1". A szakaszok egy konfigurációs fájlban csak egyszer fordulhatnak elő. A kivételeket a súgótémakörben tekintheti meg
5103. A megadott fájlt nem tölthető be.
5104. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások a tartomány átnevezéséhez leállítja a rendszert.
5105. Távoli tartomány.
5106. A StandardOut tulajdonság nincs átirányítva, vagy a folyamat még nem indult el.
5107. A művelet sikeréhez felhasználói bevitel szükséges
5108. Nem egyszerű tulajdonság szabálytalan írása egy egyszerű tulajdonságkészletbe.
5109. A(z) %1 visszahívási függvénye sikertelen volt. %2.
5110. Fájlok titkosítása a következőben: %1
5111. Hibás aktuális lokális változó szimbóluminformáció beállításához.
5112. A színkörnyezet null értékű.
5113. Szabálytípus beállítása Tiltás értékre
5114. Ezek a konfigurált kódösszeállítások az összes olyan alkalmazásra hatással vannak, amelyek a .NET-keretrendszer e verzióján futnak.
5115. %1 (%2) %3A program megkísérelte a(z) '%4' adatbázis használatát, de átalakítása nem fejeződött be sikeresen. Biztonsági másolatából állítsa vissza az adatbázist, és futtassa újra az átalakítást.
5116. A hibás üzeneteket tároló egyik lekérdezésépítő könyvtár sem tudott LDAP-szűrőt építeni a címhez
5117. A DNS-kiszolgáló váratlanul érte le a(z) %1 zónafájl %2. sorában a fájl végét. A hiba javításához javítsa ki a zónafájl adott sorát. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
5118. Helytelen MethodAttributes vagy CallingConventions érték a DynamicMethod esetében. Csak a „public”, a „static” és a „standard” érték támogatott.
5119. Több olyan címtár-szolgáltatási objektum van, amely megfelel ennek a keresési kérésnek
5120. Módosult a BitLocker-csoportházirend. Válasszon másik helyet, vagy további információiért forduljon a tartománygazdához.
5121. Az üzenet nem nyitható meg kézbesítéshez.
5122. A végső bezárás további felszabadítások vagy bezárások befejeződésére vár.
5123. A kezdeményező nem tudott munkatételt foglalni egy kérés feldolgozásához.
5124. Virtuális könyvtár konfigurálása
5125. Érvénytelen paraméter: a -p kapcsolót a hatókör paraméterének kell követnie
5126. A KTMRM szolgáltatásnak nem sikerült feldolgoznia egy rendszer-helyreállítást, ezért a szolgáltatás leáll. Próbálkozzon a szolgáltatás újraindításával. Ha ez nem sikerül, forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Hiba adatai: %1
5127. Az üzenet nem tehető közzé az NNTP-kiszolgálón. A szállítási hibakód: %2. A kiszolgáló válasza: %1
5128. [A jogcímnek nincs értéke]
5129. A gyorsítótáron nem történik frissítés a házirendnek megfelelően: X.
5130. Ehhez a csatlakozásazonosítóhoz nincs csatlakozás
5131. A bemenet nem érvényes kötet.
5132. Nem várt RESET utatsítás érkezett az egértől. A rendszer hatástalanította a kereket
5133. Memóriafolyam nem bővíthető.
5134. Mit szeretne kiértékelni?
5135. A tulajdonság írásvédett.
5136. Nem távolítható el NULL névvel.
5137. A feladat legutóbbi futtatását a felhasználó leállította.
5138. Meg kell adni a portszámot.
5139. Nem helyi forrásútválasztás
5140. ASN1: még nincs implementálva.
5141. Válasszon egy telepítési beállítást
5142. Nem sikerült eltávolítani a következő névtérpéldányt: \\%1\%2.
5143. Mentés másként
5144. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamat a megadott idő alatt nem tudta leállítani a következő protokoll egyik figyelőcsatornáját: "%4". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5145. Nem lehet a programot végrehajtani. Sikertelen megszemélyesítés.
5146. A biztonságimásolat-készlet olyan köteten található összetevőt tartalmaz, amelyről nem készült biztonsági másolat.
5147. Nincs megfelelő hozzáférési engedély a művelet végrehajtásához.
5148. Elérte a munkamenetek maximális számát.
5149. A helyi elemek közötti szimbolikus csatolások engedélyezve vannak
5150. BELSŐ hiba - formátumhiba a lemez privát területén
5151. HTTP-hitelesítés nyomon követése feladat
5152. Sikertelen csatlakozás a böngészőesemény-csatlakozási pontokhoz
5153. A DHCP-címfoglaló hálózati hibát talált, miközben válaszolni próbált a(z) %1 IP-cím ügyfélkérésére. Az adat a hibakód.
5154. (GMT-11:00) Midway-sziget, Szamoa
5155. A használt QoS-szűrőstílus érvénytelen.
5156. ODBC-hiba: %1, %2.
5157. A csoportelem nem adható hozzá.
5158. Konzolírási hiba == %1!ld!
5159. Nem indítható egy tartományvezérlő adathordozóról történő telepítéssel végzett előléptetése, mert a megadott forrásadatbázis írásvédett tartományvezérlőn van. Tartományvezérlő adathordozóról történő telepítéssel végzett előléptetése csak másik írásvédett tartományvezérlőn lévő adatbázissal végezhető.
5160. Műveleti hiba történt.
5161. Adatbázis-kezelő
5162. Ezt a tükröt nem lehet eltávolítani, mert a tükrözött kötet hiányzik vagy éppen ismételt létrehozás alatt áll. Próbálja újra ezt a műveletet, amikor a tükör állapota ismét kifogástalan lesz.
5163. Még nincs tárolóhely fenntartva a tisztítóegység számára.
5164. Olyan COM+ komponens metódusát hívta meg, amelyhez egy megszakított vagy megszakítás alatt álló folyamat tartozik.
5165. Az árnyékoló bájtkódja nem található. Be kell állítania az UriSource tulajdonság értéket, vagy meg kell hívnia a SetStreamSource metódust.
5166. A(z) „Class Name” osztály „Tag” tagja nem szerepel a szerializált folyamban, és nincs ellátva a következő jelöléssel: X.
5167. Hiba a behelyezett intelligens kártyából érkező digitális tanúsítvány fogadása közben. %1
5168. Hiba történt a „system.net/requestCaching” konfigurációs szakaszban megadott webkérelem-gyorsítótárazási házirend létrehozásakor.
5169. Egy identitás valamely attribútumának neve kívül esik a megengedett tartományon.
5170. Csomóponttípus. . . . . . . . . . . . : Kevert
5171. A fájlminta-szűrő
5172. A megadott tranzakcióhíd CLSID azonosítója nem érvényes GUID. Az MS DTC elindul, de a tranzakcióhíd le lesz tiltva.
5173. Felülírja a célkönyvtárat, ha az már létezik. A meglévő tartalom elvész.
5174. Ez a CodeDomProvider szolgáltató nem támogatja ezt a metódust.
5175. Ezt a szakaszt nem sikerült végrehajtani. A hibaállapot: %1!d! (0x%1!08X!).
5176. Adatcsatorna-hiba történt.
5177. Véletlenszerű számok
5178. A(z) %1!wS! megjegyzés beállítása sikertelen a következőhöz: %2!wS!, állapot: 0x%3!x!
5179. Gyűjteményelem egyik tulajdonságának beállítása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményének 2. helyén.
5180. Érvénytelen paraméter: meg kell adni a bemeneti fájl nevét
5181. Hibás a titkosítandó adatok hossza.
5182. Az IPBOOTP nem tudott szinkronizációs objektumot létrehozni. Az adat a kivétel kódja.
5183. X” és „Y” nem lehet null értékű.
5184. Az RPC-kiszolgáló már fogadó üzemmódban van.
5185. A COM+ eseményrendszer hibás IEventClass objektumot észlelt. A COM+ eseményrendszer eltávolította a(z) %2 azonosítójú objektumot. A közzétevő a továbbiakban nem tud példányt létrehozni az osztályról. A HRESULT értéke: %1.
5186. Impress-kiszolgálók tömbje
5187. Rendszerhívás indítása a fiókadatok beolvasására.
5188. A DNS-kiszolgáló azt érzékelte, hogy a zónafájl (%2) %3. sorában a WKS erőforrásrekordhoz (RR) a(z) "%1" port van megadva. Ennek a portnak a száma meghaladja a WKS erőforrásrekord esetében támogatott maximális portszámot. Noha a DNS-kiszolgálót (a jelen erőforrásrekordot figyelmen kívül hagyva) a rendszer továbbra is betölti, mindenképpen ajánlott a WKS erőforrásrekordot javítani vagy azt a zónafájlból eltávolítani. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
5189. Az indítókulcsot nem sikerült menteni erre a helyre. Válasszon másik helyet.
5190. Az objektum típusa csak UInt16 lehet.
5191. Hozzáférés történt egy nem inicializált média-erőforráshoz.
5192. Nincs elem a veremben.
5193. ARP: DLL-hiba (kód: %3!d!) a következőben: %2
5194. [NETFTAPI] Nem sikerült lefoglalni a(z) %1 hálózati címbejegyzést (állapot: %2)
5195. Az AccessCheck rendszerhívás hamis értéket adott vissza
5196. Ahhoz, hogy %1!ws! ehhez (%2!ws!) kapcsolódjon, nyomja meg az ENTER billentyűt, vagy írjon be egy új felhasználónevet:
5197. Ezen üzenet helyébe egy hibaüzenet lép a customdata.resx fájlból.
5198. Érvénytelen PriorityRank érték: %1!d!
5199. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítése befejeződik
5200. A(z) "%1" alkalmazáskészlet munkavégző folyamata "%2" hibát észlelt, miközben megpróbálta beolvasni a globális modulkonfigurációs adatokat a(z) "%3" fájl "%4" sorából. A munkavégző folyamat elindítása megszakítva.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions