English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14201. Az új helyen beállítható dinamikus helytulajdonságok megjelenítése
14202. A rendszerállapot nem állítható vissza cserélhető adathordozóról vagy DVD-ről.
14203. Az ügyfélnek az RFC 1256 használatával kell megszólítania az útválasztót.
14204. Az osztály nem támogatja a következő kijelölési módot: „X”.
14205. %1 (%2) %3Az adatbázis (neve: %4; létrehozási időpontja: %5) nem lett helyreállítva.
14206. Névtér - attribútumok módosítva: %1!d!
14207. A beállítások mentése sikertelen: a konfigurációs szakasz nem érhető el.
14208. Érvénytelen URL-cím.
14209. A tárolóhely érvénytelen. A biztonsági másolásra kijelölt kötetek nem használhatók tárolóhelyként.
14210. A felhasználó engedélyezte a bejövő replikációt.
14211. Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő lehívásra egy eredménykészletben.
14212. A Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás leáll.
14213. Interaktív mód %1.
14214. A DNS-kiszolgáló hibás csomagot kapott a következőtől: %1. A csomagfeldolgozás túlnyúlik a csomag hosszán. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
14215. Érvénytelen számú argumentum.
14216. A szoftvertelepítés felvette a(z) %2 kategóriát.
14217. A kiszolgálói módú SSL működéséhez a társított személyes kulcsot tartalmazó tanúsítvány használata szükséges.
14218. A fürterőforrás nem törölhető, vagy tehető offline állapotúvá, mert ez a kvórumerőforrás.
14219. Az ügyfél számára elérhető SIP-kiszolgálók tartományneve
14220. Nem fájlon alapuló PolicyLevel objektumot nem lehet helyreállítani.
14221. A naplózási bővítmény befejezte az elemzést.
14222. A(z) %1 protokollnak küldött, a következő virtuális hely %3 alkalmazásának konfigurálására vonatkozó kérelem sikertelen: %2. A virtuális hely le lesz tiltva, mert a protokoll nem tudja konfigurálni az alkalmazást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14223. Adapter %2: Hardverhiba észlelve
14224. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások leáll.
14225. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert a biztonsági mentés alatt álló kötetek árnyékmásolat művelete a következő hibakóddal meghiúsult: '%2'. A probléma megoldása után futtassa újra a biztonsági mentést.
14226. A sématörlés nem sikerült: az osztály lehetséges főosztályként van használva.
14227. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudta telepíteni a egy %2 tanúsítvány választanúsítványát (%3).
14228. BELSŐ hiba - a lemezcsoport már importálva van
14229. A művelet egy rendszerhiba miatt nem sikerült
14230. A megadott helyre irányuló kérelmek keresése
14231. A metaadat-lekérdezési kérelemben érvénytelen karakter található.
14232. Az OleRegisterDragDrop művelet sikertelen, a visszatérési kód „X”, az ablakleíró „Y”.
14233. A kódszegmensnek 64K-nál kisebbnek kell lennie.
14234. (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
14235. A DHCPV6R nem tudott inicializálni egy kritikus szakaszt. Az adat a kivételkód.
14236. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogFlush hibakódja: %1.
14237. A faxszolgáltatásnak nem sikerült az SMTP használatával nemleges kézbesítési visszaigazolást létrehoznia. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. Feladó felhasználóneve: %2. Feladó neve: %3. Elküldve: %4.
14238. A forgatókönyvesemény-leképező (SEM) számára a maximálisan engedélyezett számú forgatókönyvnél több lett megadva.
14239. Túl sok parancssori paramétert adott meg ehhez a kapcsolóhoz.
14240. A(z) „X” forrás nincs regisztrálva a következő naplóban: „Y”. (A(z) „Z” naplóban van regisztrálva.) A Source és Log tulajdonságokat egyeztetni kell, vagy ha Log értékét üresen hagyja, akkor az automatikusan felveszi Source értékét.
14241. Új natív modult telepít a kiszolgálóra, lehetővé téve az alkalmazások futtatásának engedélyezését. A modulnevet és a DLL-fájlt mindenképpen meg kell adni.
14242. A pipe helyi.
14243. A konfigurációs rendszer csak egyszer állítható be. A konfigurációs rendszer már be van állítva.
14244. A DHCPV6-továbbítóügynök konfigurálása a kapcsolaton nem sikerült. Az érvénytelen paraméter: %1, érték: %2
14245. A MaxTrapSize paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
14246. Nem vehető fel "%1" típusú ismétlődő gyűjteménybejegyzés "%3" értékre beállított "%2" egyedi kulcsattribútumokkal.
14247. A kért eszköz beállításkulcsa nem létezik.
14248. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 címtárpartícióban lévő példánya által birtokolt műveleti főkiszolgáló szerepkörök átvitele az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányára: %2...
14249. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a felhasználónak nincsenek megfelelő jogai. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
14250. Túl sok betűkép található a leképezni kívánt jelenetben.
14251. Az OLESTREAM tartalma nincs megfelelő formátumban
14252. A hitelesítő szolgáltatás ismeretlen.
14253. %1 (%2) %3Az adatbázismotor váratlanul ismétlődő kulcsra bukkant a következő táblában: %4. Egy rekordot a program kihagyott.
14254. A beállítások alapján letiltva: %2.
14255. A DNS-kiszolgáló recv() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
14256. Jelenleg más konfigurációk beállításait módosítja, amelyeket érvényre kell juttatnia e hely szerkesztése előtt. Menti a többi ablakban végzett módosításokat, bezárja azokat az ablakokat, majd megnyit egy új ablakot?
14257. Érvénytelen pozicionálási kezdőpont
14258. Az Active Directory tartományszolgáltatások globális és univerzális felhasználói jogkivonatcsoportjainak feldolgozása nem sikerült.
14259. Az erőforrás ('%1') áthelyezése a következő csoportba: '%2'...
14260. A helyes szintaxis a CLUSTER NETWORK /? paranccsal jeleníthető meg.
14261. A gyorsítótárazás nem támogatott a nem bináris FTP-kérelmi módok esetén.
14262. Csak a rendszer által biztosított adattípusok adhatók át a GetUninitializedObject metódusnak. „X” nem egy típus érvényes példánya.
14263. + Összetevő hozzáadása: %1
14264. Nem található helyreállításijelszó-fájl a köteten.
14265. A rendszer először felhasználó, majd kódösszeállítás szerint szigeteli el a tárakat. Az adatok az alkalmazástól függetlenül elérhetők a kódösszeállítás számára, de csak az adott felhasználó által.
14266. A cél nem válaszolt időben egy SCSI-kérésre. A CDB a kiíratási adatok között szerepel.
14267. A módosítandó alkalmazás elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
14268. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy ismeretlen, végzetes PCI-buszhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
14269. A COM+ nem tudta telepíteni a megosztott ODBC környezetet, így a tranzakciók automatikus sorba állítása nem fog működni.%1
14270. X Windows alapú betűkészlet-kiszolgálók tömbje
14271. Egy alkalmazás alapértelmezett hitelesítési módjának megadása
14272. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni a címtárpartíciót (%1) az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányán. Ellenőrizze, hogy ez a név egyedi-e.
14273. A távoli kiszolgáló nem válaszolt a kapcsolódási kísérletre.
14274. A Bitmap elem metaadatai nem módosíthatók.
14275. Túl mély rekurzió; a verem túlcsordult.
14276. Nem lehet beolvasni az SSPI-környezet érvényességi idejét.
14277. Az egyeztetési kérelem túl sokáig állt a várólistában
14278. Általános hiba.
14279. Megosztásmegsértés.
14280. ftp: socket
14281. Az &ettől a gyártótól származó összes kódösszeállítást
14282. Virtuális helyek felügyelete
14283. MethodInfo csak RuntimeMethodInfo típusú lehet.
14284. Nincs logikai egység társítva a vezérlőporttal.
14285. Az ügyféloldali bővítmény nem tudta végrehajtani a következő műveletet: %1 (%2 beállításelem, %3 csoportházirend-objektum), mert a Windows leáll vagy a felhasználó kijelentkezése folyamatban van.
14286. Válaszállapot = X.
14287. A biztonsági mentésben résztvevő kötet (%1) hiányzik. Ennek lehetséges oka: a kötetet leválasztották, újraformázták vagy a lemezt lecsatolták. Javítsa ki a problémát és futtassa újra a biztonsági mentést.
14288. Jelszó törlése
14289. SiteCostedReferrals kulcs érvényesítése ....
14290. A(z) '%1' fürterőforrással társított DNS A és PTR rekordok nem törlődtek az erőforráshoz tartozó DNS-kiszolgálóról. Ha szükséges, manuálisan törölhetők. Ehhez kérjen segítséget a DNS rendszergazdájától.
14291. Egy függvényhez megadott puffer túl kicsi.
14292. A logikai lemezkezelő konfigurációja megtelt, több objektum nem hozható létre
14293. Amennyiben a WatchForExit tulajdonság értéke TRUE, akkor a társított folyamat kilépésekor bekövetkezik ez az esemény.
14294. XCOPY Fájlokat és könyvtárszerkezeteket másol.
14295. A jelenlegi tranzakció visszaállításra került.
14296. A fax (%1) küldése sikeresen megtörtént a következőnek: %2 ekkor: %3.
14297. Nem lehet üres tartalomhoz CMS aláírást létrehozni.
14298. A konfigurációs fájl nem írható, mert nincs megfelelő engedélye.
14299. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta áthelyezni az alapértelmezett sémát a(z) %1 helyre.
14300. ------ Támogatott CACHE parancsok ------

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions