English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5301. X” értékének nagyobbnak kell lennie mint „Y”, és kisebbnek mint „Z”.
5302. %1: A fájlrendszer nem támogatja a tömörítést.
5303. MSR - Többnyire olvasás %1!18.18s!
5304. A hálózati kapcsolat létrehozása sikerült, de a felhasználótól kérni kellett egy, az eredetitől eltérő jelszót.
5305. A könyvtárnév (%1\%2) túl hosszú.
5306. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a program jelentése szerint a jelen pillanatig elveszített nyomkövetési események száma %1.
5307. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mivel az eredményeket nem lehetett rendezni.
5308. Keresése közben a köteten talált objektum azonosítója megegyezik az objektummal, de ez kívül esik a kezelő által használt művelet hatókörén.
5309. Ehhez a művelethez a szál apartmanállapota csak „X” lehet.
5310. A művelet nem engedélyezett nem blokkoló szoftvercsatornákon.
5311. Forrásnév:
5312. Rossz adat.
5313. A fürtszolgáltatás sikeresen leállt.
5314. Érvénytelen jelzőbitérték (%1). Több jelzőbit megadásakor az egyes értékeket vesszővel, a | karakterrel és/vagy szóközzel kell elválasztani. A következő példák az ehhez a tulajdonsághoz megadható érvényes jelzőbitértékek: %2 %3 %4%5
5315. A(z) Típusnév típus és az abból származtatott típusok (például X) nem deszerializálhatók ezen a biztonsági szinten.
5316. Vagy az obj, vagy a ctx értékének NULL-nak kell lennie.
5317. Az eszköz nem áll készen.
5318. Befejeződött a Mappaátirányítás csoportházirend kiterjesztése.
5319. A lekérdezés eredménye jelenleg érvénytelen pozícióban van.
5320. A távoli eljáráshívás meg lett szakítva.
5321. A beépített X kulturális környezet nem cserélhető le a CultureAndRegionModifiers.Replacement jelző megadása nélkül.
5322. A regisztrált kulcskészlet érvénytelen.
5323. A(z) <%2> számítógépen nem található a következő kulcs: <%1>.
5324. A(z) „X” elemnek legalább egy beillesztendő fájlokhoz tartozó elérési utat kell tartalmaznia.
5325. Figyelmeztetés/hiba fordult elő a metabázisfájl módosításainak feldolgozásakor. A program a figyelmeztetést kapott/hibás fájlt az előzménykönyvtárba másolta, a nevét pedig az Errors (Hibák) szóval egészítette ki.%1%2%3%4%5
5326. Az alkalmazásidentitás nem egyezik a jegyzékekben található identitásokkal.
5327. Nincs adat a következő kódoláshoz: X.
5328. A végpontleképező adatbázist nem lehetett létrehozni.
5329. Postázás címzettje:
5330. A fájlból való importálás nem sikerült.
5331. Az MS DTC tranzakciókezelő nem tudta létrehozni az MS DTC XA Transaction Manager objektumot. Az MS DTC elindul ugyan, de a tranzakciókezelő szolgáltatás le lesz tiltva.
5332. Az elérési út neve nem lehet üres.
5333. A(z) X egy helyettesítő egyéni kulturális környezet. Adja meg a CultureAndRegionModifiers.Replacement jelzőt.
5334. Érvényesített írás egyszerű szolgáltatásnévre
5335. Ez a művelet hitelesítő adatok delegálását igényli.
5336. A folyam nem támogatja a pozicionálási műveleteket.
5337. Nem sikerült a beérkező fax (%1) útválasztása a következőre: %2. Ellenőrizze, hogy a beérkező útválasztáshoz megadott mappa (%2) létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). A következő hiba történt: %3. A hibakód a hiba okát jelzi.
5338. Hiba történt a fax küldése közben. A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot. Ha újra nehézségek merülnek fel, ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a következők: a telefonvonal, a küldő és afogadó faxkészülék. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
5339. A számítógépfiók-jelzők nem javíthatók. A hiba: %1!d!
5340. ... (%1!d! bájt)
5341. Annak az alkalmazásnak az elérési útja vagy URL-címe, amelyben a modul keresése zajlik
5342. Címke értéke: Szimbolikus hivatkozás
5343. Index értékének a List típusú változó határain belül kell lennie.
5344. A formázás sikeresen befejeződött, de a fájlok és mappák tömörítése nem engedélyezett.
5345. Az IPRIPv2 nem tudott egy kritikus szakaszt inicializálni. Az adat a kivétel kódja.
5346. Érvénytelen BinaryFormatter folyam.
5347. Az erőforrás-kezelő olyan protokollt próbált regisztrálni, amely már létezik.
5348. A forgatókönyvesemény-leképező leállított egy forgatókönyvet a(z) %1 szolgáltatóhoz (eseményazonosító: %2) %4 környezetszolgáltatóval. A környezetnaplózó által kihagyott események száma: %3.
5349. DHCPV6 - lejárt
5350. Az RPC-kiszolgáló nem érhető el.
5351. Hiba történt a konfiguráció olvasásakor. Hibaüzenet: X
5352. ------ Támogatott CLIENT parancsok ------
5353. %1 (%2) %3A(z) %5 helyéül szolgáló %4 kötet összes, illetve szabad lemezterületének meghatározására tett kísérlet a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %7: "%8". A művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %6.
5354. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni %1 faxszolgáltatói eszközét. Lépjen kapcsolatba a faxszolgáltatás értékesítőjével.
5355. Meg kell határozni a(z) "%1" attribútumot a következő kódcímkében: "%2".
5356. Nem végezhet kötet-helyreállítást rendszerállapot biztonsági másolatából.
5357. A rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban.
5358. Nincs naplózás
5359. Feldolgozási hiba: Ellentmondásos értékek a következő oszlopban: %1!d!. Az utolsó beolvasott karakter: %2!d!
5360. Felhasználó %1, vendég %2
5361. A vágólapon lévő adatok érvénytelenek
5362. A "Default Web Site" nevű hely törlése
5363. Kvórumerőforrás nem létezhet az elérhető tárolócsoportban.
5364. Előtérbeli aszinkron
5365. Az alapmód paraméterei nem érvényesek ehhez a gyorsmódhoz.
5366. Az absztrakt metódusok nem készíthetők elő.
5367. NIS+ tartománynevek listája
5368. Az ehhez a felvevőhöz rendelt eszköz a legutóbbi művelet során kizárólagos joggal volt zárolva, ezért a művelet nem sikerült.
5369. ILGenerator nem érhető el DefineDefaultConstructor metódussal létrehozott konstruktorból.
5370. %1 (%2) %3Az adatbázismotor nem tudja elérni a következő fájlt: %4.
5371. Hiba: nem található a megadott konfigurációs fájl (%1).
5372. A(z) %1 kizárólagos hozzáférésre zárolva van.
5373. A naplózáshoz megadott paraméterek túl hosszúak. Mező: %1; a megadott adat: %2.
5374. A metódus nem támogatott.
5375. Nem találhatók helyettesítő karakterek.
5376. Csak a teljes kötet-helyreállítás támogatott a cserélhető adathordozón/DVD lemezen található biztonsági másolatokból. A fájlok helyreállítása nem támogatott.
5377. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a CertSrv felügyelet regisztrálása. %1
5378. A hitelesítés sikertelen, mert a Windows nem rendelkezik a hálózathoz szükséges hitelesítési módszerrel
5379. Ismeretlen/váratlan módosítási esemény
5380. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem talált a(z) %2 elemnek megfelelő, érvényes tanúsítványsablont. Az igénylés nem történt meg.
5381. Nem lehet létrehozni a központi bináris naplófájlt. Ellenőrizze, hogy helyes-e a naplózási könyvtár, és hogy ez a számítógép írási engedéllyel rendelkezik hozzá.
5382. Katasztrofális hiba
5383. A hálózati hitelesítés sikertelen, mert a Windows nem tudja elérni a számítógépen található tanúsítványokat
5384. Megadása esetén az előfordított alkalmazás frissíthető.
5385. MSBUILD : Naplózó hibája: MSB1029: X
5386. Az eszköz indításához újra kell indítani a számítógépet.
5387. SiteCostedReferrals kulcs beállítása/alapértékre állítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
5388. Bizonyos szükséges erőforrásokat (memória, események, ...) nem lehetett lefoglalni.
5389. A COM+ eseményrendszer belső feldolgozása során, a(z) %2 / %1 sornál elfogyott a memória.
5390. A HTTP-kérelem sikertelen. A kiszolgáló válasza: %1.
5391. %1!-15.15s! - A kijelölt vezérlő gyorsítótárának érvénytelenítése.
5392. A(z) „X” kódösszeállítás-hivatkozás a(z) „Kódösszeállítás neve ” kódösszeállításra lett feloldva, amelynek kódbázisa a következő: Y
5393. Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
5394. A fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani.
5395. Helyi NTFS-kötetekre van szükség a művelet végrehajtásához.
5396. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása sikeresen törölte a(z) %2 tartományban található számítógép-objektumát. A törlésre azért került sor, mert a(z) %1 hálózatnév-erőforrást nem sikerült online állapotba helyezni.
5397. A megadott elérési út olyan fájlrendszerben van, amely nem támogatja a meghajtóútvonalakat.
5398. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum készenléti állapotba állítása.
5399. Az öngyógyítás mostantól le van tiltva a(z) %1 köteten.
5400. Az adathordozó azonosítójához nem tartozik érvényes adathordozó.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions