English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5401. Az erőforrás-kezelő ismételt bejelentkezése a tranzakcióállapot megállapítása céljából időtúllépés miatt leállt.
5402. Az IPMI eszközillesztő egy eszközlétrehozási művelet során kommunikálni próbált az IPMI BMC-eszközzel, de a kommunikáció időtúllépés miatt megszakadt. Vagy túl alacsonyak az időkorlátok, és az IPMI BMC-eszköz válaszadása tovább tart ezen időkorlátoknál, vagy a BMC-eszköz műszaki hibás. Megpróbálkozhat az IPMI eszközillesztőhöz tartozó időkorlátok növelésével, illetve támogatásért kapcsolatba léphet a BMC-eszköz gyártójával.
5403. Nem hozható létre paletta 1-nél kevesebb, vagy 256-nál több szín felhasználásával.
5404. Az alkalmazásminősítő keresési szolgáltatás leállítása nem sikerült.
5405. Nincs több adat az RPC-pipe-ban.
5406. Az MS DTC TIP átjáró %1 hibát észlelte a(z) "%2" %3 osztályazonosítójú, és a(z) "%4" %5 felületen lévő CoCreateInstance hívása közben.
5407. Nyolc bájtos értékű IntPtr vagy UIntPtr nem deszerializálható négy bájtos szóméretű gépeken.
5408. Csoportházirend alkalmazása
5409. A kért eseménynapló trapmérete meghaladja az SNMP trap-ek maximális hosszát.
5410. A folyamat által pillanatnyilag lefoglalt, más folyamatokkal nem megosztható memória mérete.
5411. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájával.
5412. A FileStream objektummal olyan eszközt kívánt megnyitni, amely nem fájl. Amennyiben „com1:” vagy „lpt1:” típusú eszközöket szeretne kezelni, akkor hívja meg a CreateFile függvényt, majd használja azokat a FileStream konstruktorokat, amelyek az operációs rendszer leíróit veszik át IntPtr típusú argumentumként.
5413. A megállítási kísérlet nem sikerült.
5414. A KDC nem tudta frissíteni a házirendosztályt (%1). A hiba az adatok között szerepel.
5415. A folyamathoz társított natív leírók száma.
5416. Annak megadása, hogy törlendő-e a szakaszelem is
5417. Az online tanúsítványállapot válaszoló szolgáltatása egy kérelmet kapott.
5418. A lemez írásvédett.
5419. Meg kell adni az -m vagy a -v kapcsolót (de nem mindkettőt).
5420. Az eszköz segédtelepítőjének a telepítés befejeződése után további feladatokat kell elvégezni.
5421. Naptár megjelenítése
5422. A lockElements a következő ismeretlen elemet tartalmazza: "%1"
5423. %2: A hálózati vezérlő 1 Gb váltakozó kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
5424. A tulajdonság típusa nem volt helyes.
5425. A(z) %1!ws! nem rendelkezik elosztott fájlrendszerbeli újraelemzési ponttal: %2!x!
5426. A felhasználói fiók túllépte a hálózatelérési fiók zárolási számlálójának legnagyobb értékét.
5427. A(z) %1 kötet jelszava.
5428. Érvénytelen paraméter: az -s kapcsolót kiszolgálónévnek kell követnie
5429. A "Default Web Site/" alkalmazás megkeresése (a "Default Web Site" nevű hely gyökéralkalmazása)
5430. A csatornatípus nem ismerhető fel.
5431. A kezdeményező fejléc-kivonatolást igényel, de a cél nem ajánlott fel ilyet.
5432. A kért rekord nem létezik az MS DTC naplófájlban.
5433. Több azonos típusú egyedi attribútum van.
5434. A művelet objektumonként csak egyszer hajtható végre.
5435. Üres lemez esetében nem lehet beolvasni a tartalomjegyzéket.
5436. Megváltozott a BitLocker csoportházirend. Sem helyreállítási jelszó, sem helyreállítási kulcs létrehozása nincs engedélyezve. További információért forduljon a tartománygazdához.
5437. Sikertelen kategorizálás. A hibaüzenet: „%1”.
5438. OSS ASN.1 hiba: előjeles egész előjel nélküli egészként van kódolva.
5439. A FailedRequestTracing modul érvénytelen konfigurációt talált a következő elérési úton: "%4". A "guid" attribútum a szakaszban az érvénytelen "%3" értéket tartalmazza. A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
5440. Az ILGenerator nem használható, amíg lezáratlan kivételek vannak.
5441. Nem várt RESET utatsítás érkezett az egértől.
5442. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz SERR-hiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
5443. Túl sok változás egyszerre a könyvtárban: X.
5444. Érvénytelen XML-kód a(z) „File Name” fájlban a(z) „X” elemnél. A szakaszban csak címkék használhatók.
5445. Nem sikerült megállapítani a telepített rendszer csoportházirend-tulajdonságait. A csoportházirend-funkcióknak csak egy részük lesz elérhető.
5446. Távolítsa el a rendszerindításra alkalmas adathordozót a számítógépből.
5447. A(z) '%1!ls!' paraméter értéke érvénytelen.
5448. A címtárszolgáltatás most túl elfoglalt a replikációs művelet elvégzéséhez.
5449. Állomásnév
5450. A megadott bemeneti vagy kimeneti puffer túl kicsi volt.
5451. BOOTP - megtelt a tartomány
5452. ASN1: sérült adat.
5453. A Blobsize kapcsoló nem támogatott V2/különálló névtér esetén.
5454. Folyamathiba
5455. A „;összetevő” elemet tartalmazó URI-azonosítónak a „Szerelvénynév;Vxxxx;NyilvánosKulcs;összetevő” mintát kell követnie, ahol Vxxxx a szerelvény verziója, a NyilvánosKulcs pedig a szerelvény nyilvános kulcsú jogkivonatát reprezentáló 16 karakterből álló karakterlánc. A Vxxxx és NyilvánosKulcs megadása nem kötelező.
5456. Nincs több adat.
5457. Meghaladta a kiosztott tárolóhelyet (az aktuális könyvtárra vagy adatkészletre vonatkozóan)
5458. A feloldás egy vagy több megadott címtár használatával sikertelen.
5459. A rendszer konfigurációja módosult a fürtcsatlakozási vagy -alakítási művelet során. A csatlakozási vagy alakítási művelet megszakadt.
5460. A jelentkezőt nem sikerült hitelesíteni a tanúsítványszolgáltatások számára. Ellenőrizze a biztonsági beállításokat.
5461. BELSŐ hiba - a lemez konfigurációja a helyreállítás alatt megváltozott
5462. Nem lehetett beállítani az egér mintavételi sebességét.
5463. Hiba történt egy XML formátumú digitális aláírás feldolgozása közben.
5464. A függvény sikeresen befejeződött, de meg kellett hívni a CompleteToken függvényt
5465. %1 (%2) %3A teljes biztonsági másolat készítése megkezdődött.
5466. Az SSL-párbeszédekkel kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
5467. Adjon meg egy objektumot. A támogatott objektumok megjelenítéséhez futtassa az "appcmd.exe" fájlt.
5468. Ennél a típusnál nem használható NULL konstans.
5469. A DNS-proxyügynök hálózati hibát talált, miközben megpróbált kérést továbbítani az ügyféltől (%1) a(z) %2 kiszolgálónak a(z) %3 IP-című kapcsolaton keresztül. Az adat a hibakód.
5470. A címtárszolgáltatás nem tudta inicializálni a relatív azonosítókat lefoglaló alrendszert.
5471. Ez az objektum aktív DrawingContext elemmel rendelkezik. A DrawingContext elemnek Closed vagy Disposed értékűnek kell lennie az Open vagy az Append hívás előtt.
5472. A kért rendszereszköz nem található.
5473. A delegált bizalmi kapcsolatok létrehozását korlátozó teljes kvóta megtelt.
5474. * Annak ellenőrzése, hogy a helyi számítógép (%1) címtárkiszolgáló-e.
5475. A csoportházirend keresése és betöltése sikerült
5476. CLS Letörli a képernyőt.
5477. Nem lehet meghatározni az alkalmazáshoz megadott engedélyt.
5478. A teltételes tartományra irányuló kérelmek nincsenek megvalósítva a Http <= 1.0 verziókban.
5479. A sor növekedési faktora X és Y közé eshet.
5480. A művelet nem hajtható végre a válasz elküldése után.
5481. Ebben a szakaszban hiba történt a(z) %1 fürtobjektummal, de a végrehajtás folytatódhat. A hibaállapot: %2!d! (0x%2!08X!).
5482. A csoportházirend keretrendszerének annak ellenére is meg kell hívnia a kiterjesztést, hogy nincs módosítás.
5483. Az FSMO szerepkör tulajdonjogát nem sikerült ellenőrizni, mert címtárpartíciója legalább egy replikációs partnerre nem replikálódott megfelelően.
5484. A kért művelethez arra van szükség, hogy az aktuális környezethez tartozzon egy tranzakció, de nem tartozik hozzá egy sem
5485. A Diagnosztikavezérlő szolgáltatás elindult. Ez az esemény jelzi a diagnosztikai moduloknak a késleltetett feldolgozást a szolgáltatás inicializálása után.
5486. Az Elosztott fájlrendszer szolgáltatás nem automatikus indítási módban működik a következőn: %1.
5487. A fordítás érvénytelen.
5488. A biztonsági tulajdonságok módosítása nem engedélyezett, ezért a program figyelmen kívül hagyja a változtatásokat.%1%2%3%4%5
5489. Az osztály nem támogatja ezt a tulajdonságot.
5490. %1 vezeték nélküli hálózati adapter:
5491. A folyamat által az operációs rendszer magjában eltöltött CPU-idő mennyisége.
5492. A művelet nem hajtható végre, mert egy másik tranzakció megköveteli a tulajdonság változatlanságát.
5493. Az OLE32.DLL rossz címre töltődött be.
5494. Érvénytelen meghajtó: %1
5495. Gyűjteményelem hozzáadása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményének elejéhez.
5496. Nem sikerült csatlakozni az MS DTC felhasználói felület szolgáltatásához.
5497. A név nincs a DNS-zónában.
5498. A Windows sikeresen frissítette a csoportházirend-objektum könyvtárát (<%1>).
5499. Kísérlet történt egy olyan tömb műveletben való használatára, amelynek nem megfelelő számú dimenziója van.
5500. A böngészőszolgáltatások kódösszeállítása nem távolítható el. Győződjön meg arról, hogy nem használják azt más folyamatok. Előfordulhat, hogy a művelethez más jogosultság szükséges.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions