English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14601. Az elérési út nem használható meghajtó elérési útjának létrehozásához. Ennek valószínű okai lehet, hogy a könyvtár nem létezik, illetve, hogy könyvtár már egy másik kötet elérési útja.
14602. Nem kérhető le a következő típus: „Típusnév”.
14603. Bepillantás az üzenetbe
14604. A következő jelzőnév kétszer lett definiálva: "%1".
14605. Nincs elég szabad memória a PS/2 billentyűzet bejövő adatokat tároló gyűrűpuffer lefoglalásához.
14606. Microsoft-Windows-IPMI WMI Provider
14607. A fájlreplikációs szolgáltatás belső hiba miatt nem tud a rendszerkötetre írni. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
14608. A megadott küszöb érvénytelen.
14609. A regisztrációs adatbázis kiszolgáló API inicializálása nem sikerült.
14610. A művelet aszinkron. A végrehajtása már elkezdődött, de az eredménye még nem ismert.
14611. Ügyfél IP-címe:
14612. A kérelem (Method = Metódusnév) nem szolgálható ki a gyorsítótárból, és végrehajtása sikertelen lesz, mert a CachePolicy érvényes beállítása X.
14613. A Standard Server rendszer csak olyan erdők esetén léptethető elő az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányává, amelyekben kevesebb mint %1 az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányainak aránya. A kijelölt erdőben az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 vagy több példányát tartalmazza.
14614. X, kulcs = Y, az eltávolítási művelet sikertelen volt -> állapot = Z.
14615. A parancsfeldolgozó beállítása sikertelen (HRESULT=%%08x).
14616. Univerzális koordinált idő
14617. A DNS-kiszolgáló nem tud memóriát foglalni a(z) %1 erőforrásrekordhoz. Memória felszabadításához zárja be a nem használt alkalmazásokat vagy indítsa újra számítógépet.
14618. Importálás és egyesítés a meglévő névtérrel.
14619. Az alegység létrehozása nem sikerült. A megadott logikai feladategység nem volt csatlakoztatva.
14620. Az algoritmus nem érhető el, illetve nem támogatott ezen a platformon.
14621. %2: A hálózati vezérlő 10 Mb teljes kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
14622. Az XML-nek ezen a szintjén a program egyéni elemet várt, de ismeretlen elemet talált. Jelölje meg az elemet egyéniként vagy törölje. Helytelen XML:%1%2%3%4%5
14623. A biztonsági fiókkezelő váratlan hibába ütközött egy KDC-kérés teljesítése közben. A hiba az adatmezőben található. A fiók neve: %1; a keresés típusa: %2.
14624. Az állapotkódnak pontosan három számjegyből kell állnia.
14625. A szemafor korábbi tulajdonosa felszabadította az eszközt.
14626. A helyreállítás szimulációja kész.
14627. A monitorkonfigurációs API csak az MCCS 1.0, MCCS 2.0 vagy MCCS 2.0 Revision 1 specifikációt támogató monitorokkal működik.
14628. A tranzakció nem rendelkezik felső szintű bejelentkezéssel.
14629. Az MS DTC naplófájl attribútumai érvénytelenek. A naplófájl nem lehet csak olvasható.
14630. Ismeretlen nem felügyelt hívási rend függvény aláírásához.
14631. Az index az engedélyezett tartományon kívül esett. Az értéknek nem negatívnak és a karakterlánc hosszúságánál kisebbnek kell lennie.
14632. Nem lehet hozzáadni a fax tulajdonságait a következőhöz: %1. Ellenőrizze, hogy az archiválási könyvtár NTFS partíción van-e. A következő hiba történt: %2. Ez a hibakód mutatja a hiba okát.
14633. A könyvtár nem létezik: „X”.
14634. Microsoft Windows security auditing.
14635. A séma frissítése sikertelen: párhuzamos msDS-INtId. Próbálja meg újra a műveletet.
14636. A(z) %1!ws! elosztott fájlrendszerbeli újraelemzési pontjának törlése sikertelen: %2!x!
14637. Az INF-fájl valamelyik illesztőtelepítési szakasz érvénytelen.
14638. Mikrofon hangerejének növelése
14639. A rendszerleíró adatbázis HKEY értéke az engedélyezett tartományon kívül esik.
14640. Foglalt objektum használatára történt kísérlet.
14641. Az SMB ügyfél CSE FSCTL műveletet kérelmezett egy nem CSE alapú fájlon.
14642. Az IPRIPv2 nem tudta számba venni az útválasztásitáblázat-kezelőben lévő útvonalakat. Az adat a hibakód.
14643. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: a tulajdonos nevének karakterláncsablonja érvénytelen a beállításjegyzék HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\SubjectTemplate kulcsában. Példa érvényes értékre: CommonName OrganizationalUnit Organization Locality State Country
14644. A felhasználói fiók érvényessége lejárt. Csak a számítógépen vagy a tartományon rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó tudja visszaállítani a felhasználói fiók lejárati dátumát.
14645. A karakterleképző táblázatot tartalmazó fájl 512 bájtnál kevesebbet tartalmaz.
14646. Felhasználói kezelőfelületre vonatkozó engedély:
14647. Túl sok a kapcsolat.
14648. A munkahalmaz maximális mérete érvénytelen. Nem lehet kisebb a munkahalmaz minimális méreténél.
14649. A biztonságszerkesztő bővítmény megkezdte a beállítást.
14650. Visszaállítás történt a következő eszközre: %1.
14651. A biztonsági mentési motor leáll. Próbálkozzon újra a művelettel.
14652. A címtárba való bejelentkezés nem sikerült „%1” felhasználóként.
14653. A biztonsági leíró attribútum nem olvasható.
14654. Megváltozott a BitLocker csoportházirend. Nem egységes az indítási beállításokra vonatkozó házirend. További információért forduljon a tartománygazdához.
14655. A következő területnév nem támogatott: „X”.
14656. Helyettesítőkarakter-kiterjesztés ki/be helyi fájlnevekre
14657. A lista nem tartalmaz elemeket
14658. A megadott leíró érvénytelen
14659. A(z) X argumentum értéke nem lehet NULL, illetve nulla hosszúságú.
14660. A munkavégző folyamat nem tudta végrehajtani a .NET-futtatórendszer %1 verziójának előzetes betöltését.
14661. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 erőforrása, mert a társított szolgáltatás nem indult újra a kísérlet ellenére sem. A hiba kódja %2. A szolgáltatás újraindítást kért a paraméterek frissítése érdekében, ám még leállítását és újraindítását megelőzően hiba miatt leállt. Ellenőrizze a szolgáltatással összefüggő egyéb eseményeket, és győződjön meg arról, hogy a szolgáltatás rendben elindul.
14662. Egyszálú módban több szálon történt hívási kísérlet.
14663. A rendszerindító bináris fájl mérete, 512 bájtos blokkokban
14664. RMDIR Könyvtár törlése.
14665. A(z) „Metódusnév” metódus általános deklarálási típusa „Típusnév”. Explicit módon adja meg a GetTokenFor deklarálási típusát.
14666. [Hiányzanak az egyéni jogcímek]
14667. Az /asmpath kapcsoló csak akkor támogatott, ha regisztrációs parancsfájlt hoz létre a /regfile kapcsoló használatával.
14668. Az új hivatkozásnak és a létező fájlnak egyazon NTFS-köteten kell lenniük.
14669. A Windows Sockets kért verziója nem támogatott.
14670. A kiszolgálónkénti tartományok számkorlátjának túllépésére tett kísérlet történt.
14671. A megadott erőforrásnevet nem támogatja az erőforrás-DLL. Ennek valószínű oka lehet, hogy az erőforrás-DLL-nek rossz (vagy módosított) név lett megadva.
14672. A cél egyszerű neve nem helyes.
14673. A(z) '%1!ls!' név már létezik.
14674. Az időtúllépések beállításával/alapállapotba állításával/indításával kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
14675. Csak ehhez a bejelentkezéshez mentve
14676. SSL/TLS-tanúsítvány újratöltése
14677. A megadott billentyűzetfogadónak egy hely már tulajdonosa.
14678. A felhasználói profilt nem sikerült betölteni.
14679. Az Initiate I/O eljárás belső állapothibát észlelt a PS/2 mutatóeszköz illesztőprogramjában.
14680. A címtárszolgáltatás a kért műveletet csak levélszintű objektumon tudja végrehajtani.
14681. Biztonsági másolat neve. Ha nincs megadva, a rendszer automatikusan elnevezi.
14682. Visszacsatolt adapter %1:
14683. (GMT+09:30) Adelaide
14684. Egy memóriatartomány-leíró lefoglaltként lett megjelölve.
14685. Jelenlegi méret: %1!d! bájt
14686. A szülőnek nincs alapértelmezett konstruktora. Az alapértelmezett konstruktort explicit módon meg kell adni.
14687. A konfigurációkészlet kölcsönös Kerberos-hitelesítést igényel. Nem telepíthet replikákat ebben a konfigurációkészletben helyi fiók használatával. Válasszon másik fiókot.
14688. A rendszer egy nem csatolt meghajtó csatolását próbálta törölni.
14689. Következő gomb
14690. A Resolution elemnek legalább 0,0f értékűnek kell lennie.
14691. azonosító %1
14692. * Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások azonosított konfigurációkészlete.
14693. Gyűjteményelem hozzáadása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményének végéhez.
14694. A moniker nem hivatkozik tárolásra
14695. A böngészőszolgáltatások ASP.BrowserCapsFactory.dll kódösszeállítása sikeresen telepítve.
14696. Az eszköz nem tiltható le.
14697. A tartományvezérlő NTDS-beállításobjektuma nem létezik.
14698. Valamelyik táblázat nem duplaszóhatáron kezdődik.
14699. Talált bináris objektum: %1!wZ!, méret: 0x%2!x! (%3!d! bájt), (cím: 0x%4!x!)
14700. A megadott végrehajtható fájl nem érvényes Win32 alkalmazás.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions