English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1701. Helyi számítógép adatállandósága
1702. A művelet nem fejeződött be. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról.
1703. Az oldal, tartomány vagy szervezeti egység hivatkozási adatai elavultak. Frissítsen, majd próbálkozzon újra.
1704. A lemezt egy másik számítógép használatban levőnek jelölte meg
1705. Van folyamat a pipe másik végén.
1706. Egy rendszergazda a(z) "%1" alkalmazáskészlet összes munkavégző folyamatának újrahasznosítását kéri.
1707. A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
1708. A központi kapcsolatengedélyezési házirend engedélyezett.
1709. A BitmapCacheBrush objektum nem támogatja a Transform elemet.
1710. * A fájlreplikációs szolgáltatás SYSVOL mappájának készenléti tesztje
1711. Az aktiválás ismeretlen ok miatt sikertelen.
1712. Az Asztalablak-kezelő nem átlátszó színkezelés használt, mert a hardver és a konfiguráció elemzése lehetséges gyenge teljesítményt jelzett átlátszó színkezelés mellett
1713. A parancs feldolgozása kész.
1714. Ismeretlen DNS-rekordtípus.
1715. A színkörnyezet érvénytelen.
1716. A kiszolgáló nem tudta beléptetni a(z) "%1" Windows NT fiókot a következő hiba miatt: %2. Az adat a hibakód.
1717. A(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) hozzáadása a központi kapcsolatengedélyezési házirendhez megtörtént.
1718. Egy vagy több argumentum helytelen.
1719. Elosztott fájlrendszerbeli erőforrás
1720. Nem lehet az OLE szolgáltatáshoz fájl nézetét hozzárendelni
1721. DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : %1
1722. Keep-Alive és Close nem állítható be e tulajdonság használatával.
1723. Nem regisztrálható az I/O alrendszerhez a következő felderített elavult eszköz: %2.
1724. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem alkalmazta a konfiguráció módosításait a következő alkalmazáskészletre: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1725. Hiba történt az illesztőprogram tárolóból való törlése közben.
1726. A folyam nem írható.
1727. KEYS kikapcsolva
1728. A hálózati elérési út tévesen van megadva, nem létezik, vagy a hálózatszolgáltató jelenleg nem érhető el. Írja be újra az útvonalat, vagy kérje a rendszergazda segítségét.
1729. Ennél az adatfolyamnál nem támogatott az írás.
1730. A Diagnosztikai infrastruktúra felszabadított egy korábbi halommemória-lefoglalást
1731. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tud csatlakozni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások támogató példányához az eltávolítás érdekében.
1732. Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.
1733. A folyamat által használt nem lapozható rendszermemória mérete bájtban.
1734. Hiba történt a meglévő megjelenítési rend beolvasása közben.
1735. A rendszeren nem találhatók árnyékmásolatok.
1736. A rendszer sérülést érzékelt a Feladatütemező biztonsági adatbázisában, és alaphelyzetbe állította azt.
1737. Az SNMP eseménynapló bővítési ügynöke nem lett megfelelően inicializálva.
1738. A rendszer nem létező kulturális környezete (X) nem cserélhető le.
1739. Nincs távoli kapcsolat a következővel a rendszerleíró adatbázis olvasására tett kísérlet során: „X”.
1740. A rendszer egy érvénytelen DHCPV6-üzenetet elvetett, mert nem ennek a kiszolgálónak szánták.
1741. Heuristic Rollback for XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC Transaction Id "%1" %\ XA Transaction Manager=%2 %\ XA Resource Manager =%3 %\ Data Source Name =%4.
1742. Nem sikerült újraindítani a konvertálást a(z) %2 köteten.
1743. A rendszertöltés-vezérlő nem tudta beolvasni a biztonsági indítás kötetének főkulcsát a TPM-ből, mert a platformkonfigurációs regiszterek nem egyeznek.
1744. **** Egy felhasználó elérte a kvótahatárt! ****
1745. A tabClasses osztályhoz ugyanannyi számú elemnek kell tartoznia, mint a tabScopes osztályhoz
1746. A modul "%1" DLL-fájljának betöltése sikertelen. Az adat a hibakód.
1747. A séma-könyvtárpartíció replikálása
1748. A cím egy aliassal rendelkező tartománynevet tartalmazott.
1749. Nem sikerült megállapítani, hogy a névtér különálló-e
1750. A kért név nem található a szűrőkezelő névgyorsítótárában, és nem olvasható be a fájlrendszerből.
1751. Lánc építése
1752. Az Arrange UIElement objektum esetében nem hívható meg végtelen mérettel vagy NaN értékkel. A(z) „Típusnév” típusú szülő hívja az UIElement objektumot. Az Arrange meghívása „Típusnév” típusú elemen történt.
1753. Nem sikerült eltávolítani az állandó bejelentkezési információkat.
1754. Ha a szoftvercsatorna leválasztása megtörtént, csak aszinkron módon fogadhat újra. A BeginAccept metódust olyan szálon kell meghívni, amely nem lép ki a művelet befejezéséig.
1755. Új biztonsági házirendfájl létrehozása
1756. Ismeretlen tulajdonság.
1757. Az új házirend érvénytelenítette a régi házirenddel létrehozott biztonsági társításokat
1758. A szolgáltatás szolgáltatás-specifikus hibakódot adott vissza.
1759. A célobjektum (%1) hozzáadása.
1760. A DNS-kiszolgáló megállapította, hogy a helyességi feltétel nem teljesült: %1, fájl: %2, %3. sor.
1761. Telepíteni kell a(z) "%1" natív modult.
1762. A replikációs művelet nem sikerült, mert hiányzik egy szükséges szülőobjektum.
1763. A címtár-szolgáltatási kérés érvénytelen.
1764. A Webkezelési szolgáltatás nem válaszolt, ezért le lett állítva.
1765. A kiszolgálóalkalmazás továbbította az utolsó választ (a(z) %1 azonosítójú kérésre).
1766. Hibás MSIL-utasítás, vagy az index túllépte az engedélyezett határokat.
1767. A megadott vezérlő vagy port nincs a logikai egységhez társítva.
1768. Sikertelen kísérlet történt az adatgyűjtőfájl a(z) '%1!ls!' könyvtárba mozgatására.
1769. Az MS DTC telepítője megállapította, hogy a létező MS DTC fürterőforrás a telepítendőnél újabb verziójú. A telepítő nem tudja folytatni a frissítést. Hibaadatok: %1
1770. A biztonsági másolat fájljainak egyike nem hozható létre.
1771. Érvénytelen QoS-folyamatleíró található a folyamatleírók listájában.
1772. NYOMKÖVETÉS: egy Ipv4-cím kikerült a hálózatszolgáltatási veremből: %1
1773. A törölni kívánt hely neve vagy URL-címe (egyezik az azonosítóval)
1774. A fürt %1 IP-címerőforrása nem helyezhető online állapotba, mert nem olvasható a(z) %2 tulajdonság. Ellenőrizze, hogy az erőforrás megfelelően van-e beállítva.
1775. Gyorsítótár elemének szinkronizálása
1776. Az ügyfélházirend nem engedélyezi a hitelesítő adatok delegálását a célkiszolgálóra.
1777. Hiba (%1) történt a Windows IPSEC-szolgáltatás elérésének inicializálása közben.
1778. %1:a TLOOK által visszaadott érték %2!d!
1779. Érvénytelen URI: Az URI üres.
1780. Hiba a Diskshadow parancsfájlban. Próbálkozzon újra, és naplófájl (/l paraméter) használatával keresse meg a hibát.
1781. Ennek a beépülő modulnak a futtatásához az MMC 1.2-es vagy újabb verziója szükséges.
1782. A(z) %1 tanúsítványigénylése sikeresen fogadott egy %2 tanúsítványt.
1783. Egy URL (%2) eltávolítva egy URL-csoportból (%1).
1784. (GMT+05:45) Katmandu
1785. Az MS DTC fürterőforrás DLL-fájlja egy belső esemény lezajlására várakozott. A várakozás eredménytelen volt. Az MS DTC erőforrás e hiba miatt nem tud online állapotba kerülni. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
1786. Belső hiba: A biztonsági másolat célkötete nem egyezik meg a biztonsági másolat célhelye árnyékmásolatának eredeti kötetével.
1787. Az objektum (%1) nem található a célsémában.
1788. A DHCP szolgáltatás nem tudott ping műveletet végrehajtani az új IP-címen. A cím bérbe lett adva az ügyfélnek.
1789. Az folyamatosan titkosított üzenetnek több adatra van szüksége a dekódolási művelet befejezéséhez.
1790. A számítógépnek legalább egy dinamikusan hozzárendelt IP-címe van. A DHCP-kiszolgáló megbízható működésének érdekében lehetőleg csak statikus IP-címeket használjon.
1791. A(z) "%1" hely elérte a CPU-korlátot. A hely összes folyamata leállítva.
1792. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítás hibákkal meghiúsult. A sikeresen visszaállított fájlok naplója: '%15'. Azon fájlok naplója, amelyeket nem sikerült visszaállítani: '%16'
1793. Az eredmény a kezelt tartományon kívül esik ennél a naptárnál. Az eredménynek a Gergely-naptár szerinti X és Y dátum között kell lennie (a határokat is beleértve).
1794. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállításai nem importálhatók. Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha a beállítások sérültek.
1795. A fájl túl nagy ahhoz, hogy érvényes ColorContext elem legyen.
1796. Ez a művelet csak a tartomány elsődleges tartományvezérlőjének megengedett.
1797. A fürt '%1' hálózatnév-erőforrása nem helyezhető online állapotba, mert a név nem vehető fel a rendszerbe. A kapcsolódó hibakódot az adatszakasz tárolja.
1798. Rendszerfigyelmeztetés: %1!d!. (0x%1!08.8x!).
1799. Napló növekménye: %1 tároló
1800. Nem sikerült a szükséges névobjektumok kiolvasása a beállításjegyzékből. Hibaadatok: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions