English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2501. A beállítások alaphelyzetbe állítása sikertelen: a konfigurációs szakasz nem érhető el.
2502. Belső hiba történt a metabázisfájl módosításainak feldolgozása közben. Elképzelhető, hogy kevés a memória, a kapcsolódó eseményekre vonatkozóan további részleteket az eseménynaplóban talál.%1%2%3%4%5
2503. Nem lehet írni a központi bináris naplófájlba (%2). Lehetséges, hogy a lemezen nincs szabad hely. Ha a helyhez hálózati elérési úton keresztül csatlakozik, ellenőrizze, hogy a kapcsolat fennáll-e még.
2504. A konzolmunkamenet leválasztása nem támogatott.
2505. Az MS DTC tranzakciókezelő inkonzisztens állapotú, és nem léphet tovább. Helytelen üzenetérték érkezett. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. %1
2506. A DHCPV6-továbbítóügynök hibát észlelt a következő IP-című helyi kapcsolaton %1. A hiba akkor történt, amikor a kapcsolat csomagokat fogadott. Az adat a hibakód.
2507. Az FSUTIL segédprogram helyi NTFS-kötetet igényel.
2508. Az MS DTC indítása közben nem sikerült inicializálni a COM-komponenst.
2509. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás hibát észlelt a konfigurációs adatok kiolvasásakor a(z) "%1" fájl "%2" sorából. Hibaüzenet: "%3". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2510. Nem található a biztonsági másolat készítésekor érvényes USN. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások kísérletet tesz a legmegfelelőbb USN megkeresésére az adatbázisban.
2511. SiteCostedReferrals kulcs beállítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
2512. A jelszó és a megerősítésként beírt jelszó nem egyezik.
2513. ------ Támogatott INSITE parancsok ------
2514. A megadott példánytípus nem érvényes.
2515. Replika hozzáadása
2516. Érvénytelen a megadott egyedi attribútum bináris formátuma.
2517. A szalagolvasó a fájlok végére ért.
2518. A nevet (%1) már használja az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások egy másik alapértelmezett objektuma. Válasszon az objektum számára másik nevet.
2519. A megadott leíró nem érvényes ablakleíró.
2520. Fájlnevet kell megadnia, nem relatív vagy abszolút elérési utat.
2521. Az eseményazonosító (%1) eseménydefiníciója nem található.
2522. A(z) %3 esetében %1 másodpercen belül sikerült feldolgozni a felhasználó rendszerindítási házirendjét.
2523. A felhasználó megpróbálta visszavonni a műveletet? A DoWork eseménykezelőről érhető el.
2524. Befoglaló beállítás
2525. %1!-30s!
2526. A kötet javítva lett, de a kötetet tartalmazó partíció nem lett megjelölve aktívként, mert a lemez valamelyik másik partíciója már aktív. A kötetet úgy jelölheti meg aktívnak, hogy a tartalmazó partíciókat aktívvá teszi.
2527. Leválasztó függvény nem hívható meg proxy esetén.
2528. A tanúsítvány olyan kódolt hosszt tartalmaz, amely valószínűleg nem kompatibilis régebbi beiktató szoftverekkel.
2529. DS séma
2530. Nem egyértelmű név.
2531. .NET-keretrendszer — felhasználói kódhozzáférési biztonsági házirend
2532. Nem adható meg új csomópont, mert ez a fürt már elérte a maximális csomópontszámot.
2533. Szűrőplatform-házirend változása
2534. Szállítóspecifikus információ
2535. A RADIUS-proxy a következő érvénytelen IP-címről kapott választ: %1:%2 (IP-cím:port).
2536. Az ügyfél érvényes XML-jogkivonatot mutatott be, de hiba történt egy Windows NT-jogkivonat Active Directory biztonsági azonosítókból való létrehozásakor.
2537. Az RTS vonal engedélyezési állapota a kommunikáció közben.
2538. A Date tulajdonság nem használható egyetlen KID kulcscsere-címzetthez sem.
2539. Egy szál indításra kerül (MCA EXCEPTION) az MCA miatt.
2540. A függvény nem hajtható végre.
2541. Az előzetes feldolgozás megkezdte az aktív szoftvercsatornák ellenőrzését.
2542. A kérelem nem tartalmaz tanúsítványsablon-információt.
2543. Környezetházirendek:
2544. Nem létező címlista.
2545. Érvénytelen elem: „X”.
2546. A kérés ki lett hagyva, mert egy DLL-bővítmény összeomlott vagy működésében probléma lépett fel.
2547. %1 (%2) %3Az adatbázismotor a(z) %4 adatbázis indexeinek karbantartását kezdeményezi, miután a Windows verzióját frissítette. Új verzió: SP%8 szervizcsomaggal ellátott %5.%6.%7. Ez az üzenet tájékoztató jellegű, nem utal adatbázishibára.
2548. %1 (%2) %3Fájlrendszeri hiba (%5) történt a következő naplófájlon végzett IO-művelet során: %4.
2549. Rendszerindítási kiszolgáló állomásneve
2550. A(z) %2 kötet alapértelmezett tranzakciós erőforrás-kezelője hibát talált indulás közben, ezért a metaadatait alapállapotba állította. Az adatok tartalmazzák a hibakódot.
2551. A kapcsoló (-X) csak akkor használható, ha meg van adva célkönyvtár.
2552. Az adatbázisnév nem adható meg a kapcsolódási karakterláncban.
2553. A rendszer megpróbál egyező tanúsítványt keresni a tanúsítványtárolóban.
2554. ftp: WSAStartup:
2555. A szövegsor korábban használaton kívül lett helyezve.
2556. A kezdeményező adatkivonatolást igényel, de a cél nem ajánlott fel ilyet.
2557. Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert a rendszer csökkentett módban indul.
2558. A célkiszolgáló nem létezik.
2559. A WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott példánynevet.
2560. Így olyan változtatásokat végezhet a számítógépen, amelyek az összes felhasználóra hatással lesznek. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha otthoni gépén dolgozik, vagy ha ennek a gépnek a rendszergazdája.
2561. Felismerhetetlen attribútum: „Attribútum”. A rendszer az attribútumok nevében megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
2562. [NETFTAPI] %1 esemény jelzése, helyi cím: %2:%3 távoli cím: %4:%5
2563. Az ftp munkamenet bezárása
2564. A(z) „X” tulajdonságérték nem lehet NaN.
2565. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "PUSH COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: %2; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
2566. A COM+ eseményrendszer nem várt hibát észlelt egy Win32 API hívásban a(z) %2 / %1 sorban. %3 hívása nem sikerült; hibakód: %5: "%4". Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze ezt a hibát.
2567. BELSŐ hiba - a logikai lemezkezelő konfigurációja megtelt
2568. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozásának a legközelebbi indításkor önjavítást kell végeznie.
2569. Ez a kódgenerálási API nem hívható meg, amíg a generáló valami egyebet generál.
2570. Az állapotjegyző nem tudott beszerezni egy kérelmi tanúsítványt (korrelációs azonosító: %1, hely: %2, résztvevő: %3). A kérelem elvetésre kerül. A hitelesítésszolgáltató (%4) a következő hibával tagadta meg a kérelmet: %5 (%6). További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a hitelesítésszolgáltató rendszergazdájával.
2571. A faxok archív mappájának mérete meghaladta a felső korlátját. Az archív mappa elérési útja: '%1'Archívum felső méretkorlátja (MB): %2"
2572. ------ Támogatott INSITE REFERRALS parancsok ------
2573. A név nem lehet hosszabb 260 karakternél.
2574. A program replikálta a sématárolót.
2575. A következő érték konvertálása sikertelen: „X”.
2576. Ezt a műveletet a Listen metódus meghívása után nem hajthatja végre.
2577. Egy childSource konfigurációs fájl gyökérelemének nem lehet attribútuma.
2578. A távoli kiszolgáló vagy megosztás nem támogatja a tranzakciós fájlműveleteket.
2579. A hajlékonylemezes vezérlő a regisztereiben ellentmondó eredményt adott vissza.
2580. A(z) %2 kapcsolaton konfigurált %1 statikus csoport MCast-címe nem érvényes.
2581. A következő paraméter nem érvényes kulcs paramétere: „X”.
2582. Kiszolgálóoldali hiba: "%1"
2583. A következő példány már létezik a folyamat élettartamán belül: „X”. Addig nem lehet újra létrehozni vagy újra felhasználni, amíg meg nem történik az eltávolítása, vagy amíg az azt használó folyamat ki nem lép.
2584. A betűcsoport-leképezés első elemének nulla értékűnek kell lennie.
2585. A következő naplónév nem használható ügyfélnapló létrehozásához: „X”.
2586. Szabály alkalmazása az összes műveletre
2587. Kötetnév: %1 aliasnév: %2 Egyedi név: GUID %3
2588. Az eseményargumentumok nem lehetnek null értékűek.
2589. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz SERR-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
2590. A kódcsoport minden olyan kódot teljesen megbízhatóvá tesz, amely a szigorú Microsoft névvel van aláírva.
2591. Új alkalmazás létrehozása a megadott beállításokkal. A szülőhely nevét és a szülőalkalmazás elérési útját mindenképpen meg kell adni.
2592. A csomagban található IPsec fejléc és/vagy lezáró érvénytelen.
2593. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem telepíthető a helyreállított fájlokból. Lehet, hogy a rendszerindító lemez nincs a hajlékonylemezes meghajtóban. Helyezzen be egy rendszerindító lemezt, és indítsa újra a varázslót.
2594. Jegyzékfájlelemzési hiba: a névtérelőtag nem kezdődhet a más célra fenntartott "xml" karakterlánccal.
2595. A(z) %1 fürt kialakítása.
2596. A DNS-kiszolgáló érvénytelen indítási beállítást (%1) érzéklet a(z) %2 fájl %3. sorában. A beállítást a rendszer figyelmen kívül hagyta. Eltávolíthatja ezt a beállítást a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található indítófájlból.
2597. BELSŐ hiba - a szükséges zárolás nem lett végrehajtva a tranzakció során
2598. Az UNC-elérés nem sikerült a következő fájlhoz: %s. Hiba = %d
2599. A KDC nem tudta felépíteni a megbízható tartományok listáját. A hiba az adatok között található.
2600. A megadott szakasz esetében törölhető konfigurációs tulajdonságok megjelenítése

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions