English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12601. Jelenleg a címtárpartíció nem érhető el. Várjon néhány percet, majd próbálkozzon ismét.
12602. Az illesztőprogram telepítését a rendszerházirend tiltja. Forduljon a rendszergazdához.
12603. DNS: létezik olyan RR-készlet, amelynek nem kellene létezni.
12604. A kiszolgáló nem akarja feldolgozni a kérést.
12605. A feladat XML-kódja váratlan névtérből származó elemet vagy attribútumot tartalmaz.
12606. A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az objektumhoz még nincs megadva tárolás
12607. MSBUILD : Hiba: MSB1016: Adja meg a részletességi szintet.
12608. Nem sikerült kiüríteni a DNS-feloldási gyorsítótárat: %1
12609. A kért művelet DNS-gyökérkiszolgálón nem engedélyezett.
12610. A(z) „Típusnév” típus betöltve a ReflectionOnly környezetbe, de az AssemblyBuilder nem AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly hozzáférési móddal lett létrehozva.
12611. Olyan osztályból származó objektum hozzáadására történt kísérlet, amelyhez nincs RDN definiálva a sémában.
12612. Az újonnan kijelölt gazdabuszadapter-port: %1!d!.
12613. Kvótakorlátok és -küszöbök naplózásának engedélyezése
12614. Rendszer próbaideje . . . . . . : %1
12615. A tulajdonság nem állítható be az írás megkezdése után.
12616. A CATID nem létezik
12617. A jelenlegi felhasználói beállítások a rendszerfiókokra lettek másolva.
12618. NLS felügyelet nélküli területi és nyelvi beállításai
12619. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudta számba venni a következő IP-című helyi kapcsolat hálózati eseményeit: %1. Az adat a hibakód.
12620. A típusok regisztrációjának megszüntetése sikeresen befejeződött.
12621. A ParameterMessageFile nem tartalmazta %1 helyettesítő karakterláncát. Hibakód: %2.
12622. Diagnosztika végzése vagy elosztott fájlrendszerbeli könyvtárak/útvonalak megtekintése.
12623. Egy értesítési ügyfél kivételt okozott. %1%2%3%4%5
12624. Ennél a tranzakciónál már van bejelentkezés.
12625. A lemezkonfiguráció megváltozott egy másik rendszeren.
12626. A NaN nem érvényes érték egy Matrix elem tagja esetében.
12627. A megadott port nem létezik.
12628. A "MyAppPool" alkalmazáskészlet elindítása
12629. Ez a zóna tartalmazza a vállalati intraneten található összes alkalmazást.
12630. Nem lehet új eszközt létrehozni a GRSerial intelligenskártya-olvasóhoz.
12631. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások problémákba ütközött a CRL-közzétételi értékek betöltése közben, ezért az alapértelmezett beállításokra állította vissza a CRL-közzétételt.
12632. Célcím/útválasztócím párok, prioritási sorrendben
12633. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) sikeres helyreállításához a következő naplófájlra van szükség: %5 (létrehozásának időpontja: %6). A helyreállítási folyamat %7 létrehozási időpontú naplót talált.
12634. &HTTP cookie neve:
12635. Karbantartási mód beállítása a(z) %1 erőforráshoz
12636. A(z) %2 kötet alapértelmezett tranzakciós erőforrás-kezelője hibát talált indulás közben, és nem tudott elindulni. Az adatok tartalmazzák a hibakódot.
12637. Az adatszolgáltató további adatok kérése előtt megköveteli a korábban lehívott adatok felszabadítását.
12638. A tárgy Típusnév azonosítótípusa nem érvényes.
12639. A(z) '%1' erőforráscsoport átnevezése...
12640. A Package objektum több „Core Properties relationship” kapcsolattal rendelkezik.
12641. A DNS-kiszolgáló hibás TCP-alapú DNS-üzenetet kapott a következőtől: %1. A rendszer elutasította vagy figyelmen kívül hagyta a csomagot. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
12642. Hiba az egyedi .TMP fájl létrehozásakor.
12643. A Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás leállt.
12644. A művelet nem hajtható végre, mert nem egyeztethető össze a számítógéphez hozzárendelt csoportházirenddel.
12645. A bővítményállomás nem tudta betölteni a bővítmény DLL-t. Elérési út: %1. Hiba: %2
12646. A BeginFigure elemet ezen alkalmazásprogramozási felület meghívása előtt kell hívni.
12647. Érvénytelen kivonatoló algoritmus
12648. A naplózási bővítmény befejezte az átalakítást.
12649. A BitLocker-védelem le van tiltva.
12650. A fa törlése nem fejeződött be. A fa törlésének folytatásához a kérést újra ki kell adni.
12651. A(z) %1 csomópont kommunikációs munkamenetet létesített a(z) %2 csomóponttal, de nem végzett verziókompatibilitási ellenőrzést, mert az ilyen jellegű ellenőrzések le vannak tiltva. A verziókompatibilitási ellenőrzések letiltása nem támogatott.
12652. A(z) %1 SiteAssociation értékének érvényesítése minden tartományvezérlőn.
12653. A szerializált taghoz nem tartozik ParameterInfo.
12654. A kiszolgáló nem tudta elolvasni a(z) %1 fájlt. Windows 32 hibakód: %2.
12655. A(z) "%1" szakasz törölve a(z) "%2" konfigurációs elérési úton
12656. (GMT+09:30) Adelaide (Nemzetközösségi Játékok)
12657. A művelet végrehajtásához az összes fürtcsomópontnak futnia kell.
12658. Adja ki újra az utasítást megadott műveletre gyorsítótárazott IO-műveletként
12659. Nem sikerült leírót beszerezni az SSL-hitelesítő adatoknak. A sikertelenségről bejegyzés kerül az eseménynaplóba. Biztonsági állapot: %2.
12660. Érvénytelen hook-eljárástípus.
12661. Az MS DTC nem tudta betölteni a rendszer-helyreállítási adatokat. Próbálkozzon a szolgáltatás újraindításával. Ha a szolgáltatás nem működik, forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Hibaadatok: %1
12662. A DHCPV6R nem tudta inicializálni a Windows Sockets szolgáltatást. Az adat a hibakód.
12663. A faxot nem sikerült elküldeni. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. A feladó gép neve: %2. A feladó felhasználóneve: %3. A feladó neve: %4. Címzettek száma: %5.
12664. Hibás kódgenerálás a kivételkezelő blokk esetén.
12665. Az alapprioritás, amelyet a rendszer azon prioritásosztály alapján számított ki, amelyhez képest a futó szálak relatív prioritása meghatározható.
12666. ftp: accept
12667. A(z) „X” elem elrendezésmérési felülbírása nem adhat vissza NaN értékeket a DesiredSize elem értékeként.
12668. Belépés az MSDTC naplótárolás figyelmeztetési korlátaiba.
12669. Nincs jelenleg elérhető eseménynapló-bejegyzés, a kurzor a felsorolás első eleme elé vagy utolsó eleme mögé mutat.
12670. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudott munkavégző folyamatot létrehozni a(z) "%1" alkalmazáskészlet számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12671. Névtelen biztonsági tokent nem lehet megnyitni.
12672. Level értéke csak a TraceLevel felsorolás értékeinek egyike lehet.
12673. A kapcsolódási kísérlet nem sikerült, mert a kapcsolódó partner nem válaszolt a megadott időn belül, vagy a létrehozott kapcsolatban hiba történt, mert a kapcsolódó partner nem volt képes válaszolni.
12674. A függvényhez megadott token érvénytelen
12675. Az ügyfélmeghajtót csatlakoztató szolgáltatás kapcsolata megszűnt a terminálkapcsolaton.
12676. A felhasználónak az első belépéskor módosítania kell a jelszót.
12677. X” betöltése sikertelen, mert az nem érvényes .NET-kódösszeállítás.
12678. A felhasználói felület módosításával kapcsolatos MUI-értesítés a következő beállításokkal lett meghívva: jelzők - %1, új nyelvek - %2, előző nyelvek - %3. A kiterjesztett jelzők beállítása: %4
12679. A kért szolgáltató nem tölthető be vagy nem inicializálható.
12680. Nem lehet beállítani a Threshold kulcsot a beállításjegyzékben. A feldolgozás folytatódik. A RegSetValueEx visszatérési kódja: %1.
12681. A DHCP-kiszolgáló érvénytelen üzenetet kapott az ügyféltől.
12682. A faxútválasztási bővítmény ('%1') hibába ütközött és leállt. Hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi. A probléma részleteiről a rendszer Windows hibajelentést hozott létre. A faxszolgáltatás most újraindul.
12683. Windows memóriadiagnosztika
12684. A tulajdonosi hozzáférés-szabályozási lista védett.
12685. A BITS %2 hibát talált a(z) %1 fájl törlésekor. Lehet, hogy egy másik program használja a fájlt, vagy hiba van a hálózati kapcsolatban. Futtassa újra a karbantartást később.
12686. A kért információ csak a folyamat kilépése után állapítható meg.
12687. /Q Gyorsformázást hajt végre. Ez a kapcsoló felülírja a /P kapcsolót.
12688. A #nonclient osztálynév nem használható jelzőkkel vagy képnévvel.
12689. Sikertelen volt a hitelesítés.
12690. A helyek közötti topológiagenerálás (ISTG) keresése és kapcsolat létesítése...
12691. Nem lehet konfigurálni a proxyt a RAS-kiszolgáló %1 kapcsolatán.
12692. A válasz gyorsítótárazható, de mindig ismételt érvényesítést fog igényelni.
12693. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló megtagadta a kérést, mert az nem volt engedélyezve (%4). További tudnivalókért forduljon a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájához.
12694. A kódösszeállítások csak a biztonságos alablakokhoz férhetnek hozzá rajzoláshoz, és csak az adott alablak vezérlőelemeit (gombjait, legördülő listáit stb.) használhatják. Biztonságos alablak például egy böngészőben futó kód.
12695. Sikertelen a(z) %1 ügyféltartománynak a(z) %2 tartományra vonatkozó jegykérése. A hiba oka, hogy a tartományok közötti megbízhatósági kapcsolat nem tranzitív.
12696. A beolvasandó konfigurációs szakasz. A ? kapcsoló megadásával kérhető le az elérhető konfigurációs szakaszok listája.
12697. Az MS DTC nyomkereső komponense nem tölthető be vagy nem inicializálható.
12698. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz SERR-hiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12699. Az illesztőprogram letiltotta a következő eszköz gyorsírótárát: %1.
12700. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások frissítette a sémagyorsítótárat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions