English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4501. Az eltávolítandó modul modulneve
4502. A megadott objektum nem található.
4503. %1, Biztos benne (I/N)?
4504. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a kiszolgáló egyik kimenő útválasztási szabályának konfigurációját, mert a beállításjegyzékben megsérült egy paraméter. A szabály törölve lett. Hozza létre újra a kimenő útválasztási szabályt. Országhívószám: '%1' Körzetszám: '%2'
4505. Nem sikerült megállapítani a hozzáférés-alapú könyvtárszámbavételre való alkalmasságot.
4506. A gyorsítótáron nem történik frissítés a kérelmi metódusnak megfelelően: Metódusnév.
4507. A bemenet feldolgozása sikertelen.
4508. A helyi elemek közötti szimbolikus csatolások le vannak tiltva
4509. %2: A hálózati vezérlő 100 Mb váltakozó kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
4510. ------ Támogatott PROVIDER CACHE parancsok ------
4511. Az MSDTC nem tudta betölteni a dtc proxy dll-jét.
4512. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az alapértelmezett útvonalat (következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd hirdetett meg: %3, mivel az útvonalat fogadó kapcsolaton az alapértelmezett útvonalak elutasítása van beállítva.
4513. Érvénytelen felsorolási érték: X.
4514. Sémafordítás konfigurálása
4515. A kódösszeállítás neve (AssemblyName) nem lehet NULL.
4516. A KDC %1 típusú érvénytelen üzeneteket kapott.
4517. Egy HRESULT értéket nem lehetett lefordítani a megfelelő Win32-hibakódra.
4518. A Diagnosztikai házirend szolgáltatás nem tudta létrehozni egy diagnosztikai modul gazdájának példányát
4519. A metaadatok kezdeti beolvasása: A(z) %2 feladatátvételi metaadat-rekordja használatban. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
4520. Az Adprep a(z) %1 beállításkulcs értékét a következőre állította: %2
4521. Az ellenőrzés sikeres a(z) %1!wS! névtérhez
4522. Az összes elérhető hálózat állapotának listázása:
4523. A "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz tartalmának megjelenítése az egész kiszolgálóra vonatkozóan
4524. A csomagadat kibontása nem sikerült.
4525. A(z) '%5' (verziószám: %2.%3, %6) fájlrendszerszűrő sikeresen betöltődött és regisztrálta magát a szűrőkezelőnél.
4526. A forráshoz tartozó üzenet azonosítószáma.
4527. A „members” és „data” paraméterek hosszának egyeznie kell.
4528. A Windows Installer szolgáltatás csökkentett módban nem érhető el. Próbálkozzon újra, amikor a számítógép nem csökkentett módban van, vagy a rendszer-visszaállítás használatával állítsa vissza a rendszert egy korábbi, hibamentes állapotba.
4529. A rendszerhívás végrehajtása nem sikerült.
4530. Kapcsolat bontása: %1...
4531. A jegyzékfájl nem a szükséges kód- és formátumadatokkal kezdődik.
4532. A biztonságszerkesztő bővítmény befejezte a beállítást.
4533. A DNS-kiszolgáló érvénytelen tartománynevet ("%1") talált a(z) %2 zónafájlt %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a név figyelmen kívül hagyásával folytatódik, ajánlott a név kijavítása, vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
4534. A csomópont konfigurációs fájljában definiált egyéni hibák (HTTP-állapotkód és átirányítási hibalap) felsorolása
4535. Hibás visszatérési típus Invoke metóduson keresztüli aktiváló hívás esetén, a megfelelő típus a következő: IConstructionReturnMessage.
4536. A távoli SMTP-szolgáltatás visszautasította az AUTH egyeztetést.
4537. A rendszer kísérletet tett egy fájlnak a beállításjegyzékbe való betöltésére vagy visszaállítására, de a megadott fájl nem megfelelő formátumú.
4538. A naplózó szolgáltatás érvénytelen olvasási móddal történő olvasási kísérletet észlelt.
4539. A varázsló hibát észlelt X írása során. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad terület a lemezen, és hogy a fájlt nem használja-e egy másik alkalmazás.
4540. A hitelesítési kérelmet nem lehetett a távoli RADIUS-kiszolgálónak továbbítani, mert a kiadott csomag túl hosszú volt.
4541. X esetén érvénytelen kapcsoló – Y.
4542. Nem sikerült létrehozni a kötet elérésiút-előtagjaként szolgáló könyvtárt a helyreállítási célhelyen.
4543. A talált %1!wZ! W2k-névtér nem egyezik a következővel: %2!wZ!
4544. %1 (%2) %3A program íráskimaradási hibát talált a biztonsági másolatkészlet %4 naplófájljában. A hibás ellenőrzőösszeg helye: %5. Ez a naplófájl sérült és használhatatlan.
4545. A kiszolgálónak nem sikerült engedélyt kapni az SSL csatlakozásra.
4546. Az új helyi biztonsági rendszer (LSA) adatainak beállítása...
4547. Váratlan rekord fordult elő a BAML-adatfolyamban. Kísérlet történt a következőhöz való hozzáadásra, amely azonban nem gyűjtemény, vagy TypeConverter tartozik hozzá: X.
4548. Média esetében csak a származási hely csomagjának URI-azonosítói támogatottak.
4549. A hierarchiafájl érvénytelen.
4550. Nincs megadva bújtatásos módú külső cím.
4551. A fürthálózat már offline.
4552. A műveletazonosító nem érvényes.
4553. Az MS DTC Naplókezelő leállítása folyamatban.
4554. Hiba történt az átalakítási terhelés feldolgozásánál
4555. %1 (%2) %3Az adatbázismotor teljes biztonsági másolatot készít.
4556. A szinkronizálás (sikeresen) befejeződött.
4557. A modulfájlban található kód és adatok számára szükséges virtuális memória mérete.
4558. A natív erőforrás már definiálva van.
4559. A terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz egyidejűleg engedélyezett kapcsolatok maximális számának frissítése nem sikerült. A következő hiba történt: "%2".
4560. Lehetséges, hogy az alkalmazások nem tudják megakadályozni, hogy a Ctrl+Break billentyűk megnyomása leállítsa folyamataikat.
4561. A fürt %1 erőforrása kilépett a karbantartási módból. A kapcsolódó állapot: %2.
4562. Egy biztonsági környezet a befejezés előtt törölve lett. Ezt bejelentkezési hibának kell tekinteni.
4563. A(z) <%1> névtérnek a hozzáférés-alapú könyvtárszámbavételre vonatkozó információja a(z) <%2> kiszolgálón nem egységes a metaadatokkal.
4564. Az Elosztott fájlrendszer szolgáltatás megfelelően működik a következőn: %1.
4565. A SetData művelet nem hajtható végre rögzített OLE-adatobjektumon.
4566. Meglévő konfigurációs biztonsági másolat eltávolítása. Ehhez meg kell adni a teljes biztonságimásolat-azonosítót, amelynek létező biztonsági másolathoz kell tartoznia.
4567. A DHCP-címfoglaló megállapította, hogy a(z) '%1' indexű kapcsolaton engedélyezve van a hálózati címfordítás (NAT). A DHCP-ügyfélütközések elkerülése végett a címfoglaló letiltotta magát a kapcsolaton.
4568. Téves fejlécmező található: X – olvasott = Y, várt = Z.
4569. I/O folyamok átirányításához FALSE értékre kell állítani a Process objektum UseShellExecute tulajdonságát.
4570. Váratlan GPE-esemény indult el olyan GPE-biteken, amelyeknek tiltva kellene lenniük.
4571. %1!50.50s! %2!-5.5s!
4572. A megadott hatókörnév túl hosszú. A név maximális hossza 256 karakter lehet.
4573. A rendszer egy nem teljesen inicializált MS DTC naplófájlt talált. Miután meggyőződött róla, hogy egyetlen MS DTC által vezérelt erőforrás-kezelő sem rendelkezik bizonytalan állapotú tranzakciókkal, futtassa az msdtc -resetlog programot a naplófájl alapállapotba állításához.
4574. Nem sikerült a DNS-csomópont létrehozása.
4575. A(z) [%2] fájlelérési út bejegyzés nem tartalmaz célt. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
4576. A megadott tartalomjelleg érvénytelen.
4577. A bejegyzés sikeresen átmásolva a következő helyre: %1.
4578. Az osztálytelepítő visszautasította az eszköztelepítési vagy -frissítési kérelmet.
4579. Fizikai lemez erőforrás
4580. Olyan COM+ komponens metódusát hívta meg, amelyhez tartozik egy véglegesített vagy megszakított tranzakció.
4581. Nincs közös előtag
4582. * Azonosított Active Directory-erdő.
4583. Nem található biztonsági fájl.
4584. Hiba történt a behelyezett intelligens kártyából kapott digitális tanúsítvány ellenőrzése közben: %1
4585. A trapek pufferének rövidítése közben nem lehet másolni a változókötés-bejegyzéseket. A trap nem lesz elküldve.
4586. A tulajdonság nem található.
4587. A GZip-fejlécben szereplő varázsszám helytelen. Győződjön meg arról, hogy valóban GZip-adatfolyamot ad át.
4588. A csoportházirend nem engedélyezi az egyéni területi beállításokat a szabványok és formátumok esetében. A felhasználó nem tudta felhasználói területi beállításként kijelölni a következőt: "%1".
4589. A többportos kártyát jelző paraméteren (%2) nullánál nagyobb portindexnek kell lennie.
4590. Egy honosított behelyettesíthető tartalommal rendelkező karakterlánc formátuma hibás. Lehetséges, hogy egy dollárjelet ($) nem balra néző zárójel vagy másik dollárjel követ, esetleg egy helyettesíthető elem jobbra néző zárójele nem található.
4591. Először be kell fejezni a folyamatban levő Metódusnév metódust.
4592. Az OleAut típuskeveredést jelzett.
4593. Az elem nem található.
4594. Ismeretlen -
4595. A(z) %1 aliasnevet nem sikerült környezeti változóként beállítani a(z) %2 értékhez.
4596. Tagjavítást jegyeztek be egy ISerializable illesztőfelülettel vagy helyettesítővel rendelkező objektumon. Ebben az esetben késleltetett javítást kell használni.
4597. Az elérési útnak érvényes fájlnévnek kell lennie.
4598. Az NfsSvr illesztőprogram "Performance" kulcsa nem nyitható meg a beállításjegyzékben. Az állapotkód az adatban lett átadva.
4599. Az illesztőprogram vagy az eszköz beállításai helytelenek a következőhöz: %1.
4600. A DNS-kiszolgáló nem tud zónaletöltési szálat létrehozni. Valószínűleg elfogytak a rendszer erőforrásai. Memória felszabadításához zárja be a nem használt alkalmazásokat vagy indítsa újra a számítógépet. Az eseményadat tartalmazza a hibát.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions