English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15601. A függvény sikeresen befejeződött, de a környezet beállításához újra meg kellett hívni
15602. Nem sikerült az adott felületre vonatkozó stub objektum létrehozása. %1
15603. Adott kérésvárólistán indított összes HTTP-esemény megjelölése
15604. X értéke nem lehet NULL.
15605. A(z) %1 szülő hálózati eszköz sikeresen hozzáadva a számítógéphez.
15606. A bootstrap protokollfájl táblázatának formátuma helytelen. A helyes formátum: ,, ,, stb.
15607. A hozzáférés-alapú könyvtárszámbavétel nem támogatott a következőn: <%1>.
15608. Az értéknek XamlReader típusúnak kell lennie.
15609. Erőforrás-kezelő állapota: Indul
15610. Hiba történt az OrderedDictionary osztály szerializációjának visszavonásakor. Az ArrayList osztály nem tartalma DictionaryEntries elemeket.
15611. Egy fax .tif fájlt nem lehetett létrehozni az archívumban, a fax nem lesz archiválva. Fájl neve: '%1'. Ellenőrizze, hogy az archiválási mappa (%2) létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). A következő hiba történt: %2. A hibakód a hiba okát jelzi.
15612. A következő meghajtó karbantartása: %1 (%2!c!:).
15613. Biztonsági másolat objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
15614. A kért művelet nem hajtható végre, mert a címtárszolgáltatás nem főszolgáltatója az ilyen típusú műveleteknek.
15615. A DNS-proxyügynök hálózati hibát talált, miközben megpróbált válaszokat továbbítani az ügyfélnek a névfeloldási kiszolgálótól a(z) %1 IP-című kapcsolaton keresztül. Az adat a hibakód.
15616. A(z) %1 távoli hely hibátlanul replikálja a helyi helyre (%2) a következő írásvédett névhasználati környezetet: %3.
15617. Írja be újra a jelszót a megerősítéshez:
15618. Érvénytelen formátumú kérelem, Range:X.
15619. Az IPRIPv2 megváltoztatta a hálózathoz (%1) vezető útvonal következő ugrását. Az új következő ugrás: %2.
15620. A NativeDigits tömb mindegyik tagjának különálló szövegelemnek kell lennie (egy vagy több UTF16 kódpont), és a Unicode Nd (Number, Decimal Digit) tulajdonságának jeleznie kell, hogy a tag számjegy.
15621. A távoli eljáráshíváshoz továbbított kötésleírók nem egyeznek.
15622. A műveletet csak akkor lehet elvégezni, ha a számítógép kapcsolódik egy kiszolgálóhoz.
15623. A futó végrehajtási szál aktiválási környezete sérült az aktiválási veremben.
15624. Névtér ABDE tulajdonságának engedélyezése/letiltása/megtekintése.
15625. Nem található az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike.
15626. A művelet nem hajtható végre, miközben az MS DTC szolgáltatás fut.
15627. Az MS DTC naplófájlja eredeti helyéről egy másik lemezre került. Ennek eredményeként az MS DTC erőforrásnak a naplófájl korábbi helyén lévő függőségei törlődtek. Hibaadatok: %1
15628. Hiba történt a bejegyzés leírásának beállítására tett kísérlet közben.
15629. Nincs konzol.
15630. A TypedReferences objektum nem tartalmazhat static vagy init only típusú mezőket.
15631. A varázsló a kapott hitelesítő adatokkal nem tudott hitelesítést végezni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányához (%1).
15632. Nem található bemeneti készlet.
15633. A Címtárszolgáltatás nem indítható.
15634. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: A hierarchikus telepítés nem teljes. Ha szeretne tanúsítványt kérni ennek a tanúsítványkiszolgálónak, használja a %1.req kérelemfájlt, majd az új tanúsítvány telepítéséhez és a telepítés befejezéséhez alkalmazza a hitelesítésszolgáltató felügyeleti eszközét.
15635. Gyűjteményelem hozzáadása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményéhez.
15636. A fájl nem nyitható meg tranzakción keresztül, mert identitása egy még fel nem oldott tranzakció kimenetelétől függ.
15637. A varázsló nem tudja végrehajtani a kért módosításokat.
15638. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
15639. A folyam nem támogatja a pozicionálást.
15640. Nem sikerült az árnyékmásolat-készlet elérhetővé tétele.
15641. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz időtúllépési hiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
15642. Sikertelen volt a létrehozási művelet -> X.
15643. Replika: %1!x!, kiszolgáló: %2!wZ!, megosztás: %3!wZ!
15644. A tűzfalbővítmény befejezte a visszaállítást.
15645. Egy vagy több hiba történt
15646. COM-objektumok esetében nem használhatók aktiválási attribútumok.
15647. A kérelemhez társított IWebProxy objektum nem engedélyezte a kérelem végrehajtását
15648. Az ETRN-hez megadott tartomány nincs beállítva ETRN-tartományként.
15649. A rendezett objektumfelület adatcsomagja (OBJREF) érvénytelen vagy ismeretlen formátumú.
15650. A következő szolgáltatót választotta ki előfizetéshez: %1
15651. A TCP-küldés meghiúsult.
15652. A távoli kiszolgáló nem teljesítette a kölcsönös hitelesítés követelményét.
15653. [MaxAge] A gyorsítótár MaxAge értéke nem számítható ki, a használt értéke az alapértelmezett RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
15654. Adja meg a szolgáltatóazonosítót.
15655. Nincs megjelenítendő célkapu.
15656. A megadott fájl elérésére irányuló rendszerhívások befejeződtek.
15657. A Years értéknek +/-10000 közé kell esnie.
15658. A kérés el lett utasítva, mert feldolgozása során nem kezelt kivétel lépett fel. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
15659. A felhasználói beállítások beállításkulcsa nem található és nem hozható létre
15660. %1 jelenleg tárolt hitelesítő adatai:
15661. A fürtszolgáltatás nem tudta beolvasni a fürtözött lemezek listáját a fürt végleges törlése során. A hiba kódja a következő: %1. Ha ezek a lemezek nem érhetők el, hajtsa végre a cluster.exe parancsot a ClearPR kapcsolóval.
15662. Ez a művelet befejezett aszinkron eredményobjektumon nem hajtható végre.
15663. Érvénytelen paraméter lett megadva a replikációs művelethez.
15664. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen nem felelt meg a hálózati házirend-kiszolgáló által meghatározott hálózatvédelmi (NAP) házirendeknek. Ezért a felhasználó hozzáférése a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz nem engedélyezett. A következő hitelesítési módszer használatára történt kísérlet: "%3". A következő hiba történt: "%5".
15665. A(z) %1 hely le lett tiltva, mert a következő helyhez definiált alkalmazáskészlet nem érvényes alkalmazáskészlet: %2.
15666. Az érték osztályattribútuma nem érvényes.
15667. %1 – a szolgáltatás leállt.
15668. A logikai egység helyreállító folyamata nem fut.
15669. A várakozási művelet időkorlátja lejárt.
15670. Nem lehet lekérdezni a teljesítménybeállításokat. A megadott beállítások érvénytelenek.
15671. Érvénytelen terhelés érkezett
15672. A következő metódusnak nem lehet metódustörzse: „Metódusnév”.
15673. A forráserdő címtárszolgáltatási sémájának verziója nem kompatibilis a számítógépen található címtárszolgáltatás verziójával.
15674. A megkülönböztető nevekre való hivatkozás nem lesz szinkronizálva a következőn: %1. A cél nem létezik.
15675. A(z) '%2' kezdési időpontú biztonsági mentés meghiúsult, mert egy másik ügyfélen keresztül helyreállítás-tervezés van folyamatban.
15676. Nem törölhető a teljesítménykategória, mert nincs regisztrálva, vagy rendszerkategória.
15677. A rendszer elérte a jegyhivatkozók maximális számát.
15678. Egy adatbázis használatára tett kísérlet adatbázis-specifikus hibát okozott.
15679. A(z) „Tulajdonság neve” beállítástulajdonság nem kompatibilis típusú.
15680. A fürt %1 IP-címerőforrása nem tudta felszabadítani az IP-cím (%2) bérletét.
15681. Élettartamérték az összes átirányításhoz - rendben.
15682. Egy vagy több argumentum érvénytelen
15683. BELSŐ hiba - a lemez fejléce aliasszal ellátott partíciót jelöl
15684. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: előjel nélküli bájt.
15685. Az NLS-művelet végrehajtása nem sikerült a(z) %1 területi beállításon, mert a(z) %2\globalization\%1.nlp fájl hiányzik. A probléma kijavításához telepítse újra az egyéni területi beállítást.
15686. Macintosh vágólap formátum
15687. DNS: a tartomány törlése vissza lett vonva.
15688. BELSŐ hiba - a kötethez már tartozik egy RAID plex
15689. A Windows INF-könyvtárába helytelen módon lett másolva egy INF-fájl.
15690. A "MyBackup" konfigurációs biztonsági másolat eltávolítása.
15691. Az infravörös kamera támogatása (IrTran-P) nem tudta elkezdeni az IrCOMM-port figyelését. Ez valószínűleg azért történt, mert egy másik alkalmazás már használja az IrCOMM-portot. Az IrCOMM-port használatakor jelentett hiba: %1
15692. Nem megfelelő operációs rendszer vagy operációs rendszer verzió az alkalmazáshoz
15693. Általános parancsfájl erőforrás
15694. Az IPRIPv2 hibát észlelt a következő IP-című helyi kapcsolatnál: %1. A hiba akkor történt, amikor a kapcsolat csomagokat fogadott. Az adat a hibakód.
15695. A(z) X nem támogatott kódlap.
15696. %1, Többszörös mester
15697. A CMS üzenet nincs ellátva NoSignature aláírással.
15698. Érvénytelen elemnév: „X”.
15699. Alapértelmezett átjáró . . . . . . . . . : %1
15700. Az MS DTC leállítása nem lehetséges. A felhasználói felület nem kapcsolódik az MS DTC szolgáltatáshoz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions