English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13301. Objektumátnevezések száma: %1!d!
13302. Címtárváltozások replikálása
13303. A csatlakozási ponton nem léteznek explicit hozzáférés-vezérlő bejegyzések.
13304. Egyetlen automatikusan felvett eszköz sem felelt meg a megadott feltételnek.
13305. Nem lehet kinyomtatni a faxot (%1) a faxnyomtatóval (%2). A faxszolgáltatás nem tud bejövő faxokat faxnyomtatóra irányítani. A bejövő faxokat csak tényleges nyomtatóeszközökre lehet irányítani.
13306. Egy műveletnek a biztonsági fiókkezelőhöz való továbbítása közben a következő hiba történt: %1.
13307. X: kivétel (figyelmen kívül hagyva) a következőn: Y = Z.
13308. A helyes szintaxis a CLUSTER GROUP /? paranccsal jeleníthető meg.
13309. Nincs visszaadható jelenlegi objektum.
13310. A Windows lemezdiagnosztika ütemezett interaktív helyreállítással kísérletet tett egy S.M.A.R.T. hiba kijavítására, de közben hiba lépett fel. A hiba kódja: %1.
13311. Újraelemzési adatok:
13312. A megadott Enlistment objektumot nem lehetett megnyitni, mert az nem volt megtalálható.
13313. Az állapotjegyző helytelenül van konfigurálva, vagy a konfigurációja nem olvasható, ezért az állapotjegyző leáll. Ellenőrizze az állapotjegyző konfigurációját, vagy további információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
13314. Örökölt konfigurációs szakasz áttelepítése újabb verzióra
13315. A címke érvénytelen.
13316. A forgatókönyvesemény-leképező nem tudott leállítani egy forgatókönyvet a(z) %1 szolgáltatóhoz (eseményazonosító: %2). Hibakód: %3.
13317. Más fiókkezelési események
13318. ------ Támogatott SITECOSTED REFERRALS parancsok ------
13319. A művelet nem végezhető el, mert az eszközinformációs készlet zárolva van.
13320. A DHCP-kiszolgáló inicializációs paraméterei nem helyesek.
13321. A faxszolgáltatás nem tudta betölteni a faxszolgáltatót ('%1'). A faxszolgáltató elérési útja: '%2' Win32-hibakód: %3 Ellenőrizze, hogya modul valóban a megadott helyen van-e. Ha nincs ott, telepítse újra a faxszolgáltatót, és indítsa újra a faxszolgáltatást. Ha ezzel a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a faxszolgáltató értékesítőjével.
13322. Hiányzó attribútum: "%1"
13323. A program replikálta a(z) %1 partíción hátralévő frissítéseket az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányára: %2.
13324. Ez a protokollverzió nem támogatott.
13325. A címlista önmagára hivatkozik.
13326. A megadott könyvtár nem tartalmaz erőforrás-kezelőt.
13327. Lemezhiba történt egy olvasási művelet során.
13328. Hibás paraméter: a -g kapcsoló nem használható importáláskor
13329. A rendszer felfüggesztésekor nem történt meg a szinkronizálás. A hálózat nem használható.
13330. Az árnyékmásolat-készlet jelenleg nem tartalmaz köteteket.
13331. Felhasználók vesszővel elválasztott felsorolása
13332. Az iSNS-kiszolgáló ügyfélfunkcióit elérhetővé tévő tűzfalkivétel nincs engedélyezve. Az iSNS-ügyfél szolgáltatásai nem érhetők el.
13333. Az NTP-kiszolgálók (Network Time Protocol) címei
13334. %2: Az adathordozó nem támogatott.
13335. Írási művelet van folyamatban.
13336. A típus nem örököl a CodeGroup csoporttól.
13337. Alapértelmezett felhasználói osztály
13338. A szolgáltatás metabázisának elérési útját (%1) nem sikerült megnyitni. Az adat a hibakód.
13339. A kért művelet érvénytelen, amikor hívása NULL értékű ModuleHandle esetén történik.
13340. A BitLocker meghajtótitkosítás már be van kapcsolva.
13341. A séma lefoglalása nem sikerült. Ellenőrizze, hogy nem kevés-e a számítógépben a rendelkezésre álló szabad memória.
13342. A fürtszolgáltatás nem tudta módosítani a nyomkövetési napló méretét. Ellenőrizze a ClusterLogSize beállítást a cluster.exe /prop paranccsal, a Teljesítményfigyelő beépülő modullal pedig a FailoverClustering elem eseménykövető munkamenetének beállításait.
13343. A megadott fájl nem a megadott EFS-export formátumú.
13344. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a biztonsági beállítások frissítése. %1
13345. A lemez- és kötetinformációk a Lemezkezelés beépülő modulban nem naprakészek. A lemez- és kötetinformációk úgy frissítheti, hogy megnyomja az F5 billentyűt, vagy a kijelöli a Művelet menüben a Lemezek újraolvasása gombot.
13346. (üres karakterlánc)
13347. Ez a fájl vírust tartalmaz, és nem nyitható meg. A vírus jelentette veszély miatt a fájl el lett távolítva.
13348. NIS+ rendszerű kiszolgálókat jelző IP-címek listája
13349. Nem lehet az IP-figyelési lista következő bejegyzését konvertálni: %2. A hiba számát az adatmező tartalmazza.
13350. A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás valószínűleg végre lett hajtva.
13351. Ugyanaz a funkció egynél többször van megadva.
13352. A másik fél tanúsítványa nem tartalmazott nyilvános kulcsot
13353. Az elérési út túl hosszú - %1
13354. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem hozott létre kapcsolatot a(z) %1 protokoll és a következő helyhez tartozó %2 alkalmazás között: %3. A protokoll figyelőadaptere nem lesz tájékoztatva az alkalmazásról. A probléma elhárításához indítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást (WAS). Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13355. Az objektum nem tárolható egy ilyen típusú tömbben.
13356. Az eszköz nem megfelelő válasz(oka)t küldött a billentyűzet alaphelyzetbe állítása után.
13357. A NeutralResourcesLanguageAttribute attribútum érvénytelen vagy nem felismerhető helyet ad meg az alapvető visszaváltási erőforrásokhoz: „X”.
13358. A kodek nem tudja használni a megadott típusú adatfolyamot.
13359. A közös előtag mindkét moniker.
13360. Betöltődött a tanúsítványsablon (%1).
13361. A COM+ eseményrendszer nem várt hozzáférés-megsértést észlelt a(z) %1 címen, miközben a(z) %2 címet kísérelte elérni. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze ezt a hibát.%3
13362. Az egyéni naplófájlok nevének csak az első nyolc karaktere számít, és a rendszer egy létező naplófájljának nevében az első nyolc karakter megegyezik a megadott név kezdetével: Megadott név: „X”, már létező napló neve: „Y”.
13363. Az ügyfél lapozókiszolgálójának címe
13364. Adatbázis-sérülés
13365. Egy ReadProcessMemory vagy WriteProcessMemory kérésnek csak egy része készült el.
13366. Nincs aktív tranzakció.
13367. A keresés nem tud több sort visszaadni.
13368. A beírt sor túl hosszú.
13369. A szövegformázási motor nem tudott klónozni egy törésponti rekordot egy hiba miatt: X.
13370. A WSALookupServiceNext nem tud további eredményt szolgáltatni.
13371. BELSŐ hiba - a konfigurációs rekord nem egyezik meg a kernellel
13372. A fürtszolgáltatás online állapotba helyezte a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást.
13373. A meghajtóútvonalak erre az adathordozó-típusra nem támogatottak.
13374. A titkosítandó adatok mennyisége meghaladja az ezen X bájtos modulushoz tartozó maximumot.
13375. Láthatósági jelzőket csak EnumBuilder létrehozásakor kell beállítani.
13376. A DHCP-címfoglaló nem tudott %1 bájt memóriát lefoglalni. Ez a hiba azt jelezhet, hogy kevés a rendszerben a virtuális memória, illetve, hogy belső hiba történt a memóriakezelőben.
13377. (GMT-07:00) Hegyi idő (Egyesült Államok és Kanada)
13378. Az InvokeMember metódus csak COM-objektumok esetén használható.
13379. A csoportos gyorsítótár frissítése a bejelentkezésekhez
13380. Nincs szabad memória az eseménytípus-karakterlánc tárolásához. A trap nem lesz elküldve.
13381. Az elemkimenet létrehozása sikertelen.
13382. %1 – a szolgáltatás szünetel.
13383. A kért műveletet a normál kiszolgáló nem támogatja.
13384. A távoli munkamenet kapcsolata megszűnt.
13385. A Windows lemezdiagnosztikai javító kilép, mivel a felhasználó az észlelt S.M.A.R.T. hibák figyelmen kívül hagyását kérte.
13386. BELSŐ hiba - a lemezcsoport konfigurációja megváltozott
13387. A(z) „X” tulajdonságra alkalmazott animáció(k) által kiszámított aktuális érték „Y”, amely nem érvényes érték a tulajdonság esetében.
13388. A(z) %1 célkiszolgálóra vonatkozó TGS-kérelem feldolgozása közben a(z) %2 fiók nem rendelkezett megfelelő kulccsal Kerberos jegy létrehozásához (a hiányzó kulcs azonosítója: %3). A kért titkosítástípusok: %4. A fiókok elérhető titkosítástípusai: %5. %6 jelszavának módosításakor vagy beállításakor a rendszer létrehozza a megfelelő kulcsot.
13389. Az elkülönítési képesség által használt komponens a folyamat megszakítását kérte.
13390. A cookie értékmérete „X”. Ez meghaladja a beállított maximális „Y” értéket.
13391. PAStore program megpróbálta lekérni az Active Directory IPsec-házirendjének változásait, megállapította, hogy az Active Directory elérhető, és nem talált változást a házirendben. Már nem az Active Directory IPsec-házirendjének gyorsítótárazott példánya van használatban.
13392. A megadott gyűjtőhatókörnév túl hosszú.
13393. Absztrakt osztályok példányai nem hozhatók létre.
13394. Az MS DTC felhasználói felület kiszolgáló kapcsolatobjektuma nem található.
13395. Módosultak a Windows tűzfalra vonatkozó csoportházirend-beállítások. Megtörtént az új beállítások alkalmazása.
13396. %1 (%2) %3'%4' adatbázis: Lehetséges, hogy a(z) '%6' tábla '%5' elsődleges indexe sérült. Ha nincs későbbi esemény, mely az index újraépítését jelzi, az index újraépítéséhez töredezettségmentesítse az adatbázist.
13397. A szoftverkorlátozások egy vagy több típusú testreszabást nem engednek.
13398. A következő parancs *nem* az IIS-metaadatbázison alapul, mert kifejezett módon tartalmazza az alkalmazás fizikai forráskönyvtárát:
13399. A fióknév túl hosszú.
13400. A titkosítási műveletet nem lehetett végrehajtani, mert egy tranzakció aktív.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions