English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7201. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Az OpenLogStream írásra való megnyitása a következő hibát adta vissza: %1.
7202. Ennek a kulturális környezetnek a rendszerleíró bejegyzése nem törölhető, mert a környezet X szülője. Próbálja először X rendszerleíró bejegyzését törölni.
7203. Hiba történt a jelszó visszafejtése közben. %1
7204. Ez a művelet csak Windows 2000 vagy XP rendszerű ügyfeleken támogatott.
7205. Az elküldött fax (%1) archiválva a következő helyen: %2.
7206. Az alosztályként megadott X objektum nem állítható be a(z) Y objektumra.
7207. Az átadott argumentum nem azonos ModuleBuilder osztályból származik.
7208. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányának NTDS Settings objektumát az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő távoli példányán: %2. Győződjön meg arról, hogy a megadott hálózati hitelesítő adatok megfelelő engedélyeket biztosítanak.
7209. A naplófájl metaadatainak kiürítése nem sikerült.
7210. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítése nem sikerült, mert nem érhetők el a frissítéshez szükséges adatok. %1
7211. Az ügyfél nem válaszolt a kiszolgáló csatlakozási üzenetére.
7212. A(z) „X” típustár regisztrálásának megszüntetése sikeresen befejeződött.
7213. A szálmodell bejegyzése nem érvényes
7214. Az erőforrás nem kapható meg, vagy erőforrás-ütközés van.
7215. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezése %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 metabázis-tulajdonság olvasásakor történt.
7216. A kiszolgálón található include fájl saját magára hivatkozik, vagy túl sok egymásba ágyazott include utasítás van a programban.

7217. Az argumentum típusa nem kompatibilis az általános összehasonlítóval.
7218. Megkülönböztető nevekre való hivatkozások kitakarítása...
7219. A helyi eszköznév már használatban van.
7220. A törlendő modul modulneve
7221. Az ügyfélmeghajtót csatlakoztató szolgáltatás kapcsolódott a terminálkapcsolaton.
7222. A DHCP-kiszolgáló érvénytelen üzenetet kapott.
7223. Windows telepítő
7224. Szinkron házirend
7225. A „minLocalRequestFreeThreads” értéke nem haladhatja meg a „minFreeThreads” értékét. Vissza lesznek állítva az eredeti értékek.
7226. Alkalmazáscsoportok kezelése
7227. Az univerzális egyedi azonosító (UUID) típus nem támogatott.
7228. A kérelem felhatalmazási fejlécet tartalmaz, de nem található s-maxage, proxy-revalidate vagy public direktíva.
7229. A tanúsítványban lévő kulcs hossza nem elegendő a konfigurált biztonsági követelmények kielégítésére.
7230. Nincs kijelölt eszközinformációs elem ehhez az eszközinformációs készlethez.
7231. ------ Támogatott SYNC INTERVAL parancsok ------
7232. Az alapértelmezett Principal objektum nem állítható be kétszer.
7233. A felvenni kívánt tag már szerepel a címlistán.
7234. A helyek közötti bejövő replikáció ellenőrzése a(z) %1 helynél:
7235. Nem üres erőforráscsoportok tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett.
7236. Ebből az erőforrástípusból csak egy példány engedélyezett erőforráscsoportonként.
7237. A beolvasott beállítások konfigurációs elérési útja vagy URL-címe. Ha nincs megadva, alapértelmezés szerinti értéke a kiszolgálói szintű konfiguráció.
7238. Az alkalmazás virtuális elérési útja
7239. Jegyzékfájlelemzési hiba: hiányzó egyenlőségjel az attribútum és értéke között.
7240. A fürt helyi csomópont-információja nem található.
7241. Az adattípus nem támogatott.
7242. Váratlan paraméter: „X”.
7243. Az Adprep sikerrel beolvasta az információt a helyi Active Directory tartományi szolgáltatásokból.
7244. A kérelem egy a kiszolgáló által archiválandó titkos kulcsot tartalmaz, de a megadott tanúsítványsablonban nincs engedélyezve a kulcsarchiválás.
7245. Az adatbázis létrejött vagy módosult.
7246. A(z) '%1' erőforráscsoport állapotának listázása:
7247. A hitelesítési sikertelen, mert a kiszolgáló számítógép tanúsítványában nincs megadva a kiszolgálónév
7248. DHCP - normál beállítások
7249. A karakterlánc tartalmaz nem numerikus karaktert.
7250. A szolgáltatás nem tudta kötni a következő példányt: %1. Az adat a hibakód.
7251. A DateTime konstruktor argumentumai az engedélyezett tartományon kívül esnek.
7252. A FailedRequestTracing modul érvénytelen konfigurációt talált a következő elérési úton: "%4". A(z) "%3" nyomkövetési terület neve vagy a nyomkövetési szolgáltató ismeretlen. A szakaszban a jelenleg támogatott listákat, szolgáltatókat és területeket tekintheti meg. A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
7253. Nem található az az ablak, amely tartalmazza a vezérlőelemet
7254. A kért PackagePart nem található a célerőforrásban.
7255. Ütközés miatt nem lehet felvenni a tartományt a tartománylistába.
7256. Egy webes kérelem hitelesítése után a szál tokenjének visszaállítása sikertelen.
7257. A kiválasztott kötet nem formázható, mert a rendszer egy másik kötet formázásával van elfoglalva. Várjon amíg a formázási művelet befejeződik.
7258. A COM+ nem tudott új szálat létrehozni, mert kevés a memória.%1
7259. %1!-15.15s! - Kötetpéldány eltávolítása a kijelölt logikai egységről.
7260. %1 (%2) %3Az adatbázison (%4) végzett IO-művelet közben a következő fájlrendszeri hiba történt: %5. Ha a hiba továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist az előző biztonsági másolatból.
7261. A(z) „X” attribútum csak nem negatív egész szám lehet.
7262. A folyamat a gyermekfolyamat létrehozása során nem tudta kezelni a következőt: ERROR_ELEVATION_REQUIRED.
7263. %1%% másolása
7264. Ezen a Windows Server 2003 for Small Business Servert futtató számítógépen a DHCP/BINL szolgáltatás egy másik, a(z) %2 tartományhoz tartozó, %1 IP-című kiszolgálót érzékelt a hálózaton.
7265. Fogadás másként
7266. Nem sikerült a fürt %1 hálózatnév-erőforrásához tartozó %3 állomás DNS PTR rekordjának (%2) eltávolítása, mert hiba (%4) lépett fel. Ha szükséges, akkor a rekord manuálisan törölhető. Ehhez kérjen segítséget a DNS szolgáltatás rendszergazdájától.
7267. A következő protokollt kiszolgáló figyelőadapter váratlanul bontotta a kapcsolatot: "%1".
7268. ftp: listen
7269. A megadott érték nem érvényes a(z) „X” felsorolásban.
7270. Már létezik a cél.
7271. A képpontformátum nem támogatott.
7272. A HTTP 1.0 válasz Last-Modified fejlécének értéke régebbi a gyorsítótári bejegyzésénél.
7273. Nem egyező vagy hitelesítéssel nem rendelkező sémát tartalmazó kérelem érkezett. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
7274. A kiszolgáló visszautasította egy vagy több címzett címét. A kiszolgáló válasza: %1
7275. A funkció távoli gépek esetén nem támogatott.
7276. A(z) %1 elem túl nagy metaadattal rendelkezik. A legnagyobb megengedett méret 2048 bájt. Csökkentse a(z) %1 elem metaadatának méretét.
7277. Objektumtörlések száma: %1!d!
7278. GUID hozzáadása
7279. Az erőforrás túl új ahhoz, hogy kompatibilis legyen.
7280. Az internetes szolgáltatások sikeresen leálltak.
7281. Ez az adapter nem támogatja a HBA biztonsági információk gyorsítótárát.
7282. Az aliasból nem található meg az eredeti objektum.
7283. A felvételi könyvtár elérési útvonalának megadása kötelező, de jelenleg nincs meghatározva.
7284. Az objektumazonosítóhoz nem tartozik érvényes objektum.
7285. A Windows lemezdiagnosztikai adatgyűjtés el lett halasztva, mert a Felhasználói élmény fokozása program házirendje nincs konfigurálva.
7286. A kért teljesítményszámláló nem egyéni számláló, ezért ReadOnly módúként kell inicializálni.
7287. Kevés a memória az egyéni számlálók fájlnézetéhez.
7288. Az aktuális objektum replikálása az objektumosztálya miatt megtagadva.
7289. CALL Parancsfájlból meghív egy másik parancsfájlt.
7290. Egy biztonsági leíró nincs a megfelelő formátumban (abszolút vagy önmagához relatív).
7291. ECHO bekapcsolva
7292. A biztonsági mentés figyelmeztetéssel fejeződött be - A(z) '%2' köteten rossz szektorcsoportok keletkeztek. Ez a hardver hibáját jelezheti. %3 bájtról, amely nem volt olvasható, nem készült biztonsági másolat. Futtassa a chkdsk /R parancsot a(z) '%2' köteten, és futtassa újra a biztonsági mentést.
7293. Egy diagnosztikai modul befejezte a megoldást
7294. Le kell választani a megadott gyermeket a jelenlegi Visual szülőelemről az új Visual szülőelemhez csatlakoztatás előtt.
7295. A megadott eljárás nem található.
7296. A(z) %1 hálózati név típusú erőforrás létrehozása.
7297. A szakasz elérési útra vonatkozó attribútumainak minden konfigurációs fájlban egyedinek kell lenniük.
7298. A címtárszolgáltatás megadott attribútuma vagy értéke nem létezik.
7299. A megadott "MyModule" natív modul eltávolítása.
7300. Fájlok visszafejtése a következőben: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions