English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4901. A megadott közzétevő neve érvénytelen.
4902. Az árnyékmásolat-készlet nem található.
4903. Ez a nem CLS-típusú metódus nincs megvalósítva.
4904. A számítógépen található alkalmazáskészletek felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével azonosítója alapján megkereshető egy adott alkalmazáskészlet, illetve a megadott alkalmazáskészleti attribútumok alapján szűrhetők az alkalmazáskészletek.
4905. Ezzel a kapcsolóval csak beépített csoportok használhatók.
4906. Leíró kezelése
4907. DfsUtil: A SetInfo (prioritásosztály = %1!d!, prioritási sorrend = %2!d!) elküldve ide: %3!wS!
4908. Az adatbázis nem szerepel a verziótárolóban.
4909. Az objektum nem felel meg a céltípusnak.
4910. A konfigurációs könyvtárpartíció replikálása
4911. A művelet nem fejezhető be, valószínűleg belső holtpont miatt.
4912. Nem lehet uuid-ot generálni.
4913. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a kiinduló és a különbözeti visszavonási listákat.
4914. A függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült.
4915. A program az SQL Server 6.5-ös verziója által telepített MS DTC szolgáltatást talált, amelynek frissítését befejezte.
4916. Helyi munkakönyvtár megváltoztatása
4917. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend frissítése megtörtént.
4918. A kért FSMO-művelet nem sikerült. Nem lehet felvenni a kapcsolatot a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet (FSMO) gazdájával.
4919. Belső fürthiba történt. Érvénytelen függvény hívására történt kísérlet.
4920. Az ügyféltanúsítvány nem tartalmaz érvényes egyszerű felhasználónevet, vagy nem felel meg a belépési kérelemben szereplő ügyfélnévnek. Segítségért forduljon a rendszergazdához.
4921. A megadott VDS-hardverszolgáltató érvénytelen.
4922. A kiszolgálóalkalmazás továbbította a(z) %1 azonosítójú kérésre az entitás törzsét (kapcsolatazonosító: %2).
4923. Érvénytelen mappa az URL-címben.
4924. Nem található konstruktor a következő osztályhoz: Class Name.
4925. Az MS DTC telepítője megállapította, hogy az aktuális csomópontra telepített MS DTC régebben olyan fürt része volt, amelynek telepített MS DTC verziója újabb volt a most telepítendőnél. A telepítő nem tudja folytatni a frissítést. Hibaadatok: %1
4926. A biztonsági másolat fájljainak egyike nem nyitható meg.
4927. Az ügyfélházirend nem engedélyezi a hitelesítő adatok delegálását a célkiszolgálóra csak NLTM alapú hitelesítés esetén.
4928. Az Asztalablak-kezelőt a felhasználó letiltotta, mert túl sok rendszermemória van használatban
4929. Helyi WINS-kiszolgáló hozzáadva.
4930. A kiszolgáló nem tudta hozzáadni a(z) "%1" virtuális gyökérkönyvtárat a(z) "%2" könyvtárhoz a következő hiba miatt: %3. Az adat a hibakód.
4931. A központi kapcsolatengedélyezési házirend a(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgálóhoz (NPS) tartozó beállításai frissítve lettek.
4932. BELSŐ hiba - az allemez egy köteten van megadva
4933. Fájlkiszolgálói erőforrás
4934. Munka a sikertelen kérelmek nyomkövetési naplófájljaival
4935. Érvénytelen mezőnév a lekérdezés-karakterláncban
4936. A tranzakciókezelő e verziója nem kompatibilis ezzel a szolgáltatással.
4937. Nincs cél társítva a logikai egységgel.
4938. Nem lehet a BaseEnterpriseOID-t karakterláncból ASN.1 objektumazonosítóvá konvertálni. A bővítési ügynök leáll.
4939. Másodlagos WINS-kiszolgáló . . . . . . : %1
4940. Feltételes fordítási szimbólum(ok) definiálása
4941. A megadott port ismeretlen.
4942. Erőforrás-ütközés miatt nem lehetett jelenteni a(z) %2 eszközt az IO-alrendszernek.
4943. Részletes környezeti események
4944. Váratlan fájlvégjel.
4945. Túl sok szoftvercsatorna van nyitva.
4946. DFS-névtér vagy csatlakozási pont megjegyzésének beállítása.
4947. Sémafordítási hiba történt: a megadott listaérték (%1) érvénytelen az adott tábla (%2) esetében. Ellenőrizze a helyesírást, és nézze meg az érvényes listaértékeket a sémában.%3%4%5
4948. Nem lehet megnyitni a hálózati kapcsolat profilját.
4949. Az IGMP sikeresen elindult.
4950. A(z) %1 csatornatulajdonság érvénytelen értéket tartalmaz. Az érték érvénytelen típusú, kívül esik az engedélyezett tartományon, nem módosítható, vagy nincs támogatva ennél a csatornatípusnál.
4951. A modem nem válaszolt a neki küldött parancsra. Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e, valamint, hogy a modem be van-e kapcsolva.
4952. A kötet már használja a kért lemezt.
4953. A megadott IP-tartomány nem léteznek a címtárszolgáltatásban.
4954. A megadott típusnak a COM-környezetből láthatónak kell lennie.
4955. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A GetCheckpoint hibakódja: %1.
4956. Érvénytelen „X” LeadingZero érték az LDML-fájlban.
4957. A forgatókönyvesemény-leképezőbe (SEM) egy új forgatókönyv indítására vonatkozó kérelem érkezett, de a maximálisan engedélyezett számú forgatókönyv már folyamatban van.
4958. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott javítólap ellenőrzése, mert a lap-ellenőrzőösszegek különböznek (forrásfájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6). A várt ellenőrzőösszeg: %8; a tényleges ellenőrzőösszeg: %9. Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, a visszaállítást egy korábbi biztonsági másolatból végezze el.
4959. Az Igmpv2 nem tudta számba venni a következő IP-című helyi kapcsolat hálózati eseményeit: %1. Az adat a hibakód.
4960. Érvénytelen SSI-vezérlőkód

4961. Ezt a kódot eszköz generálta.
4962. Egy kategorizálási folyamat nem tud új kapcsolatot kezdeményezni, mert elérte a maximális újrapróbálkozási határt (%1). Az utoljára használt címtár-szolgáltatási kiszolgáló: %2.
4963. A naplózó szolgáltatás hibát észlelt a naplózási tároló olvasásának kísérlete közben.
4964. A paraméter nem választható.
4965. Az IDQ fájl (%2) duplikált bejegyzést tartalmaz a következő sorban: %1!d!.
4966. Nem sikerült kulcsot írni a beállításjegyzékbe
4967. ldap_search_s hiba: '%1'
4968. %1 (%2) %3A(z) %4 fejléceiből származó adatok alapján a fájl nem adatbázisfájl. Lehetséges, hogy a fájl fejlécei sérültek.
4969. A csoportházirend %3 ezredmásodpercig várakozott a hálózati alrendszerre a számítógép indítása alkalmával.
4970. Alkalmazásbeállítások szerkesztése/felvétele
4971. Az XML-fájl nem menthető.
4972. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan Active Directory tartományszolgáltatási biztonsági azonosítókat tartalmazott, melyeket nem lehetett ellenőrizni, mert nem frissítették a Windows megbízhatósági kapcsolatok gyorsítótárát.
4973. Eseményszolgáltatás
4974. A megadott lemez nem '%1!ls!' típusú fájlrendszert tartalmaz.
4975. Az ISO-2022-CN kódolás (50229-es kódlap) nem támogatott.
4976. A(z) %1 karakterláncot nem sikerült Unicode karakterlánccá átalakítani.
4977. capacity értéke kisebb a jelenlegi méretnél.
4978. A LocalFileSettingsProvider osztály jelenleg nem támogatja a bináris szerializációt.
4979. ftp: %1!I64d! bájt érkezett
4980. A(z) %1 célobjektum implicit átnevezése a következőre: %2.
4981. Lehetséges konstruktorrekurzió észlelhető.
4982. A művelet végrehajtása előtt a TcpListener nem figyelhet.
4983. Hely neve
4984. MAPI felület
4985. Az intelligenskártyás bejelentkezéshez használt tartományvezérlői tanúsítvány lejárt. Forduljon a rendszergazdához, és közölje vele az eseménynapló tartalmát.
4986. A(z) %1 tanúsítványigénylése próbált beolvasni egy %2 tanúsítványt a(z) %3 helyről. A tanúsítványkérelem továbbra is függőben van.
4987. %1: A sor (%2) túl hosszú.
4988. Érvénytelen a visszatérési argumentum típusa.
4989. Az IMAPI a jelenlegi adathordozón biztosított többmenetesírás-típusok egyikét sem támogatja.
4990. Az enumerátor nem támogatja az alaphelyzetbe állítást.
4991. A megadott alapmódú hitelesítési lista használatban van.
4992. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) successfully updated the replication topology after the directory service was shut down or restarted.
4993. A biztonsági másolat megadott tárolóhelyének árnyékmásolat-tárolója egy másik köteten található.
4994. Listázott fájlok száma:
4995. A következő típusnak egynél több COM-típusú regisztrációtörlési függvénye van: „Típusnév”.
4996. BELSŐ hiba - a feladat törölve
4997. ftp: (%1!d! bájt/kettőskereszt jel)
4998. A szabály által engedélyezendő szolgáltató-/terület-nyomkövetési lista, amelynek formátuma: "szolgáltató1/terület1,terület2/szolgáltató2/terület3,..."
4999. A(z) „X” attribútum nem ismerhető fel a(z) „névtér” XML-névtérben. Megjegyzés: az attribútumnevek megkülönböztetik a kis- és nagybetűket.
5000. Érvénytelen karakter jelent meg. Multibájtos karakterkészlet esetén ez egy követőbájt nélküli vezető bájtot jelent, Unicode karakterkészlet esetén pedig a 0xFFFF vagy a 0xFFFE karaktereket.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions