English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3301. A megadott üzenet nem teljes. Az aláírás nem lett ellenőrizve.
3302. %1 (%2) %3Megkezdődött a(z) '%4' adatfolyamfájl adatainak online felülírása nullákkal.
3303. &Cookie nélküli üzemmód:
3304. IPsec kiterjesztett mód
3305. Az eltávolítást végző program a kérésnek megfelelően nem mentette a(z) %1 címtárpartíció nem replikált módosításait. A címtárpartíció korábban nem replikált módosításai elvesznek.
3306. A visszaállítási kötet kisebb, mint a forráskötet. Próbálkozzon a forráskötetével megegyező vagy annál nagyobb méretű visszaállítási kötet használatával.
3307. Az átlagos hívási időtartam meghaladja a 10 percet. Ha ez nem a vártnak megfelelő viselkedés, olvassa el a Microsoft Tudásbázis 910904 számú cikkét a http://support.microsoft.com webhelyen. A cikk részletesen ismerteti a COM+ AutoDump szolgáltatásának használatát memóriaképfájlok automatikus létrehozására, és/vagy állítsa le a folyamatot, ha a probléma újra fellép.%1
3308. A configSource megadása csak üres elemben lehetséges
3309. A tulajdonosként megadott űrlapot a megadott megbízhatóság-ellenőrző nem támogatja vagy nem ismeri.
3310. DfsUtil: A LastDomainName beállításkulcs átnevezése %1!ws! értékre sikeres.
3311. A tábla SQL gyorsítótár-függőségének engedélyezése.
3312. Az újraindítás után kövesse figyelemmel a BitLocker meghajtótitkosítás állapotát a BitLocker vezérlőpulttal.
3313. Delegált alzóna:
3314. Nem nyitható meg a(z) X napló a következő gépen: Y. A Windows nem adott hibakódot.
3315. A gyökérobjektumhoz szükség van 'top' osztályra.
3316. Az acl-ek alapértékre állítása sikeres volt.
3317. Átmeneti hiba miatt az üzenet nem kézbesíthető.
3318. Író metaadatainak listázása ...
3319. A külső féltől származó főtanúsítvány automatikus frissítése sikerült:: Tulajdonos: <%1> Sha1-ujjlenyomat: <%2>
3320. Már létezik DFS-gyökér a fürtcsomópontban.
3321. Teljesen megbízhatóként jelöli meg ezt a kódösszeállítást?
3322. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens azonos COM-felület IID azonosítókhoz rendelkezik proxyval.
3323. A 2 gigabájtnál nagyobb tömbök nem támogatottak.
3324. Az XML tartalomtulajdonságok értelmezése sikertelen.
3325. A port leállt állapotban van, nem írható.
3326. A meghajtóazonosítóhoz nem tartozik érvényes meghajtó.
3327. A(z) '%1' könyvtár nem található a FileSystemImage objektum hierarchiájában.
3328. Egy rendszeradatokat tartalmazó kötet biztonsági mentése nem sikerült.
3329. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállította a visszaállítást.
3330. Kísérlet történt egy olyan időzítő megszakítására vagy beállítására, amelyhez egy APC van rendelve. A kiváltó szál nem az, amelyik eredetileg beállította az időzítőt egy hozzárendelt APC programrésszel.
3331. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%2" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat sérültnek van nyilvánítva (lásd az eseménynapló előző üzenetét), de hozzá van csatolva hibakereső, ezért a Windows folyamataktivációs szolgáltatás figyelmen kívül hagyja a hibát.
3332. A központi kapcsolatengedélyezésiházirend-tároló nem tiltható le. A következő hiba történt: "%2".
3333. A lemez megtelt. A régebbi naplófájlt nem sikerült törölni, mert nem található, így nem szabadult fel lemezterület.
3334. A nyomkövetés letiltása a "Default Web Site/" esetében az *.aspx fájlokra irányuló kérelmekre vonatkozóan. Ezzel eltávolít a megadott elérési útra érvényes minden nyomkövetési beállítást, amelynek definiálása a megadott URL-szinten történt.
3335. A COM+ szolgáltatás egy nem várt hiba következtében nem tudott feldolgozni egy komponens által kezdeményezett IsCallerInRole hívást. A nem várt hiba kódját (lásd alább) a hívó megkapta.%1
3336. %1!1.1s! Port %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-20.20s! %5!-10.10s!
3337. %1 (%2) %3A csonkolni próbált naplótartományban %4 naplófájl nem található.
3338. Adathordozó állapota . . . . . . . . . . . : Nem hitelesített adathordozó
3339. A rekord csak a DNS-zóna gyökerénél van.
3340. Kódösszeállítás neve nem kezdődhet szóközzel, és nem tartalmazhat „/”, „\” vagy „:” karaktert.
3341. A számítógép a(z) %2 hálózati című hálózati kártyához tartozó %1 IP-cím bérletét a DHCP kiszolgáló (%3) elutasította. (A DHCP-kiszolgáló DHCPNACK üzenetet küldött)
3342. A megadott DisplayIndex a megengedett tartományon kívül esik. A DisplayIndex értéknek nullával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak és a Columns.Count értékénél kisebbnek kell lennie.
3343. Használat - < .
3344. El kell távolítani egy érvénytelen gyorsítótári bejegyzést, amelynek állapotkódja == 304(NotModified).
3345. Sémafordítási hiba történt az öröklésben: a hivatkozott oszlop (%1) utasításoszlop, ezt a műveletet a program azonban nem támogatja.%2%3%4%5
3346. Nem található helyreállítási megbízott.
3347. Nem sikerült létrehozni a következő beállításkulcsot: "System\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip6\\Parameters".
3348. DHCP-erőforrás
3349. Az EndRead minden aszinkron művelethez csak egyszer hívható meg.
3350. Sikeres áthúzási művelet.
3351. Az alkalmazás nem található
3352. A megadott kód nem található.
3353. FORMAT Megformáz egy lemezt a Windows rendszerrel való használatra.
3354. Hiba a beállításjegyzék az EventLogFiles információért történő megnyitása közben. A bővítési ügynök nem tud futni. A RegOpenKeyEx visszatérési kódja: %1.
3355. Az IPBOOTP nem tudott halommemóriát létrehozni memóriafoglaláshoz. Az adat a hibakód.
3356. Az illesztőfelület metódusai csak absztraktak és virtuálisak lehetnek.
3357. A proxy neve nem oldható fel.
3358. A megadott csoportnév formátuma érvénytelen.
3359. A szabály által engedélyezendő/letiltandó elérési út
3360. A DN megadott szintaxisa érvénytelen.
3361. A fürt %1 IP-címerőforrása nem helyezhető online állapotba, mert a cím értéke érvénytelen. Ellenőrizze az IP-címerőforrás tulajdonságait.
3362. Nincs elég igénybe vehető erőforrás a port olvasásához.
3363. A megadott nyomtató-illesztőprogram jelenleg használatban van.
3364. A Feladatütemező szolgáltatás nem fut.
3365. Hiba a naplófájl végére való pozícionálás közben -- nem lehet megszerezni a naplórekordok számát. A megadott leíró: %1. A GetNumberOfEventLogRecords visszatérési kódja: %2.
3366. Az IPBOOTP nem tudott egy DHCP REPLY csomagot továbbítani a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. A REPLY csomagot a következő IP-című DHCP-kiszolgálónak kellett volna továbbítani: %2. Az adat a hibakód.
3367. Hétre vonatkozó érvénytelen szabály a CultureAndRegionInfoBuilder osztályban.
3368. A(z) „Típusnév” erőforrás nem String, a GetObject metódust hívja meg.
3369. Az adatbázis-művelet nem talált több törölt rekordot.
3370. A(z) %1 bővítmény-DLL regisztrálása a(z) %2 fürtben.
3371. Váratlan hiba történt a biztonsági indítási kötet főkulcsának újraindításkori beolvasásakor.
3372. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások objektumainak létrehozása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányán
3373. Nem adható meg egyszerre Set egy mezőre és Invoke egy metódusra.
3374. Túllépte az MS DTC naplófájl által elfogadható aktív tranzakciók maximális számát. Ha szeretne több, egy időben futó tranzakciót kezdeményezni, növelje az MS DTC naplófájl méretét.
3375. Már létezik ilyen nevű tulajdonság.
3376. A(z) "%1" elemhez tartozó hozzáadás/eltávolítás/törlés már meg van adva ebben a gyűjteményben.
3377. Hiba történt a(z) %1 visszaállításakor olvasás közben: Hiba: [%2] %3
3378. A házirend módosítására vonatkozó engedély megtagadva.
3379. Az EventSystem alrendszer %1 másodpercre letiltja az eseménynapló ismétlődő bejegyzéseit. A letiltási időkorlát a REG_DWORD érték %2 azonosítóval vezérelhető a következő beállításkulcsban: HKLM\%3\
3380. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának keresése a kimenő változások replikálásához...
3381. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta kiértékelni a(z) %8 csoportházirend-objektum WMI-szűrőjét. Ezt az okozhatja, hogy le van tiltva az Eredő házirend, vagy le van tiltva vagy állítva a WMI szolgáltatás, illetve egyéb WMI-hibák állnak fenn. Ellenőrizze, hogy fut-e a WMI szolgáltatás, és hogy automatikus-e az indítási típusa. Az esemény okának megszüntetéséig nem dolgozza fel a rendszer az új csoportházirend-objektumokat és -beállításokat.
3382. Belső feldolgozás
3383. Nem érhető el a postafiók.
3384. A szinkronizálási kísérlet nem sikerült, mivel a cél-tartományvezérlő éppen a forrás új részleges attribútumainak replikációjára vár. Ez az állapot normális, ha egy nemrégiben történt sémaváltozás módosította a részleges attribútumhalmazt. A célul szolgáló részleges attribútumhalmaz nem részhalmaza a forrásul szolgáló részleges attribútumhalmaznak.
3385. Megkötést kell megadni a következő IDQ fájlban: %2.
3386. A rendszer hibernálásból állt vissza.
3387. A SoundPlayer elem LoadTimeout tulajdonsága nem lehet negatív.
3388. Rossz változótípus
3389. Az iSNS protokollhibát észlelt az iSNS-fejlécben. Az eseménynapló adatai tartalmazzák a protokollhibát magába foglaló iSNS-kérelmet.
3390. Tanúsítvány titkos kulcsának lekérése
3391. A tanúsítványexportálási művelet sikertelen volt.
3392. A(z) X házirendszint nem alkalmas a kódösszeállítással való kiértékelésre. Y
3393. Hibás mezőtípus a definiáló mezőben.
3394. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat helytelen címzettet határoz meg.
3395. A funkcióazonosító nincs regisztrálva.
3396. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurálta a naplózást a következő helyhez: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
3397. A(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) nem törölhető a központi kapcsolatengedélyezési házirendből. A következő hiba történt: "%2".
3398. A tulajdonságadat típusa csak egy Variant típussal kompatibilis nem hivatkozásos típus lehet.
3399. Kísérlet történt egy meghatározott folyamaton belül egy szálon valamilyen művelet végrehajtására, de a meghatározott szál nem tartozik a meghatározott folyamathoz.
3400. A Global élettartamú példányok csak olyan PerformanceCounter összetevőtől érhetők el, amelynél az InstanceLifetime tulajdonság értéke PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions