English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3801. X” nem lehet negatív.
3802. Az új elem (%1) sikeresen közzétéve.
3803. Válasszon egy más, érvényes tanúsítványt a hálózaton való hitelesítésre. Ha ez nem oldja meg a problémát, további segítségért forduljon a hálózati rendszergazdához.
3804. Adja meg a jelszót:
3805. A művelet már elvégezte az OperationCompleted hívást, a további hívások szabálytalanok.
3806. Szótárból származtatott kulcsgyűjtemények elemeinek módosítása nem engedélyezett.
3807. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudják átalakítani az információt az új formátumra.
3808. A FailedRequestTracing modul konfiguráció olvasása során hibát észlelt. A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
3809. '%1' helyreállítása hibákkal fejeződött be a következő időpontban: '%2'. Jelentett hiba: '%3'(%4). A probléma megoldása után futtassa újra a helyreállítást.
3810. A megadott pufferek nem elfogadható módon vannak átfedésben.
3811. Ez a tranzakciókezelő protokollhibát kapott egy másik TIP-tranzakciókezelővel.
3812. ***[Az üzenet-karakterlánc csonkolt a nagy méret miatt].
3813. Címke értéke: Szűrőkezelő
3814. A hálózatnév nem található.
3815. Gyorsítótár Cache-Control = X értéke.
3816. DNS IPV6-frissítési kérés
3817. A rendszerállapot-visszaállítás '%1' kezdési időponttal elindult
3818. Az előfizetés által használt hitelesítő adatok nem találhatók a hitelesítőadat-tárolóban.
3819. A megadott GOTO parancshoz nincs megadva kötegfájlcímke.
3820. A szoftvercsatorna állapotának megváltoztatásához használja a Blocking tulajdonságot.
3821. Kísérlet történt adatok kivételére üres csatornagyűjtő-veremből.
3822. Rendszererőforrások hiánya miatt nem sikerült inicializálni a faxszolgáltatást. Zárja be a többi alkalmazást, majd indítsa újra a szolgáltatást. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
3823. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a rendszer nem támogatja a hitelesített távoli eljáráshívásokat. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
3824. Az eszközpéldány nem hozható létre, mert már létezik.
3825. Nem lehet megnyitni egy olyan eszközt, amely más eszközökkel osztozik meg egy megszakításkérésen (IRQ). A többi, ugyanezt az IRQ-t használó eszköz közül legalább egy már meg van nyitva.
3826. A(z) %1 fürt inicializálása.
3827. Erőforrás-kezelő azonosítója: %1
3828. A naplófájl nem nyitható meg
3829. Nem készíthet tömböt TypedReference, ArgIterator, ByRef vagy RuntimeArgumentHandle objektumokból.
3830. Az üres GUID-azonosító érvénytelen „X” esetében.
3831. A bejegyzés érvénytelen.
3832. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy deklaráció nem volt lezárva.
3833. Helyi felhatalmazási szabályok
3834. A kiszolgálófolyamat és az MS-DTC kapcsolata megszakadt. Ez az MS-DTC leállása esetén fordulhat elő, vagy akkor, ha az MS-DTC átvétele egy fürtben történt.%1
3835. Szemétoktett küldése
3836. Szinkron parancsfájlok
3837. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy CPU-hőmérséklet miatti szabályozási esemény, amelyet a(z) %1 CPU jelentett. A CPU hőmérséklete a beállított határérték alá esett, ezért a sebességkorlátozást megszüntette a program. A rekordban %2 további hiba található.
3838. A megadott program a Windows újabb verzióját igényli.
3839. Egy tartományvezérlői fiók elsődleges csoportjához tartozó azonosító nem módosítható.
3840. A(z) %2 fiók bejelentkezése a(z) %3 jelszóval érvénytelen azonosítóadatok miatt nem sikerült a következőre: %1.
3841. Nem vehető fel olyan oszlop a DataGrid.Columns gyűjteménybe, amelyhez érvénytelen DisplayIndex tartozik.
3842. Egy tartományközi hivatkozás %1 tartományból való létrehozásakor a KDC nem találta a megfelelő kulcsot a jegy ellenőrzéséhez. A jegy kulcsverziója a kérésben %2 volt, az elérhető kulcsverzió pedig %3. Az ilyen hiba leggyakoribb oka a kulcsok replikációjának késése. A probléma megoldásához próbálkozzon a replikáció kényszerítésével, vagy várjon, amíg végbe nem megy a kulcsreplikáció.
3843. A feloldandó konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
3844. Érvénytelen az SSPI-környezet.
3845. Az elérési út nem lehet NULL.
3846. HIBA: A(z) "%1" író "%2" összetevője nincs kiválasztva. Megszakítás ...
3847. Hiba történt a célmetódushoz való kötéskor.
3848. Az erőforrást nem sikerült online állapotba hozni legalább egy szolgáltatói erőforrás hibája miatt.
3849. Ha megadott egy gépnevet, akkor egy kategórianevet is meg kell adnia.
3850. Ha meg van adva, akkor az alkalmazáshoz tartozó virtuális gyökérkönyvtár létrehozását eredményezi. Ha nincs megadva, akkor az alkalmazás virtuális gyökérkönyvtár nélkül lesz létrehozva, és mindaddig nem lesz használható, amíg létre nem hoz egy virtuális gyökérkönyvtárat.
3851. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott %2 tanúsítványt igényelni a a következő hitelesítésszolgáltatótól: %3 (%4).
3852. A hívást az üzenetszűrő megszakította.
3853. Érvénytelen virtuális elérési út: „X”.
3854. A CRM helyreállítása nem sikerült, mert az MS-DTC úgy érzékeli, hogy az alkalmazás korábbi példányának kapcsolata még nem szakadt meg. Ez egy ideiglenes állapot, amely a rendszer túlzott igénybevételekor jelentkezik. Kísérelje meg a CRM helyreállítását az alkalmazás újraindításával.%1
3855. ldap_search_s(). A keresést indító alapbejegyzés %1.
3856. Az SSL-kézfogásra tett kísérlet sikertelen. Biztonsági állapot: %2.
3857. Egy tábla SQL gyorsítótár-függőségének letiltása. A -t beállítás megadása szükséges.
3858. Nincs ellenőrzendő engedély.
3859. Nem található a megadott nevű engedélycsoport.
3860. A adathordozóra nem lehet írni, mert szerepel az aktuális biztonsági másolatban.
3861. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurálta a következő hely naplózási tulajdonságait: %1. A kiszolgálónak nincs hozzáférési engedélye a hely naplófájlját tartalmazó könyvtárhoz.
3862. Csatlakozási kísérlet történt egy már csatlakoztatott szoftvercsatornához.
3863. Új virtuális könyvtár létrehozása a megadott beállításokkal. A szülőalkalmazás azonosítóját és a virtuális könyvtár elérési útját mindenképpen meg kell adni.
3864. A(z) „X” tulajdonságértéknek nullánál nagyobbnak kell lennie.
3865. A kezdeményező CHAP-titka kisebb a specifikáció által megkövetelt legkisebb méretnél (12 bájt). A megadott CHAP-titok a kiíratási adatok között szerepel.
3866. Nincs elegendő szabad memória a művelet végrehajtásához.
3867. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz SERR-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
3868. Bezárt rendszerleíró kulcs nem érhető el.
3869. X, a gyorsítótáron nem történik frissítés az aktuális gyorsítótári protokoll állapotának megfelelően: Y.
3870. Összeomlási memóriakép
3871. A port zárva van.
3872. Vagy az alkalmazás nem hívta meg a WSAStartup függvényt, vagy a WSAStartup hívás nem sikerült.
3873. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások már telepítve van, vagy a címtárszolgáltatások helyreállítási módjában van.
3874. Az eszköz nem támogatja a szimbolikus hivatkozásokat.
3875. OSS ASN.1 hiba: nyomkövetési fájl hibája.
3876. A művelet nem hajtható végre, mert az objektum szülőjéhez nem tartozik példány, vagy a szülő törölve van.
3877. Az adathordozó-készlet azonosítójához nem tartozik érvényes adathordozó-készlet.
3878. A megadott tiltólista érvénytelen.
3879. A szállítási komponens nem tudott bejelentkezni a kiszolgálóra.
3880. (GMT) Greenwich-i középidő: Dublin, Edinburgh, Lisszabon, London
3881. Naplózás felfüggesztve
3882. A folyam nem támogat több egyidejű olvasási vagy írási műveletet.
3883. Kivétel történt a karbantartási feladat %2 virtuális könyvtár számára történő futtatásakor. Kivétel :%1
3884. A megadott azonosítóval már létezik tranzakció.
3885. A DNS-kiszolgáló nem tud memóriát foglalni a(z) %1 tartománynév csomópontjához. Memória felszabadításához zárja be a nem használt alkalmazásokat vagy indítsa újra számítógépet.
3886. A számítógép újraindítása !
3887. A program talált egyéni elemet, de szülőeleme nem tartalmazza a szükséges helytulajdonságot. Javítsa ki a szülő helytulajdonságát. Helytelen XML:%1%2%3%4%5
3888. BELSŐ hiba - a konfigurációs rekordok nem konzisztensek
3889. A(z) X.CreateClock metódus egy korábban létező objektumot adott vissza egy új, a TimelineClock elemből örökített objektum helyett.
3890. A végpontokkal kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
3891. Helyezze be a lemezt a következő meghajtóba: %1.
3892. Ez a BackgroundWorker folyamat azt állítja, hogy nem jelenti az előrehaladást. Módosítsa a WorkerReportsProgress tulajdonságot, hogy jelentse az előrehaladást.
3893. A megadott kötet érvénytelen.
3894. A megadott tartománybővítés túl kicsi. A tartományt 32 cím többszörösével kell bővíteni.
3895. Jelszó nem szükséges bit frissítése
3896. A típus nem található: „Típusnév”.
3897. A tanúsítványszolgáltatás a leállításra vonatkozó kérelmet kapott.
3898. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos hiba.
3899. Az illesztőosztály nem létezik a rendszerben.
3900. A séma törlése sikertelen: az attribútumot az rDNAttID használja.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions