English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14801. A parancs nem hajtható végre. Egy vagy több aliasnév nem létezik.
14802. Az iSCSI-munkamenetben nincs elérhető kapcsolat a kérés feldolgozásához.
14803. Nem lehet beállítani a területi beállításokat.
14804. A rögzítés száma nem lehet nulla.
14805. A művelet nem hajtható végre, mert a fürtcsoport nem online.
14806. A(z) %1 tanúsítványigénylése sikeresen telepített egy %2 tanúsítványt a függőben lévő kérések beolvasása közben. Felhasználói beavatkozásra volt szükség.
14807. Az alhitelesítési érték nem lehet nagyobb, mint X.
14808. Nem található az ablakosztály.
14809. Az MS DTC erőforráshoz hiányzik a Fizikai lemez típusú erőforráson szükséges függőség. Hibaadatok: %1
14810. A titkosított üzenet nem tartalmazza az összes kért attribútumot.
14811. Érvénytelen típusírási kérelem: „X”.
14812. A(z) '%1' erőforráscsoport törlése
14813. A terminálszolgáltatási átjárószolgáltatás nem tudta meghatározni az ezen a számítógépen futó Windows verzióját. A felhasználók ezért nem tudnak kapcsolatba lépni a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóval. A probléma megoldásához forduljon a Microsoft Terméktámogatási szolgálatához. A következő hiba történt: "%2".
14814. A rendszerállapot-visszaállítás befejeződött.
14815. A bitkép színkörnyezete érvénytelen.
14816. A rendszer-BIOS nem tudott rendszermegszakítást kapcsolni az egységhez vagy ahhoz a buszhoz, amelyhez az egység kapcsolódott.
14817. A(z) "%1" hely elérte a CPU-korlátot. Nem történt művelet.
14818. A W3SVC szolgáltatás nem érhető el - először indítsa el a szolgáltatást.
14819. Nyomkövetés létrehozása, ha a kérelem végrehajtása a megadottnál több időt vesz igénybe
14820. Az eredményhalmaz túl nagy.
14821. Megszakadt a kapcsolat a CRM és az MS-DTC között. Erre akkor kerül sor, ha az MS-DTC leáll, vagy ha MS-DTC átkapcsolás történt egy fürtben.%1
14822. Váratlan hiba. Nem támogatott paraméter
14823. A megadott alhálózatok nem léteznek a címtárszolgáltatásban.
14824. Az összes szoftvercsatorna-cím használatának általában csak egy módja (protokoll/hálózat cím/port) engedélyezett.
14825. A DHCP szolgáltatás inicializálása befejeződött, és üzemkész
14826. A típusban nem szerepel az adott metódus.
14827. A modul fájlneve.
14828. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem törölte a következő alkalmazáskészletet: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14829. A gyűjtemény defaultElement eleme nem található.
14830. A(z) „X” név túl hosszú, nem lehet kulturális környezet vagy terület neveként használni, mert ezek a nevek legfeljebb Y karakter hosszúságúak lehetnek.
14831. A megadott nyomtatóillesztő nem található a rendszeren, és le kell tölteni.
14832. A kulcsszolgáltató leállítása sikeresen megtörtént.
14833. Van egy más verziójú útválasztó (IP-címe: %1) a(z) %2 IP-című kapcsolaton.
14834. Az indexérték a tömb határain kívülre esik.
14835. Alkalmazáskészlet neve
14836. A KtmRm érvénytelen üzenetet kapott. Eseményspecifikus információ: %1.
14837. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy szimpla vagy dupla záró idézőjel (\' vagy \") hiányzik.
14838. Egy szükséges attribútum hiányzik.
14839. A tranzakció cookie-ja nem érvényes.
14840. A fájlreplikációs szolgáltatás nem indítható el.
14841. Mélyhangkiemelés
14842. Nem található vessző, vagy pedig az előző token és a vessző távolsága nulla (például „0x,” esetén).
14843. 5XX típusú válasz érkezett, a kiszolgálás a gyorsítótárból történik a Cache-Only jellegű házirend miatt.
14844. A konverzió előtt rögzített örökölt alapkötetek konfigurációja nem egyezik meg a jelenlegi konfigurációval.
14845. Következő oldal
14846. Nem lehet beállítani a PnP-illesztő állapotát.
14847. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezése %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt.
14848. A COM+ megállapította, hogy a számítógépen kevés a szabad memória. A rendszer megfelelő működésének érdekében a komponens nem lett aktiválva. Ha a probléma továbbra is fennáll, telepítsen több memóriát, vagy növelje a lapozófájl méretét. A memória adatai: %1
14849. Az erőforrás túl régi ahhoz, hogy kompatibilis legyen.
14850. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes, %3 szintű gyorsítótárhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
14851. Az ISAPI-bővítmény végrehajtása sikertelen: Win32 hibakód = %2!.20s!

14852. Az időtúllépés beállítása csak „System.Threading.Timeout.Infinite” vagy >= 0 érték lehet.
14853. Hiba az INT 24 rendszerhívásban.
14854. Nem lehet archiválni a titkos kulcsot. A hitelesítésszolgáltató nem tudott ellenőrizni egy vagy több kulcshelyreállító tanúsítványt.
14855. A(z) '%1' csomópont nem tagja a megadott fürtnek.
14856. Internal event: Finished removing deleted objects that have expired (garbage collection). Number of expired deleted objects that have been removed: %1.
14857. Az IPRIPv2 indítási kérelmet kapott, miközben már futott.
14858. COM-típusú regisztrációs függvénynek rendelkeznie kell egy System.Type paraméterrel, és visszatérési típusa csak void lehet.
14859. A megadott IP-címtartomány megtelt.
14860. Az AccelerationRatio és DecelerationRatio elemek összegének egynél kisebbnek vagy egynek kell lennie.
14861. Kísérlet egy 64 bites alkalmazás betöltésére, noha ez a CPU nem kompatibilis a 64 bites móddal.
14862. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a kérelemhez (%1) tartozó tanúsítványt nem tudta törölni a kiszolgáló (%4) következő helyről: %2. %3.%5%6
14863. Nem sikerült a rendszerkötet információit tartalmazó könyvtár létrehozása.
14864. Biztonsági csoportok kezelése
14865. Távoli eljáráshívási (RPC) protokollhiba.
14866. A függvény nincs definiálva a megadott DLL-ben.
14867. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz főleálláshiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
14868. A processzor típusa nem támogatja a telepítési csomagot. Forduljon a termék szállítójához.
14869. %1 (%2) %3A fájl (%4) írására vonatkozó kérést sikerült teljesíteni (eltolás: %5; bájtok száma: %6), de rendellenesen hosszú ideig, %7 másodpercig tartott, míg az operációs rendszer végrehajtotta. A hiba valószínűleg a hardver meghibásodása miatt lép fel. A probléma okának pontos meghatározásához forduljon a hardver forgalmazójához.
14870. A szerepkörkezelő modul engedélyezése
14871. RPC-hívás útján törölve
14872. A megadott bitkép nem megfelelő méretekkel rendelkezik.
14873. Nem üres fiókcsoportok tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett.
14874. Az IPRIPv2 elvetette a következő IP-című szomszédtól érkezett válaszcsomagot: %1. Az IPRIPv2 nincs beállítva a fenti szomszédtól érkező csomagok elfogadására.
14875. Az előzetes feldolgozás befejezte az egyéni függvény ellenőrzését.
14876. A tartományból (%1) az objektumok eltávolítására tett újbóli kísérlet sikerrel befejeződött.
14877. A felhasználó kijelentkezése megszakította a kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának titkosítását.
14878. A fürtszolgáltatás észlelte, hogy a tanúsító lemez kijelölése megváltozott. Ez általában arra utal, hogy a jelenlegi csomópont elavult fürtkonfigurációs adatokkal rendelkezik. A probléma automatikusan megoldódik, amikor az aktuális csomópont a legújabb konfigurációs adatokat tartalmazó egyéb csomópontokhoz csatlakozik. Gondoskodjon arról, hogy az összes fürtcsomópont működjön.
14879. Az egyik adatfolyam már fel lett használva, és nem állítható vissza eredeti állapotába.
14880. A(z) "%1" szakasz áttelepítése sikeresen befejeződött.
14881. Szükség lett volna az IPSEC konfigurálására, de %1 hibakóddal meghiúsult; célcím: %2.
14882. A csomópont most csatlakozik a fürthöz.
14883. A kezdeményező csomópont már létezik.
14884. [Figyelmen kívül hagyott biztonsági azonosítók]
14885. Egy funkció elérhetővé tétele. Több érték megadható együtt. Példa:
14886. A hitelesítés sikertelen, mert a hálózathoz használt főtanúsítvány lejárt
14887. Az UnmanagedMemoryStream kapacitás túlnyúlna a címterület felső végén.
14888. Ajánlott, hogy a helyreállítási jelszót biztonságos, a számítógéptől független helyen tárolja. Ha a helyreállítási jelszót a számítógép egy titkosítatlan kötetén tárolja, a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén azt mások könnyen megtekinthetik.
14889. Érvénytelen URI: Hibás formátumú felhasználónév:jelszó kifejezés.
14890. Bezárult az ablak, amely szükséges a varázsló számára
14891. Ez az ablak nem érvényes párbeszédpanel.
14892. Ehhez az üzenethez nem generálható kézbesítési állapotjelzés.
14893. Kijelölés kiterjesztése felfelé
14894. Nem nyitható meg a rendszerleíró adatbázis X kulcsa a következő számítógépen: Y. Elképzelhető, hogy nincs megfelelő hozzáférési jogosultsága.
14895. A tranzakciókezelő kiolvasztása nem sikerült. Hiba adatai: %1
14896. A kiszolgáló (hívott) nem tudja a paraméteradatokat hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
14897. A kvóták nem engedélyezettek a következő köteten: %1
14898. Nem lehet létrehozni a hibanaplófájlt. Ellenőrizze, hogy a hibanaplózási könyvtár helyes-e.
14899. A kérelem ismételt elküldése, mert a gyorsítótár nem tudta érvényesíteni a választ.
14900. Másik munkamenet távvezérlésének kérelme megtagadva.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions