English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15301. Helyrangsorolás engedélyezése a névtérhez.
15302. A DNS-kiszolgáló a megadott zónán kívüli nevet érzéklet a(z) %1 zónafájl %2. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord figyelmen kívül hagyásával folytatódik, ajánlott az RR kijavítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
15303. Hiba a következő nyomkövetési kapcsolóban: „X”. A kapcsoló értéke csak egész típusú lehet.
15304. A ClockController.SkipToFill metódus nem hívható meg olyan Clock-objektum esetében, amelynek Duration vagy RepeatDuration eleme Forever értékű, mert az ilyen órák (Clock-objektumok) sosem járnak le.
15305. Hiba történt, miközben a rendszer az aláírt üzenetet ellenőrizte a behelyezett intelligens kártya használatával: %1
15306. A bájttartománykérés sikertelen.
15307. A kért művelet nem hajtható végre ezen a szolgáltatáson.
15308. A felhasználó konfigurációs adatai nem olvashatóak vissza.
15309. Az identitás-karakterlánc formátuma hibás. Ennek oka lehet egy vessző a karakterlánc végén, kettőnél több név nélküli attribútum, egy hiányzó attribútumnév, vagy egy hiányzó attribútumérték.
15310. %1 (%2) %3A(z) '%4' adatbázis online töredezettségmentesítése a következő hiba miatt idő előtt leállt: %5. Ha legközelebb online töredezettségmentesítést indít, akkor az a megszakítás pontján folytatódik.
15311. Paraméter neve: X
15312. A komponens ellenőrzött regisztrációja nem sikerült, ezért a regisztrálás közvetlenül történt. Ha nem használ partíciókat, hagyja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy kisegítő komponenseket kell telepítenie, amelyek e komponens ellenőrzött regisztrációjához szükségesek. A részletes tudnivalókat megtalálja a dokumentációban.%1
15313. Adjon meg egy hozzáadandó kötetet.
15314. A kódösszeállítások a következő címtárszolgáltatási útvonalakhoz férhetnek &hozzá:
15315. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz paritáshiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
15316. A veremméret túl mély. Valószínűleg túl sok az argumentum.
15317. Nem sikerült hozzáférési jogkivonatot szerezni a biztonsági környezethez.
15318. A -delaysign csak akkor használható, ha meg van adva kulcsfájl vagy kulcstároló.
15319. Impress-kiszolgálók
15320. A kapacitás túlcsordult, és negatív értékre váltott. Ellenőrizze a gyűjtemény kapacitását.
15321. Az összes erőforrás tulajdonságainak listázása:
15322. Az indítókulcsot nem sikerült menteni erre a helyre. Mentse máshová az indítókulcsot.
15323. [MaxAge] A gyorsítótár MaxAge értéke nem számítható ki, az alkalmazott érték a LastModified: X értékének 10%-a, LastModified: Y.
15324. A démon elágazása sikertelen
15325. Letelt a várakozás időkorlátja
15326. A fürtcsomópont leállítása folyamatban van.
15327. A "Default Web Site/" virtuális könyvtár megkeresése (amely a "Default Web Site" nevű hely gyökéralkalmazásának virtuális gyökérkönyvtára).
15328. A hitelesítésszolgáltatót tartalmazó Active Directoryval nem sikerült kapcsolatba lépni.
15329. Az OLE elküldött egy kérést és válaszra vár.
15330. %1 (%2) %3Az adatbázisról (%4) nem lehet növekményes biztonsági másolatot létrehozni, e művelet előtt ugyanis teljes biztonsági másolatot kell készíteni.
15331. A kiszolgálón található include fájl saját magára hivatkozik, vagy túl sok egymásba ágyazott include utasítás van a programban.
15332. Nincs küldő.
15333. A(z) %2 címzettnek egy %1 állapotkódú „nem kézbesíthető” értesítőüzenet készült (üzenetazonosító: %3).
15334. Tartományi tanúsítvány
15335. A megfelelő számítógépfiók neve nem egyezik meg ennek az erőforrásnak a hálózati nevével.
15336. Érvénytelen vagy lejárt tanúsítvány
15337. Protokollhiba: Egy fogadott üzenet érvényes aláírást tartalmaz, de nincs az érvényben levő védelmi szintnek megfelelően titkosítva.
15338. Az ügyfél feltételezi, hogy minden alhálózat helyi
15339. Az aktuális csoportházirend-beállítások megakadályozzák a biztonsági mentés távoli megosztott mappába való végrehajtását.
15340. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. Győződjön meg arról, hogy a megbízhatósági házirendben létezik a fiókpartner jogkivonat-aláíró tanúsítványának megfelelő ellenőrző tanúsítvány.
15341. A következő beállításhoz nem használható a karakterlánc deszerializációja: Beállítás.
15342. A DNS-kiszolgáló leállt.
15343. A feladat nem folytatódik, mert az áttelepítőtábla alapján a csoportházirend-objektum biztonsági leírójában, illetve a csoportházirend-objektumban található egy vagy több alkalmazás telepítési elemeinek biztonsági leírójában lévő rendszerbiztonsági tagok semmilyen módon nincsenek leképezve.
15344. Azt jelzi, hogy az LTD információ kezdőértéke nem egész számú többszöröse a szelektor méretének.
15345. A(z) "%1" attribútum értéke nem lehet "%2".
15346. A rendszer nem tudta létrehozni a CRM Compensator komponenst, mert kevés a memória. %1
15347. Az infravöröskamera-szolgáltatás (IrTran-P) elindult.
15348. MS Distributed Trans. Co-ordinator-erőforrás
15349. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) hozzárendelésének eltávolítása sikeres.
15350. Az args tömb X pozíciójában a következő típus egy példányának kell szerepelnie: „Típusnév”.
15351. %1!d! résztvevő meghajtó:
15352. Az argumentumnak 2^31–1 ezredmásodperccel egyenlőnek vagy annál kisebbnek kell lennie.
15353. A kért transzformációs művelet nem támogatott.
15354. Bejegyzés feldolgozása: lap: %1!d!, keret %2!d!, bejegyzés: %3!d!, szám: %4!d!, USN: %5!d!
15355. A helyreállítás elindult.
15356. A képernyő-koordináták kívül esnek a határoló téglalapon.
15357. Csak egy alkalmazáskészlet engedélyezett az üzemeltethető webmagpéldányhoz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15358. Nem sikerült egy .dll fájl késleltetett betöltése vagy egy késleltetve betöltött .dll függvénycímének beolvasása.
15359. Távoli fájl
15360. A CONFIG.SYS fájlban nincs megadva nyomkövetési információ, vagy a nyomkövetés nincs engedélyezve.
15361. Az újraelemzési műveletet nem sikerült végrehajtani, mert egy tranzakció már aktív a fájlon.
15362. Nem hozható létre a figyelő: „X”.
15363. Sémafordítási hiba történt: a tulajdonság táblából kísérelt meg örökölni: (%1). A tulajdonságok csak a következő táblából örökölhetnek: (%2).%3%4%5
15364. Időtúllépés történt a felhasználói felület elérése során. Előfordulhat, hogy az alkalmazás foglalt vagy nem válaszol.
15365. Visszafejtésre jogosult felhasználók:
15366. A fiókok és a biztonsági azonosítók (SID) közti hozzárendelések egy része nem történt meg.
15367. Az IPBOOTP nem tudta a következő IP-című kapcsolatot aktiválni: %1. Az adat a hibakód.
15368. A(z) %1 processzor teljesítmény-energiaellátási szolgáltatásai le vannak tiltva a belső vezérlőprogrammal kapcsolatos probléma miatt. Kérjen frissített belső vezérlőprogramot a számítógép gyártójától.
15369. Érvénytelen kapcsoló: '%1'.
15370. Érvénytelen XML-kód a(z) File Name fájlban, a következő elem közelében: X
15371. A listán kijelölt bejegyzéshez tartozó AppSettings kulcs/érték módosítása
15372. A SafeHandle érvénytelen.
15373. Named Streamek támogatása
15374. A megadott beállítások érvényesítése
15375. Az IGMP nem tudott inicializálni egy kritikus szakaszt. Az adat a kivétel kódja.
15376. X” nem valósítja meg az IChannelReceiver vagy az IChannelSender illesztőfelületet. Minden csatornának meg kell valósítania ezek egyikét.
15377. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott különbözeti CRL-t közzétenni a(z) %1 kulcshoz az alábbi hely részére: %2. %3.%5%6
15378. A megadott protokoll-illesztőprogram érvénytelen.
15379. Érvénytelen téglalap
15380. Nincs elég záró zárójel.
15381. A megadott környezet érvénytelen.
15382. A Bluetooth-illesztőprogram egy bizonyos méretű HCI-eseményt várt, de nem kapta meg.
15383. - Kizárt fájlok:
15384. Ellenőrzés kihagyása
15385. A következő csatorna nincs regisztrálva a távelérési szolgáltatásoknál: „X”.
15386. %1 (%2) %3A JET hívása (%4) a következő hibát adta vissza: %5. %6 (%7).
15387. Az ideiglenes könyvtár (X) érvénytelen, abszolút elérési utat megadó információt kell tartalmaznia. Az előző érték marad használatban.
15388. Egy naplóügyfél ellenőrzőpont megtalálását jelentette.
15389. Más rendszeresemények
15390. A DNS-kiszolgálón magas SOA-lekérdezési terhelés lépett fel. Ennek oka az lehet, hogy egyszerre sok helyi ügyfélszámítógép végez frissítést. A DNS-rekordok SOA-lekérdezéseknek megfelelő egyobjektumos replikációját sávszélesség-szabályozás korlátozza. Ez késleltetheti a frissítések replikációját erre az írásvédett tartományvezérlő DNS-kiszolgálóra, az ütemezett replikációra azonban nincs hatással.
15391. Az ASF indexobjektum nem található.
15392. A címtárszolgáltatás kritikus rendszerobjektumai nem törölhetők a fatörlési műveletek során. A fa törlése valószínűleg csak részlegesen lesz végrehajtva.
15393. Egy nem kompatibilis videokártyát letiltott a rendszer.
15394. A(z) "%1" figyelőadapter-protokoll csatlakozása a Windows folyamataktivációs szolgáltatáshoz az identitások engedélyeinek eltérése miatt sikertelen. Ennek oka, hogy az applicationHost.config fájlban a(z) "%1" protokoll számára konfigurált identitás különbözik a(z) "%2" folyamat figyelőadapterének identitásától. A hiba elhárításához biztosítsa, hogy az applicationHost.config fájlban helyesen legyen konfigurálva a(z) "%1" protokoll identitása.
15395. Használja a CompressedStack.(Capture/Run) vagy az ExecutionContext.(Capture/Run) API-t.
15396. A(z) %2 kötet konvertálási munkaszála átmenetileg leállt.
15397. Nem elég a rendszerben a tárolóhely
15398. A kezdeményező szolgáltatás nem válaszolt időben egy iSCSI-kapcsolat lefoglalt IPSec-erőforrásainak felszabadítására irányuló kérésre.
15399. A titkosítási rendszer vagy az ellenőrzőösszeg-funkció nem érvényes, mert egy szükséges funkció nem érhető el.
15400. Vannak felhasználó által megadott tanúsítványok. A kiszolgáló nem adott meg kiállítókat, így az összes tanúsítványt meg kell próbálni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions