English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9401. A hívás átvitele nem történt meg; az üzenet-várólista megtelt, és az elsőbbségadás után a program nem ürítette ki.
9402. A következő leíró érvénytelen: X.
9403. Kvótakorlátok naplózásának engedélyezése
9404. A kért műveletet csak a rendszerkonzolon lehet végrehajtani. Leggyakrabban ez annak az eredménye, hogy egy illesztőprogram vagy egy rendszer-DLL közvetlen konzolelérést kért.
9405. A megadott hiba nem egy érvényes Windows RPC hibakód.
9406. A következő kapcsolóhoz meg kell adni egy értéket: /X
9407. Gyorsítótárazott CacheControl = a must-revalidate érték és a gyorsítótár nem friss.
9408. A szálcsatornás platform regisztrációs szolgáltatása nem tudta regisztrálni a platformot a(z) %1 hálóval.
9409. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott továbbítani egy DHCP RELAY csomagot a következő IP-című helyi kapcsolaton %1. A REPLY csomagot a következő IP-címmel rendelkező DHCP-ügyfélnek kellett volna továbbítania: %2. Az adat a hibakód.
9410. Érvénytelen identitás: nincs megadva se telepítésidentitás, se alkalmazásidentitás.
9411. PreferLogonDC kulcs alapértékre állítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
9412. A(z) „X” attribútum nem szerepelhet „Y” jelenléte esetén.
9413. A következő makró nincs definiálva: "%1".
9414. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslója nem tudta az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának fiókjává konvertálni a(z) %1 számítógépfiókot.
9415. A megadott feladategység nem egyezik az erőforrás-kezelő által várt feladategységgel.
9416. Újraindítás közben nem feleltek meg a várt értékeknek a rendszerindítási konfigurációs beállítások.
9417. bővített kisbetűs
9418. A "MyAppPool" alkalmazáskészlet törlése
9419. Hiba történt.
9420. A csoporttag nem található.
9421. A COM+ szolgáltatás nem tudta a helyi SAM adatait begyűjteni. A COM+ továbbra is rendben fog működni, de a helyi és a távoli COM+ komponensek közötti hívások további többletmunkát fognak okozni. A visszaadott hiba alább látható.%1
9422. Nem oldható fel „X” sablon hivatkozása: „Y”.
9423. Az inicializáló vektor hosszának meg kell egyeznie az algoritmus bájtban megadott blokkméretével.
9424. Nem lehet nyomtatni a faxot (%1) a következő eszközön: %2. A nyomtató (%2) csatlakozásával probléma van. Ellenőrizze a nyomtató csatlakozását, és javítsa a hibát. A következő hiba történt: %3. Ez a hibakód mutatja a hiba okát.
9425. A távoli kiszolgáló nem adott meg tanúsítványt.
9426. Az ügyfél hitelesítő adatait LDAP-hiba miatt nem lehetett ellenőrizni. A hibakarakterlánc mezője tartalmazni fogja az LDAP-kiszolgáló nevét, ha az elérhető.
9427. Hiba történt az SSI-fájl kezelése közben: Win32 hibakód = %2!.20s!

9428. A(z) '%1' erőforráscsoport áthelyezése...
9429. Az FTP metódusnevek nem lehetnek null értékűek vagy üresek.
9430. %1!-20s! %2!-30s!
9431. A megadott objektumot nem sikerült létrehozni vagy megnyitni, mert a hozzá társított TransactionManager nem online állapotú. A TransactionManager objektumot teljesen online állapotba kell hozni a RecoverTransactionManager meghívásával, amely helyreállítja a LogFile végét ahhoz, hogy a Transaction vagy a ResourceManager névtér objektumait meg lehessen nyitni. Ha a LogFile rekordjainak írásakor hiba történik, a TransactionManager offline állapotba kerülhet.
9432. Meghatározatlan hiba történt a leképező szálban.
9433. A kiszolgáló foglalt.
9434. Karaktertartományban nem szerepelhet a következő osztály: \X.
9435. Azt jelzi, hogy a számláló kiválthat-e eseményeket meghatározott időközönként.
9436. Háttérben futó ügynök
9437. A helyobjektum(ok) keresésére használható dinamikus helytulajdonságok megjelenítése
9438. Érvénytelen hivatkozás előre vagy hivatkozás nem fordított típusra.
9439. Globális csoportnak nem lehet tagja másik tartományból.
9440. Fürtszolgáltatás indítása a(z) %1 csomóponton.
9441. A következő konfigurációs elem már definiálva van: "%1".
9442. Azonos könyvtárú FileIO – „X
9443. Az összes elérhető erőforrás állapotának listázása:
9444. %2: Nem lehetett társítási regisztereket foglalni.
9445. A megadott fájl miniverziója nem található ehhez a tranzakciós fájlmegnyitáshoz.
9446. Nem érhető el a DNS, és nem lehet hozzáadni a tulajdonos alternatív nevéhez.
9447. Internal event: The security descriptor propagation task has started.
9448. A BitmapImage inicializálása nem teljes. Az inicializálás befejezéséhez hívja meg az EndInit metódust.
9449. A CodeDom konfigurációs szakaszban a bővítmények nevének ponttal kezdődő, nem üres karakterláncnak kell lennie.
9450. A szolgáltatás nem találta a következő modult: %1. Az adat a hibakód.
9451. A gyűjtemény nem lehet NULL.
9452. Érvénytelen mutató.
9453. A(z) „Attribútum” szükséges attribútum hiányzik.
9454. Az IPRIPv2 nem tudott egy bejövő üzenetet fogadni a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
9455. Egy külső bővítmény DLL-fájlja elutasította a kérelmet.
9456. Vendég %1
9457. Az online tanúsítványállapot válaszoló szolgáltatása elindult.
9458. Ez a fájl első külső hibaüzenete. Ez csak egy jelzés, sohasem jelenik meg.%1
9459. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) sérült, érvénytelen vagy elérhetetlen (hiba: %5) és nem használható. Ha a helyreállításhoz szükség van erre a naplófájlra, akkor a helyreállítás csak ép fájllal lehetséges.
9460. A DNS-kiszolgáló nem tudja elemezni a(z) %1 zónafájl %2. sorát. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jogkivonat figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a jogkivonat javítása vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
9461. Az írásra átadott adatfolyam nem támogatott.
9462. A(z) "%3" címre irányuló kérelmet a rendszer elutasította, jogkivonatot nem bocsátott ki.
9463. A munkacsoport-kiszolgáló DHCP/BINL szolgáltatása egy másik, a(z) %2 tartományhoz tartozó %1 IP-című kiszolgálót érzéklet a hálózaton.
9464. Az ismételt próbálkozások maximális számát túllépné.
9465. A konfigurációs beállításkulcsot nem lehet megnyitni.
9466. A DSA-objektum nem található.
9467. Nem használható egyszerre FileMode: X és FileSystemRights: Y. A FileMode.Truncate csak akkor érvényes, ha használata a FileSystemRights.Write mellett történik.
9468. ftp: setsockopt (ignored)
9469. A kezdeményező példány nem létezik.
9470. Az IIS alhitelesítőjének beállításkulcsa helytelenül van konfigurálva a helyi számítógépen. A névtelen jelszó szinkronizálása le van tiltva.
9471. Virtuális hely indítása
9472. Javítás során hivatkoztak a következő azonosítójú objektumra, amelyet még nem regisztráltak: X.
9473. A számítógép házirendjének azonnali frissítését indították el.
9474. A jelenlegi környezet nem támogatja a rendszeresemény-értesítéseket. Előfordulhat például, hogy a kiszolgálófolyamatok nem támogatják a globális rendszeresemény-értesítéseket.
9475. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás belső hibát észlelt a(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamat folyamatkezelésében. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9476. Érvénytelen szintaxis a(z) X. sorban.
9477. A megadott nyomtató törölve lett.
9478. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "PUSH COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%1"; külső tranzakció-URL: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%3".
9479. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása sikeres önjavítást hajtott végre.
9480. Az IXMLDOMSchemaCollection objektumot nem lehetett példányosítani.
9481. Helyileg nem jelentkezhet be a következőre %2 felhasználóként a redirection.config fájlban megadott jelszóval: %1.
9482. A biztonsági fiókkezelő (SAM) nem fokozható le.
9483. Lehet, hogy a fájl sérült. A fejléc ellenőrző összege nem egyezik meg a kiszámított ellenőrző összeggel.
9484. ------ Támogatott LDAP TIMEOUT parancsok ------
9485. BELSŐ hiba - váratlan kernelhiba a konfigurációs frissítésben
9486. Az IGMP konfigurációs mezőjében lévő verziómező értéke érvénytelen. Törölje az IGMP-konfigurációt, majd hozza létre újból.
9487. A beállítások mentése sikertelen: X
9488. A tartomány (%1) terjesztése sikerült, a hitelesítése azonban nem.
9489. A biztonsági másolat összetevőit tartalmazó dokumentumot nem sikerült létrehozni. A metaadatok nem lettek mentve.
9490. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló nem volt elérhető a kérés kiszolgálására (%4). További tudnivalókért forduljon a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájához.
9491. Jegyzékfájlelemzési hiba: érvénytelen verziószám.
9492. A megadott alhálózat már létezik.
9493. A faxszolgáltatás belső hiba miatt nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'). A faxszolgáltató elérési útja: '%2' Hibakód: %3 Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
9494. Az Adprep sikeresen létrehozta az LDAP-kapcsolatot a helyi Active Directory tartományvezérlővel (%1).
9495. Belső hiba: %1. Ez gyakran a kevés memória/a szűkös erőforrások miatt fordul elő. Memória felszabadításához próbáljon bezárni más alkalmazásokat.%2%3%4%5
9496. Nem hozható létre szállítási kapcsolat.
9497. Egy, a(z) %1 célszolgáltatásra vonatkozó AS-kérelem feldolgozása közben a(z) %2 fiók nem rendelkezett megfelelő kulccsal Kerberos-jegy létrehozásához (a hiányzó kulcs azonosítója: %3). A kért etype-ok: %4. A fiókok elérhető etype-jai: %5.
9498. Az aktuális felhasználó delegált bizalmi kapcsolatok létrehozását korlátozó kvótája megtelt.
9499. A téglalap nem lehet üres.
9500. Az MS DTC naplófájl létrehozása, illetve alapállapotba állítása nem sikerült.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions