English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8101. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta használni a titkosító kulcsok alapértelmezett szolgáltatóját. %1
8102. A céltömb nem elég hosszú a gyűjtemény összes elemének másolásához. Ellenőrizze a tömb indexét és hosszát.
8103. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogRead hibakódja: %1.
8104. Jelenleg nincs letiltva tükör vagy RAID-5 oszlop, a műveletre nincs szükség
8105. A csatorna aktiválása nem sikerült.
8106. A(z) X szint házirendjének alaphelyzetbe állítása folyamatban.
8107. Az első sikertelen engedély típusa:
8108. A csatlakozási kísérletet a terminálkiszolgálóhoz a rendszer visszautasította. Az Ön terminálkiszolgálói ügyféllicencszámát egy másik felhasználó használja. Hívja fel a rendszergazdát, és kérjen tőle egyedi ügyféllicencszámot.
8109. %1 (%2) %3%10 másodperc után a következő rendszerhiba miatt nem sikerült a(z) %4 fájl olvasása: %8. (Eltolás: %5; bájtok száma: %6.) "%9". Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, akkor lehet, hogy a fájl sérült, és visszaállítását egy korábbi biztonsági másolatból kell elvégezni.
8110. Támogatás felvétele az SQLServer módú munkamenet-állapothoz
8111. A(z) összes erőforrástípus lehetséges tulajdonosainak listázása:
8112. Nem törölhető a rendszerleíró adatbázis struktúrájának alfája.
8113. A biztonsági fiókkezelő (SAM) megállapította, hogy a számítógép biztonsági azonosítója (SID) már használatban van abban az erdőben, amelyhez csatlakozni kíván. Ez olyankor fordulhat elő, ha az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások egy példánya nem megfelelő biztonsági másolat használatával lett helyreállítva. Új biztonsági azonosító beszerzéséhez telepítse újra az operációs rendszert az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányán.
8114. A DNS-kiszolgáló nem tudja inicializálni a távoli eljáráshívás (RPC) szolgáltatást. Ha nem fut, akkor indítsa el az RPC szolgáltatást, vagy indítsa újra a számítógépet. Az eseményadat a hibakód.
8115. Várt típus: X, kapott: Y.
8116. Ez a szolgáltatói példány már inicializálva van.
8117. TRUE vagy FALSE várása az IDQ fájl (%2) 'CiForceUseCi= vagy CiDeferNonIndexedTrimming=' sorában.
8118. Jelzi, hogy egy változáskérés a változáskérést kiadó leíró bezárása következtében végre lett hajtva.
8119. A(z) %1:%2 LDAP-kiszolgáló megjelölve leállítottként.
8120. A naplózó szolgáltatás hibát észlelt a naplózási tároló megnyitásának kísérlete közben.
8121. Nem támogat gyűjteményt.
8122. Nem várt tulajdonságtípus vagy -érték.
8123. A megadott érték érvénytelen a következőhöz: X. Az előző érték marad használatban.
8124. A részleges tartalom-adatfolyam nem támogatja a műveletet, vagy valamelyik metódusargumentum az engedélyezett tartományon kívül esik.
8125. &Tagsági szolgáltató osztálya:
8126. A(z) %1 zárolva van a(z) %2 tranzakció által.
8127. Az IPRIPv2 nem tudott szoftvercsatornát létrehozni. Az adat a hibakód.
8128. Adatok replikálása: %1: A program %2 objektumot fogadott a hozzávetőleg %3 objektumból, és %4 megkülönböztető nevet a körülbelül %5 névből.
8129. A tartományazonosító érvénytelen.
8130. Ellentmondó tulajdonságfüggvények.
8131. A DNS-kiszolgáló érvénytelen tartománynév-eltolást érzékelt egy csomagban (forrás: %1). A DNS-csomag az eseményadatokban található.
8132. A háttérben futó ügynök elindítása nem sikerült, hiba = %1
8133. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a visszavonási oldal létrehozása. %1
8134. Felső szintű részvétel létrehozásának hívása ezen a tranzakcióobjektumon nem fejezhető be, mert a bejelentkezéshez megadott tranzakcióobjektum a tranzakció alárendelt ága. Csak a tranzakció gyökere vehet részt felső színtűként.
8135. A(z) %2 paraméter felhasználói beállításai felülírják a belső vezérlőprogram beállításait.
8136. A TextEmbeddedObject.Format visszatérési értéke egy tartományon kívül eső értéket tartalmaz a Width tulajdonság esetében.
8137. Az ügyféloldali bővítmény hibát adott vissza
8138. A megadott tulajdonságnév már létezik.
8139. %1 (%2) %3A(z) "%4" eszköznév megnyitása (amely tartalmazza a következőt: "%5") sikertelen %7 rendszerhibával: "%8". A művelet %6 hibával sikertelen lesz.
8140. A rendszer energiaállapotának módosítására tett kísérletet megvétózta egy másik alkalmazás vagy illesztőprogram.
8141. Sikertelen a betöltés
8142. A(z) %1 eszköz illesztőprogramja %2 ezredmásodpercig késleltette a memóriahiányos állapotból való helyreállításra vonatkozó nem lapozott kimeneti/bemeneti kérést.
8143. Nem állíthatók be jelzők.
8144. Az adathordozó formázása folyamatban van. Várja meg a formázás befejeződését az adathordozó használata előtt.
8145. * A(z) "%1" íróval együtt:
8146. A feladatvégző eseménykezelőnek a BackgroundWorker.RunWorkerAsync metódusból átadott argumentum.
8147. Nem található az eredeti aláíró.
8148. A kezdeményező nem tudott elküldeni egy iSCSI PDU-t. A hibaállapot a kiíratási adatok között szerepel.
8149. A(z) „X” már elindult.
8150. A(z) %2 sablon %1 tanúsítványigénylése nem találta a megadott kriptográfiai szolgáltatót a helyi számítógépen. Az igénylés nem fog megtörténni.
8151. A biztonsági egyeztetés során kapott egyszerű kiszolgálónév (SPN) helytelenül van formálva.
8152. A gyorsítótárazási protokoll elutasította a kiszolgáló válaszát. Ha engedélyezni kívánja a kérelmek automatikus újrapróbálkozását, állítsa be a request.AllowAutoRedirect=true értékét.
8153. Ezt a hook-eljárást nem lehet globálisan beállítani.
8154. Az összetevők visszaállítása nem történt meg.
8155. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a nyomkövetési könyvtár létrehozása nem sikerült. Minden nyomkövetéssel kapcsolatos funkció le lesz tiltva. Belső információ: %1.
8156. Nem lett kibocsátva bejelentkezésgyorsító jogkivonat, mert a jogcím-átalakítás nem eredményezett szervezeti jogcímeket.
8157. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurálta a következő hely naplózási tulajdonságait: %1. Lehet, hogy a hely naplófájlját tartalmazó könyvtár elérési útja egy csatlakoztatott hálózati meghajtóra mutat. Az IIS nem támogatja csatlakoztatott hálózati meghajtó használatát a hely naplófájlját tároló könyvtár elérési útjában. Használjon UNC formátumú elérési utat.
8158. Írja be az új dátumot: (éé-hh-nn)
8159. A faxszolgáltató többször is foglalt jelzést kapott. A szolgáltató nem tud újra próbálkozni a hívási korlátozások miatt. (Egyes országok korlátozzák az újrapróbálkozásokat a szám foglaltsága esetén.) Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
8160. I/O hiba történt.
8161. A munkamenet megszakítva.
8162. A(z) %1 hozzáférését a rendszergazda szoftvergyártói házirend használatával korlátozta.
8163. Kezdeményezőhiba.
8164. A fürtszolgáltatás nem tudja a(z) %2 feladatátvevő fürt tagjaként azonosítani a(z) %1 csomópontot. Ha nemrégiben megváltoztatta a csomópont számítógépnevét, célszerű lehet visszaállítani az előző nevet. Megteheti azt is, hogy felveszi a csomópontot a feladatátvevő fürtbe, és szükség esetén újratelepíti a fürtözött alkalmazásokat.
8165. A kvótaértékek frissek
8166. Név : %1
8167. ODBC-diagnosztika (%1), %2
8168. Biztonsági csomaggal kapcsolatos hiba történt.
8169. A következő kapcsolóhoz nem kell megadni értéket: /X
8170. A megtagadott engedélyek:
8171. Az "enabledProtocols" tulajdonságban a "HTTPS" protokoll nem engedélyezett. A HTTPS engedélyezéséhez a HTTP-t protokollként kell megadni. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8172. 304-es válasz érkezett egy feltétel nélküli kérelemre, de a várt válaszkód a 200-as vagy a 206-os volt.
8173. Sikertelen ldap-hívás. Lehet, hogy nem elég a memória.
8174. A gyorsítótárazott bejegyzés Authorization fejlécet tartalmaz, és nincs jelen az adott bejegyzés használatát lehetővé tevő Cache-Control direktíva.
8175. Egy tartomány minden tartományalapú névterének megjelenítése.
8176. A megadott leíró érvénytelen.
8177. Jelszó megváltoztatása
8178. A nyilvános kulcsot meg kell adni.
8179. LFB-apertúra ütközés; apertúra tiltása.
8180. A kép nem tartalmaz kereteket.
8181. A nyomtatásra váró fájlt törölték.
8182. A küldött/fogadott bájtonkénti stopbitek száma.
8183. Az IGMP nem tudott csoportos küldést kérelmezni a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
8184. 1 bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
8185. Az illesztőprogramot nem lehet a hozzárendelt soros porthoz csatlakoztatni.
8186. DHCPV6 - DNS-rekord törlése elmaradt
8187. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a(z) %1 kérelemre nem tudott tanúsítványt közzétenni a(z) %4 kiszolgáló alábbi helyére: %2. %3.%5%6
8188. Nincs illesztőprogram kijelölve az eszközinformációs készlethez vagy elemhez.
8189. A BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő letiltása %1 hiba miatt sikertelen. A hiba a karbantartási feladat törlésekor történt.
8190. %1!-30s! %2!I64i! (0x%2!I64x!)
8191. ARP-gyorsítótár időkorlát
8192. A(z) %1 hely ISTG-je: %2.
8193. A monitor VCP Version (0xDF) VCP kódja érvénytelen verzióértékkel tért vissza.
8194. A megadott szűrési feltétel érvénytelen.
8195. ATTRIB Megjeleníti/megváltoztatja egy fájl attribútumait.
8196. Kerberos-jeggyel kapcsolatos műveletek
8197. A kötés nem tartalmaz semmiféle hitelesítő információt.
8198. Megújítási (T1) idő
8199. A(z) '%2' kötet biztonsági mentése a célhelyen megsérült.
8200. A címtárszolgáltatás nem tudja végrehajtani a kívánt műveletet, mivel a résztvevő kiszolgálók különböző replikációs alapidőszakkal rendelkeznek (ami általában egy tartomány éppen folyamatban lévő átnevezésével van kapcsolatban).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions