English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10601. Nem találhatók erre a képpontformátumra vonatkozó információk.
10602. %1 (%2) %3A(z) %4 mappa eltávolítása a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A mappatörlési művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
10603. Tartományvezérlő
10604. A hálózati címfordító (NAT) nem tudta igénybe venni a kernel módú fordítómodul valamelyik műveletét. Ez hibás konfigurációt, kevés erőforrást vagy belső hibát jelenthet. Az adat a hibakód.
10605. A 7 bites adatfolyamban érvénytelen karakter található.
10606. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) eltávolítása sikertelen. Hiba: %%%3.
10607. A metódus sikertelen volt, a nem várt hiba kódja: X.
10608. Nem érhető el a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás.
10609. A(z) %8 ügyféloldali csoportházirend-bővítmény legalább egy beállítást nem tudott alkalmazni, mert a változásokat a rendszer elindulása vagy a felhasználó bejelentkezése előtt fel kell dolgozni. A rendszer a következő rendszerindítás vagy bejelentkezés alkalmával kivárja, hogy befejeződjön a csoportházirend feldolgozása. Ez azt eredményezheti, hogy lassabban indul el a rendszer.
10610. Az engedélyezetlen kiszolgálók felderítésének újraindítása
10611. Az osztály vagy attribútum LDAP megjelenítendő neve tartalmaz nem ASCII karaktereket is.
10612. Több fájl letöltése
10613. Helyi fájlok %1.
10614. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend nem törölhető. A következő hiba történt: "%2".
10615. Egy támogató csomópont megkísérelt biztonsági környezetet létrehozni a következő beállításokkal: csomag='%1'; környezeti követelmény ='%2'; időkorlát ='%3'
10616. Névtelen belépési kérelem érkezett a(z) %1 nevű felhasználótól a következő állomáson: %2.
10617. Csatlakozásipont-átirányítás érvényesítése ....
10618. Nem sikerült online állapotba hozni a(z) %1 általános alkalmazást (hiba történt: %2), miközben a rendszer megkísérelte létrehozni a folyamatot. Ennek okai a következők lehetnek: lehet, hogy az alkalmazás nem található a csomóponton, hibás lehet a megadott elérési út, esetleg helytelen a bináris név.
10619. A gyorsítótárban nem frissíthető a HEAD válasz, ha nem létezik a gyorsítótár bejegyzése.
10620. Osztott memóriafoglaló megszerzési hiba
10621. A(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő válasz gyorsítótárazva a(z) %2 állapotkóddal. A válasz küldésére sor fog kerülni.
10622. Távelérési ügyfelek felhasználói osztálya
10623. Az objektumnak __ComObject vagy abból származtatott típusúnak kell lennie.
10624. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás azt észlelte, hogy a következő fájl nem tartalmaz érvényes konfigurációt: %1. A konfigurációs előzmények biztonsági mentését végző szolgáltatás le lett tiltva. A konfigurációs fájl javítása után automatikusan ismét engedélyezve lesz.
10625. Jelzi, hogy egy ACL nem örökölhető komponenseket tartalmaz.
10626. A fiókhoz nincs kvóta beállítva.
10627. Az ehhez az engedélycsoporthoz tartozó súgó megjelenítése
10628. A fürt konfigurációs adatainak biztonsági mentése sikeresen befejeződött. A pillanatkép azonosítója %1.
10629. A fürterőforrás függősége megfelelő.
10630. A(z) %1 tanúsítványigénylés nem tudott megújítani egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatónál (%4). Kapcsolatfelvétel másik hitelesítésszolgáltatóval.
10631. NIS+ IPv6-címlista
10632. Ehhez a formázóobjektumhoz nincs társítva aszimmetrikus kulcsobjektum.
10633. A kérelem nem dolgozható fel, mert a szál (X) már kilépett.
10634. A kért szolgáltatáslapot az eszköz nem támogatja.
10635. Ldap-hiba történt a konfigurációs fájl mentése közben: %1
10636. (GMT-04:00) Santiago
10637. Az MS DTC naplófájl nem olvasható. Miután meggyőződött róla, hogy egyetlen MS DTC által vezérelt erőforrás-kezelő sem rendelkezik bizonytalan állapotú tranzakciókkal, futtassa az "msdtc -resetlog" programot a naplófájl alapállapotba állításához.
10638. A rendszer nem találja a megadott kötegfájlcímkét - %1
10639. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert a(z) '%2' hálózati célhely nem írható. Győződjön meg róla, hogy '%3' felhasználó rendelkezik írási engedéllyel a célhelyre.
10640. A címcsalád nem támogatja a megadott szoftvercsatorna-típust.
10641. BELSŐ hiba - a tükörlétrehozási művelet beállítása nem sikerült
10642. Az egész szám nem lehet %1 és %2 között, beleértve a két értékhatárt is
10643. A folyam nem támogatja az olvasást.
10644. Nem hozható létre teljesítménykategória a következő ismétlődő számlálónévvel: X.
10645. A Lemezkarbantartó használatával %2 lemezterületet szabadíthat fel a(z) %1 meghajtón.
10646. Az objektum típusa csak Int32 lehet.
10647. A DHCPV6R nem tudott értesítést kérni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornájának eseményeiről: %1. Az adat a hibakód.
10648. Nem lépték át a kvótát
10649. A Windows szolgáltatáskezelő sikeresen beállította a(z) %1(%2) csomagot erre az állapotra: %3(%4)
10650. NLS-művelet
10651. Nem sikerült beolvasni "%1!ws!" tulajdonságait...
10652. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a HttpRuntime szakasz
10653. ------ Támogatott TARGET parancsok ------
10654. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott replikációs értesítéseket beállítani a(z) %1 címtárpartícióhoz az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli %2 példányához.
10655. A megadott sávszélesség nem elég nagy.
10656. A színkörnyezetek mérete eltér.
10657. Hozzáadás közben hiba történt a(z) %1!d!. sorban: %2
10658. A műveletet egy hálózati hiba megszakította.
10659. A logikai lemezkezelő nem tudta a meghajtóbetűjelet társítani
10660. Ehhez a szűrőhöz nem található példány
10661. Az esemény megszakadt. Ellenőrizze az eseménynaplóban az EventSystem egyéb hibáit.%1
10662. A kívánt üzenet üzenetazonosítója nem található.
10663. Érvénytelen belső állapot: Az átadásra előkészített ByRef objektumok nem tartalmazhatnak proxyt a saját alkalmazástartományukban.
10664. A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek az összes környezeti változóhoz.
10665. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a manuális házirend-feldolgozás.
10666. Az elindítandó alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
10667. Engedélyezési házirend változása
10668. Figyelem: nem használt „X” szintjelző.
10669. A rendszer nem tudta betölteni az összeomlási memóriakép illesztőprogramját.
10670. A paraméternek PropertyDescriptor típusúnak kell lennie.
10671. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!u! (0x%4!x!)
10672. %1 (%2) %3Nem sikerült a naplófájl (%4) fejlécébe írni. Hiba: %5.
10673. {x,y} mennyiségi leíró, amely előtt nincs semmi.
10674. Megtörtént a fájlrendszerszűrők név-gyorsítótárazásának letiltása a(z) '%3' köteten.
10675. Nem sikerült lekérni az automatikus frissítés segítségével a külső féltől származó főtanúsítványt a következőtől: <%1>. Hiba: %2
10676. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások (%2) tanúsítványa (#%1) nem létezik a CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services című tanúsítványtárolóban az Active Directory konfigurációtárolójában. Lehet, hogy a címtárreplikáció még nem fejeződött be.
10677. A függvénytár nincs regisztrálva.
10678. Az erőforrás függőségei túl mélyen vannak beágyazva.
10679. EAP-üzenetet (EAP - Extensible Authentication Protocol) tartalmazó, de üzenethitelesítő attribútum nélküli hozzáférés-kérelmi üzenet érkezett a(z) %1 RADIUS-ügyféltől.
10680. Hiba történt a „system.net/webRequestModules” konfigurációs szakaszban megadott modulok létrehozásakor.
10681. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása hibát érzékelt, miközben a következő kapcsolatra figyelt. A jelentett hiba: %1.
10682. %1 (%2) %3Az adatbázismotor egy rekordból legalább egy hibás adatoszlopot elveszített. Nagyon tanácsos egy alkalmazásszintű integritás-ellenőrzést futtatni az adatbázison az alkalmazásszintű adatintegritás biztosítására.
10683. Azt az URL-címet határozza meg, ahova a kérelem át lesz irányítva bejelentkezéshez, ha nem található érvényes hitelesítési cookie.
10684. Az előzetes feldolgozás megkezdte a rendszer átvizsgálását.
10685. A csatlakoztatott biztonságimásolat-kötet nem elérhető. Próbálja meg újra a műveletet.
10686. A kulcs érvénytelen.
10687. %1 forrásnév célnév.
10688. A terminálszolgáltatási átjáró a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálók között a hálózati terheléselosztás használatakor a terminálszolgáltatások ügyfélkapcsolati és RPC-HTTP-terheléselosztási adataiból álló hálózati forgalmat engedélyező Windows tűzfalkivétele le lett tiltva. A kivétel letiltása automatikusan megtörténik, amikor eltávolítja az összes terminálszolgáltatási átjárókiszolgálót a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farmból.
10689. Az adatbázis-művelet befejeződött, mivel elérte az időkorlátot.
10690. Nem létezik fájl a következő helyen: „X”.
10691. Helytelen formázás miatt a következő rendszerhéj-kifejezés nem elemezhető: „X” .
10692. %1 (%2) %3A(z) '%5' tábla '%4' oszlopát a program címkézett oszloppá alakította.
10693. Ellenőrzési hiba történt a szigorú név ellenőrzésekor. A fájl vagy a kódösszeállítás (Kódösszeállítás neve ) nem tölthető be. Ha a kódösszeállítás késleltetett aláírással készült, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a nyilvános kulcs tokenjének ellenőrzése.
10694. A termék egy másik verziója már telepítve van. A jelenlegi verzió telepítése nem folytatható. A létező verzió konfigurálásához használja a Vezérlőpult Programtelepítés alkalmazását
10695. Érvénytelen fejléc
10696. Nem sikerült a fájlok számbavétele.
10697. Létrehozza az SQL parancsfájlt a megadott funkciók felvételéhez vagy eltávolításához, de nem hajtja végre a tényleges műveletet. A következő kapcsolókkal használható: -A, -R, -ssadd és -ssremove.
10698. Érvénytelen karakterek szerepelnek az elérési útban.
10699. A megadott érték érvénytelen CRLF-karaktereket tartalmaz.
10700. A házirend olyan kódösszeállításra hivatkozik, amely nem szerepel a teljesen megbízható kódösszeállítások listáján.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions