English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8701. A StandardIn tulajdonság nincs átirányítva.
8702. A PnPISA illesztő részére a belső tároláshoz nincs elegendő lefoglalható lapozható készlet.
8703. A fürtcsoport nem található.
8704. Hiba a naplófájl végére való pozícionálás közben -- nem található a napló vége. A megadott leíró: %1. A ReadEventLog visszatérési kódja: %2.
8705. Az adatbázis-művelet nem tudott rendezési táblát létrehozni.
8706. A rendszer érvénytelen mutatócímet érzékelt, miközben egy hívás során mutató típusú argumentumot próbált használni.
8707. A(z) "%1" folyamaton kívüli alkalmazás váratlanul félbeszakadt.
8708. A biztonsági azonosítót nem lehet az objektum elsődleges csoportjaként hozzárendelni.
8709. DNS: az aláírás ellenőrzése nem sikerült.
8710. A terminálszolgáltatási átjáró erőforrás-hozzáférési házirendmotorja nem tudta megnyitni az Engedélyezéskezelő alkalmazást (Terminálszolgáltatási átjáró), a hiba a következő volt: "%2"
8711. Adatgyűjtés inicializálása -- kis türelmet.
8712. Nem határozható meg a kódösszeállítás identitása.
8713. A(z) „X” már létezik ebben a gyűjteményben.
8714. A nyomtatóból kifogyott a papír.
8715. Titkosított fájlrendszer kulcsának frissítése a(z) %1 titkosított mappa alapján
8716. A számítógépen aktuálisan feldolgozás alatt álló kérelmek felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével megkereshető egy adott kérelem az azonosítója alapján, összeállítható a kérelmek listája szülő munkavégző folyamat, alkalmazáskészlet vagy hely szerinti bontásban, illetve a megadott kérelemattribútumok alapján szűrhetők a végrehajtás alatt álló kérelmek.
8717. Nem található a MODEM.INF fájl.
8718. Nem sikerült regisztrálni a DNS-rekordokat: %1
8719. Váratlan hiba. Nem támogatott jelző
8720. A megadott alhálózat egy másik gyűjtőhatókörhöz tartozik.
8721. Hiba történt egy házirendművelet végrehajtása során.
8722. MSBUILD : Hiba: MSB1020: A naplózó nem található. Ellenőrizze a következőket: 1.) A naplózó megadott neve megegyezik a naplózó osztályának nevével. 2.) A naplózó osztálya „public” típusú, és megvalósítja a Microsoft.Build.Framework.ILogger illesztőfelületet. 3.) A naplózó kódösszeállításának elérési útja helyes, illetve a naplózót be lehet tölteni kizárólag a megadott kódösszeállítás-név segítségével.
8723. Érvénytelen STDGMEDIUM szerkezet
8724. Az MS DTC szolgáltatás nem indítható. További információ a Windows eseménynaplóban található.
8725. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány létrehozása megszakadt.
8726. Kezdje meg az üzenetek bevitelét; a . kóddal zárja le.
8727. A következő helyen levő kódösszeállítás nem tölthető be: X. A Caspol részlegesen megállapíthatja, hogy milyen tanúsító adatok tartoznának ehhez a kódösszeállításhoz. E tanúsító adatok használata esetén az eredmény nem feltétlenül pontos vagy teljes. Folytatja ezt a műveletet részleges tanúsító adatok használatával? (igen/nem)
8728. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor a rendszer nem találta a várt állapotobjektumokat.
8729. Hiba történt a(z) %1 visszaállításakor írás közben: Hiba: [%2] %3
8730. A zóna (%1) letöltésekor (forrás: %2) a DNS-kiszolgáló olyan %3 tartománycsomóponthoz kapott CNAME (alias) erőforrásrekordot, amely használata esetén CNAME-ciklus jönne létre. A(z) %3 CNAME RR-jét a rendszer figyelmen kívül hagyja.
8731. Szintaktikai hiba a bemeneti fájlban.
8732. A kötet (%1) nem változott meg
8733. Hatókört kell megadni a következő IDQ fájlban: %2.
8734. Az alkalmazáskészlet objektum esetében beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
8735. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a kiinduló CRL-(eke)t.
8736. A megadott TimeSpan érték érvénytelen a következőhöz: X. Az előző érték marad használatban.
8737. Nem sikerült létrehozni a bizalmi kapcsolatot az SSL/TLS biztonságos csatorna számára
8738. %3 %1 másodperc alatt befejeződött.
8739. X”: ResourceSet leszármazott osztályainak egy String típusú fájlnevet átvevő, illetve egy Stream típust átvevő konstruktorral kell rendelkeznie.
8740. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat nem megbízható kibocsátót határoz meg.
8741. A LoadLibrary() függvényt nem lehetett végrehajtani; winError = %1!d!
8742. Érvényes kulcs volt fellelhető a legutóbbi újraindítás alkalmával.
8743. Nem sikerült létrehozni a(z) %1!ws! biztonságimásolat-fájlt az aktuális könyvtárban
8744. %1 csomópont újraindítása...
8745. A zóna (%1) a frissítések elfogadásához van konfigurálva, de a zóna SOA rekordjában az elsődleges kiszolgáló A rekordja nem érhető el ezen a DNS-kiszolgálón. Ez konfigurációs problémát jelezhet. Ha a zóna elsődleges kiszolgálójának címe nem oldható fel, a DNS-ügyfelek nem fognak kiszolgálót találni a zóna frissítéseinek fogadására, így a DNS-ügyfelek nem tudnak DNS-frissítéseket végrehajtani.
8746. A betöltés hiba miatt meghiúsult: %1!d!
8747. Belső fürthiba történt. Egy fürtadatbázis-tranzakció véglegesítésére történt kísérlet, de nem volt folyamatban tranzakció.
8748. Nem található a következő meghajtó: „X”. Lehet, hogy a meghajtó nem áll készen vagy nincs csatlakoztatva.
8749. Belső hiba a kérés feldolgozásakor. Az adat a hibakód.
8750. A(z) %1 tanúsítványigénylése sikeresen megújított egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatónál.
8751. A(z) "%1" virtuális hely már le van állítva.
8752. A merevlemez használata közben alaphelyzetbe állításra volt szükség, de az nem sikerült.
8753. Az ügyfél hitelesítő adatait nem lehetett ellenőrizni, mert a felhasználónévhez több LDAP-objektum is található. A hibakarakterlánc mezője tartalmazza az LDAP-kiszolgáló nevét.
8754. A(z) '%1' erőforráscsoport offline állapotba hozása...
8755. Nem lehet archiválni a titkos kulcsot. A hitelesítésszolgáltató nincsen beállítva a kulcsok archiválására.
8756. Helytelen az USB-eszközön található helyreállítási jelszó. Válasszon másik USB-eszközt.
8757. Internal event: Started to remove deleted objects that have expired (garbage collection).
8758. A megadott metódust a megadott típus általános típusdefiníciójában kell deklarálni.
8759. A kódösszeállítások a következő környezeti változókhoz férhetnek &hozzá:
8760. A hatókörnek UIElement vagy ContentElement elemnek kell lennie.
8761. A ügyfél/kiszolgáló megosztott memóriaablakának kiszolgálójához küldött paraméter(ek) érvénytelen(ek). Lehetséges, hogy túl sok adat került a közös memóriaablakba.
8762. Az alkalmazásobjektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
8763. A megadott fürtnév használata sikertelen, mert már van a tartományban ilyen nevű engedélyezett számítógép-objektum.
8764. Nem lehet befejezni a hívást, mert az IObjectControl.Activate nem tartalmaz COM+ biztonsági kontextust.
8765. A Temp mappát tároló meghajtó megtelt vagy nem érhető el. Szabadítson fel helyet a meghajtón, vagy ellenőrizze, hogy van-e írási jogosultsága a Temp mappára.
8766. A(z) %2 sablon %1 tanúsítványigénylését a felhasználói környezetben kell végrehajtani.
8767. A(z) %3 HTTP-időzítő lejárt. A rendszer alaphelyzetbe állítja a kapcsolatot.
8768. NetBIOS TCP/IP NBDD-felett
8769. Az előzetes feldolgozás megkezdte az egyéni függvény ellenőrzését.
8770. A megadott összetevő helyreállítása nem sikerült.
8771. Túl hosszú a parancssor.
8772. A kiterjesztett attribútumhoz való hozzáférés megtagadva.
8773. Az inetinfo folyamat váratlan leállása miatti helyreállítás után a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem tudta azonosítani a metaadatok gyorsítótárából törlendő rekordokat. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8774. Az általános argumentumokat mindegyik általános paraméternél meg kell adni, és mindegyik általános argumentumnak RuntimeType típusúnak kell lennie.
8775. Az attribútumséma szintaxisa rossz.
8776. Megtagadva az elérési út hozzáférése.
8777. A fürtcsomópont már létezik.
8778. A kiválasztott távoli alkalmazás a következő &URL-címen található:
8779. A csatlakozás nem sikerült.
8780. Mikrofon be- vagy kikapcsolása
8781. Minden alkalommal bekapcsolódik, amikor a SerialPort felől adat érkezik.
8782. A gyenge hivatkozás már nem érvényes.
8783. Az fdphost szolgáltatástól származó esemény
8784. Az ütemezés módosítása nyomán '%1' biztonsági mentése minden nap '%2' időpontra van ütemezve.
8785. A rendszer nem várt tokent talált.
8786. Bejelentkezési hiba: a fiók megadott jelszava lejárt.
8787. A munkavégző folyamat visszavonás-támogatásának megléte.
8788. A(z) "%1" konfigurációs csomópont "%2" tulajdonsága érvénytelen értékkel rendelkezik. A megadott "%3" konfigurált érték érvénytelen. Az alapértelmezett érték "%4" lesz.
8789. A(z) %1 paraméterhez pontosan egy értéket kell megadni.
8790. Alaphiba történt.
8791. A megadott érték túl kicsi ehhez a paraméterhez.
8792. Hiba történt a metabázisfájl mentése közben. Ilyen akkor fordul elő, amikor az XML-metabázisfájlt egy másik program használja, vagy ha nincs hely a lemezen. A kapcsolódó eseményekre vonatkozóan további részleteket az eseménynaplóban talál.%1%2%3%4%5
8793. NULL eredménnyel tért vissza egy visszaadott ObjRef objektum InternalUnmarshal metódusának aktivációs hívása.
8794. Az érkezett fax (%1) archiválva a következő helyen: %2.
8795. Egy simított hátsó pufferhez IDirect3DDevice9Ex eszköz szükséges.
8796. A távoli adapter nem kompatibilis.
8797. Microsoft .NET-keretrendszer – hibakereső-indítási hiba
8798. DHCPV6 - elindítva
8799. A DHCPV6-továbbítóügynök érvénytelen műveleti kódú csomagot fogadott, amelyet elvetett. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton keresztül érkezett: %1, a következő IP-című számítógéptől: %2.
8800. A fájl nem dekódolható.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions