English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15801. Hiba történt egy fürtadatfolyam deszerializálásakor.
15802. Nem lehet elég memóriát foglalni a GRSerial illesztőprogramjához.
15803. Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudott végrehajtani egy ApplicationShutdown műveletet. Ez nem normális jelenség, de nem is kritikus hiba. A szolgáltatás GUID és HRESULT értékei a következők: %1
15804. Cookie-&védelem:
15805. Karbantartási mód törlése '%1' erőforrás esetében.
15806. Lezáró beágyazása
15807. A válasznál a Cache-Control = private, miközben a gyorsítótár nyilvános.
15808. Replika módosítása
15809. Az ügyfél hitelesítő adatainak Active Directory tartományszolgáltatásokbeli ellenőrzése sikeres volt, de a jogcímeket nem lehetett előállítani, mert a felhasználó SAM-fiókneve érvénytelen. A hibakarakterlánc mezője tartalmazza a SAM-fiók nevét.
15810. Statisztika frissítése - API-k száma: %1!d!
15811. Az adatszolgáltató nem volt képes értelmezni egy oszlopkötés beállított jelzőit egy elérőben.
15812. Az SQL-kiszolgáló nem várt számú sort adott vissza.
15813. A tartományvezérlő mostantól már nem globális katalógus.
15814. A művelet megtagadva. A felhasználóhoz több szerepkör is hozzá van rendelve, és a hitelesítésszolgáltató úgy van beállítva, hogy kényszerítse a szerepek szétválasztását.
15815. A DNS-kiszolgáló érvénytelen tartománynevet talált egy csomagban (forrás: %1). A csomagot a rendszer visszautasítja. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
15816. Ismeretlen lebegőpontos típus a BAML-fájlban.
15817. A rendszer eltávolította a meglévő gyorsítótári bejegyzést a házirend alapján: X.
15818. A szál egyedi azonosítója.
15819. A Windows Installer nem tudott elindulni. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
15820. Nem sikerült a biztonsági másolat köteteinek csatlakoztatása.
15821. Érvénytelen titkosítási algoritmus
15822. Ismeretlen hiba történt
15823. A szolgáltatásbővítmény befejezte a beállítást.
15824. Az adathordozó fejjel lefelé van behelyezve.
15825. A BitLocker meghajtótitkosítással védett kötet zárolása feloldva.
15826. Nincs megadva a törlendő napló.
15827. A rendszererőforrások hiánya miatt a rendszer nem képes a hibás üzenetek kezelésére.
15828. Tartományvezérlő figyelmen kívül hagyása - %1 - hibák miatt.
15829. A kulcskészlet nem létezik
15830. A kép nem dekódolható. Előfordulhat, hogy a kép fejléce sérült.
15831. %1 fájl olvasásához a kiszolgálónak nem sikerült puffert kiosztani.
15832. Az SSL-kapcsolatot a kiszolgáló kezdeményezésére bontja a rendszer. Állapot: %2.
15833. Jól ismert szolgáltatások bejegyzésének tartalmaznia kell egy „Singleton” vagy „SingleCall” értékű „mode” attribútumot.
15834. Érvénytelen hook-eljárás.
15835. Az MS DTC nem tudott feldolgozni egy rendszer-helyreállítási eseményt. Próbálkozzon a szolgáltatás újraindításával. Ha a szolgáltatás nem működik, forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Hibaadatok: %1
15836. A visszaállításhoz megadott elérési út nem érvényes.
15837. '%1' helyreállítása leállítva a következő időpontban: '%2'.
15838. A hitelesítés sikertelen, mert érvénytelen a hálózathoz szükséges kiszolgálótanúsítvány a kiszolgáló számítógépen
15839. Amikor egy egyéni kulturális környezet felülbírál egy beépített kulturális környezetet, mint amilyen például „X”, a(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság nem módosítható.
15840. Tartomány jelszózárolási irányelvei
15841. Kapcsolatbontás miatt a munkavégző folyamat nem tudta elérni az IIS beállítástárolóját. A folyamat sérültként lesz megjelölve.
15842. Érvénytelen XML-kód a(z) „File Name” fájlban a(z) „X” és a(z) „Y” elemnél. A szakaszban az címkének pontosan 1 attribútummal kell rendelkeznie, amelynek neve „name”, és amelynek értéke egy teljesen minősített kódösszeállítás-név.
15843. A(z) %1 kapcsolóhoz legalább egy értéket meg kell adni.
15844. Nincs folyamat a pipe másik végén.
15845. A rekordot nem sikerült létrehozni, mert a DNS-névtér e része egy másik kiszolgálóra van delegálva.
15846. Kvótaesemények naplózása nincs engedélyezve
15847. BELSŐ hiba - a logikai lemezkezelő nem tudja eltávolítani a konfigurációs utolsó lemezcsoport-konfigurációs másolatot
15848. Nem sikerült kialakítani a fürtöt (%1), mert hiba történt (%2). A feladatátvevő fürt nem lesz elérhető.
15849. Nem található leírás
15850. Az alkalmazás megkísérelte a CRM használatát, de a CRM nincs engedélyezve ehhez az alkalmazáshoz. A probléma elhárításához használja a Komponensszolgáltatások felügyeleti eszközét. Jelenítse meg az alkalmazás tulajdonságlapját. Kattintson a Speciális fülre, majd jelölje be a Compensating Resource Manager engedélyezése jelölőnégyzetet. A CRM csak kiszolgálóalkalmazások esetében engedélyezhető. %1
15851. Elavult névtérre mutató hivatkozás eltávolítása az állomás-számítógépről.
15852. A megadott szolgáltatónév már létezik.
15853. Kizárólag egy "%1" elemet kell megadni.
15854. Szöveges minta nem gyorsítótárazható.
15855. Nem sikerült a FormatMessage(%1!d!) függvényt végrehajtani; winError = %2!d!
15856. A tartományhoz nem található a tartományvezérlő.
15857. Hiba a leállítási ügynök eseménykezelőjének (%1) bezárásakor. A CloseHandle visszatérési kódja: %2.
15858. A tulajdonosi hozzáférés-szabályozási lista nem védett.
15859. Belső feldolgozási hiba miatt szinkron
15860. A felvenni vagy szerkeszteni kívánt szabály már létezik. Nem lesz módosítás.
15861. A konfigurációs módosítások nem véglegesíthetők, mert módosult a fájl a lemezen.
15862. A kiszolgáló az érvényes 100-599 tartományon kívüli állapotkódot adott válaszként.
15863. A típus nem lehet NULL.
15864. Nem működő hídfők keresése ...
15865. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló megtagadta a kérést, mert annak formátuma hibás volt (%4). További tudnivalókért ellenőrizze az Állapotjegyző konfigurációját, vagy forduljon annak rendszergazdájához.
15866. A(z) „X” attribútum nem lehet üres.
15867. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az útvonalat (visszacsatolási célhálózat: %1, következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd tett közzé: %3.
15868. Nem található az MS DTC napló elérési útja: %1.
15869. A megadott fájl nem titkosítható.
15870. Egy biztonsági leíró objektum SDDL-formátuma érvénytelen.
15871. QC várólista-rendszergazda
15872. A címtárszolgáltatás nem tudott átállni egyfelhasználós módba.
15873. Ezen súgószöveg nyomtatása.
15874. Elsődleges tagokkal rendelkező csoportot nem lehet biztonságtiltott csoporttá alakítani.
15875. A kézmozdulat-felismerés nem sikerült.
15876. A megadott érték nem érvényes GMT szerinti idő.
15877. Az összes elérhető erőforráscsoport állapotának listázása:
15878. Nem található legalább egy olyan tanúsítványsablon, amelyet e hitelesítésszolgáltatóhoz engedélyezni kellene.
15879. Miniverziót módosítási hozzáféréssel nem lehet megnyitni.
15880. Nincs elég lemezterület a művelet elvégzéséhez.
15881. Adatbázisnév az alkalmazásszolgáltatásokkal való használathoz. Ha nincs megadva adatbázisnév, az alapértelmezett adatbázisnév lesz használva: „aspnetdb”.
15882. A jelenlegi kiszolgálókonfiguráció csak helyi felhasználói fiókokat támogat.
15883. A metódusnak már van törzse.
15884. Nem található regisztrált a(z) „X” IetfLanguageTag elemet tartalmazó CultureInfo elem.
15885. Lehetővé teszi tulajdonságok beállítását a megadott virtuális helyen. Meg kell adni a helyazonosító pontos értékét, amelynek létező helyre kell mutatnia.
15886. Ismeretlen escape-szekvencia: \X.
15887. A kezdeményező nem tudott erőforrásokat foglalni egy iSCSI-munkamenet számára.
15888. A beállításjegyzék-bővítmény befejezte a beállítást.
15889. A kért szakasz nem volt jelen az aktiválási környezetben.
15890. A távoli objektumhoz már van társítva egy URI azonosító.
15891. Az alapértelmezett „X” ASP.NET-fiók eltávolításának megkezdése a következő szerepkörből: „Y”.
15892. Az írásra átadott adatfolyam mérete meghaladja a behelyezett adathordozó kapacitását.
15893. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert az erőforrás által igényelt jogcím-átalakítás egyszerű felhasználónévi (UPN-) jogcímet, e-mail jogcímet és köznapi névi jogcímet sem eredményezett.
15894. A DHCP szolgáltatás azt érzékelte, hogy tartományvezérlőn fut, és nincsenek rajta konfigurálva a DHCP szolgáltatás által kezdeményezett dinamikus DNS-regisztrációkhoz szükséges hitelesítő adatok. Ez nem ajánlott biztonsági konfiguráció. A dinamikus DNS-regisztráció hitelesítő adatait a "netsh dhcp server set dnscredentials" parancssorba történő beírásával vagy a DHCP rendszerfelügyeleti eszközével konfigurálhatja.
15895. A küldő számára nem engedélyezett ezen üzenet elküldése.
15896. Az aláírt titkosított üzenet nem tartalmaz aláírót a megadott aláíróindexhez.
15897. Az IComparer vagy az annak működéséhez szükséges IComparable metódusok nem nullát adtak vissza, amikor Array.Sort meghívta az x.CompareTo(x) metódust. x: „X”, x típusa: „Típusnév”, IComparer: „Y”.
15898. A(z) „X” érték nem érvényes a(z) Típusnév típus adott használatához.
15899. A számlálóesemények közötti időtartam ezredmásodpercben megadva.
15900. A megadott port érvénytelen. Lehet, hogy portként érvényes, de nem soros port.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions