English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13601. Nem sikerült a naplózási esemény (%1) változásáról értesítést kérni. Az ElfChangeNotify visszatérési kódja: %2.
13602. BadImageFormatException fordult elő az aláírás elemzése közben. Ezt valószínűleg az általános környezet hiánya okozta. Ellenőrizze, hogy meg van-e adva a genericTypeArguments és a genericMethodArguments, és szerepel-e bennük megfelelő környezet.
13603. A megadott fiók már létezik.
13604. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem tudta értesíteni a(z) %2 protokollt a következő alkalmazáskészlet identitásának változásáról: %1. Ez megakadályozhatja az e protokollhoz tartozó kérelmeknek az alkalmazáskészlet munkavégző folyamata(i) általi feldolgozását. A probléma elhárításához változtassa meg a munkavégző folyamat identitását egy új identitásra, majd változtassa vissza azt a korábbi identitásra. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13605. Hibás címketartalom a következőben: ILGenerator.
13606. Az Adamsync.exe futtatása sikerült.
13607. Nem sikerült alkalmazni a(z) %1 fürterőforrás titkosított beállításait a csomópont %2 tárolónevére.
13608. Statikus helytársítás érvényesítése, beállításjegyzék elérése.
13609. %1!-15.15s! - Kijelölt logikai egység, cél vagy célkapucsoport törlése.
13610. A szolgáltatás energiagazdálkodási esemény miatt felfüggesztette a közzétételt.
13611. A(z) X lista túl sok elemet tartalmaz, legfeljebb Y elem megengedett.
13612. Rendszerkarantén állapota . . . . . : %1
13613. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790275
13614. Az (operációs rendszer alapján) alapértelmezett ASP.NET-fiók SQL Server Express (SSE) programban való automatikus adatbázis-létrehozási képességének eltávolítása a fióknak az adatbázis-létrehozói szerepkörből való eltávolításával.
13615. A parancssort letiltotta a rendszergazda.
13616. %1, Törli (I/N)?
13617. A szülő nem lehet alias. Az aliasok levélobjektumok.
13618. A fürtszolgáltatás megkísérli áthelyezni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást a(z) %2 csomópontról a(z) %3 csomópontra.
13619. A BitmapMetadata elem nem érhető el a BitmapImage elemnél.
13620. Hibás formátumú cookie.
13621. Érvénytelen típusolvasási kérelem: „X”.
13622. A következő nem érvényes típus, illetve nem érvényes érték: „X”.
13623. (GMT+01:00) Szarajevó, Skopje, Szófia, Vilnius, Varsó, Zágráb
13624. Az erőforrás-betöltő nem találta a MUI fájlt.
13625. A feltételes tartományra irányuló kérelem nem alakítható ki.
13626. A HCAP-kiszolgáló elindítása nem sikerült.
13627. Kézbesítetlen levél fogadása
13628. A kért művelet nem lett végrehajtva, mert a felhasználó nincsen bejelentkezve a hálózatba. A megadott szolgáltatás nem létezik.
13629. Rekurzív #INCLUDE lánc csatlakozik

13630. A DefineUnmanagedMarshal részére átadott UnmanagedType típus nem egyszerű típus. A következő értékek egyike sem használható: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
13631. Kommunikációt tesz lehetővé a Windows eseménynaplójával.
13632. BELSŐ hiba - az LDM várt beállításkulcsai nem találhatók
13633. A bejövő faxot nem lehetett fogadni a következőben: %1. Ellenőrizze, hogy a faxvárólista mappája (%1) létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). A Win32 hibakód: %2. A hibakód a hiba okát jelzi.
13634. A kernel tranzakció-kezelőjének naplóelérési útja az erőforrás-kezelőhöz: %1
13635. A megadott művelet nem hajtható végre a felső szintű részvétel esetében, mert a részvétel létrehozása nem a megfelelő befejezési válasszal történt az értesítésmaszkban.
13636. A licenc házirend-gyorsítótárának sérülését a rendszer kijavította.
13637. Az IStorage tartalma hiányzik az egyik szabványos streamből
13638. %1 (%2) %3A(z) %4 (%5 %6) nyelvi azonosító vagy érvénytelen, vagy nincs telepítve erre a számítógépre.
13639. A Windows Installer szolgáltatás nem tudja feldolgozni a frissítést. Telepítenie kell egy olyan javítókészletet a Windows rendszerhez, amely tartalmazza a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
13640. Előtérbeli szinkron
13641. Kiválasztotta a megszemélyesítési beállítást, de nincs megadva jelszó. A megszemélyesítéshez meg kell adni egy jelszót. A megszemélyesítés módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
13642. Nem sikerült elvégezni a helyreállítás utáni műveleteket a beállításjegyzéken.
13643. X, sikertelen volt a keresési művelet -> Y.
13644. A megadott programnak csak egy példája indítható.
13645. A felhasználónak nincs továbbítási címe.
13646. A biztonsági leíró terjesztője teljes terjesztést indított
13647. Az alapmódú biztonsági társítás élettartama lejárt, vagy a másik fél alapmódú törlést küldött.
13648. Sérült .resources fájl. A(z) „X” névindex karakterlánca túllépi a fájl végét.
13649. Az osztály nem távolítható el gyorsítótárból.
13650. GUID típus értéke nem lehet NULL.
13651. Hiba történt a helyreállító jelszó köteten történő keresése közben. További információért nyisson meg egy parancssort, és adja ki a "manage-bde -status" parancsot.
13652. Szigorú elnevezés importálása kódösszeállításból
13653. A(z) „X” tulajdonság a(z) „Y” elemen nem animálható „Z” használatával. További részleteket a belső kivételnél talál.
13654. A cél ismeretlen hitelesítési módszert ajánlott. A cél által visszaadott adatok a kiíratási adatok között szerepelnek.
13655. A fürtszolgáltatás váratlan hibába ütközött, ezért leáll. A hiba kódja a következő: %2.
13656. Az ügyfél IP-címbérleti ideje másodpercekben
13657. Nincs hely megadva a biztonsági másolatok tárolására.
13658. Az ügyfél bemutatott egy bejelentkezésgyorsító jogkivonatot tanúsító adatként, de a feldolgozás a jogkivonat vizsgálatának befejezése előtt megszakadt.
13659. A CERT_NAME_VALUE-hoz tartozó dwValueType nem az egyik karakterlánc. Legvalószínűbb, hogy vagy CERT_RDN_ENCODED_BLOB, vagy CERT_TDN_OCTED_STRING.
13660. További segítségért forduljon a hálózati rendszergazdához
13661. A FailedRequestTracing modul érvénytelen konfigurációt talált az alábbi elérési útban: "%4". A "statusCode" attribútum a következő érvénytelen értéket tartalmazza: "%3". Érvényes állapotok például: "404" vagy "403.1". A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
13662. Szűrőblokk catch ágában nem adható meg kivételtípus.
13663. Futásidejű hiba a varázslóban
13664. A paletta színeinek száma nagyobb, mint az átadott képpontformátum által engedélyezett maximális érték.
13665. Nem a sémában definiált RDN-t használó objektum hozzáadására történt kísérlet.
13666. Egy csak tiltásra használható csoport nem engedélyezhető.
13667. Az MSDTC a Windows frissítése során nem tudta áttelepíteni a naplóját. A kísérlet a következő hibával hiúsult meg: %1.
13668. A kiszolgáló (hívott) nem tudja a visszatérési adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
13669. X” automatikus exportálása a következőként: „Y”.
13670. A ReflectionOnlyGetType használatával betöltött típus egyéni attribútumaira történő válaszadás érvénytelen művelet (lásd: Assembly.ReflectionOnly), használja a CustomAttributeData értéket.
13671. Ismétlődő találkozó
13672. Az adathordozó előkészítése előtt ki kell jelölnie a használni kívánt felvevőt.
13673. Érvénytelen várt típus.
13674. A blokkszintű biztonságimásolat-készítő motor szolgáltatás leírójának telepítése nem sikerült, hibakód: '%1'.
13675. Erőforrás-azonosítók kiosztása
13676. A fürtszolgáltatás a busz alaphelyzetbe állítását kéri a(z) %1 eszközön.
13677. A következő csatlakozási pontok céljai átfedésben vannak: ....
13678. Szüneteltetés folyamatban
13679. A szemafort nem lehet újra beállítani.
13680. Az eltávolítandó modul modulneve (megegyezik az azonosítóval)
13681. A tulajdonságértéknek nullának vagy annál nagyobbnak, vagy nem meghatározottnak kell lennie.
13682. Egy esemény kézbesítve lett, de nem voltak előfizetők
13683. Az adathordozó-azonosítóhoz nem tartozik tisztító.
13684. A monitor nem felel meg az MCCS-specifikációnak, amelyet állítása szerint támogat.
13685. BREAK Be/kikapcsolja a CTRL+C billentyű figyelését.
13686. Inicializálatlan tanúsítványobjektum.
13687. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudott írni a helyi tárolóba. Hibakód: %1 (%2)
13688. A számláló típusa.
13689. A kötet túlságosan töredezett a művelet befejezéséhez.
13690. A művelet nem hajtható végre, mert az eszközillesztő jelenleg nem aktív.
13691. BELSŐ hiba - a lemez nyilvános területe túl kicsi
13692. Magas helyettesítő karakter található utána következő alacsony helyettesítő karakter nélkül a következő indexnél: X. Előfordulhat, hogy a bemenet kódlapja eltérő, illetve hogy a bemenet érvénytelen Unicode (UTF-16) karaktereket tartalmaz.
13693. Csak elemek használhatók.
13694. Az XML-nek ezen a szintjén nem engedélyezettek a "Custom" elemek. A "Custom" elemeknek szülőcsomóponttal kell rendelkezniük. Helytelen XML:%1%2%3%4%5
13695. Az időtartománynak %1 és %2 másodperc között kell lennie. A lépésköz legyen %3 másodperc
13696. A könyvtár (%1) beállítása arra, hogy ne titkosítsa az új fájlokat
13697. A DHCP-kiszolgáló nem szolgál ki egyetlen ügyfelet sem a hálózaton, mert nem tudja megállapítani, hogy engedélyezett-e a futása. Ennek valószínű oka lehet valamilyen hálózati probléma vagy az erőforrások hiánya.
13698. Nem lehet megnyitni a karakterleképző táblázat fájlt.
13699. Nem várt metaadattípus.
13700. Az Undo művelet olyan környezetet észlelt, amely különbözik a megfelelő Set műveletben alkalmazott környezettől. Ennek lehetséges oka az, hogy egy környezet be lett állítva a szálban, de nem lett visszavonva.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions