English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6101. TCP átviteli hiba
6102. Nem lehet csatlakozni a PS/2 billentyűzet megszakításához.
6103. Nem lehet inicializálni a(z) %1 hely naplózási modulját, ezért a hely nem fog működni.
6104. A kódösszeállítás nem engedélyezi a részben megbízható hívókat.
6105. Ez a szimbolikus csatolás nem követhető, mert típusa le van tiltva.
6106. A kódösszeállítások hivatkozásai nem kezdődhetnek „-” jellel, illetve nem tartalmazhatnak „/” vagy „\” karaktereket.
6107. Ez az objektum nincs megfelelően inicializálva, a művelet nem hajtható végre.
6108. Érvénytelen prioritásosztály-név: %1!ws!
6109. A megadott címtárobjektum módosítva lett
6110. A gyorsítótárazott bejegyzés Authorization fejlécet tartalmaz, a gyorsítótár azonban nem friss.
6111. A dinamikus üresjárati terhelés a dinamikus üresjárati küszöb %1%%-a. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) elkezdi jelentős mértékben csökkenteni a munkavégző folyamatok üresjárati időkorlátját. Munkavégző folyamatok jelenlegi száma: %2, jelenlegi összes lefoglalás: %3 MB, teljes fizikai memória: %4 MB, jelenlegi szabad fizikai memória: %5 MB.
6112. A rendszer nem találta a megadott példányt.
6113. A folyamat által pillanatnyilag lefoglalt virtuális memória mérete.
6114. A lemez megtelt. A régebbi naplófájlt (%1) törlésével sikerült valamennyi lemezterületet felszabadítani.
6115. Vagy a NetAccessDel vagy a NetAccessAdd hívás hibakódot adott vissza.
6116. Az olvasó száma érvénytelen.
6117. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások leállt a következőhöz: %1.
6118. A biztonsági másolati célhelyen nem található biztonsági másolat a megadott számítógépről.
6119. A COM+ szolgáltatás egy nem várt hiba következtében nem tudta megállapítani a hívó identitását. A hiba valószínű oka, hogy a helyi számítógépen nincs elegendő rendszererőforrás. A program a hívót névtelenként kezeli, ami sikertelen hozzáférési kísérleteket vagy más hibákat eredményezhet. A sikertelen API-t és a visszaadott hibakódot lásd alább.%1
6120. A DNS-proxyügynök nem tudott kötést létrehozni a(z) %1 IP-címhez. Ez a hiba a TCP/IP-hálózatkezelés hibáját jelezheti. Az adat a hibakód.
6121. Ideiglenes biztonsági társítás betöltve
6122. A DNS-kiszolgálón hiba lépett fel (%1) az Active Directoryból történő zónalista felépítése során. A DNS-kiszolgáló %2 másodpercig alvó állapotba lép, majd újra próbálkozik. A hibát az Active Directory magas terhelése okozhatja, és valószínűleg átmeneti jelenség.
6123. A PCMCIA-olvasóban levő intelligens kártya NINCS bekapcsolva.
6124. Elképzelhető, hogy a(z) %1 fájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem kísérelte meg %1 kijavítását, mert az nem egy védett rendszerfájl.
6125. A számítógép elvesztette a(z) %1 hálózati című hálózati kártyához rendelt IP-cím (%2) címbérletét.
6126. A replikációs művelet objektumnév-ütközés miatt nem sikerül.
6127. Kommunikációs kivételhiba lépett fel a hibakeresési parancsban.
6128. X, kulcs = Y, a bejegyzés részlegesként végrehajtva, a nem gyorsítótárazott bájtok száma = Z.
6129. A DNS-kiszolgáló elindult.
6130. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat újrahasznosítást kér, mert elérte a megengedett kérelmezési időkorlátot.
6131. Érvénytelen súgóparancs %1.
6132. A szalagtárban van üresebb kazetta.
6133. A COM+ nem tudta aktiválni a komponenst. További információt az eseménynaplóban talál
6134. Az ICS_IPV6 nem tudott %1 bájt memóriát lefoglalni. Ez a hiba azt jelezheti, hogy kevés a rendszerben a virtuális memória, illetve, hogy belső hiba történt a memóriakezelőben.
6135. Az MS DTC tranzakciókezelő ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott egy olyan Aktív tranzakcióra, amelyet a "BEGIN COMMAND" paranccsal hoztak létre, és amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%2".
6136. (GMT+12:00) Fidzsi-szigetek, Kamcsatka, Marshall-szigetek
6137. Microsoft Windows 98 -- beállítások
6138. A biztonsági mentésben résztvevő kötet (%1) hiányzik. Ennek lehetséges oka: a kötetet leválasztották, újraformázták vagy a lemezt lecsatolták.
6139. A(z) "%1" erőforráscsoport törlése megtörtént.
6140. Nem sikerült írni a DNS-zóna adatfájlját.
6141. Ezen a beágyazott terméken le vannak tiltva a biztonságszerkesztő eszköz (SCE) API-jai.
6142. Az Active Directory-tartományvezérlőt nem sikerült beolvasni a következő tartományhoz: <%1>.
6143. A szegmenst már érvénytelenítették, így az nem zárolható.
6144. Az OLE szolgáltatás mutex már létezik
6145. BELSŐ hiba - a művelet túlcsordult a maximális eltoláson
6146. A megadott elérési út jelenleg nem használható.
6147. A kimeneti PFX-fájl neve túl hosszú. Rövidítse le, és próbálkozzon ismét.
6148. Nem adható meg egyszerre GetField és SetProperty.
6149. A felhasználó fiókja lejárt.
6150. Nincs elérhető leírás.
6151. A(z) %1 (%2) számú folyamat sikeresen meghívta a következőt: SetUserGeoID(%3).
6152. A következő alkönyvtár vagy a fájl már létezik: %1.
6153. Hiba az üzenet-DLL beszúrási karakterlánc tárolójának lefoglalása közben. A trap nem lesz elküldve.
6154. Mappa vagy mappapéldány Offline állapotúra állítása.
6155. A Windows kiszolgálón lévő biztonsági adatbázisnak nincs számítógépfiókja az ehhez a munkaállomáshoz tartozó megbízhatósági kapcsolathoz.
6156. Az üresre állítható objektumnak értékkel kell rendelkeznie.
6157. Nem sikerült létrehozni a DelayedOperations fájlt.
6158. Nap gomb
6159. A replikáció művelet nem fejezhető be, mert a előzőleg sémák nem voltak kompatibilisek.
6160. Egy rendszerleállítás már ütemezve van.
6161. Azt jelzi, hogy a folyamat indításához az operációs rendszer parancsértelmezőjét kell-e használni.
6162. DfsUtil: A DfsHost kötetek RegOpen művelete sikertelen a(z) %1!ws! számítógépen, hiba: 0x%2!x!
6163. Hiba történt az EMS-beállítások módosítására tett kísérlet közben.
6164. Nincs telepítve a számítógépre a Feladatütemező szolgáltatás.
6165. A DNS-kiszolgáló nem tudja írni a(z) %2 zóna %1 zónafájlját. Legvalószínűbb, hogy megtelt a kiszolgáló merevlemeze. Szabadítson fel helyet a lemezen, majd kezdeményezze újra a zóna írását.
6166. Kövesse figyelemmel a BitLocker meghajtótitkosítás állapotát a BitLocker vezérlőpulttal.
6167. Alkalmazáskészletek felügyelete
6168. A nyomtató már létezik.
6169. Hiba a bővítési ügynök leállítási eseményének (%1) beállítása közben. A SetEvent visszatérési kódja: %2.
6170. Egy 1.0B verziójú Bluetooth-adaptert helyeztek a számítógépbe, de ezt a verziót nem támogatja a rendszer.
6171. DiskShadow aliasnevek száma a környezetben: %1
6172. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított CPU hiba, amelyet a(z) %1 CPU jelentett. A rekordban %2 további hiba található.
6173. Üres a sor.
6174. A rendszer egy DHCPV6-ügyfelet (%1) törölt a DHCPV6 adatbázisából.
6175. A szolgáltatási adatbázis zárolva van.
6176. Egy alkalmazás sérültként jelentette magát. A munkavégző folyamat most újrahasznosítást fog kérni. A megadott ok: %1. Az adat a hiba.
6177. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához tartozó műveleti főkiszolgáló szerepkörök átadása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások másik példányának...
6178. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta létrehozni a kereszttanúsítványt (%1) saját gyökértanúsítványainak hitelesítéséhez. %2. %3.
6179. A DNS-kiszolgáló nem tudta megkezdeni a beépített Active Directory-zónák háttérben való betöltését. Probléma léphetett fel a rendszererőforrásokkal. A DNS-kiszolgáló szolgáltatás most leáll. A hiba az eseményadatokban található.
6180. A hibakereső nem tud leírót biztosítani.
6181. %1!-30.*s! %2!7ws!%3!-5ws! <Örökölt>
6182. Harmadik féltől származó főtanúsítvány lekérése a hálózatból
6183. A kapcsolat bezárva; az átvitel megszakítva
6184. Nyomkövetési infrastruktúra
6185. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl áthelyezése (cél: %5) a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %7: "%8". A fájláthelyezési művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %6.
6186. A csoportházirend feldolgozása sikertelen, mert nem áll fenn hálózati kapcsolat egy tartományvezérlővel. Ez az állapot átmeneti is lehet. Amint a gép kapcsolatot teremt a tartományvezérlővel, és sikerül feldolgozni a csoportházirendet, a sikerre vonatkozó üzenet fog generálódni. Ha több órán át nem látható sikerességi üzenet, forduljon a rendszergazdához.
6187. Forrásbejegyzés feldolgozása
6188. A megadott folyamat nem része egyetlen feladatnak sem.
6189. A(z) %1!ls! gyűjtőfájl nem inicializálható.
6190. A levél fejlécének helytelen a formázása.
6191. Az egyik távoli kiszolgáló FQDN neve helyi tartományként van beállítva ezen a virtuális kiszolgálón.
6192. A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az objektumhoz tartozó időszámítás kezdetében. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
6193. A hitelesítéshez használt intelligenskártya-tanúsítvány lejárt. Forduljon a rendszergazdához.
6194. Interaktív rákérdezés kényszerítése többszörös parancsoknál
6195. Fájl I/O használatára vonatkozó engedély:
6196. Már inicializált biztonsági leíró nem inicializálható.
6197. Egy bejegyzés (URI: %1) kiürítve a gyorsítótárból.
6198. Túl hosszú a megadott portnév. A port nevének 260 karakternél rövidebbnek kell lennie.
6199. A Szoftvertelepítés nem tudta eltávolítani a(z) %2 csomagot. A következő hiba történt: %1
6200. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend létrehozása megtörtént.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions