English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3001. A munkaállomás nem rendelkezhet megbízhatósági titokkal.
3002. Ez a parancs csak Windows rendszertöltő-bejegyzések módosítására használható.
3003. Az összehasonlítási válasz hamis volt.
3004. A rendszer talált egy fájlt, de valószínűleg nem a megfelelőt.
3005. A feladat futtatásához szükséges tulajdonságok közül legalább egy nincs beállítva.
3006. A dátum érvénytelen formátumú.
3007. A PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll vagy D3d9.dll verziója nem egyezik. Ellenőrizze, hogy ezek a DLL-ek egyazon forrásból származnak.
3008. A gyorsítótárazott hitelesítőadat-leíró használata.
3009. Új /subdir virtuális könyvtár létrehozása a "Default Web Site/" alkalmazásban a fizikai hely megadása nélkül
3010. A(z) %2 Bluetooth-című eszköz egy szolgáltatásrekordja hibás (attribútumazonosító: %3). A szolgáltatás nem látható.
3011. Nincsenek Diskshadow aliasnevek definiálva a környezetben.
3012. Nem tranziens modulból nem hozható létre hivatkozás tranziens modulra.
3013. Az MS DTC XA tranzakciókezelő nem tudta végrehajtani a helyreállítást: Fájl=%1, HR=%3, Sor=%2.
3014. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens azonos nevű COM-kiszolgáló CLSID azonosítóval rendelkezik.
3015. A házirend-utasítás Exclusive jelzőjének beállítása
3016. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy CPU-hőmérséklet miatti szabályozási esemény, amelyet a(z) %1 CPU jelentett. A CPU hőmérséklete túllépte a beállított határértéket, ezért le lett csökkentve a CPU sebessége. A rekordban %2 további hiba található.
3017. A rendszertöltés-vezérlő nem talált biztonsági indítási kulcsfájlt a(z) %2 kötethez.
3018. Védelmi rendszer bővítménye
3019. A keresett, a folyamatokat birtokló alkalmazáskészlet alkalmazáskészlet-neve
3020. %1!ws! időtúllépése %2!lu!
3021. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállította a biztonsági mentést; a következő hiba lépett fel: %4.
3022. A rendszer nem találta a megadott szűrőt.
3023. A HTTP-szűrő %1 DLL-fájljának betöltése sikertelen. Az adat a hibakód.
3024. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a visszavont tanúsítványok új listáját állította ki a következőhöz: %1.
3025. Egy „X” neve „Y”. Ne nevezze el a ResourceDictionary tartalmát, mert annak példányai késleltetve lesznek létrehozva.
3026. Érvénytelen a teljesítménybeállítás megadott típusa.
3027. Nem írt be felhasználónevet.
3028. A táblanév nem szerepel az argumentumok között.
3029. %1 (%2) %3Naplófájlokat nem lehet megcsonkítani.
3030. Tárolt felhasználóneveket és jelszavakat hoz létre, jelenít meg és tárol.
3031. A hibakereső RIP-kivételt kapott.
3032. A parancsok rövidíthetőek. A parancsok a következők:
3033. Mozgatás a végére
3034. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) hozzárendelése sikeres.
3035. A rendszer figyelmen kívül hagyja a tulajdonság értékét.
3036. Az offline adathordozó nem csatlakoztatható a rendszerre, mivel nincs használható engedélyezett meghajtó.
3037. A kijelölt kódösszeállítás tartalmaz információt a szoftvergyártóról. Választhatja azt a lehetőséget, hogy az adott gyártótól származó összes alkalmazásban és kódösszeállításban megbízik.
3038. Az elérni vagy módosítani kívánt elem elavult.
3039. A társított folyamat főmodulja.
3040. A CodeChecksumPragma fájlneve („X”) érvénytelen karaktereket tartalmaz az elérési útban.
3041. Az objektum (%1) utoljára ekkor volt látható: %2.
3042. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert a hardver és a konfiguráció elemzése lehetséges gyenge teljesítményt jelzett
3043. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend (RAP) nem frissíthető. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforrás-engedélyezési házirend beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
3044. A biztonsági mentés ütemezését leállították. Ütemezés alapján ezentúl nem futnak biztonsági mentési folyamatok.
3045. A DNS-zóna adatfájlneve érvénytelen.
3046. A megadott objektumazonosító ütközik az előre megadott Package objektum azonosítójával.
3047. Nem használható a fájlnév
3048. A(z) <%1> tartományi gyorsítótárbeli adatai megfelelők.
3049. Érvénytelen belső állapot.
3050. Oldal görgetése balra
3051. A felhasználó által megadott memóriafoglaló elfogadhatatlan
3052. Egy válasz (kérésmutató: %1, helyazonosító: %2, bájtszám: %3) sorba állítva küldésre 304-es állapotkóddal (a gyorsítótár nem módosult).
3053. Alhálózati maszk . . . . . . . . . . . : %1
3054. Adja meg a biztonsági másolatként szereplő PFX-fájl nevét.
3055. Az FTP szolgáltatás PassivePortRange konfigurációs tulajdonságának értéke érvénytelen: %1.
3056. Túl kevés hexadecimális számjegy.
3057. A kiszolgáló nem tudta elolvasni a(z) %1 fájlt. A fájl túllépte a maximálisan megengedhető %2 méretet.
3058. Hiba történt az LDAP-keresés közben.
3059. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert már nincs több végrehajtandó terjesztés.
3060. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíción végzett művelet nem sikerült. A tartománynév-kiosztási főkiszolgáló szerepet betöltő kiszolgáló ki van kapcsolva, vagy nem tudja kiszolgálni a kérést, esetleg nem Windows Server 2003 operációs rendszerrel működik.
3061. A "First Help" érték nem olvasható az NfsSvr\Performance kulcs alatt. Az állapotkódok az adatban lettek átadva.
3062. A kulcs nem használható a megadott államban.
3063. Az objektum nem áll inicializálás alatt.
3064. Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik.
3065. Kísérlet történt a(z) %2 bejegyzés felvételére a hitelesítési gyorsítótárba. Állapot: %4.
3066. Titkosított fájlrendszer kulcsának frissítése a(z) %1 titkosított mappa fájljai alapján
3067. Nyomkövetési napló objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
3068. Objektumazonosítók támogatása
3069. A megadott OLE-verzió érvénytelen.
3070. A megadott kiszolgálók már a címtárszolgáltatásban vannak.
3071. Egy sikeresen fogadott faxon nem történt meg automatikusan az útválasztás. A faxot a beérkezett/bejövő üzenetek archív mappájában a feladatazonosító alapján ki tudja keresni. Feladatazonosító: %1. Fogadó eszköz: '%2' Küldte: '%3'
3072. Az IPBOOTP nem tudott szoftvercsatornát létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolathoz: %1. Az adat a hibakód.
3073. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem hozta létre a következő alkalmazáskészletet: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
3074. A nyomtatónév érvénytelen.
3075. MSBUILD : Hiba: MSB1027: A /noautoresponse kapcsolót nem lehet megadni sem az MSBuild.rsp automatikus válaszfájlban, sem az automatikus válaszfájl által hivatkozott bármely más válaszfájlban.
3076. Valamelyik cím még nincs hálózati végponthoz társítva.
3077. A(z) <%1> elosztott fájlrendszerbeli útvonal feloldása <%2>
3078. Vagy X, vagy Y és Z megadása kötelező.
3079. Ügyfélinformációk vagy beállításkulcsok megjelenítése vagy módosítása.
3080. Az ügyfél átirányítási hurkot érzékelt.
3081. A zóna (%1) lejárt, mielőtt sikeres zónaletöltést vagy -frissítést kapott volna egy olyan főkiszolgálótól, amely a zóna forrása. A zóna leállt.
3082. Az osztály nem támogatja ezt az metódust.
3083. Az eszköz nem ismeri fel a parancsot.
3084. Érvénytelen paraméterek: a Létező átugrása beállítás nem alkalmazható az exportáláshoz
3085. Csoportházirend-jelzők=%1.
3086. Az iSNS-kiszolgáló próbaideje véget ért.
3087. Az SNMP eseménynapló bővítési ügynöke leállt.
3088. Folyamat létrehozása
3089. Érvénytelen zóna – X.
3090. Útvonal MTU táblája
3091. X: Y – az érvényes gyorsítótári adatfolyam bezárása, típus = Típusnév, gyorsítótári bejegyzés kulcsa = Z.
3092. A kért konverzióhoz újra kell indítani a számítógépet
3093. Újraindítás közben nem sikerült beolvasni egy kötetfőkulcsot egy kulcsfájlban.
3094. Az erőforrásíró már be van zárva, és nem szerkeszthető.
3095. %1!-20.*s! %2!-37s! %3!7ws!%4!-5ws! %5!-20.*s! %6!3d! %7!ws!
3096. A végrehajtás-ellenőrzés X
3097. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl létrehozása a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A fájllétrehozási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
3098. Kiszolgáló-összetevő
3099. A \\?\GlobalRoot kezdetű elérési utak a kernel belső elérési útjai, és nem nyithatók meg a felügyelt alkalmazásokkal.
3100. A rekordmező nem létezik.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions