English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1101. Rendszerhiba (%1!d!.) történt (0x%1!08.8x!).
1102. %1 (%2) %3A verziólapok maximális számára vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) kisebb, mint az előnyben részesített lapszám (%5).
1103. Rendezési mód (prioritási sorrend) megjelenítése vagy módosítása.
1104. A következő fejlécű DataGridColumn oszlop indexe a megengedett tartományon kívül esik: „X”. Az indexnek nullával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak és a Columns.Count értékénél kisebbnek kell lennie.
1105. A megadott számítógépnév formátuma érvénytelen.
1106. A konstruktor meghívása NULL értékkel tért vissza.
1107. Állapotobjektumok létrehozása az írásvédett tartományvezérlőhöz.
1108. A megadott időn belül nem sikerült tárcsahangot érzékelni. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva van-e, valamint, hogy a telefon működik-e.
1109. Az objektum túl nagy ahhoz, hogy a kért módon lehessen kezelni.
1110. Érvénytelen arány(ok)
1111. A COM-hívás (%1) nem sikerült.
1112. Nincs meghatározva a kódösszeállítás kódolása.
1113. Az IGMP nem tudta inicializálni a Windows Sockets modult. Az adat a hibakód.
1114. Ez a OleAut függvény nem támogatja a kapott Variant típust.
1115. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy név érvénytelen karakterrel kezdődött.
1116. - %1: Útvonal = %2, Fájlspecifikáció = %3%4%5
1117. Házirend szűrőmaszkjai
1118. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan X509 tanúsítványra hivatkozott, mely az AD FS megbízhatósági házirendje szerint nem megbízható. A tanúsítvány ujjlenyomatát a kulcsazonosító mezője tartalmazza. Ellenőrizze, hogy a tanúsítvány szerepel az összevonási szolgáltatás megbízhatósági házirendjének érvényesítési tanúsítványai között az adott fiókpartnerhez.
1119. Névfordítás: nem oldható fel teljesen, csak a tartomány található.
1120. Nem hozható létre az illesztőfelület példánya.
1121. Nem található a RegisterModule belépési pont a modul %1 DLL-fájljában. Az adat a hibakód.
1122. Az index időintervalluma hibás (valószínűleg nulla).
1123. A felhasználói módú rendszerállapot-figyelés észlelte, hogy a rendszer nem válaszol. %3 másodperce megszakadt a kapcsolat a feladatátvevő fürt virtuális adaptere és a(z) %2 azonosítójú %1 folyamat között. A Teljesítményfigyelő beépülő modullal ellenőrizze a rendszer állapotát, és határozza meg, hogy melyik folyamat van negatív hatással a rendszer működésére.
1124. A(z) <%1> nem rögzített meghajtó.
1125. Annak megadása, hogy a parancs visszatérése előtt megvárja-e az alkalmazáskészlet elindulását
1126. Csak a „http://” vagy „https://” kezdetű URI-előtagok támogatottak.
1127. A következő eszköz jelenleg még nem használható: %1.
1128. A művelet megszakadt
1129. A(z) „X” nem érvényes IterationCount érték RepeatBehavior struktúra esetében. Az IterationCount értékének nem végtelen, nullánál nagyobb vagy nulla elemnek kell lennie.
1130. Nem null értékű SendOrPostCallback eseményt kell megadni.
1131. A termék telepítési forrás nem áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy létezik-e a forrás, és hogy van-e hozzáférése.
1132. A csoportházirend feldolgozása megszakadt. A Windows idő előtt végett vetett a csoportházirend-beállítások felderítésének és foganatosításának, mert a számítógép leállítását kezdeményezték, vagy kijelentkezett a felhasználó. A következő frissítési ciklus, a számítógép újraindítása, illetve a felhasználó következő bejelentkezése alkalmával újra kísérletet történik a csoportházirend feldolgozására.
1133. %1 (%2) %3Szinkron átfedő lapolvasási időzítési hiba (%4) történt. Ha a hiba továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból.
1134. A fő DNS-kiszolgáló (hely: %2) a zónára (%1) vonatkozó IXFR-kérésre (növekményes zónaletöltés) érvénytelen (FORMÁZÁSI HIBA) választ küldött. A DNS-kiszolgáló teljesítménye és hálózati sávszélessége növekedni fog, ha frissíti a DNS-kiszolgálót (hely: %2) Windows 2000 vagy újabb verziójú DNS-kiszolgálóra vagy egyéb IXFR-kompatibilis DNS-kiszolgálóra.
1135. Szolgáltatás-felügyelet
1136. A DNS-kiszolgáló megkezdi a(z) %1 zóna háttérbeli betöltését. A zóna betöltése közben a rendszer elutasít minden DNS-frissítési és zónaletöltési kérelmet.
1137. A kiterjesztett tulajdonságadat-típus érvénytelen.
1138. A RADIUS-ügyfélnek (%1) küldött válaszban az egyik attribútum hossza meghaladja a RADIUS-attribútumok maximális hosszúságát. Az adat a RADIUS-attribútumtípus. A RADIUS-attribútumtípussal kapcsolatban további tájékoztatást az RFC 2865 dokumentumban és a http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/radius-types webhelyen talál.
1139. Jelenleg nem támogatott egyedi átadási előkészítők létrehozása értéktípusokhoz.
1140. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes Micro Architecture Structure hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1141. A szál pillanatnyi alapprioritása.
1142. Érvénytelen az alkalmazásbővítmény által regisztrált osztályazonosító.
1143. A BYOT átjáró a TIP protokoll alkalmazásával nem tudta importálni a tranzakciót. Ellenőrizze, hogy a telepített MS-DTC támogatja-e a TIP protokollt. %1
1144. Az útválasztó megszólításához használt cím
1145. A(z) %1 felhasználó kapcsolata (%2 állomáson) %3 másodpercnyi tétlenség után időtúllépés miatt megszakadt.
1146. A kimeneti karakterpuffer túl kicsi a dekódolt karakterek tárolásához, a(z) „X” kódolás visszaváltva a következőre: „Y”.
1147. A tárolóverem méretét meg kell növelni. Utána próbálja meg újra a tranzakciót.
1148. A felhasználó engedélyezte a külső replikációt.
1149. Az ETRN-hez megadott tartomány már létezik érvényes beállított tartományként.
1150. A fájl törölve - %1
1151. A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum lehetséges érvényű tartalmazásban van használva.
1152. A rendszer megkezdte a fürt konfigurációs adatainak visszaállítását.
1153. Helyettesítés %1.
1154. Nem sikerült megnyitni a parancsfájlt. Win32 hiba: %1
1155. A fürt nem tudja a megadott erőforrást kvórumerőforrássá tenni, mert ez az erőforrás nem lehet kvórum.
1156. Az illesztőprogram nem tudja megnyitni vagy létrehozni a(z) %2 eszközkulcsot.
1157. A megadott nyomtatásfigyelő használatban van.
1158. A szoftvertelepítés eltávolította a(z) %2 kategóriát.
1159. Verzióinformáció található a következő kódösszeállítás-névben: „X”. Ez nem engedélyezett „Y” bejegyzéseknek.
1160. A naplózási bővítmény megkezdte az átalakítást.
1161. Nincs elég memória a naplózási névtömb újbóli lefoglalásához.
1162. %2 adapter: Hiba az EEprom memóriában
1163. X rendszerleíró bejegyzése jelenleg nem törölhető. A kulturális környezet fájlja használatban van.
1164. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta létrehozni a belső protokoll alkalmazáskészlet-objektumát a(z) "%1" alkalmazáskészlet és a(z) "%2" protokoll számára. Az alkalmazáskészlet és protokoll e kombinációját igénylő alkalmazáshoz tartozó virtuális hely le lesz tiltva (lásd a következő üzenetet). Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1165. Az adatbázis virtuális listanézetével kapcsolatos művelet nem sikerült.
1166. A CPU-korlátok, illetve a Könyvelés nem tudta besorolni a munkaelemet. Az adat a hibakód.
1167. Protokollhiba: az SSPI kézfogás üres blob érkezése miatt nem folytatódhat.
1168. DNS-hiba, ellenőrizze az rcode-ot.
1169. A megadott szolgáltató érvénytelen.
1170. A(z) „X” tulajdonság nem animálható a(z) „Y” osztálynál, mert az IsAnimationProhibited jelző be van állítva az UIPropertyMetadata elemnél, amely a tulajdonságot az osztályhoz rendeli.
1171. Nem sikerült írásra megnyitni az XML-fájlt; hiba=%1!lu!
1172. Ismeretlen ecsettípus a BAML-fájlban.
1173. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Az OpenLogStream olvasásra való megnyitása a következő hibát adta vissza: %1.
1174. Meg kell adnia a kvórumerőforrást.
1175. A kért cím nem érvényes a hozzá tartozó környezetben.
1176. A bejövő replikációt a felhasználó letiltotta.
1177. A faxszolgáltatásnak nem sikerült nemleges kézbesítési visszaigazolást létrehoznia az üzenetmappáról. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. Feladó felhasználóneve: %2. Feladó neve: %3. Elküldve: %4.
1178. Nincs megadva az engedélycsoport neve.
1179. A következő sémafájl megnyitása sikertelen: "%1".
1180. A forgatókönyvesemény-leképező (SEM) számára egy túl sok környezetszolgáltatóval rendelkező forgatókönyv lett megadva.
1181. Az objektum mérete meghaladta a számára megadott legnagyobb méretet.
1182. A „Core Properties relationship” kapcsolat célja nem hivatkozik létező részre.
1183. Az operációs rendszer nem támogatja távoli számítógépek folyamatainak elérését. E funkció használatához Windows NT vagy újabb szükséges.
1184. Az erőforrás a megszakítás helyett heurisztikus döntés alapján véglegesítette a tranzakciót.
1185. A számítógéphez csak korlátozott számú csatlakozást lehet létrehozni, és ezek mindegyike jelenleg használatban van. Próbálkozzon később, vagy forduljon a rendszergazdához.
1186. Az objektum mérete meghaladja a Rendszergazda által beállított maximális értéket.
1187. Érvénytelen területi beállítás van megadva az IDQ fájl (%2) 'CiLocale=' sorában.
1188. A ThresholdEnabled paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
1189. Hiba történt a kódcsoport létrehozása során.
1190. A program üres CRM naplófájlt észlelt. A fájl újrainicializálása megtörtént. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik a CRM naplófájl első létrehozásakor, nincs szükség további műveletekre. %1
1191. Jegyzékfájlelemzési hiba: ezen a helyen nem várt a rendszer zárókódot.
1192. A nem az operációs rendszerbe tartozó %1 ügyféloldali csoportházirend-bővítmény jelenléte miatt a szolgáltatáskonfiguráció önállóra történő frissítésére történt kísérlet, és a(z) %3 állapottal ért véget.
1193. Pozitív szám szükséges.
1194. Váratlan tulajdonságazonosító: X. A tulajdonságazonosítóknak sorban kell követniük egymást.
1195. Az adathordozót nem lehet eltávolítani.
1196. A hitelesítő adatok egy fióktároló URI azonosítóját adják meg, de nincs konfigurálva ilyen URI azonosítójú fióktároló.
1197. A megadott konfigurációs beállítások definíciójának keresése a konfigurációs hierarchiában
1198. A törlés sikeresen befejeződött.
1199. Nulla értékű Hwnd elem nem érvényes.
1200. A kötetpéldányok listázása hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions