English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1401. Új kapcsolat létrehozva (helyi IP-cím: %3, távoli cím: %5).
1402. A meghajtó egyetlen logikai egységnek sem része.
1403. Az "msdtc -resetlog" futtatása sikertelen volt, mert a naplófájl egy másik csomópont tulajdonában lévő megosztott lemezen található.
1404. Az ablak pozícióját úgy kell beállítani, hogy az aktuális ablak mérete elférje a konzol pufferében, és a számok nem lehetnek negatívak.
1405. A frissítési kérelem folytatásához biztonságos frissítési hívásra van szükség.
1406. Lapozófájlkvóta-túllépés.
1407. Nem megfelelő hitelesítés.
1408. Az egyik Authenticode(tm) aláírással rendelkező katalógushoz tartozó szoftvergyártó nem lett megbízhatónak minősítve.
1409. Részleges bizalmi viszony alkalmazása esetén a langID értéke C#, VB, J# vagy JScript lehet, a nyelvi szolgáltatónak pedig a globális összeállítási gyorsítótárban kell lennie.
1410. Ez az API felület az ApplicationBase explicit megadását igényli az AppDomainSetup paraméterben.
1411. Az objektum típusa csak SByte lehet.
1412. Váratlan kivétel lett kiváltva
1413. A megadott adattípus érvénytelen.
1414. Az adapter nem támogat egy olyan LMP-szolgáltatást, amelyre szükség lenne.
1415. A folyam túl hosszú volt.
1416. %1 (%2) %3Erőforráshiba szimulációja (%4) megtagadva.
1417. Csak helyi fájlelérési út vagy a csomag Uri-azonosítójának megadása támogatott.
1418. A(z) X területnév nem vonatkozhat semleges kulturális környezetre; meghatározott nevet kell megadni kulturális környezetként.
1419. Hiba történt a megadott szakaszban levő (%2) INF-fájl (%1) elemzése közben.
1420. Biztonsági okokból a cél tartományvezérlőn NT4SP4 vagy újabb javítókészletnek kell lenni.
1421. Nem sikerült ellenőrizni egy részlegesen konstans táblázatot.
1422. A kezdeményező szolgáltatás nem válaszolt időben egy iSCSI-kapcsolat IPSec-erőforrásainak konfigurálására irányuló kérésre.
1423. Újraelemzési fájlok támogatása
1424. Azt jelzi, hogy a számláló újraindul-e, amikor engedélyezik.
1425. A forgatókönyv indítása engedélyezi a környezetszolgáltatókat a WDI-környezetnaplózó számára.
1426. Helyezze be az intelligens kártyát...
1427. DHCPV6 - hirdetés
1428. Nem lehetett kapcsolni PS/2 mutatóeszköz megszakítását.
1429. Nem törölhető az alkulcs fája, mert az alkulcs nem létezik.
1430. Nincs megadva az SMTP-állomás.
1431. Új szolgáltató felvétele
1432. Várt tulajdonság: X, kapott: Y.
1433. Nem sikerült előfizetni a változási értesítésekre; hiba = %1!lu!
1434. A megadott feladatindex érvénytelen.
1435. Nem sikerült kapcsolatot létesíteni a Windows Server biztonsági másolat motorjával. Próbálja meg újra a művelet végrehajtását.
1436. A nem felügyelt verzióadatok mérete túl nagy, ezért nem őrizhetők meg.
1437. %1!d! hiba történt a(z) %2!wS! útvonal célprioritásának beolvasásakor: Cél - <%3!wS!, %4!wS!>.
1438. Az értéket nem sikerült a várt módon beállítani.
1439. Bizonyos üzenetekkel problémák vannak.
1440. Az objektum nem támogatja az IViewObject objektumfelületet
1441. Visszavonási információ elutasítása
1442. Nincs betölthető adat.
1443. A megadott célleképezési információk érvénytelenek.
1444. A szoftvercsatorna már hozzá van kötve egy kiegészítő I/O-porthoz.
1445. Az ügyfél által újra-összeállítható datagramok legnagyobb mérete. Maximum: 576
1446. A hozzáadandó érték az engedélyezett tartományon kívül esett.
1447. Új CRM naplófájl jött létre. Ez a CRM naplófájl biztonságos %1
1448. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem találja a(z) %8 csoportházirend-objektumot. A rendszer csak az esemény okának felszámolása után tartatja be a csoportházirend-beállításokat. A hibáról az esemény részletei tartalmaznak további tájékoztatást.
1449. Egy titok hossza túllépte a megengedett maximális hosszt.
1450. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend nem hozható létre. A következő hiba történt: "%2".
1451. %1: Hiányzó argumentum /%2 után.
1452. Olyan meghajtó csatolására vagy helyettesítésére történt kísérlet, amelynek az egyik könyvtára egy korábbi helyettesítés célja.
1453. Az eszköz elfogadta a parancsot, de hibát jelző érzékelőadatokat adott vissza.
1454. (GMT+03:00) Moszkva, Szentpétervár, Volgográd
1455. Hiba történt a dirsync cookie kódolása közben.
1456. Útválasztás és távelérés alapértelmezett osztálya
1457. Ez az e-mail ezen a helyen nem helyi.
1458. A DHCP szolgáltatás NACK (negatív nyugta) üzenetet küldött az ügyfélnek (%2) a következő címre: %1.
1459. A sématörlés nem sikerült: az osztály segédosztályként van használva.
1460. %1 távoli fájl.
1461. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló nem tagja egy tartománynak, ezért nem adható hozzá a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farmhoz. Ahhoz, hogy ezen terminálszolgáltatási átjárókiszolgálót hozzáadhassa a farmhoz, először egy tartományhoz kell hozzáadnia a kiszolgálót.
1462. Ha az AllGestures elem meg van adva, akkor egyetlen ApplicationGesture elemként kell szerepelnie az ApplicationGesture tömbben.
1463. A webes közzétételi szolgáltatásban (a webszolgáltatásban) engedélyezve van a központosított bináris naplózás és a központosított W3C naplózás is. Egyszerre csak egyféle naplózást lehet engedélyezni, ezért a rendszer alapértelmezés szerint a központosított W3C naplózást fogja használni.
1464. Javítást jegyeztek be a(z) X azonosítójú objektumra, amely azonban nem szerepel a grafikonon.
1465. A megadott URL-címhez tartozó helyen a Sikertelen kérelmek eseménytárolásának engedélyezése
1466. A kvórumnapló nem hozható létre vagy csatlakoztatása nem sikerült.
1467. A(z) „X” DragAction elem érvénytelen.
1468. A kiszolgálót biztosító szolgáltatás nem indítható el.
1469. Nem sikerült az új nyomkövetési munkamenet létrehozása.
1470. A(z) %1 tanúsítványigénylése során nem sikerült beolvasni a tanúsítványsablonnal kapcsolatos adatokat az Active Directoryból (%2). Az igénylés nem történt meg.
1471. A megadott lemez off-line állapotú.
1472. A hitelesítés sikertelen, mert nem található a számítógépen a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítvány
1473. Jogot ad az ellenőrzés elkerülésére
1474. RMP - Ismételt leképezés engedélyezett %1!18.18s!
1475. A megadott felhasználói fiók nem tagja a megadott csoportfióknak.
1476. &Az alkalmazás szolgáltatásaira vonatkozó adatok eltávolítása egy létező adatbázisból
1477. Érvénytelen a SETLOCAL parancs paramétere.
1478. A megadott puffer hibásan formázott adatokat tartalmaz.
1479. A kereséshez egy rendezési vezérlő szükséges.
1480. A lockAllElementsExcept ismeretlen elemeket tartalmaz
1481. A folyam nem bővíthető kapacitásánál nagyobbra.
1482. A kért művelet nem hajtható végre, mert a terminálkapcsolat jelenleg csatlakozási, leválasztási, alaphelyzetbe állítási vagy törlési művelet végrehajtásával van elfoglalva.
1483. Az egyik oszlop (%1) NULL értékű. Ez az oszlop NOTNULLABLE tulajdonságú (nem rendelkezhet null értékkel), ezért meg kell adni egy értéket.%2%3%4%5
1484. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (ismert csoport)
1485. A feladat nem fog futni, mert a felhasználó nincs bejelentkezve.
1486. PTR rekord . . . . . : %1
1487. A felhasználó módosította a TwoDigitYearMax beállítás értékét a következőre: %1.
1488. Nincs elég memória a másodlagos paraméterek beszúrási karakterláncának újbóli lefoglalásához. A további másodlagos helyettesítések leállítva. Az üzenet a karakterláncok jelenlegi állapotával lesznek formázva.
1489. Súlyosság=Információ A DHCPV6R sikeresen elindult.
1490. A teljesítmény küszöbértéket operátori beavatkozás állította be. A jelenlegi beállítások által jelzett teljesítmény küszöbértéke elérve. A trapfeldolgozás leállt. Nem lesznek további trapek elküldve operátori beavatkozás nélkül.
1491. A(z) {0:x} token nem érvényes a(z) {1} modul hatókörében.
1492. Az MS DTC XA tranzakciókezelő nem regisztrálható az MS DTC tranzakciókezelővel az XA erőforrás-kezelő nevében. DSN=%1 Fájl=%2 Sor=%3.
1493. Az időbélyegző értékei nem csökkenhetnek.
1494. A hálózati címet nem lehetett használni a kért művelethez.
1495. Jegyzékfájlelemzési hiba: pontosvesszőt várt a rendszer.
1496. Hiba történt a módosítások metabázisra történő alkalmazása közben. Elképzelhető, hogy a metabázis zárolva van a memóriában.%1%2%3%4%5
1497. Kísérlet történt olyan mező elérésére, amely a hívó számára nem hozzáférhető.
1498. Nem írható adat a szállítási kapcsolatra: X.
1499. A fenntartott naplórekordok száma vagy a fenntartott naplórekordok beállított száma érvénytelen.
1500. A képernyőillesztőnek támogatnia kell a videogyorsítást a video- vagy hanglejátszáshoz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions