English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2401. Rekurzió használata a helyközi csatlakozási pontokhoz.
2402. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a kérelmet (%1) folyamatban hagyta a várakozási sorban (kérelmező: %2). További információ: %3
2403. A felhasználó által megadott biztonsági azonosítók egyike érvénytelen
2404. Maszkfelfedezés végrehajtása
2405. Útvonalkeresés
2406. Az ISR belső állapothibát észlelt a PS/2 mutatóeszköz illesztőprogramjában.
2407. %1 (%2) %3Az adatbázismotor sikeresen végrehajtotta a helyreállítási műveleteket.
2408. Egy kérés kézbesítve egy kiszolgálóalkalmazásnak (kérésmutató: %1, kérésazonosító: %2, helyazonosító: %3), kéréssor: %4, URI: %5, állapot: %6.
2409. Hiba történt a(z) '%1!ls!' gyűjtőfájl olvasása során.
2410. Megadja azt a gépet, amelyről a teljesítményadatokat olvasni kell.
2411. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat ismeretlen X509 szabványú aláírókulcs-azonosítóra hivatkozott. A kulcsazonosító mezője tartalmazza az aláírókulcs-azonosítót.
2412. Túl sok biztonsági azonosítót adott meg.
2413. Forrás [%2]: A cél nem érvényes elérési út. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
2414. Egy yield végrehajtására került sor, és nincs elérhető szál a futtatáshoz.
2415. Az infravöröskamera-szolgáltatás (IrTran-P) befejezte az IrCOMM figyelését.
2416. Kötetpillanatkép szolgáltatás erőforrás
2417. Az új %1 objektum nem rendelkezik az összes szükséges attribútummal. %2.
2418. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) eltávolítása sikeres.
2419. A logikai egységnek nincs meghajtója.
2420. Nincs legfelső szintű objektum.
2421. A RADIUS-proxy a(z) %1 kiszolgálótól érvénytelen értékű Code mezőt %2 tartalmazó választ kapott. A Code mező érvényes értékeit az RFC 2865 dokumentum tartalmazza.
2422. Egy eseménypár-szinkronizáló művelet került végrehajtásra a szál meghatározott ügyfél/kiszolgáló eseménypár-objektumának felhasználásával, de nem volt eseménypár-objektum társítva a szálhoz.
2423. Az időzítő nem hozható létre.
2424. A rendszer hurkot érzéklet.
2425. Nem található a megadott "%1" követési szolgáltató. A szolgáltatókat regisztrálni kell a system.webServer/tracing/traceProviderDefinitions konfigurációs szakaszban.
2426. A terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló nem tudja megnyitni az erőforrás-engedélyezési házirendtárolót az Engedélyezéskezelőn. A következő hiba történt: "%2".
2427. Ez a metódus nem hívható meg, amíg a kép nincs zárolva.
2428. A hálózati kapcsolat az alapértelmezett hitelesítő adatok használatával sikeresen létrejött.
2429. A meghajtó nem tudta befejezni a törlést egy óra alatt. Lehet, hogy a meghajtó megfelelő működéséhez azt ki- és be kell kapcsolnia, el kell távolítania az adathordozót, vagy egyéb manuális beavatkozásra van szükség.
2430. MSBUILD : Hiba: MSB1005: Adjon meg egy tulajdonságot és az értékét.
2431. (GMT+04:00) Baku, Tbiliszi, Jereván
2432. A felhasználó nem rendelkezik engedéllyel a naptár módosításához.
2433. Az adatbázis-művelet túllépte a rendezhető bejegyzések maximális számát.
2434. A(z) %1 elérési útja túl hosszú.
2435. A csoportot nem lehet letiltani.
2436. A sématörlés nem sikerült: az osztály alosztályként van használva.
2437. Kiszolgáló beállításkulcsainak beállítása/alapértékre állítása/megtekintése.
2438. Az XML-ben két tulajdonság azonos azonosítóval (%1) lett megadva a következő helyen: (%2). Az utóbbi tulajdonságot a program figyelmen kívül hagyja.%3%4%5
2439. Gyermekcsomópontok nem használhatók.
2440. Az InputLanguageManager elem nem áll készen a jelenlegi beviteli nyelvek módosítására.
2441. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A GetClassObject LogMgr hívásának hibakódja: %1.
2442. (GMT+03:00) Kuvait, Rijád
2443. Nem hozható létre bal oldali névhez tartozó rendszerleíró index.
2444. A megadott fenntartás ütközik a címtárszolgáltatás létező fenntartásával.
2445. Nem vehet fel tulajdonságokat rögzített környezetbe.
2446. Hiba történt, miközben a szolgáltatás előkészítette a faxüzenet elküldését. A szolgáltatás nem próbálja meg ismét a faxüzenet küldését. Az újraküldés előtt zárjon be néhány más alkalmazást. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
2447. FIGYELMEZTETÉS: A következő helyen levő kódösszeállítás nem tölthető be: X. A Caspol részlegesen megállapíthatja, hogy milyen tanúsító adatok tartoznának ehhez a kódösszeállításhoz. A következő művelet eredménye nem feltétlenül pontos vagy teljes.
2448. Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentése során: Hiba: [%2] %3
2449. DHCPV6 - információkérés
2450. Ez a művelet csak Windows Server 2003 vagy újabb rendszerű tartományvezérlőkön és névtérkiszolgálókon támogatott
2451. Kiszolgálómodulok felügyelete
2452. Címke értéke: Microsoft
2453. A naplóügyfél még nincs regisztrálva a folyamon.
2454. Sikertelen a keresés
2455. Az objektumot inicializálni kell a művelet végrehajtása előtt.
2456. Az OID azonosító nem jelent érvényes PKCS 9 attribútumot.
2457. Az illesztőprogram beállításaiban %1 számára helytelen I/O-kezdőcím van megadva.
2458. A(z) %1 házirendjeinek feldolgozására legközelebb %2 %3 múlva tesz kísérletet a rendszer.
2459. A puffer nem lehet NULL.
2460. Nem lehet hozzáférni a biztonsági mentési célhelyhez, mert a BitLocker meghajtótitkosítási szolgáltatás zárolja.
2461. A(z) %1 célobjektum átnevezése a következőre: %2,%3.
2462. %1 csomópont kizárása...
2463. Hivatkozás a következő nem definiált csoportnévre: X.
2464. Parancsfájl végrehajtása
2465. Hiba történt egy adatfolyamba való írás közben. Nem sikerült a szükséges számú bájt írása.
2466. A rendszer a hitelesítéshez használt tartományvezérlői tanúsítvány feldolgozásakor egy nem megbízható hitelesítésszolgáltatót talált. További információt erről az eseménynaplóban találhat. Forduljon a rendszergazdához.
2467. A(z) %1 hálózat átnevezése...
2468. A /renameftRoot kapcsoló már nem támogatott.
2469. Kötések listája rövidített formában "http://tartomány:port,..." vagy feldolgozatlan formátumban "protokoll/kötésiAdatok,..."
2470. Az IPv6-alagútcím típusú erőforrás (%1) nem tudott online állapotba váltani, mert nem függ IPv4 típusú IP-címerőforrástól. Legalább egy IPv4 típusú IP-címerőforrástól való függőségre szükség van.
2471. Ismeretlen objektumfelület.
2472. %1: Nem lehet megszerezni az aktuális könyvtárat.
2473. A kérelem nem dolgozható fel, mert a folyamat már kilépett.
2474. %1 (%2) %3Nem sikerült az adatbázis (%4) %5. lapjának olvasása. Hiba: %6.
2475. Kísérlet a sor kérése tulajdonság beállítására: %1. Állapot: %2.
2476. Az objektum csak a nyilvános részét tartalmazza a kulcspárnak. Személyes kulcsot is meg kell adnia.
2477. Az ügyfél hitelesítő adatainak Active Directory tartományszolgáltatásokbeli ellenőrzése sikeres volt, de hiba történt a jogcímadatok Active Directory tartományszolgáltatásokból való kiolvasása során.
2478. Válassza ki a megnyitni kívánt házirend szintjét. A megnyitott házirend a kiválasztott szinten felváltja az aktuális házirendet.
2479. A telepítési csomag nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
2480. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) has started updating the replication topology for the directory service.
2481. A megadott alapmódú hitelesítési lista nem található.
2482. Felhasználó %1, egyéb %2
2483. Könyvtárnév
2484. A SendTargets segítségével végzett iSCSI-felderítés meghiúsult (hibakód: %1) a(z) %2 célkapun.
2485. A sémafrissítés nem sikerült: az alosztályok listájában levő osztály nem létezik, vagy nem felel meg a hierarchia szabályainak
2486. A(z) %2 sablon %1 tanúsítványigénylését a számítógép-környezet használatával kell végrehajtani.
2487. Hibás fürterőforrás.
2488. Az ügyfél számára elérhető NIS+ kiszolgálók tartományneve
2489. Az összes lista NULL vagy üres.
2490. Az ügyfél neve nem érvényes.
2491. A hosszak és a lowerBounds értékek számának meg kell egyeznie.
2492. Konfigurációs fájllal kapcsolatos hiba. %1 -> %2 != %3.
2493. Az MS DTC naplófájl nem található. Miután meggyőződött róla, hogy egyetlen MS DTC által vezérelt erőforrás-kezelő sem rendelkezik bizonytalan állapotú tranzakciókkal, futtassa az msdtc -resetlog programot a naplófájl létrehozásához.
2494. A(z) [%1] érvénytelen beállítás.
2495. Leírás: Helykapcsolati hidak keresése megadott feltételek alapján.
2496. A Keyset paraméter érvénytelen.
2497. Nem határozható meg a hívó kódösszeállítása.
2498. A rendszer figyelmen kívül hagyja a(z) %1 értéket az összehasonlításkor.
2499. Minden nyomkövetési napló megkeresése, amelyben a "GET" utasítás és az "500" válaszállapotkód szerepel.
2500. A mentett vagy beolvasott fájltípus blokkolva van.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions