English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5501. Az eltávolítás során nem lehetett beolvasni a következő szolgáltatás beállításait a beállításjegyzékből: %1!S!.
5502. A fürtnapló(ka)t a rendszer a következő csomópontra másolta: '%1'...
5503. A From paraméter értéke nem lehet kisebb a To paraméter értékénél.
5504. Tanúsítvány ujjlenyomata: %1
5505. A program már meghívta a CoInitialize eljárást.
5506. Ez a implementáció nem fogad hirdetéseket
5507. Nem szerezhető meg egy végrehajtás alatt álló program visszatérési kódja. A végrehajtott parancs a következő volt: „X”.
5508. A cél nem válaszolt időben egy kijelentkezési kérésre.
5509. A várt kriptografikus azonosító paraméter nem érkezett meg.
5510. Biztosan törli ezt a bejegyzést a kötési házirendből?
5511. Nem kompatibilis intelligens kártya
5512. Általános másolásvédelmi hiba.
5513. Érvénytelen paraméter: a RootDn paraméter nem szükséges az importáláshoz
5514. Adjon meg egy aliasnevet.
5515. Nincs jogosultsága arra, hogy kódösszeállításokat vegyen fel a kódösszeállítási gyorsítótárba. Segítségért forduljon a rendszergazdához.
5516. A kapcsolódási karakterlánc beállításainak összevont listája
5517. A művelet nem megengedett, mert használhatatlan hozzáférési szabálygyűjtemény létrehozásához vezetne.
5518. A MaxStale letiltása (0-ra állítása).
5519. %1 címlista, létrehozta %1.
5520. Részleges lánc:: Kiállító: <%1> Tulajdonos Sha1 ujjlenyomata: <%2>
5521. Az objektum nincs helyben aktív állapotban
5522. - Összetevők:
5523. Egy komponensfájl nem felel meg a jegyzékfájlban lévő ellenőrzési adatoknak.
5524. A zóna (%1) letöltse nem sikerült a(z) %2 helyen levő DNS-kiszolgálóról. A DNS-kiszolgáló (hely: %2) megszakította a vagy nem tudta befejezni a zóna letöltését. Ellenőrizze a DNS-kiszolgálót (hely: %2), és biztosítsa, hogy megfelelően működik és mérvadó a(z) %1 zónára nézve.
5525. Kódösszeállítás konfigurációjának eltávolítása
5526. A szolgáltatás jelenleg nem tud vezérlőüzeneteket fogadni.
5527. Nem található az indexparaméterek-objektum.
5528. Az MS DTC észlelte, hogy legutóbbi indítása óta tartományvezérlő-lefokozás történt.
5529. A sémafrissítés nem sikerült: már létezik ilyen csatolásazonosítójú attribútum.
5530. Az argumentum nem lehet zérus.
5531. A jelenlegi kvótalimit szintjének a csökkentésére történt kísérlet.
5532. A csoport nem tudja fogadni a kérelmet, mert jelenleg másik csomópontra lép át.
5533. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások törölte a tanúsítvány visszavonását. Kérelem: %1, kérelmező: %2.
5534. Könyvtárnevet kell megadnia, nem relatív vagy abszolút elérési utat.
5535. A folyamat nem rendelkezik a művelet végrehajtásához szükséges „X” jogosultsággal.
5536. A megosztott védelmi pont létrehozása megszakítva.
5537. A választó elhalasztotta az erőforrásoknak a megfelelő szülőhöz rendelését
5538. A QoS-szerkezetben megadott folyamatleírók száma helytelen.
5539. A(z) %1 rendszerfájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem kísérelte meg a fájl kijavítását, mert ugyanennek a fájlnak egy másik kijavítási kísérlete már folyamatban van.
5540. Nem található a kért gyűjteményelem.
5541. Nem lehet kurzort betölteni az adatfolyamból.
5542. A DNS-kiszolgáló befejezte a zónák háttérben történő betöltését. Minden zóna elérhető DNS-frissítésekhez és zónaletöltésekhez, az egyes zónák konfigurált engedélyei szerint.
5543. A(z) "%1" virtuális hely úgy van konfigurálva, hogy "%2" bájtonként csonkolja a naplót. Ez az érték minimum 1 048 576 bájt ( 1 megabájt ), ezért 1 048 576 bájt lesz használva.
5544. A Csoportházirend kezelése eszköz az Ön felhasználói fiókját tartalmazó tartomány egyetlen tartományvezérlőjével sem tudta felvenni a kapcsolatot. Lehet, hogy hálózati probléma lépett fel, vagy az Ön felhasználói fiókja nem szerepel az Active Directoryban, és a megbízhatóság-felismerés engedélyezve van. Ha a felhasználói fiók nem szerepel az Active Directoryban, kapcsolja ki a megbízhatóság-felismerést a Nézet menü Beállítások pontjában.
5545. Használat: %1 állomás név [port]
5546. A &kiválasztott szintnek megfelelő alapértelmezett házirendfájlt
5547. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) újratelepítése sikeres.
5548. IPv6-erőforrás
5549. Egyetlen többportos kártyán két portnak (%2, %3) nem lehet két különböző megszakítása.
5550. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Currency.
5551. A DHCP-kiszolgáló DHCPNACK üzenetet küldött.
5552. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás hibát észlelt a központi naplózás konfigurálása közben. A központi naplózás nem az elvártak szerint van konfigurálva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5553. A kötet helyreállítása hibák miatt meghiúsult.
5554. A rács (Grid) sorát jelző értéknek 0 és a sorok maximális száma közé kell esnie.
5555. A távoli tanúsítvány a felhasználói ellenőrzés szerint érvényes.
5556. A(z) %1!ws! fürtcsomópontot a rendszer kizárta a fürtből, de karbantartása még nem történt meg.
5557. A(z) %1 statikus SiteAssociation értéke megegyezik az Active Directoryban lévő helytársítással.
5558. A megadott lemezcsoport nem létezik többé
5559. I/O műveletre történt kísérlet egy olyan szakaszobjektumon, mely egy tranzakció befejezése miatt lebegtetve volt. Nincsenek érvényes adatok.
5560. Nem megfelelő formátumú program betöltésére történt kísérlet.
5561. A folyamat kezdeti munkakönyvtára.
5562. A "defaultDocument" konfigurációs szakasz törlése a "Default Web Site/" elérési úton
5563. Nem jött létre .cab metaadatfájl.
5564. %1 (%2) %3A maximális gyorsítótárméretre vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) kisebb, mint a lehetséges minimális méret (%5).
5565. Az Undo visszavonási műveletet annál a szálnál kell végrehajtani, amelyben a megfelelő környezet beállítása történt.
5566. Nem sikerült a fájlok és mappák biztonsági beállításainak megadása a '\WindowsImageBackup\' mappában. Ellenőrizze, hogy a SYSTEM fióknak van-e engedélye a korábbi biztonsági másolat felülírására.
5567. A FileCodeGroup megadott engedélyének módosítása nem érvényesül.
5568. DfsUtil: Beállításjegyzék-hivatkozások átnevezve a névtérpéldány-rendszerben: %1!wS!.
5569. *** Hiba történt: Nem állítható vissza a(z) %1 számítógépfiók jelszava a(z) %2 kiszolgálón (ok: %3). Állítsa vissza a fiókot a(z) %2 helyen.
5570. Az iSNS protokollhibát vagy más hibát észlelt a következő iSNS hibakóddal: %1. Az eseménynapló adatai tartalmazzák a protokollhibát magába foglaló iSNS-kérelmet.
5571. A hibafájl nem nyitható meg.
5572. Az MS DTC XA tranzakciókezelőnek nem sikerült egy naplórekord adatainak visszafejtése.(%3): Fájl=%1 Sor=%2.
5573. %4 befejeződött a következőhöz: %3, %1 másodperc alatt.
5574. Ez a konfiguráció már meg van nyitva egy másik ablakban. Egyszerre csak egy ablak lehet megnyitva. Menti a másik ablakban végrehajtott módosításokat, bezárja az ablakot, és megnyit egy új ablakot?
5575. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat lejárt vagy még nem érvényes.
5576. A(z) X típusleírás-szolgáltató NULL értéket adott vissza a következőtől: Y – ez szabálytalan.
5577. DPAPI-tevékenység
5578. MTU-beállítás
5579. Feladatazonosító:
5580. Nem sikerült törölni, a könyvtár, illetve a könyvtár fájljai használatban lehetnek.
5581. A betöltő adatainak beállításához nem lehet megadni további engedélyt.
5582. A nevet (%1, RADIUS-ügyfél: %2) nem lehet feloldani. Az adat a Windows Sockets által létrehozott hibakód.
5583. A(z) "%1" alkalmazáskészlet már le van állítva.
5584. A válasz 304-es kód, vagy a kérelem HEAD típusú volt, a gyorsítótári bejegyzés frissítése.
5585. A felhasználó által megadott adatfolyam ACL-je nem dekódolható
5586. Visszavonás ellenőrzése
5587. A beállt állapot azt jelzi, hogy ez a COM+ alkalmazás instabillá vált vagy nem megfelelően működik. ASSERT feltétel nem teljesült: %1
5588. Közös fordítási, futásidei és lapbeállítások
5589. A tartományvezérlő adatai újrafelderítésének kényszerítése.
5590. A(z) „X” típustár regisztrációjának megszüntetése sikeresen befejeződött.
5591. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni az 1-es szakaszt. Hiba: %5.
5592. Egy művelet megnyitás-zárolásra várakozás közben van letiltva.
5593. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt az SID-társítás adatainak beolvasása során. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazáskészlet névadatai helyesek a konfigurációs fájlban. A probléma elhárításához újból véglegesítse a módosításokat, vagy indítsa újra a szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5594. NYOMKÖVETÉS: Útvonalak frissítése: %1
5595. PORT parancsok használata: %1.
5596. Az OLE szolgáltatás nem tudott kommunikálni az objektum kiszolgálóval
5597. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása nem tudja elindítani is a Vezeték nélküli kapcsolat ablakot. A jelentett hiba: %1.
5598. Nem lehet hozzáfűzni a rögzített DrawingGroup.Children gyűjteményhez.
5599. A(z) „Tulajdonság neve” élettartama meghaladja a konfigurációban tárolható maximumot.
5600. A fürt %1 IP-címerőforrása nem helyezhető online állapotba, mert az alhálózati maszk értéke érvénytelen. Ellenőrizze az IP-címerőforrás tulajdonságait.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions