English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5601. A fürtcsoport nem áll rendelkezésre új kérések számára.
5602. A(z) %1 tanúsítványigénylés fogadott egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól a függőben lévő kérelmek beolvasása során (%3).
5603. Az MS DTC észlelte, hogy a MS DTC szolgáltatással kapcsolatos adatok a helyi beállításjegyzékben és a megosztott fürtleíró adatbázisban nem egyeznek. Hibaadatok: %1
5604. (GMT+06:30) Yangon (Rangoon)
5605. A DateTimeStyles paraméter RoundtripKind értéke nem használható az AssumeLocal, az AssumeUniversal és az AdjustToUniversal értékkel.
5606. A DNS-frissítés sikerült
5607. Az adatbázis-művelet nem tudta megállapítani az egyik rekordhoz rendelt megkülönböztető nevet.
5608. Nem lehet több PKCS 9 aláírási időattribútumot hozzáadni.
5609. A kívánt forgástípust a meghajtó nem támogatja, a forgástípus módosult.
5610. A biztonsági azonosítót nem lehet az objektum tulajdonosaként hozzárendelni.
5611. A megadott %2 formátum nem egyezik a(z) %1 paraméter tényleges formátumával (%3).
5612. A rendszerállapot-visszaállítás '%1' kezdési időponttal elindult.
5613. A megadott fájlleíró nem érvényes.
5614. A(z) "%1" betöltése nem sikerült a kiszolgálónak. Hiba: "%2".
5615. A kulcs nem létezik.
5616. Ez a naptár nem képes a megadott időpont kezelésére. Az időpontnak a határokat is beleértve a Gergely-naptár szerint X és Y között kell lennie.
5617. Belső hiba; a beolvasott típus hibás.
5618. BELSŐ hiba - a konfiguráció túl nagy a lemezcsoport naplójához
5619. A továbbított jelzőbit nem megfelelő.
5620. Napló növekménye: %1%%
5621. Az aktív HTTP-kérelmek felsorolása
5622. A DNS-feloldási gyorsítótár kiürítése sikeresen megtörtént.
5623. Váratlan hiba. Veremtúlcsordulás
5624. A megadott kiszolgálócím nem tartozik azonosított kiszolgálónévhez.
5625. Az FTYPE %1 paraméter túl hosszú.
5626. Nincs kijelölve tranzakció.
5627. A forgatókönyv indítására tett kísérlet nem sikerült a forgatókönyvesemény-leképezőben (SEM).
5628. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány létrehozása sikeres.
5629. A gyűjtemények alapértelmezett értékei ebben a gyűjteményben nem engedélyezettek.
5630. A csatlakozási pont neve megszakadt vagy hibás.
5631. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudott egy bejövő üzenetet fogadni a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
5632. A kötet (%1) megváltozott
5633. Biztonsági korlátozások miatt nem jeleníthető meg a módosítási felszólításhoz tartozó információ.
5634. Az INF-fájlban olyan szakasznév található, amely neve meghaladja a maximális szakasznév hosszát.
5635. DNS: a zónalétrehozás nem sikerült.
5636. A naplólétrehozáshoz megadott időszakasz pozitív egész szám kell legyen...
5637. BirthVolume azonosítója :
5638. A megadott inicializáló vektor (IV) nem felel meg az algoritmus blokkméretének.
5639. Az objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) nem az üres UUID.
5640. Az állapotkódnak a 100–999 tartományba kell esnie.
5641. A kiszolgáló megsértette a protokollt.
5642. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a hálózati állapot változása miatti házirend-feldolgozást.
5643. A séma névhasználati környezetében nem engedélyezettek az objektumokon az áthelyezési műveletek.
5644. Kizáró beállítás
5645. A művelet megtagadva. Azt csak olyan tanúsítványkezelő végezheti el, amelynek számára engedélyezve van a tanúsítványok kezelése az aktuális kérelmező számára.
5646. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s!
5647. Csatlakozási pontok: %1!d! hozzáadva, %2!d! törölve, %3!d! módosítva
5648. A(z) '%1' erőforráscsoport online állapotba hozása...
5649. A HTTP/1.0 protokoll nem támogatja a darabolásos kódolású feltöltést.
5650. Hiba (0x%1) történt.
5651. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem indítható el. Részleteket az eseménynapló előző bejegyzésében talál.
5652. A fürt nem hozható létre, mert a megadott csomópontszám meghaladja a maximális korlátot.
5653. Az aszinkron komponensek működéséhez szükséges a Message Queuing. A Message Queuing jelenleg nincs telepítve.%1
5654. Felhasználói bejelentkezés/kijelentkezés
5655. A hitelesítéshez használandó HTTP cookie meghatározása
5656. Az egyik válasz állapotkódja nem 304 vagy 206.
5657. A(z) %2 azonosítójú kérés értelmezése sikertelen, ennek oka: %3. A kérés vélhetően nem felel meg a HTTP 1.1-es verziójának.
5658. WINS/NBNS-kiszolgálók
5659. Általános feldolgozási hiba
5660. A magasságnak kisebbnek kell lennie 256-nál.
5661. Az előzetes feldolgozás befejezte az aktív szoftvercsatornák ellenőrzését.
5662. A DNS-kiszolgáló sikeresen befejezte a(z) %2 zóna %1 verziójának letöltését a(z) %3 helyen levő DNS-kiszolgálóra.
5663. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta módosítani a következő helyet: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5664. Felhasználó %1, vendég %2, egyéb %3
5665. Nem helyezhető online állapotba a fürt IP-címerőforrása (%1), mert nem regisztrálható a WINS szolgáltatás a(z) %2 illesztőn (a hiba kódja: %3). Adjon meg egy érvényes és elérhető WINS-kiszolgálót.
5666. Olyan objektum hozzáadására történt kísérlet, amelynek neve már használatban van a címtárban.
5667. A gyűjtemény írásvédett.
5668. Nem specifikus hiba történt.
5669. A megadott érték nem érvényes „X”.
5670. A DHCP szolgáltatásnak nem sikerült címtárkiszolgálót találnia az engedélyezéshez.
5671. A szűrő jelen implementációjában ez az operátor nincs támogatva.
5672. A(z) %1 paraméter többször van megadva ugyanahhoz a kapcsolóhoz.
5673. A paraméterérték nem lehet kisebb mint „X”.
5674. A következő eseménynapló nem létezik a(z) „Y” számítógépen: „X”.
5675. Nem található egy gyorsítótárazott objektum
5676. A fájlméret meghaladja a megengedett korlátot, így nem menthető.
5677. Nem várt hálózati hiba történt.
5678. Modul engedélyezése
5679. Megtelt a bitvektor.
5680. Egy objektumon látható attribútumok maximális száma: %1!d!
5681. A DHCP/BINL szolgáltatás engedélyezve van a címtártartományban ("%2") (A kiszolgáló IP-címe: %1)
5682. Az IXMLDOMDocument2 felület nem támogatott.
5683. A biztonsági csomag nem tudja előkészíteni a bejelentkezési puffert, így a bejelentkezési kísérlet meghiúsult
5684. A(z) <%1> beállításkulcs az elosztott fájlrendszerbeli %2 névtérkiszolgálón nem egyezik meg az Active Directoryban lévő metaadattal.
5685. Annak az alkalmazásnak az elérési útja vagy URL-címe, amelyből a modult törölni kívánja
5686. Az ImageVisualManager elemnek átadott Image elem nem rögzíthető.
5687. A célmunkamenet nem kompatibilis a jelenlegi munkamenettel.
5688. TYPE Megjeleníti egy szövegfájl tartalmát.
5689. A paraméter nem megfelelő.
5690. A „X” elemben megadott teljes argumentumszám nem felel meg a megadott TypeArguments értéknek. „Y” TypeArguments osztály volt megadva.
5691. A területi beállítások telepítése nem sikerült.
5692. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "PREPARE COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott vissza. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%2"; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
5693. A többrészes törzsrészeket 7 bites, 8 bites vagy bináris módon kell kódolni.
5694. Belső hiba - Váratlan hiba történt a konfigurációs programban
5695. X: A szoftvercsatorna nem lehet kötött vagy csatlakoztatott.
5696. Az állapotjegyző nem tudta érvényesíteni a tanúsítványt az állapotjegyző konfigurációjával. Az állapotjegyző elutasította a(z) %1 korrelációazonosítójú kérelmet a következőnél: %2 (résztvevő: %3), mert az nem felelt meg a titkosítási házirendnek (%4). A kérelem elvetésre kerül.
5697. A bemeneti puffer nem megfelelő számú adatot tartalmaz.
5698. A név szintaxisa érvénytelen.
5699. A megadott erőforrás csatolása a kódösszeállításhoz
5700. Microsoft Windows előtelepítési környezet

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions