English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7101. A cím nem érvényes IPv6-cím erőforrás. Egy fürthálózatra érvényes globális IPv6-címre van szükség. A kompatibilitási címek nem engedélyezettek.
7102. Végzetes hiba történt a telepítés során.
7103. A következő házirendszint nem menthető: „X”.
7104. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott adatbázislap ellenőrzése, mert nem tartalmaz lapra vonatkozó adatokat (forrásfájl: %4; eltolás: %5 (adatbázislap: %8); bájtok száma: %6). Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból. A hiba valószínűleg a hardver meghibásodása miatt lép fel. A probléma okának pontos meghatározásához forduljon a hardver forgalmazójához.
7105. A QoS szolgáltatófüggő pufferében érvénytelen vagy nem konzisztens flowspec található.
7106. Névfeloldás
7107. Egy rendszergazda módosította a(z) %1 zóna típusát és/vagy helyét az Active Directoryban. A zóna új típusa %2. A zónát a(z) %3 helyen fogja tárolni a rendszer az Active Directoryban.
7108. Sajnos csak a következő formátum támogatott: %1.
7109. Ismeretlen alkalmazáskészlet: "%1".
7110. A kezdeményező nem tudta konfigurálni az IPSec működését a megadott kapcsolatra. Ennek oka valószínűleg a kevés erőforrás.
7111. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása a fájl ("%1") küldése közben hibát érzékelt. A jelentett hiba: %2.
7112. G.3 fax
7113. A Synchronization tulajdonságra szükség van a Transaction tulajdonsághoz. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
7114. %1!d! társított cél:
7115. A UserLocale elem által meghatározott "%1" felhasználói területi beállítás nem egy támogatott területi beállítás neve, vagy nincs telepítve a rendszerre. A felhasználó területi beállítása nem módosult.
7116. „End of Stream” állapot lépett fel az elemzés befejezése előtt.
7117. Az alábbi varázslók segítségével egyszerű módosításokat hajthat végre az alkalmazásokon. Egy varázsló elindításához kattintson az ikonjára.
7118. A művelet a fájl érvényes adathosszán kívül történt.
7119. Ez a metódus nincs megvalósítva az osztályban.
7120. A fájl(ok) '%9' időpontban indult helyreállítása sikeresen befejeződött.
7121. Az objektum törölve lett, mert más partícióra került.
7122. A ScrollBar százalékos értéknek 0 és 100 közé kell esnie.
7123. Az ideiglenes alkalmazáskészlet konfigurációs fájljainak könyvtára UNC elérési úttal van megadva, ami nem engedélyezett. Létező helyi könyvtárat adjon meg. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7124. Leírás: Felhasználót ad hozzá a címtárhoz.
7125. Típus: %1;
7126. A névtér fürtözött, az összes csomópont lekérése....
7127. A címzett folyamat nem fogadta el a jelzést.
7128. A folyamat főablakának címsora.
7129. (GMT-03:00) Grönland
7130. A megadott fájlkiterjesztés nem érvényes kiterjesztés.
7131. További könyvtárak megadása hivatkozások kereséséhez
7132. Az IPBOOTP elvetette a következő IP-című helyi illesztőn fogadott csomagot: %1. A csomag indítástól eltelt másodperceinek száma %2 volt, ez az érték kisebb a csomagok illesztőn való továbbításához szükséges értéknél. A DHCP REQUEST csomag indítástól eltelt másodpercekre vonatkozó mezője azt jelzi, hogy a csomagot küldő DHCP-ügyfél mennyi ideig próbálkozott az IP-cím lehívásával.
7133. A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást.
7134. A paraméter (%1) megadott formátuma (%2) érvénytelen.
7135. A megadott modul már be van töltve.
7136. A kódösszeállításban kettőzött erőforrásnév található.
7137. BELSŐ hiba - a művelet nem engedélyezett létrehozott lemezcsoporton
7138. DfsUtil: Csatlakozási pontok átnevezésének indítása %1!ws! névről %2!ws! névre a(z) %3!ws! NÉVTÉRBEN
7139. Az általános összehasonlító metódusoknak átadott argumentumok típusa érvénytelen.
7140. Kérelem állapota = If-Modified-Since:X.
7141. Könyvtárpartíció (%1) készítése, %2 objektum van hátra
7142. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a titkos kulcsok archiválásához szükséges kulcshelyreállító tanúsítványok közül csak néhányat (%1/%2) tudott ellenőrizni. A titkos kulcsok archiválására irányuló kérelmeket nem fogja elfogadni.
7143. könyvtár:
7144. Tulajdonságkezdet található a befejező X előtt.
7145. Várt elem: "%1"
7146. Nincsen elérhető alapmódú internetes kulcscsere-házirend.
7147. A feldolgozás nem várt módon véget ért.
7148. Karakterlánc-üzenet: %1.
7149. A DNS-kiszolgáló sok memóriát használ. Az adat az aktuálisan lefoglalt memória mérete.
7150. A kért művelet nem engedélyezett Windows Professional esetén
7151. A távelérés beállítása sikertelen a következő kivétel miatt: „X”.
7152. Szektorhiba miatt leállt a konvertálási művelet a(z) %2 köteten. Ellenőrizze a köteten szereplő adatok érvényességét.
7153. A puffer helyi tárolóját nem lehetett felszabadítani. A LocalFree a következőt adta vissza: %1. Lehetséges memóriaszivárgás.
7154. A HTX fájl (%2) túl sok include fájlt használ a következő sorban: %1!d!.
7155. A FileObject objektum megnyitásának módja nem érvényes értékre volt beállítva. A FileObject objektum sérült.
7156. Érvénytelen hibaüzenet.
7157. A meghajtóban lévő adathordozó valószínűleg megváltozott.
7158. QC felvevő
7159. A DNS-kiszolgálói zóna (%1) érvénytelen vagy hibás beállításértéket tartalmaz a következőhöz: %2. A DNS-konzol használatával cserélje ki vagy javítsa a beállításkulcs sérült azonosítóit, illetve győződjön meg arról, hogy a zónaadatbázis elérhető. További információt a súgóban talál.
7160. Az IPRIPv2 nem tudott szinkronizációs objektumot létrehozni. Az adat a hibakód.
7161. A BeginConnect metódus nem hívható meg, amíg ugyanazon a szoftvercsatornán egy másik aszinkron művelet van folyamatban.
7162. Az elindítani kívánt hely neve vagy URL-címe
7163. A szám kisebb volt a tömb első indexének alsó határánál.
7164. Statikus út beállítása
7165. A csoportházirend %1 ezredmásodpercen belül sikertelenül próbálta felderíteni a tartományvezérlőt.
7166. A(z) %2!ls! fájlrendszer nem importálható a lemezről. A(z) '%1!ls!' könyvtár fájlként már létezik a lemezkép-hierarchiában.
7167. A hatókörnek PropertyTabScope.Document vagy PropertyTabScope.Component értékűnek kell lennie
7168. A biztonsági mentésbe felvett kötetek egyikét a BitLocker meghajtótitkosítási szolgáltatás zárolja, ezért nem készíthető róla biztonsági másolat.
7169. A katalógus jelenleg használatban van, és nem lecserélhető.
7170. %1 (%2) %3Nem lehet létrehozni az új naplófájlt, mert az adatbázis nem tud a naplót tartalmazó meghajtóra írni. Lehetséges, hogy a meghajtó írásvédett, kevés rajta a szabad terület, helytelenül van konfigurálva, vagy sérült. Hiba: %4.
7171. Adapter %2: Az adapter kapcsolata nem működik
7172. A(z) "%1" hely elérte a CPU-korlátot. A hely működése szünetel.
7173. Érvénytelen típuskonverzió „X” típusról „Y” típusra.
7174. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz tartozó házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállítások exportálása sikeresen megtörtént.
7175. A megadott adat érvénytelen, részleteket a belső kivételnél talál.
7176. A teljesítményszámláló objektum kategórianeve.
7177. A @position meghatározás használata nem engedélyezett, ha elem kereséséhez más paramétereket ad meg. Vagy egyedül a @position meghatározást használja, vagy távolítsa el a kifejezésből.
7178. Az adatobjektumnak legalább egy formátummal rendelkeznie kell.
7179. Úgy történt kísérlet egy mutáns létrehozására, hogy annak számlálója túllépte volna a maximumot.
7180. A kiszolgálón nincsenek felfüggesztve az aktiválások.
7181. Nem található a beállításjegyzék-író a biztonsági másolatban.
7182. Üzeneteket tartalmazó várólistát nem lehet törölni. Távolítsa el az üzeneteket, és próbálkozzon újra.%1
7183. Automatikus zsugorítás: Nem engedélyezett
7184. A(z) %1 adapter osztályazonosítónak beállítása sikeresen megtörtént.
7185. Az adathordozó nem kompatibilis, vagy annak fizikai formátuma ismeretlen.
7186. Érvénytelen típus a következő tulajdonsághoz: X.
7187. Váratlan hiba. Helyrehozhatatlan hiba.
7188. Az adatbázis-művelet olyan rekordot talált, amely nem objektum.
7189. A DHCP szolgáltatás nem tudta olvasni a globális BOOTP-fájlnevet a beállításjegyzékből.
7190. Leírás: A címtárban szereplő valamely felhasználó datainak módosítása.
7191. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása nem tudta megújítani DNS-regisztrációját. Gondoskodjon arról, hogy a függő IP-címerőforrások hálózati adapterei legalább egy DNS-kiszolgálóhoz hozzáférnek. Megteheti azt is, hogy engedélyezi a NetBIOS szolgáltatást a függő IP-címekhez. Lehetséges, hogy a DNS-kiszolgáló átmenetileg nem érhető el - a rendszer később újabb kísérletet tesz a DNS-regisztrációra.
7192. Meg kell adni a feladó címét.
7193. A szövegformázási motor nem tudott beolvasni egy törésponti rekordot egy hiba miatt: X.
7194. A következő kulcs nem létezik az appSettings konfigurációs szakaszban: „X”.
7195. A távoli hálózaton a célhálózat végpontjánál nem működik szolgáltatás.
7196. Nem lehet betölteni a deszerializáláshoz szükséges Típusnév típust.
7197. A nulladat megváltozott
7198. A művelet sikeres volt, de a hatályba lépéshez illesztőprogram újratöltése vagy újraindítás szükséges.
7199. A kért nyomtatási feladatot nem sikerült kinyomtatni. A nyomtatórendszer frissítése miatt újra el kell küldeni a feladatot.
7200. A tranzakciót ismeretlen okból nem lehetett véglegesíteni. A tranzakció megszakítva.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions