English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12201. Egy csatlakozó csomópont megkísérelt biztonsági környezetet létrehozni a következő beállításokkal: csomag='%1'; környezeti követelmény ='%2'; időkorlát ='%3'; cél = '%4'
12202. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert egy tükrözési illesztőprogram van használatban
12203. A dinamikus üresjárati idő le lett tiltva a konfigurációban. A Windows folyamataktivációs szolgáltatása (WAS) visszaállítja a munkavégző folyamatok üresjárati időkorlátját a konfigurált beállításoknak megfelelő értékre.
12204. Helyi fájl %1: távoli fájl.
12205. Hiba történt a hibakereső beállításainak módosítására tett kísérlet közben.
12206. Az MS DTC telepítője túllépte a telepítési időkorlátot. A telepítő arra várt, hogy az MS DTC telepítő másik példánya befejezze a megosztott fürtleíró adatbázis adatokkal való feltöltését. A másik telepítési folyamat befejeződése után futtassa újra a comclus.exe fájlt ezen a csomóponton. Ha nem fut másik MS DTC telepítési folyamat, akkor törölje az MS DTC fürterőforrást, majd futtassa ismét a comclust.exe fájlt. Hibaadatok: %1
12207. %1 (Type1)
12208. PAGEFILECONFIG Lapozófájl tulajdonságainak megjelenítése vagy konfigurálása.
12209. COM-objektum esetén meg kell adni egy tulajdonság beállítását (Set), beolvasását (Get) vagy egy metódushívást.
12210. Az IPBOOTP nem tudott kötést létrehozni ezzel az IP-címmel: %1. Ellenőrizze a TCP/IP megfelelő telepítését és helyes beállítását. Az adat a hibakód.
12211. SoapQName használatakor hiányzik a következő névtérérték: „X”.
12212. A DHCPv6 szolgáltatás ismeretlen beállításértéket (%1) kapott, amelynek hossza %2. A nyers beállításadat lent található.
12213. Kötelező megadni egy erőforrás-függőségi karakterláncot.
12214. *** Hiba történt: A(z) %1 számítógépfiók nem hozható létre a(z) %2 kiszolgálón (ok: %3).
12215. Válasszon egy adott kulturális környezetet (például zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG).
12216. A(z) „X” metódus végrehajtása sikertelen, mert a(z) „Y” egyéni tulajdonság már létezik.
12217. A megadott felhasználói fiók már tagja a megadott csoportnak, vagy a megadott csoportot nem lehet törölni, mert legalább egy tagot tartalmaz.
12218. MSBUILD : Hiba: MSB1013: A válaszfájlt kétszer adták meg. A válaszfájlt csak egyszer szabad megadni.
12219. A(z) '%1' időpontban megkísérelt biztonsági mentés indítása a következő hibakóddal meghiúsult: '%2'.
12220. DNS: a név nem felel meg az RFC-specifikációnak.
12221. Érvénytelen szakasznév: "%1"
12222. A tartalmazó objektum azonosítója nem lehet azonos az objektum azonosítójával.
12223. ProviderCacheTimeoutInMinutes kulcs beállítása/megtekintése.
12224. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (alias)
12225. A szolgáltatás egy példánya már fut.
12226. Nem sikerült különálló objektumot replikálni az elsődleges tartományvezérlőről az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások támogató példányára
12227. Címtár exportálása fájlba (%1)
12228. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: Nem lehetett betölteni vagy ellenőrizni az aktuális hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt. %1 %2.
12229. Tulajdonságnév várása a fájl (%2) %1!d!. sorában.
12230. Nem sikerült összehasonlítani a tömb két elemét.
12231. Ismeretlen Stroke elem a StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed elemnél.
12232. A teljesítmény küszöbértéket operátori beavatkozás helyreállította. A trapfeldolgozás újra működik.
12233. A(z) „X” értékének kisebbnek kell lennie a szálkészletkorlátnál (amely jelenleg Y szál). Vissza lesznek állítva az eredeti értékek.
12234. Érvénytelen típusú Unity.
12235. Tartományok elszigetelése barangoló felhasználó alapján
12236. Időpont:
12237. Az első sikertelen engedély:
12238. A DNS-kiszolgáló nem tudta elindítani vagy inicializálni a beépülő modul DLL-jét (%1). Az eseményadatok a beépülő modul DLL-jének betöltési vagy inicializálási kísérlete által visszaadott hibakódban találhatók. Javítsa ki a problémát okozó hibát a beépülő modulban, vagy távolítsa el a beépülő modult a DNS-kiszolgáló konfigurációjából.
12239. Kép alapú (relatív virtuális címmel rendelkező) statikus mező módosításához SkipVerification engedély szükséges.
12240. Nem történt meg a TPM engedélyezése az újraindítás közben.
12241. A tárolót meg kell nyitni ehhez a művelethez.
12242. %1!-20s! %2!-20s! %3!-15s! %4
12243. Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása sikeresen regisztrálta a WMI-szolgáltatót.
12244. Tudás konzisztenciaellenőrzője
12245. Belső fürthiba történt. Fürtadatbázis-tranzakcióra történt kísérlet, miközben egy tranzakció már folyamatban volt.
12246. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend törlése megtörtént.
12247. A naplórekord nem a naplófájl egy rekordja.
12248. Nem található szűrő/példány
12249. A(z) „X” nem lehet üres karakterlánc.
12250. Teljes hozzáférés
12251. Csak a következő kötési jelzők egyike állítható be: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
12252. Nem sikerült a fájlreplikációs szolgáltatás leállítása.
12253. %1 (%2) %3Puffer I/O-szál lezárási hiba (%4) történt.
12254. A megadott átviteli módú szűrő nem létezik.
12255. A távelérés nem találja a(z) „Típusnév” típus „X” mezőjét.
12256. A DNS eltávolította a helyi Active Directory címtárat az alkalmazásspecifikus címtárpartíció (%1) replikációs hatóköréből. A címtárpartíció gyökerének megkülönböztető neve: %2.
12257. Globális katalógus
12258. Az aktuálisan használt parancsban nem támogatott a(z) "%1" attribútum.
12259. Nem adható hozzá duplikált vonás a StrokeCollection elemhez.
12260. X, nem szükséges a gyorsítótári bejegyzés ismételt érvényesítése.
12261. Egy Windows kiszolgálón lévő SAM adatbázis jelentősen eltér a tartományvezérlőn lévő másolatától. Teljes szinkronizálásra van szükség.
12262. A RADIUS-proxy érvénytelen hitelesítőjű választ kapott a(z) %1 kiszolgálótól.
12263. Nem lehet kiemelt kereszthivatkozást törölni.
12264. Az IObjectControl::Activate() metódus végrehajtása nem sikerült. Az objektum CLSID-je: %1
12265. A megadott kezdeményezőkapu érvénytelen.
12266. Nem található a SectionRecord szakasz.
12267. A megadott nevesített színindex nem létezik a profilban.
12268. A Szoftvertelepítés nem tudta elérni a címtárszolgáltatást. A következő hiba fordult elő: %1
12269. (GMT+02:00) Harare, Pretoria
12270. A felhasználó nem rendelkezik engedéllyel a jelenlegi beállításoknak az alapértelmezett és/vagy a rendszerfiókra másolásához
12271. A kívánt írási sebességet és forgástípust a meghajtó nem támogatja, azok módosultak.
12272. Nullával osztás.
12273. Az argumentum nem lehet sem null, sem üres.
12274. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta engedélyezni a sávszélesség globális szabályozását, mert a QoS csomagütemező nincs telepítve vagy nem fut.
12275. A Process élettartamú példányok csak olyan PerformanceCounter összetevőtől érhetők el, amelynél az InstanceLifetime tulajdonság értéke PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
12276. Az eltolás értéke nem lehet negatív vagy a puffer hosszánál nagyobb.
12277. A helyi könyvtár most %1.
12278. Rossz hosszúság.
12279. A feladat le van tiltva.
12280. A(z) X nem hívható meg, amikor egy másik Y művelet várakozik.
12281. A megadott rendszerszemafor-név nem található.
12282. Hibás állapot aktiválás közben. Előfordulhat, hogy két proxy létezik ugyanarra az objektumra.
12283. Nem sikerült a nyomtatóillesztő-csomag által igényelt illesztő-alapcsomagot találni.
12284. (GMT+09:00) Szöul
12285. Egy várt attribútum hiányzik.
12286. A helyi számítógép %2 Windows alapú felügyeleti tartományhoz tartozó DHCP/BINL szolgáltatása megállapította, hogy engedélye van elindulni. Pillanatnyilag kiszolgálja az ügyfeleket.
12287. Figyelem! Jelenleg az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások mérvadó példánya: %1.
12288. Felhasználó (%1:%2):
12289. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta feldolgozni a konfigurációs adatokat a(z) "%1" figyelőadapter törléséhez. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12290. Az osztály nem támogatja ezt a műveletet.
12291. Átjáró időtúllépése
12292. Szabálytalan módosítási művelet. A módosítás egyes aspektusai nem engedélyezettek.
12293. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem olvasta be a kiszolgáló megbízható tanúsítványainak listáját a következő példányhoz, mert a lista nem található a tanúsítványtárolóban: "%1". A hiba: "%2".
12294. Az olvasni kívánt fájl teljesen minősített vagy relatív elérési útja. Pl. „sajatfajl.txt”.
12295. A metódus nem a megfelelő állapotban volt hívva
12296. Jelenleg a kereszthivatkozás mérvadó adatai hatókörön kívüliek; Próbálkozzon a dcdiag eszköz /e kapcsolóval való futtatásával.
12297. A számbavevő nem lett elindítva.
12298. Az AllowHexSpecifier számstílus nem támogatott a lebegőpontos adattípusoknál.
12299. A TextInfo.ANSICodePage és a TextInfo.OEMCodePage tulajdonságnak egyező értékűnek kell lennie, ha bármelyik több bájtos kódlapot ad meg.
12300. SEM-inicializálás

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions