English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4401. A hívóbetű már regisztrálva van.
4402. Az AddJob eljárást nem hívták meg.
4403. A megadott adathordozó-címke érvénytelen.
4404. Probléma merült fel a(z) „X” kulturális környezet rendszerleíró bejegyzésének törlésekor. Elképzelhető, hogy a fájl használatban van, vagy Önnek nincs megfelelő engedélye.
4405. A metódus nem található: „Metódusnév”.
4406. A(z) "%1" példány kiszolgálói tanúsítványa lejárt, vagy még nem érvényes.
4407. A megadott DNS-lekérdezés egy rekordot sem talált.
4408. A vizsgálandó nyomkövetési napló neve
4409. A fürt '%1' fájlmegosztása nem helyezhető online állapotba, mert a megosztást nem sikerült létrehozni.
4410. OWA - Íráshoz optimalizált igazítás %1!15lu! %2!2.2s!
4411. Az objektum típusa csak Int64 lehet.
4412. Automatikus zsugorítás: %1%%
4413. A karakterlánc tartalmaz nem nyomtatható karaktert.
4414. A hitelesítés sikertelen, mert nem található a hálózat legfelső szintű tanúsítványa
4415. A kért művelet nincs engedélyezve csak olvasható tartományvezérlőn futó DNS-kiszolgálón.
4416. Bejelentkezési hiba: a fiók jelenleg tiltott.
4417. X” bejegyzéseinek tartalmaznia kell egy „typeName, assemblyName” alakú „Y” attribútumot.
4418. A megbízottnév (%1) hozzáférési módja hiányzik vagy érvénytelen.
4419. Egy modális párbeszédpanel akadályozza a varázsló működését
4420. Újraelemzési pontok érvényesítése a(z) %1 névtér összes névtérpéldányának összes csatlakozási pontjában ....
4421. A közös előtag ez a moniker.
4422. A bejegyzés üzenetének szövege.
4423. Elavult COM CLSID: %1.
4424. NLS területi beállítási függvényei
4425. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudta engedélyezni a csoportos küldést a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornájához: %1. Az adat a hibakód.
4426. A sorbarendező csomag verziója nem kompatibilis.
4427. Hiba történt az exportált típustár regisztrálása során:
4428. DHCPV6 - ez a cím már használatban van
4429. Szoftvercsatorna-művelet végrehajtására történt kísérlet egy nem elérhető állomáson.
4430. A TraceFileName paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett nyomkeresési fájl (%1) lesz használva.
4431. Átirányítási gyorsítótár megtekintése/ürítése.
4432. A következő attribútum visszafejtése sikertelen, mert a kulcskészlet nem létezik: "%1".
4433. Az aláírási típus tömbje érvénytelen típusokat tartalmaz (például: NULL, void).
4434. Az FSUTIL segédprogram helyi kötetet igényel.
4435. A StopProtocol() függvényt meghívták az Igmp leállításához, amikor már le volt állítva. Az adat a hibakód.
4436. Biztos benne (i/n)?
4437. A fájlreplikációs szolgáltatáshoz felhasználói kérésre meg lett szakítva. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
4438. Az objectClass attribútum nincs definiálva
4439. Időkorlát volt megadva, de az időkorlátok nincsenek támogatva.
4440. A SetClipboard hívás végrehajtása sikertelen
4441. Az automatizálási társ alkalmazásprogramozási felületének rekurzív hívása érvénytelen.
4442. Az IPRIPv2 nem tudott táblát inicializálni a helyi IP-címek adatainak tárolásához. Az adat a hibakód.
4443. Az intelligenskártya-olvasó belső vezérlőkódjának verzióját nem támogatja az aktuális illesztőprogram.
4444. A kernel hibakereső már használja a következőt: %2.
4445. Konfigurációs szakasz szerkesztése
4446. A COM+ helyettesítőt egy ismeretlen alkalmazásazonosító miatt nem sikerült leállítani. Ez nem várt hiba, de figyelmen kívül hagyható, mert már folyamatban van az alkalmazás leállítása.%1
4447. 0=>az ügyfélnek ENet V2-t kell használni; 1=> IEEE 802.3
4448. A felhasználó elérte a következő köteten a kvótahatárt: %2.
4449. Az ügyfél hitelesítő adatait nem lehetett ellenőrizni, mert a felhasználóobjektum megkülönböztető LDAP-neve nem olvasható be. A hibakarakterlánc mezője tartalmazza az LDAP-kiszolgáló nevét.
4450. A CMD beállítás #EXEC hívásoknál nem engedélyezett.

4451. A ReflectionOnlyGetType használatával betöltött típushoz tartozó mező értékének lekérése vagy beállítása érvénytelen művelet.
4452. Nem található a következő fordító futtatható fájl: File Name.
4453. A(z) „X” PixelFormat elem nem támogatott ennél a műveletnél.
4454. A(z) '%1' erőforrás átnevezése...
4455. Kísérlet történt egy hitelesítési szolgáltatáshoz való kapcsolódásra, de már így is túl sok aktív munkamenet van. Elképzelhető, hogy a kiszolgálón több munkamenetet kell engedélyezni.
4456. A hozzá társított tranzakciókezelő vagy erőforrás-kezelő bezárása miatt a leíró már nem érvényes.
4457. + Összetevő kiválasztása: %1
4458. Az SSPI hívása sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
4459. %1 (%2) %3%4 adatbázis: Az adatbázismotor használaton kívüli lapokat (%5-%6) veszített, miközben megkísérelt szabad területet visszanyerni egy B-fában (objektumazonosító: %7). A terület visszanyerése nem lehetséges, amíg kapcsolat nélküli töredezettségmentesítést nem végez.
4460. A felhasználói fiók tartománya nem érhető el.
4461. A frissítés nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a frissítés, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer frissítés-e.
4462. Az üzenetsor-használati engedély nem korlátozott.
4463. Nem sikerült a beállításjegyzék visszaállítása.
4464. Az Exception osztály bemutatása nem lehetséges.%1
4465. A rendszer elérte a másik fél felé létrehozható MM-biztonsági társítások maximális számát.
4466. Tagsági szolgáltatók kezelése...
4467. A meghajtó jelentette, hogy a MODE SELECT parancs üzemmódlapján megadott kapcsolókombináció nem támogatott.
4468. Az adott kulturális környezetnek nem megfelelő naptár.
4469. Az üzenet nem kézbesíthető, mert a cél címe helytelenül lett beállítva, és ennek következtében levelezési hurok keletkezett.
4470. A művelet érvénytelen állapotot okozott.
4471. Hiba memórialapon belüli művelet végrehajtásakor
4472. Az attribútum nem távolítható el gyorsítótárból.
4473. A rendszerfájl (%1) megsérült, és ki lett cserélve.
4474. A cél érvénytelen bejelentkezési válaszcsomagot adott vissza. A bejelentkezési válaszcsomag a kiíratási adatok között szerepel.
4475. Az adatokat nem lehetett kinyerni a metaadatfájlból. Használjon a Diskshadow által létrehozott .cab fájlt.
4476. Az eszköz nem támogatja a lemezformátum által megkövetelt műveleteket.
4477. Ez az objektum nem támogatja ezt az adatforrástípust.
4478. Érvénytelen állapot az objektum deszerializációjához. Hiányzó „X” mező. További adatokra van szükség.
4479. Érvénytelen üzenet egyszeres kijelölésű lista számára.
4480. A szolgáltatásbővítmény befejezte az elemzést.
4481. A(z) "%1" hatókörben vagy gyűjtőhatókörben nincs bérelhető IP-cím.
4482. A névtér "Típus" információja csatlakozási pontként van megjelölve.
4483. A feladatátvevő fürt adatbázisát nem lehetett eltávolítani a memóriából. Ha a fürtszolgáltatás újraindítása nem oldja meg a problémát, indítsa újra a számítógépet.
4484. Az ApplicationId nem tartalmazhat üres karakterláncot a névhez.
4485. Bináris átviteltípus beállítása
4486. A kezdeményező maximális munkamenetszáma túllépve.
4487. A kért adatblokktípust a jelenlegi eszköz nem támogatja.
4488. Címtárszolgáltatás
4489. A folyamon nem folyik aszinkron olvasási művelet.
4490. A fax elküldése nem sikerült. A rendszer nem küldi újra a faxot,mert már túllépte az újrapróbálkozások maximális számát. Ok: %1. Feladó: %2. Számlázási kód: %3. Feladó cége: %4. Feladó részlege: %5. Eszköz neve: %6. Feladatazonosító: %7. Felhasználónév: %8. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
4491. Nem szerezhető meg a számítógép neve.
4492. A konfigurációs információ nem olvasható a tartományvezérlőből. Ennek oka vagy az, hogy a számítógép nem érhető el, vagy az, hogy a rendszer megtagadta a hozzáférést.
4493. A blokkszintű biztonságimásolat-készítő motor szolgáltatás sikeresen elindult.
4494. A helyhez ("%1") tartozó "%2" alkalmazás AppPoolId azonosítója ("%3") érvénytelen. Így az alkalmazás figyelmen kívül lesz hagyva.
4495. A metódushívás sikeres volt, mert a tranzakció csak olvasható volt.
4496. A következő csatlakozási pontok GUID azonosítója megegyezik :
4497. COM replikáció: Nem várt hiba. A hibás függvényt lásd alább. %1
4498. BELSŐ hiba - nem található lemezcsoportot tartalmazó érvényes lemez
4499. A(z) %2 Bluetooth HID-eszköz hatókörön kívülre került, vagy nem válaszol.
4500. Érvénytelen típuskód a folyamban: „X”.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions