English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11701. Az eszközhöz szükséges erőforrások ütköznek az MCFG-táblázattal.
11702. Felsorolt árnyékmásolatok száma: %1
11703. A kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának titkosítása sikeresen megtörtént.
11704. A hitelesítés sikertelen volt ismeretlen felhasználónév vagy rossz jelszó használata miatt.
11705. Alkalmazások felsorolása
11706. Érvénytelen értékű (Attribútum) X attribútum.
11707. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudta megnyitni a felhasználói felületet (%2).
11708. Konfiguráció visszaállítva a(z) "%1" biztonsági másolatból
11709. A fürtcsomópont nem érvényes.
11710. A csomagban található SPI nem felel meg egy érvényes IPsec biztonsági társításnak sem.
11711. Az ügyfél számára elérhető SNTP-kiszolgálók IPv6-címe
11712. További nem elemezhető karakterek találhatók a karakterlánc végén.
11713. A kapcsolódási kísérlet nem sikerült, mert a felhasználói fiók hálózatelérési engedélyét a rendszer elutasította. A hálózatelérés lehetővé tételéhez engedélyezze azt a felhasználói fiók számára, vagy ha a felhasználói fiók azt adja meg, hogy az elérést a megfelelő hálózati házirend szabályozza, az adott hálózati házirendben engedélyezze a hálózatelérést.
11714. Árnyékmásolat (%1, kötet: %2, szolgáltató: %3) törlése [Attribútumok: 0x%4]...
11715. A(z) „X” erőforrás nem Stream, a GetObject metódust hívja meg.
11716. Szinguláris mátrixot nem lehet invertálni.
11717. A fejrészben megadott adatszegmenshossz nagyobb a cél által meghatározott MaxRecvDataSegmentLength értéknél.
11718. A tűzfalbővítmény befejezte az elemzést.
11719. UCT-eltolás másodpercben
11720. A tömb nem ad meg hosszúságot.
11721. A számítógép házirendje nem propagált. %1
11722. Kísérlet történt objektum végrehajtásra való átadására környezeti határon keresztül.
11723. %1 (%2) %3A következő fájlhoz tartozó árnyékolt fejlécet nem lehet írni: %4. Hiba: %5.
11724. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta beállítani az alkalmazáskészletet a(z) "%1" alkalmazáshoz a(z) "%2" helyen. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11725. Érvénytelen rendszerre kiterjedő (SPI_*) paraméter.
11726. Csak a „/” végű URI-előtagok használhatók.
11727. Nem vehető fel a(z) X nyomkövetési figyelő, mert az nem a TraceListener egy alosztálya.
11728. A megadott PIN-kódnak 4-20 számjegyből kell állnia.
11729. A jogkivonat egy érvényes tanúsítványlánccal rendelkező, megbízható X509-tanúsítványra hivatkozik, de az aláírás hitelesítése a tanúsítvány nyilvános kulcsával sikertelen. Elképzelhető, hogy a jogkivonatot illetéktelenül módosították.
11730. A logikai lemezkezelő nem tudja a rendszert leállítani.
11731. Az advanceWidths és glyphOffsets elemek értékei túl nagy GlyphRun elemet eredményeznek. A renderingEmSize-négyzetekben mért határolókeret területe „X”, de nem haladhatja meg a(z) „Y” értéket.
11732. Nincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
11733. Nem lehet írni a visszaállítás helyére.
11734. A COM+ eseményrendszer a(z) %1 kivétellel találkozott a(z) %4 felület %3 metódusánál a(z) %2 címen.%5
11735. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása nem sikerült. Hibakód: %1
11736. Ha egy aláíratlan kódösszeállítást a /codebase kapcsoló használatával regisztrál, előfordulhat, hogy a kódösszeállítás zavart okoz a számítógépen telepített más alkalmazások működésében. A /codebase kapcsoló csak aláírt kódösszeállításokkal való használatra szolgál. Adjon szigorú elnevezést a kódösszeállításnak, és regisztrálja újra.
11737. A faxszolgáltatást nem sikerült elindítani, mivel a szolgáltatás nem tudta inicializálni a teljesítményszámlálókat.
11738. Ehhez a kérelemhez nincs használható gyorsítótári protokoll.
11739. A tranzakciókezelő leállította az XA-tranzakciók támogatását.
11740. Az öngyógyítás le van tiltva a(z) %1 köteten.
11741. A(z) %2 kapcsolaton konfigurált %1 robosztussági változó érvénytelen. Maximum: 7.
11742. Az IPMI-szolgáltató megkísérelte beállítani a NumericSensor osztály LowerThresholdNonCritical tulajdonságának értékét. Míg a BMC sikeres állapot jelzett vissza, a tulajdonság beolvasása során a BMC azt jelezte, hogy a tulajdonság nem módosult. Ez a BMC hibája is lehet, így további információért ajánlott kapcsolatba lépni a BMC forgalmazójával.
11743. A fájlhoz a rendszer nem férhet hozzá.
11744. (GMT-03:00) Brazília
11745. Az alapértelmezett névhasználati környezet nem található. A kereséshez NULL lesz felhasználva.
11746. Az MS DTC valamely komponense nem tudott memóriát lefoglalni egy fontos művelethez. A komponens be lesz zárva. A bezárt komponens neve a kategóriamezőben látható. Ha az MS DTC automatikusan nem indul újra, indítsa újra manuálisan. Hibaadatok: %1
11747. A sémagyorsítótár feltöltése
11748. Az állapotjegyző jóváhagyta a kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló azt jelezte, hogy az ügyfél korlátozott időre teljes hálózati hozzáférést kaphat.
11749. A mező nem található.
11750. Egy diagnosztikai modul anélkül fejezte be a hibaelhárítást, hogy megoldást állított volna be
11751. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'), mert az a rendszer által nem támogatott objektumfelület-verziót (%3) használ. A faxszolgáltató elérési útja: '%2' Lépjen kapcsolatbaa faxszolgáltató értékesítőjével.
11752. Általános fürttulajdonságok hozzáadása a következőhöz: %1.
11753. %1!wS!\%2!wS!, csatlakozási pont állapotának eltérése
11754. A fájlnév, a könyvtárnév vagy a kötetcímke szintaxisa nem megfelelő.
11755. A könyvtárban tiltva van a titkosítás.
11756. Az alapértékre visszaállítani kívánt konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
11757. Az IPRIPv2 olyan csomagot kapott, amelynek fejléce érvénytelen. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédos útválasztótól: %2.
11758. A PAStore program lekérdezte az aktív IPsec-házirend változásait, talált változást, és azt alkalmazta az IPsec szolgáltatásra.
11759. %1 (%2) %3%4 adatbázis: A(z) '%6' tábla '%5' másodlagos indexét a program ismételten felépíti a Windows-verzió frissítése utáni elővigyázatosságként. Ez az üzenet tájékoztató jellegű, nem utal adatbázishibára.
11760. Rendszerindítási fájl neve
11761. Az eszköz segédtelepítője érvénytelen.
11762. Új mappa létrehozása.
11763. A "lockElements"/"lockAllElementsExcept" attribútumok közül csak az egyiket kell megadni
11764. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokat nem lehet eltávolítani az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányáról, mert ez a tartomány utolsó ilyen példánya, és a tartománynak gyermek-címtárpartíciója van (%1).
11765. A felhasználó egy továbbítási hurok része
11766. Sikertelen volt a kísérlet a távoli címtárkiszolgálón (%1) a(z) %2 címtárkiszolgáló eltávolítására.
11767. Globális csoportnak univerzális csoport nem lehet tagja.
11768. A(z) „Tulajdonság neve” vagy a(z) „Tulajdonság neve” tulajdonságot meg kell adni.
11769. A beállításjegyzék fájljainak egyikét vagy a napló, vagy az alternatív másolat használatával vissza kellett állítani. A visszaállítás sikerült.
11770. A(z) %1 azonosítójú árnyékmásolat elérhetővé tétele megszűnt.
11771. Érvénytelen tömbtípus: „Típusnév”.
11772. A cél nem válaszolt időben egy bejelentkezési kérésre.
11773. A gyűjtemény mérete rögzített.
11774. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy ismeretlen, javított PCI-buszhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
11775. A Windows sikeresen frissítette a helyi SYSVOL könyvtár valamennyi csoportházirendobjektum-könyvtárát.
11776. A fő partícióra olyan alkalmazást telepített, amely egy vagy több saját komponenst tartalmaz. A fő partícióra saját komponens telepítése nem támogatott. A saját komponenseket a program közzétette.%1
11777. A bemeneti folyam bináris formátuma érvénytelen. A kezdő tartalom (bájtban) a következő: X ...
11778. A StandardErrorEncoding csak olyankor támogatott, ha szabványos hiba átirányítása történik.
11779. Szótárból származtatott értékgyűjtemény elemeinek módosítása nem engedélyezett.
11780. A kérés el lett utasítva, mert a bejövő tanúsító adatot nem lehetett ellenőrizni. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
11781. A képdekóder nem tudja dekódolni a képet. Előfordulhat, hogy a kép sérült.
11782. Nem sikerült a szolgáltató típusának betöltése: Típusnév.
11783. Nincsenek olyan szinkronizálási objektumok, amelyekre várni kell.
11784. %1!ws! névtér: %2!ws! ENGEDÉLYEZVE
11785. A(z) <%3> csatlakozási pont <%1> és <%2> céljának NTFS fájlrendszerbeli hozzáférés-szabályozási listája eltérő.
11786. ASN1-tanúsítvány kódolási/dekódolási hibakódbázis. Az ASN1-hibaértékek CRYPT_E_ASN1_ERROR eltolásúak.
11787. Hiba az intelligens kártya olvasása közben
11788. A cél hitelesítési információi nem érhetők el.
11789. Nem olvasható a következő számú naplóbejegyzés: X. Elképzelhető, hogy az eseménynapló sérült.
11790. Érvénytelen vagy felismerhetetlen szolgáltatástípus található a flowspec-ben.
11791. Nem található a megadott biztonsági másolati lemez.
11792. A DiskRAID által végrehajtott parancsfájl: %1
11793. Sikeres engedélyezés
11794. Nem található az a kulcshivatkozás, amelyre vonatkozóan végre kellett hajtani a beillesztési műveletet.
11795. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása nem tudta végrehajtani a névváltoztatási műveletet (az eredeti név (%3) %4 névre módosítását). A számítógép-objektum nem található a(z) %2 tartományvezérlőn (ahol létrehozták). A rendszer az erőforrás következő alkalommal történő online állapotba helyezésekor megkísérli újból létrehozni a számítógép-objektumot. A tartomány rendszergazdájával együttműködve biztosítsa, hogy a számítógép-objektum valóban létezik a tartományban.
11796. Hibakeresési események
11797. Az újraindítási kísérlet nem sikerült.
11798. A hely (%1) kétszer szerepel. A program figyelmen kívül hagyja a többszörös helyen talált tulajdonságokat. Ellenőrizze, hogy minden hely egyedi-e.%2%3%4%5
11799. A SetMonitorColorTemperature eljárás hívója olyan színhőmérsékletet adott meg, amelyet a jelenlegi monitor nem támogat. Ez a hiba azt jelenti, hogy a monitor nem felel meg az MCCS 2.0 vagy az MCCS 2.0 Revision 1 specifikációnak.
11800. A környezet lejárt, és nem használható tovább.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions