English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11601. A transzformációnak a nagyítás, az átfordítás és a 90 fokos forgatás műveletek kombinációjának kell lennie.
11602. Operátor várása az <%%if ...%%> állításban.
11603. Érvénytelen SSPI BinaryNegotiationElement tulajdonság.
11604. Az FltMgr.sys illesztőprogram jelenleg nincs betöltve.
11605. Nincs megadva elég argumentum, nincs megadva az engedélycsoport.
11606. A COM IAccessControl objektuma nem inicializálható
11607. Indítóügynök
11608. Jegyzékfájlelemzési hiba: belső hiba.
11609. A SetObjectUriForMarshal metódus csak az aktuális AppDomain tartományban létező MarshalByRefObjects típusú objektumokra hívható meg.
11610. A DNS-kiszolgáló nem tudja kötni az UDP-szoftvercsatornát a következőhöz: %1. Az eseményadat a hibakód. Indítsa újra a DNS-kiszolgálót vagy a számítógépet.
11611. A hálózati állapot változása észlelhető.
11612. A használandó jelszó megadása megszemélyesítés beállítása esetén
11613. A(z) „X” még nem indult el.
11614. A következő változó nem értékelhető ki: "%1!.40s!"

11615. Internal event: The Windows NT 4.0 or earlier replication checkpoint with the PDC emulator master was successful.
11616. Az objektum már inicializált, azt nem lehet újrainicializálni.
11617. Nem támogatott hitelesítési sémát tartalmazó kérelem érkezett, Authorization:X, SupportedSchemes:Y.
11618. Az intelligenskártyás bejelentkezéshez használt tartományvezérlői tanúsítványt visszavonták. Forduljon a rendszergazdához, és közölje vele az eseménynapló tartalmát.
11619. A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni a forrásobjektum identitásán. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
11620. Fájl átnevezése
11621. Szolgáltatás indítása/leállítása
11622. Nem található a(z) %1 alias értéke a jelenlegi környezetben.
11623. A Szoftvertelepítés nem tudta létrehozni a(z) %2 kategóriát. A következő hiba történt: %1
11624. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a rendszeres időközönkénti házirend-feldolgozás.
11625. A házirend mentése megszakítva
11626. A(z) %1 tanúsítványigénylés során a rendszer megpróbált egy %2 tanúsítványt igényelni a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól. A kérelem függőben van.
11627. A hitelesítő adatok típusa az Active Directory tartományszolgáltatásokban nincs támogatva.
11628. A MultisessionInterfaces tulajdonságot be kell állítani ezen metódus hívása előtt.
11629. A megadott hozzáférési bejegyzés érvénytelen, mert nincs korlátozva. A globális jelzőket kell megadni.
11630. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) verziója nem egyezik meg az adatbázismotor verziójával. Lehetséges, hogy a naplófájlok verziója nem felel meg az adatbázis számára.
11631. %2 : Ez a tesztüzenet WARNING.
11632. Default Network Access Protection Class
11633. A StringBuilder szerializált Capacity tulajdonsága csak pozitív lehet, és a MaxCapacity értékkel egyenlőnek vagy annál kisebbnek, és a String hosszúságával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie.
11634. Idő- és/vagy dátumkülönbség van az ügyfél és a kiszolgáló között.
11635. Hibás kérelem
11636. A Unicode karakter nincs definiálva a rendszerre telepített Unicode karakterkészletben.
11637. A szoftvercsatornához a hozzáférési engedélyeket megsértő módon történt hozzáférés.
11638. Az azonosító nem támogatott az aktuálisan használt parancsban. A megadott érték: "%1".
11639. Nincs elég memória a művelet végrehajtásához.
11640. Egy aszinkron komponensnek metódus-paraméterként átadott objektumhivatkozás nem támogatja az IPersistStream metódust.%1
11641. A megadott aktiválás nem következhet be ilyen ügyfélkörnyezetben.
11642. Sikeresen megtörtént a QoS-adatfolyam társítása a(z) %1 azonosítójú kapcsolathoz. A sávszélesség szabályozva %2 bájt/másodpercre.
11643. Elavult .resources fájl található a következő kódösszeállításban: „Kódösszeállítás neve ”. Fordítsa újra a .resources fájlt, majd pedig magát a kódösszeállítást.
11644. Az eszköz jelentette, hogy egy parancs váratlan vagy érvénytelen adatokat kapott.
11645. Hiba történt a fájl (%1) írásra történő megnyitása közben.
11646. Nem adható meg az adatbázis neve. Ez csak az -sstype „c” értéke esetén engedélyezett.
11647. A hitelesítés sikertelen, mert a hálózat kiszolgáló számítógépének tanúsítványát visszavonták
11648. A hívóbetű nincs regisztrálva.
11649. A megadott kvótalista belsőleg inkonzisztens a leírójával.
11650. A kiszolgáló nem találta a következő naplófájlkönyvtárat: %1. Az adat a hibakód.
11651. Az ETW követési támogatást nem sikerült inicializálni. Az IIS végrehajtása folytatódik, de az ETW követési támogatás (vagy annak egy része) nem lesz elérhető. Az adat a hibakód.
11652. A(z) %1 egyetlen tartományvezérlővel rendelkezik.
11653. A tanúsítványnak nincs olyan tulajdonsága, amely egy titkos kulcsra hivatkozik.
11654. Hozzáférés megtagadva. Mielőtt fájlokat nyitna meg ezen a helyen, először hozzá kell adni a webhelyet a megbízható helyek listájához, meg kell nyitnia a webhelyet, és engedélyeznie kell az automatikus bejelentkezési lehetőséget.
11655. A felhasználó módosította a felhasználói felület nyelvéhez tartozó visszalépési sorrendet a következőre: "%1".
11656. Az IIS ODBC-naplózásnak nem sikerült kapcsolódnia a(z) %1 adatforráshoz. Hibaszöveg: [%2].
11657. Hiba történt a névtérfenntartások inicializálása közben. A hiba állapotkódját a visszaadott adatok tartalmazzák.
11658. Próbaidő. . . . . . . . . . : %1
11659. Ez egy több részből álló MIME-üzenet.
11660. A név nem fordítható le.
11661. A DHCPV6-továbbítóügynök a DHCP-csomagok esetén megengedett minimális méretnél kisebb csomagot fogadott, amelyet elvetett. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton keresztül érkezett: %1, a következő IP-című számítógéptől: %2.
11662. Érvénytelen a fiók, amely alatt az MS DTC szolgáltatás fut. Ez akkor fordulhat elő, ha a Microsoft Management Console (MMC) Szolgáltatások modulja segítségével valaki módosította a szolgáltatásfiók adatait. Az MS DTC indulása folytatódik. A Komponensszolgáltatások intézőjében ellenőrizze, hogy az MS DTC szolgáltatásfiók adatainak frissítése megtörténjen.
11663. Nem távolítható el vagy módosítható a következő fenntartott engedélycsoport: „X”.
11664. Hiba a következő helyi fájl megnyitásakor: %1.
11665. (?(X) ) helytelen alakú.
11666. Hiányzó {0xdddddddd stb.}.
11667. Az árnyékoló bájtkódjának egész számú 4 bájtos szóból kell állnia.
11668. A(z) %1 elemet nem lehetett közzétenni, mert a rendszer elérte a közzétehető maximális elemek számát (20). Csökkentse a közzétett elemek számát vagy távolítsa el a(z) %1 elemet a közzétételből.
11669. A kívánt üzenet helyileg megadott erőforrása nincs jelen.
11670. a következő nevében:
11671. Az intelligenskártya-tár verziója nem megfelelő (SMCLIB).
11672. A környezet érvénytelen.
11673. Nem található az MS DTC TIP átjáró kapcsolatobjektuma.
11674. A küldés nem sikerült. A hívásra nem faxkészülék válaszolt. Ez a fax nem lesz elküldve, mert a program elérte az újrapróbálkozások maximális számát. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
11675. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a manuális házirend-feldolgozást.
11676. Hibaműveletek beállítása a következő csomóponthoz: '%1'
11677. A CGI végrehajtása nem sikerült: Win32 hibakód = %2!.20s!

11678. Rendszernaplórend
11679. Modulnév
11680. Ez az ExceptionHandlingClause nem szűrő.
11681. A könyvtárat vagy fájlt nem lehet létrehozni.
11682. A megadott beállítás nem létezik.
11683. Váratlan hiba történt. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról. Zárja be a Lemezkezelés konzolt, majd nyissa meg újra a Lemezkezelés beépülő modult, vagy indítsa újra a számítógépet.
11684. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások sikeresen leállítva.
11685. A név már létezik a függvénytárban.
11686. Egy HEAD kérelemből eredő válasz eltérő Content-MD5 fejléccel rendelkezik.
11687. Felhasználói fiókok kezelése
11688. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások a kérelemhez (%1) tartozó tanúsítványt nem tudta törölni a következő helyről: %2. %3.%5%6
11689. A távoli eljáráshívás nem sikerült.
11690. Nincs elegendő jogosultság a házirendszint megszerzéséhez.
11691. NBNS-cím(ek) prioritási sorrendben
11692. Érvénytelen tanúsítvány-aláírás
11693. A Ramdisk eszköz létrehozása a nem elegendő memória miatt nem sikerült.
11694. ------ Támogatott PROVIDER CACHE TIMEOUT parancs ------
11695. A művelethez nincs szükség fájlok másolására.
11696. A megadott környezeti blokk formátuma nem megfelelő.
11697. Internal event: The security descriptor propagation task has successfully completed its task.
11698. Érvénytelen paraméterérték: „X=Y”.
11699. A „type” paraméternek TypeBuilder értéket kell tartalmaznia általános argumentumként.
11700. A művelet nem hajtható végre, mert a kiszolgálóhoz nem tartozik infrastruktúra-tároló az érdekelt tartományban.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions